Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin cúc áo 1.5v alkaline
 • grid
 • list

Pin LR41 AG3 192 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR41 AG3 189 _Japan

Pin LR41 AG3 192 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR41 AG3 189 _Japan
MSP: LR41, AG3
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LR41, AG3, 192
Pin chính hãng HITACHI MAXELL
CELLS in JAPAN  
-Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

-Giá bán LẺ/1VIÊN
. Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 

GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
. Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 10-> 20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10 viên 
. Mua 20-> 100 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua trên 100 vỉ  = 27.000 đồng/ vỉ 10viên

starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin LR43 AG12; Pin 1,5v Alkaline Panasonic LR43 AG12 chính hãng

Pin LR43 AG12; Pin 1,5v Alkaline Panasonic LR43 AG12 chính hãng
MSP: LR43
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PANASONIC LR43
Pin chính hãng PANASONIC
Đóng gói : vỉ 10viên

Giá bán lẻ/ 1viên : 
- Mua 1,2 viên  = 25.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4,5 viên  = 20.000 đồng/1 viên
- Mua 6,7,8 viên  = 18.000 đồng/1 viên

Giá bán/ vỉ 10 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 165.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 3,4,5 vỉ = 155.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 142.000 đồng/ vỉ 10 viên

starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Energizer A76 LR44; Pin Alkaline 1.5v Energizer A76 LR44 AG13 chính hãng

Energizer A76 LR44; Pin Alkaline 1.5v Energizer A76 LR44 AG13 chính hãng
MSP: A76-LR44
HSX:
 • Energizer
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: A76, LR44
Đóng gói : Vỉ 10 viên . 
GIÁ BÁN LẺ/ VIÊN: 
Mua 1,2,3,4, 5viên = 10.000 đồng/1 viên
Mua 6,7,8,9 viên = 8.000 đồng/1 viên

GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 68.000 đồng/ vỉ 10viên 
- Mua 4,5,6,7 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 8,9,10 vỉ = 53.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 51.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 100 vỉ -1000 vỉ = 45.000 đồng/ vỉ 10 viên
starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Panasonic A76 LR44 357

Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Panasonic A76 LR44 357
MSP: LR44-A76
HSX:
 • Energizer
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: A76-LR44, 357
Pin chính hãng Panasonic 
Đóng gói : Vỉ 10viên
Giá bán LẺ/ viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 10.000 đồng/1viên
- Mua 6,7,8,9 viên  =   8.000 đồng/1viên
Giá bán/ vỉ 10viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 59.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 3,4,5 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 6,7 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 10viên 
- Mua 8,9 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 10vỉ-40vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 41vỉ-100vỉ = 51.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 101-300vỉ = 49.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 301-500vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 501-5000vỉ = 47.000 đồng/ Vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Mitsubishi LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Mitsubishi LR44 chính hãng

Mitsubishi LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Mitsubishi LR44 chính hãng
MSP: LR44
HSX:
 • Mitsubishi
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MITSUBISHI LR44
PIN CHÍNH HÃNG MITSUBISHI
ĐÓNG GÓI : VỈ 10VIÊN 
GIÁ BÁN LẺ/VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên = 7.000 đồng/ viên
- Mua 5,6,7,8,9 viên = 5.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 7,8,9 vỉ = 42.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 10-50vỉ = 41.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 51-300vỉ = 39.000 đồng/ Vỉ 10viên
- Mua 301-1000vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 10viên

starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin cúc áo 1.5v VINNIC L1131F, LR54, AG10, LR54, LR1130 Alkaline chính hãng

Pin cúc áo 1.5v VINNIC L1131F, LR54, AG10, LR54, LR1130 Alkaline chính hãng
MSP: AG10, LR1130
HSX:
 • VINNIC
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 10viên
Đóng gói : Vỉ 10 viên . 1 Hộp 200 viên (20 vỉ 10viên)
Giá bán lẻ/1 viên : 
- Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên
Giá bán / vỉ 10viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
- Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên
starstarstarstarstar
Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

Pin Vinnic L736F, AG3, LR41 _Pin cúc áo 1.5v Vinnic L736F, AG3, LR41 chính hãng

Pin Vinnic L736F, AG3, LR41 _Pin cúc áo 1.5v Vinnic L736F, AG3, LR41 chính hãng
MSP: AG3, LR41
HSX:
 • VINNIC
Đóng gói : Vỉ 10 viên . 1 Hộp 200 viên (20 vỉ 10viên)
Giá bán lẻ/1 viên : 
- Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên
Giá bán / vỉ 10viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
- Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên
starstarstarstarstar
Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC L1154F, AG13, LR44, A76, V13GA chính hãng

Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC L1154F, AG13, LR44, A76, V13GA chính hãng
MSP: L1154F, AG13
HSX:
 • VINNIC
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói : Vỉ 10 viên . 1 Hộp 200 viên (20 vỉ 10viên)
Giá bán lẻ/1 viên : 
- Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên
Giá bán / vỉ 10viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
- Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
- Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên
starstarstarstarstar
Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

Pin Maxell LR1130-189-AG10 Alkaline 1,5V chính hãng

Pin Maxell LR1130-189-AG10 Alkaline 1,5V chính hãng
MSP: LR1130
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Pin chính hãng HITACHI MAXELL
CELLS in JAPAN  
-Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

-Giá bán LẺ/1VIÊN
. Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 

GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
. Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10 viên
. Mua 10-> 20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10 viên 
. Mua 20-> 100 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua trên 100 vỉ  = 27.000 đồng/ vỉ 10viên

starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin Tianqiu AG3, LR41 Alkaline 1.5v chính hãng

Pin Tianqiu AG3, LR41 Alkaline 1.5v chính hãng
MSP: AG3, LR41
HSX:
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 1.5v
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: AG3, LR41, 392
  Pin chính hãng Tianqiu. Đóng gói vỉ 10viên
  Giá bán lẻ/ viên :
  - Mua 1,2,3,4 viên  = 5.000 đồng/ viên

  Giá bán/ vỉ 10viên :
  - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  Pin Golden Power EPX625 chính hãng Made in China

  Pin Golden Power EPX625 chính hãng Made in China
  MSP: EPX625
  HSX:
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: EPX625, PX625A, LR9
   PIN CHÍNH HÃNG GOLDEN POWER 
   - Giá bán :
   . Mua 1,2 viên = 59.000 đồng/viên
   . Mua 3,4,5 viên = 50.000 đồng/ viên
   . Mua 6,7 viên = 48.000 đồng/ viên
   . Mua 8,9 viên = 46.000 đồng/ viên
   . Mua 10 - 20viên = 45.000 đồng/ viên
   . Mua 21-100viên = 43.000 đồng/ viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Pin Tianqiu AG5, LR754 Alkaline 1.5v chính hãng

   Pin Tianqiu AG5, LR754 Alkaline 1.5v chính hãng
   MSP: AG5, LR754
   HSX:
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 1.5v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Mã sản phẩm: AG5,LR754,LR48
    Pin AG5
    Đóng gói : Vỉ 10 viên

    GIÁ BÁN/ VIÊN :
    - Mua 1,2,3,4,5 viên = 20.000 đồng/ viên

    GIÁ/ VỈ 5 VIÊN: 
    - Mua 1,2,3 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 10 viên
    - MUa 4,5,6,7 vỉ  =115.000 đồng/ vỉ 10 viên 
    - Mua 8 vỉ trở lên  = 95.000 đồng/ vỉ 10 viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

    Pin Tianqiu AG10, LR1130 Alkaline 1.5v chính hãng

    Pin Tianqiu AG10, LR1130 Alkaline 1.5v chính hãng
    MSP: AG10, LR1130
    HSX:
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Điện thế:
     • 1.5v
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Mã sản phẩm: AG10, LR1130
     Pin chính hãng Tianqiu. 
     Đóng gói vỉ 10viên

     Giá bán lẻ/ viên :
     - Mua 1,2,3,4 viên = 5.000 đồng/ viên

     Giá bán/ vỉ 10viên :
     - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
     - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
     - Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
     - Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
     - Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
     - Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

     Pin LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR44 A76 _Cell in Japan

     Pin LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR44 A76 _Cell in Japan
     MSP: LR44-A76
     HSX:
     • Maxell
     Xuất xứ:
      Điện thế:
      • 1.5v
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: LR44, A76
      Pin chính hãng HITACHI MAXELL
      CELLS in JAPAN  
      -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

      -Giá bán LẺ/1VIÊN
      . Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 

      GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
      . Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10 viên
      . Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10 viên
      . Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10 viên
      . Mua 10-> 20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10 viên 
      . Mua 20-> 100 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
      . Mua trên 100 vỉ  = 27.000 đồng/ vỉ 10viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

      Sony LR1130; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Sony LR1130 AG10 189 _Made in Indonesia

      Sony LR1130; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Sony LR1130 AG10 189 _Made in Indonesia
      MSP: LR1130
      HSX:
      • Sony
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • Indonesia
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: LR1130, 189, AG10

      PIN CHÍNH HÃNG SONY. XUẤT XỨ INDONESIA 

      Đóng gói : Vỉ 5 viên
      Giá bán :
      - Mua 1,2,3,4 viên = 15.000 đồng/1 viên

      - Mua 1,2 vỉ  = 60.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 55.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 10 vỉ trở lên = 48.000 Đồng/ Vỉ 5viên 

      starstarstarstarstar
      Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

      Pin LR1120 AG8 LR55 _Pin Alkaline 1.5v Sony LR1120 AG8 LR55 _Indonesia

      Pin LR1120 AG8 LR55 _Pin Alkaline 1.5v Sony LR1120 AG8 LR55 _Indonesia
      MSP: LR1120
      HSX:
      • Sony
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • Indonesia
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: LR1120, AG8, LR55

      PIN CHÍNH HÃNG SONY. Đóng gói : Vỉ 5 viên. 

      Giá bán/ viên

      - mua 1,2,3 viên =25.000 đ/ 1 viên. 

      Giá bán/ vỉ 5viên

      -Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên

      - mua 3,4,5 vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 5viên

      - Mua 6,7 vỉ = 80.000 đồng/ Vỉ 5viên

      - Mua 8,9,10 vỉ = 78.000 đồng/ Vỉ 5viên

      - Mua trên 10vỉ = 75.000 đồng/ Vỉ 5viên 

      starstarstarstarstar
      Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

      Pin Tianqiu AG13, LR44, A76 Alkaline 1.5v chính hãng

      Pin Tianqiu AG13, LR44, A76 Alkaline 1.5v chính hãng
      MSP: AG13, LR44
      HSX:
      • Tianqiu
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: AG13-LR44-357A
      Pin chính hãng Tianqiu. 
      Đóng gói vỉ 10viên

      Giá bán lẻ/ viên :
      - Mua 1,2,3,4 viên  = 5.000 đồng/ viên

      Giá bán/ vỉ 10viên :
      - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
      - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
      - Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
      - Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
      - Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
      - Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

      Pin AG13 LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG13-LR44-A76

      Pin AG13 LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG13-LR44-A76
      MSP: AG13, LR44
      HSX:
      • Camelion
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
      LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
      Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

      GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
      + Mua 1,2,3,4,5,6.. viên=5.000 đ/viên. 

      GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ =29.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 3,4,5,6 vỉ =26.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 7,8,9 vỉ =24.000 đ/ vỉ 10viên
      + Mua 10vỉ-50vỉ = 22.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 51vỉ-200 vỉ  = 20.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 201vỉ-500 vỉ = 19.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 501vỉ-5000vỉ = 18.000 đ/ vỉ 10viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

      Camelion AG10; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG10 LR1130 189

      Camelion AG10; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG10 LR1130 189
      MSP: AG10, LR1130
      HSX:
      • Camelion
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
      LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
      Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

      GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
      + Mua 1,2,3,4,5,6.. viên=5.000 đ/viên. 

      GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ =29.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 3,4,5,6 vỉ =26.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 7,8,9 vỉ =24.000 đ/ vỉ 10viên
      + Mua 10vỉ-50vỉ = 22.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 51vỉ-200 vỉ  = 20.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 201vỉ-500 vỉ = 19.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 501vỉ-5000vỉ = 18.000 đ/ vỉ 10viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

      Pin Camelion AG3 LR41 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG3, LR41

      Pin Camelion AG3 LR41 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG3, LR41
      MSP: AG3, LR41
      HSX:
      • Camelion
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
      LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
      Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

      GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
      + Mua 1,2,3,4,5,6.. viên=5.000 đ/viên. 

      GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ =29.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 3,4,5,6 vỉ =26.000 đ/ vỉ 10viên
      + mua 7,8,9 vỉ =24.000 đ/ vỉ 10viên
      + Mua 10vỉ-50vỉ = 22.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 51vỉ-200 vỉ  = 20.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 201vỉ-500 vỉ = 19.000 đ/ vỉ 10viên 
      + Mua 501vỉ-5000vỉ = 18.000 đ/ vỉ 10viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

      Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Sony A76 LR44 357 _Made in Indonesia

      Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Sony A76 LR44 357 _Made in Indonesia
      MSP: A76-LR44
      HSX:
      • Sony
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Điện thế:
      • 1.5v
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: A76, LR44, 357
      Pin chính hãng Sony A76/LR44 Alkaline 1.5v
      MADE IN INDONESIA 
      Đóng gói : Vỉ 5 viên
      Giá bán /VIÊN:
      - Mua 1,2,3,4 viên = 20.000 đồng/ viên

      GIÁ GIẢM KHI MUA VỈ/5VIÊN: 

      - Mua 1,2 vỉ  = 80.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 3,4,5 vỉ = 79.000 đồng/ Vỉ 5viên
      - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 9,10 vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 5viên
      - MUa trên 10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5viên 

      starstarstarstarstar
      Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

      Pin A76 LR44 357; Pin cúc áo 1.5v Alkaline GP A76 LR44 357 chính hãng

      Pin A76 LR44 357; Pin cúc áo 1.5v Alkaline GP A76 LR44 357 chính hãng
      MSP: A76-LR44
      HSX:
      • GP
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: A76-LR44-357
      Pin Camelion alkaline cúc áo AG13/LR44-1.5V, 
      Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

      Giá bán LẺ/ viên: 
      + mua 1,2,3,4,5,6 viên =10.000 đ/viên. 

      Giá bán/ vỉ 10viên: 
      + Mua 1,2,3, vỉ =65.000 đồng/ vỉ 10 viên
      + mua 4,5,6 vỉ =55.000 đồng/ vỉ 10 viên
      + mua 7,8,9 vỉ =50.000 đồng/ vỉ 10 viên
      + Mua 10 vỉ - 19 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 10 viên 
      + Mua 20 vỉ trở lên  = 42.000 đồng/ vỉ 10 viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

      Pin A76-LR44; Pin 1.5v Alkaline Energizer A76-LR44 _Vỉ 2viên (Mẫu mới)

      Pin A76-LR44; Pin 1.5v Alkaline Energizer A76-LR44 _Vỉ 2viên (Mẫu mới)
      MSP: A76-LR44
      HSX:
      • Energizer
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 1.5v
      Type:
      • Alkaline
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: A76-LR44

      Pin A76-LR44-AG13 chính hãng Energizer . 

      Đóng gói : vỉ 2 viên. 

      Giá bán :
      - Mua 1,2 vỉ =20.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 3,4,5 vỉ =18.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 16.000 đồng/ vỉ 2 viên 

      - Mua 10-30vỉ = 15.000 đồng/ Vỉ 2viên

      - Mua 31-100vỉ = 14.500đồng/Vỉ 2viên

      - Mua 101-500vỉ = 14.000 đồng/ Vỉ 2viên

      starstarstarstarstar
      Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

      Energizer SR44SW _Pin 357; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Energizer SR44SW 357

      Energizer SR44SW _Pin 357; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Energizer SR44SW 357
      MSP: SR44SW
      HSX:
      • Energizer
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Điện thế:
      • 1.55v
      Type:
      • OxitBạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Mã sản phẩm: SR44SW, 357
      Pin chính hãng Energizer 
      Made in USA hoặc Indonesia 
      Đóng gói : Vỉ 5 viên

      Giá bán/viên :
      Mua 1,2 viên  = 65.000 đồng/ viên
      . Mua 3,4,5 viên = 60.000 đồng/ viên
      . MUa 6,7,8 viên = 55.000 đồng/ viên
      . Mua 9,10 viên = 52.000 đồng/ viên
      . Mua 11-50viên = 50.000 đồng/ viên
      . Mua 51-200viên = 48.000 đồng/ viên
      . Mua 201-500viên = 47.000 đồng/ viên
      . Mua 501-10 000viên = 45.000 đồng/ viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      Pin SR43SW 386 _Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Energizer SR43SW 386 _Japan

      Pin SR43SW 386 _Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Energizer SR43SW 386 _Japan
      MSP: SR43SW
      HSX:
      • Energizer
      Cỡ pin:
      • cúc áo
      • 18650
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Điện thế:
      • 1.55v
      Type:
      • OxitBạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Đóng gói:
      • Vỉ 5viên
      Mã sản phẩm: SR43SW,386/301
      Pin chính hãng ENRGIZER 
      Đóng gói : vỉ 5viên

      Giá bán : 
      - Mua 1,2 viên  = 80.000 đồng/1 viên
      - Mua 3,4,5 viên  = 75.000 đồng/1 viên
      - Mua 6,7,8 viên  = 70.000 đồng/1 viên
      - Mua 9,10 viên  = 65.000 đồng/1 viên
      - Mua 11 viên trở lên  = 59.000 đồng/1 viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

      Renata 357 _Pin SR44SW ; Pin 1.55v Silver Oxide Renata 357 SR44SW _ Thụy Sỹ

      Renata 357 _Pin SR44SW ; Pin 1.55v Silver Oxide Renata 357 SR44SW _ Thụy Sỹ
      MSP: SR44SW
      HSX:
       Xuất xứ:
        Điện thế:
        • 1.55v
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Giá cho:
        • 1viên
        Đóng gói:
        • Vỉ 5viên
        Mã sản phẩm: SR44SW, 357
        PIN CHÍNH HÃNG RENATA 
        Đóng gói : Vỉ 1 viên. 
        Xuất xứ : SWISS

        Giá bán :
        - Mua 1,2,3 viên  = 66.000 đồng/ Vỉ 1 viên
        - Mua 4,5,6 viên  = 59.000 đồng/ vỉ 1 viên
        - Mua 7,8,9 viên = 54.000 đồng/ vỉ 1 Viên
        - Mua 10 -20viên  = 52.000 đồng/ vỉ 1 Viên
        - Mua 21-50viên = 51.000 đồng/vỉ 1viên
        - MUa 51-100viên = 50.000 đồng/vỉ 1viên
        - Mua 101-500viên= 49.000 đồng/Vỉ 1viên 
        starstarstarstarstar
        Giá: 66.000 đ đ Giá cũ: 66.000 đ đ
        Lên đầu trang