Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin DAISO, LIFELEX
 • grid
 • list

Pin CR1220, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR1220/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)

Pin CR1220, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR1220/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)
MSP: CR1220
HSX:
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: CR1220
  PIN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT 
  VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT  
  GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
  . Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 7,8,9 vỉ = 67.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 10vỉ-30vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  . Mua 31vỉ-80vỉ = 64.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 81-200vỉ = 63.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 201-500vỉ = 62.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin CR2016, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR2016/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)

  Pin CR2016, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR2016/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)
  MSP: CR2016
  HSX:
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Mã sản phẩm: CR2016
   PIN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT 
   VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT  
   GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
   . Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 7,8,9 vỉ = 67.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 10vỉ-30vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 2 viên 
   . Mua 31vỉ-80vỉ = 64.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 81-200vỉ = 63.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 201-500vỉ = 62.000 đồng/ vỉ 2 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

   LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật

   LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật
   MSP: CR2025
   HSX:
    Cỡ pin:
    • đồngXu
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Mã sản phẩm: LIFELEX CR2025
    PIN CHÍNH HÃNG thị TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT
    VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
    ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN 
    Giá  bán /Vỉ 1 viên :
    - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 10vỉ -30vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 31vỉ-80vỉ = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 81vỉ-150vỉ = 27.500 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 151-250vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 251-9500vỉ  = 26.500 đồng/ Vỉ 1viên  
    starstarstarstarstar
    Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

    LIFELEX CR2032, Pin 3v lithium LIFELEX CR2032 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 1viên)

    LIFELEX CR2032, Pin 3v lithium LIFELEX CR2032 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 1viên)
    MSP: CR2032
    HSX:
     Cỡ pin:
     • đồngXu
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Mã sản phẩm: LIFELEX CR2032
     PIN CHÍNH HÃNG thị TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT
     VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
     ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN 
     Giá  bán /Vỉ 1 viên :
     - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 10vỉ -30vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 31vỉ-80vỉ = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 81vỉ-150vỉ = 27.500 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 151-250vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 251-9500vỉ  = 26.500 đồng/ Vỉ 1viên  

     starstarstarstarstar
     Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

     DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

     DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
     MSP: CR2016
     HSX:
      Cỡ pin:
      • đồngXu
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 3V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: DAISO CR2016

      PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER 

      THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  - VỈ PIN CHỮ NHẬT

      VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

      - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
      - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 3,4,5,6 VỈ  = 61.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 7,8,9 vỉ  = 59.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 10-20 vỉ  = 57.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 21-50 vỉ  = 56.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 51-100 vỉ  = 55.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 101-200 vỉ  = 54.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 201-1000 vỉ  = 53.500 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 1001-5000 vỉ  = 53.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 5001-10 000vỉ  = 52.500 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua trên 10 000vỉ  = 52.000 đ/ Vỉ 3viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

      DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
      MSP: CR2025
      HSX:
       Cỡ pin:
       • đồngXu
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Điện thế:
       • 3V
       Type:
       • Lithium
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       • Mới 100%
       Mã sản phẩm: DAISO CR2025

       PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  

       VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

       - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
       - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
       + Mua 1,2 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 3,4,5,6 VỈ = 61.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 7,8,9 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 10-20 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 21-50 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 51-100 vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 101-200 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 201-1000 vỉ = 53.500 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 1001-5000 vỉ = 53.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 5001-10 000vỉ = 52.500 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua trên 10 000vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 3viên
       starstarstarstarstar
       Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

       DAISO CR2032, Pin 3v lithium DAISO CR2032 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

       DAISO CR2032, Pin 3v lithium DAISO CR2032 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
       MSP: CR2032
       HSX:
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Điện thế:
        • 3V
        Type:
        • Lithium
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: DAISO CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  

        VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

        - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
        - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
        + Mua 1,2 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 3,4,5,6 VỈ = 61.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 7,8,9 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 10-20 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 21-50 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 51-100 vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 101-200 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 201-1000 vỉ = 53.500 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 1001-5000 vỉ = 53.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 5001-10 000vỉ = 52.500 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua trên 10 000vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 3viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ
        Lên đầu trang