Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide
 • grid
 • list

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 321
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 395
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 362
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR721SW-362
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 364
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 379
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394
MSP: SR936SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR936SW, PIN 394
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Sony SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR927SW _Pin 395/399

Sony SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR927SW _Pin 395/399
MSP: SR927SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR920SW _Pin 371

Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR920SW _Pin 371
MSP: SR920SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR920SW, PIN 371
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 45.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 35.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR626SW _Pin 377

Sony SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR626SW _Pin 377
MSP: SR626SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR626SW, PIN 377
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN
 XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 30.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Sony SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR621SW _Pin 364

Sony SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR621SW _Pin 364
MSP: SR621SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 30.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR616SW _Pin 321

Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR616SW _Pin 321
MSP: SR616SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG SONY
LOẠI VỈ 1 VIÊN . XUẤT XỨ : INDONESIA

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337
MSP: SR416SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR416SW, PIN 337
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 50.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 45.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337
MSP: SR416SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: SR416SW, PIN 337
PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR516SW _Pin 317

Sony SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR516SW _Pin 317
MSP: SR516WS
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: SR516SW, PIN 317
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Sony SR521SW 379 silver oxide 1.55v

Sony SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Sony SR521SW 379 silver oxide 1.55v
MSP: SR521SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Sony SR616SW _Pin 321 silver oxide 1.55v

Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Sony SR616SW _Pin 321 silver oxide 1.55v
MSP: SR616SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Sony SR716SW _Pin 315; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR716SW _Pin 315

Sony SR716SW _Pin 315; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR716SW _Pin 315
MSP: SR716SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR716SW, PIN 315
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR721SW _Pin 362

Sony SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR721SW _Pin 362
MSP: SR721SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR721SW, PIN 362
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR726SW _Pin 397; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR726SW _Pin 397

Sony SR726SW _Pin 397; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR726SW _Pin 397
MSP: SR726SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR726SW, PIN 397
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ Sony SR920SW _Pin 371 silver oxide 1.55v

Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ Sony SR920SW _Pin 371 silver oxide 1.55v
MSP: SR920SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR920SW, PIN 371
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Sony SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Sony SR927SW _Pin 395 silver oxide 1.55v

Sony SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Sony SR927SW _Pin 395 silver oxide 1.55v
MSP: SR927SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394
MSP: SR936SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR936SW, PIN 394
PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Renata 397 _Pin SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 397 _Pin SR726SW

Renata 397 _Pin SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 397 _Pin SR726SW
MSP: RENATA 397
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 397, SR726SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Sony SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Sony SR626SW _Pin 377 silver Oxide 1.55v

Sony SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Sony SR626SW _Pin 377 silver Oxide 1.55v
MSP: SR626SW
HSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR626SW, PIN 377
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Renata 395 _Pin SR927SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 395 _Pin SR927SW

Renata 395 _Pin SR927SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 395 _Pin SR927SW
MSP: RENATA 395
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 395, SR927SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Renata 394 _Pin SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 394 _Pin SR936SW

Renata 394 _Pin SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 394 _Pin SR936SW
MSP: RENATA 394
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 394, SR936SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Renata SR1130SW _Pin 390; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Pin 390

Renata SR1130SW _Pin 390; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Pin 390
MSP: RENATA 390
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 390, SR1130SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Renata 379 _Pin SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 379 _Pin SR521SW

Renata 379 _Pin SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 379 _Pin SR521SW
MSP: RENATA 379
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 379, SR521SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

Renata 377 _Pin SR626SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 377 _Pin SR626SW

Renata 377 _Pin SR626SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 377 _Pin SR626SW
MSP: RENATA 377
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 377, SR626SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

Renata 373 _Pin SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 373 _Pin SR916SW

Renata 373 _Pin SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 373 _Pin SR916SW
MSP: RENATA 373
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 373, SR916SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Renata 371 _Pin SR920SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 371 _Pin SR920SW

Renata 371 _Pin SR920SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 371 _Pin SR920SW
MSP: RENATA 371
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 371, SR920SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Renata 364 _Pin SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver OXide Renata 364 _Pin SR621SW

Renata 364 _Pin SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver OXide Renata 364 _Pin SR621SW
MSP: RENATA 364
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 364, SR621SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

Renata 362 _Pin SR721SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 362 _Pin SR721SW

Renata 362 _Pin SR721SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 362 _Pin SR721SW
MSP: RENATA 362
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 362, SR721SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Renata 346 _Pin SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 346 _Pin SR712SW

Renata 346 _Pin SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 346 _Pin SR712SW
MSP: RENATA 346
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 346, SR712SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Renata 317 _Pin SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 337 _Pin SR416SW

Renata 317 _Pin SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 337 _Pin SR416SW
MSP: RENATA 337
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 337, SR416SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Renata 321 _Pin SR616SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 321 _Pin SR616SW

Renata 321 _Pin SR616SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 321 _Pin SR616SW
MSP: RENATA 321
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 321, SR616SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

Renata 315 _Pin SR716SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 315 _Pin SR716SW

Renata 315 _Pin SR716SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 315 _Pin SR716SW
MSP: RENATA 315
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 315, SR716SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Renata 335 _Pin SR512SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 335 _Pin SR512SW

Renata 335 _Pin SR512SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 335 _Pin SR512SW
MSP: RENATA 335
HSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PIN 335, SR512SW
PIN CHÍNH HÃNG RENATA
XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
- Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
- Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

Maxell SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR626SW _Pin 377

Maxell SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR626SW _Pin 377
MSP: SR626SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR626SW, 377
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR920SW _Pin 371

Maxell SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR920SW _Pin 371
MSP: SR920SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364
MSP: SR621SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, 364
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR916SW _Pin 373; Pin đồng hồ Maxell SR916SW 373 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR916SW _Pin 373; Pin đồng hồ Maxell SR916SW 373 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR916SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR916SW, PIN 373
PIN CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Maxell SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Maxell SR616SW 321 Silver Oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Maxell SR616SW 321 Silver Oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR616SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Maxell SR927SW 395 Silver Oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Maxell SR927SW 395 Silver Oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR927SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR712SW _Pin 346; Pin đồng hồ Maxell SR712SW 346 silver oxide 1.55v_Made in Japan

Maxell SR712SW _Pin 346; Pin đồng hồ Maxell SR712SW 346 silver oxide 1.55v_Made in Japan
MSP: SR712SW
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR712SW, PIN 346
PIN CHÍNH HÃNG, VỈ PIN NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ Maxell SR721SW 362 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ Maxell SR721SW 362 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR721SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR721SW, PIN 362
PIN CHÍNH HÃNG VỈ PIN MÀU NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 105.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 98.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 94.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 89.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 79.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ Maxell SR621SW 364 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ Maxell SR621SW 364 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR621SW
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Maxell SR626SW 377 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Pin SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Maxell SR626SW 377 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR626SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR626SW, PIN 377
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ Maxell SR516SW 317 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ Maxell SR516SW 317 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR516SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR516SW, PIN 317
PIN CHÍNH HÃNG, VỈ PIN NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ Maxell SR416SW 337 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ Maxell SR416SW 337 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR416SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR416SW, 337
PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Maxel SR521SW 379 Silver OXide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Maxel SR521SW 379 Silver OXide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR521SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 395 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 395 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 395
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 150.000 đ đ Giá cũ: 150.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 396 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 396 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 396
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 394 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 394 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 394
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 393 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 393 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 393
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: AG5, SR754SW
Pin chính hãng ENRGIZER 
Đóng gói : vỉ 5viên
Giá bán : 
- Mua 1,2 viên  = 80.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4,5 viên  = 75.000 đồng/1 viên
- Mua 6,7,8 viên  = 70.000 đồng/1 viên
- Mua 9,10 viên  = 65.000 đồng/ viên
- Mua 11 viên trở lên  = 59.000 đồng/1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 390 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 390 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 390
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 70.000 đ đ Giá cũ: 70.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 384 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 384 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 384
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 386 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 386 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 386
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 377 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 377 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 377
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 379 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 379 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 379
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 366 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 366 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 366
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

Pin đồng hồ Energizer 373 silver oxide 1.55v chính hãng

Pin đồng hồ Energizer 373 silver oxide 1.55v chính hãng
MSP: 373
HSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 150.000 đ đ Giá cũ: 150.000 đ đ
Lên đầu trang