Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin GP
 • grid
 • list

GP Supercell R14S-2S2, Pin trung C 1.5v GP Supercell R14S-2S2 Super Heavy Duty /Gói 2viên

GP Supercell R14S-2S2, Pin trung C 1.5v GP Supercell R14S-2S2 Super Heavy Duty /Gói 2viên
MSP: R14S-2S2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1vỉ 2viên
Mã sản phẩm: GP R14S-2S2

PIN GP SUPERCELL TRUNG C 1.5V CHÍNH HÃNG

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2vỉ  = 20.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 18.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 6,7,8,9vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
Giá bán GIẢM/ HỘP 24VIÊN (12vỉ 2viên) :
- Mua 1,2hộp = 169.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 3,4,5hộp = 164.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 6,7,8,9hộp  = 159.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 10-25hộp = 156.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 26-50hộp = 154.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 51-80hộp = 152.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 81-110hộp = 150.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 111-150hộp = 149.500 đ/Hộp 24viên
- Mua 151-200hộp = 149.000 đ/Hộp 24viên
- Mua 201-250hộp = 148.700 đ/Hộp 24viên
- Mua 251-300hộp = 148.300 đ/Hộp 24viên
- Mua 301-9.000hộp     = 148.100 đ/Hộp 24viên
starstarstarstarstar
Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

GP24PLVN-IS2; Pin đũa AAA 1.5v GP24PLVN-IS2 R03P Supercell Super Heavy Duty chính hãng

GP24PLVN-IS2; Pin đũa AAA 1.5v GP24PLVN-IS2 R03P Supercell Super Heavy Duty chính hãng
MSP: GP24PLVN-IS2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 2viên

PIN GP SUPERCELL/SUPER HEAVY DUTY CHÍNH HÃNG

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 9.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 8.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 7.000 đ/vỉ 2viên
Giá bán GIẢM/ HỘP 40VIÊN (20vỉ 2viên) :
- Mua 1,2Hộp = 112.000 đ/Hộp40viên
- Mua 3,4,5Hộp = 107.000 đ/Hộp40viên
- Mua 6,7,8,9Hộp  = 104.000 đ/Hộp40viên
- Mua 10-20hộp = 101.000 đ/Hộp40viên
- Mua 21-50hộp = 99.000 đ/Hộp40viên
- Mua 51-80hộp = 98.000 đ/Hộp40viên
- Mua 81-110hộp = 97.000 đ/Hộp40viên
- Mua 111-150hộp = 97.500 đ/Hộp40viên
- Mua 151-200hộp = 97.000 đ/Hộp40viên
- Mua 201-250hộp = 96.800 đ/Hộp40viên
- Mua 251-300hộp = 96.600 đ/Hộp40viên
- Mua 301-9000hộp = 96.500 đ/Hộp40viên

starstarstarstarstar
Giá: 9.000 đ đ Giá cũ: 9.000 đ đ

GP MN1604UG /MN1604, Pin 9v Alkaline GP 1604UG/6LR61 chính hãng /Loại Vỉ 1viên

GP MN1604UG /MN1604, Pin 9v Alkaline GP 1604UG/6LR61 chính hãng /Loại Vỉ 1viên
MSP: MN1604UG
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • 9v
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 9v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG 

Đóng gói : 1 viên 

Giá bán/ vỉ 1VIÊN : 

-Mua 1,2 vỉ = 59.000 đ/vỉ 1viên 

-Mua 3,4,5,6 vỉ = 56.000 đ/vỉ 1viên 

-Mua 7,8,9 vỉ = 54.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 10vỉ-20vỉ = 53.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 21vỉ-30vỉ = 52.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 31vỉ-50vỉ = 52.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 51vỉ-80vỉ = 51.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 81vỉ-110vỉ = 51.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 111-150vỉ = 50.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 151-200vỉ = 50.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 201-9000vỉ= 49.800 đ/vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

COMBO 01 HỘP 10vỉ Pin AAAA 1.5v Alkaline GP MN2500/E96/LR8D425 _Giá chỉ 779.000/Hộp

COMBO 01 HỘP 10vỉ Pin AAAA 1.5v Alkaline GP MN2500/E96/LR8D425 _Giá chỉ 779.000/Hộp
MSP: MN2500
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MN2500, E96, LR8D425

PIN 4A (AAAA) 

CHÍNH HÃNG GP MN2500, E96, LR8D425 

Đóng gói : Vỉ 2 viên
Giá bán/ VỈ 2 viên 
- Mua 1,2,vỉ  = 85.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 10-30vỉ = 78.000 đ/vỉ 2 viên
- MUa 30-50vỉ  = 77.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 51-80vỉ = 76.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 81-100vỉ = 75.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 101-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 2 viên

starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

GP MN2500/E96/LR8D425; Pin 4A Pin AAAA 1.5v Alkaline GP MN2500, E96, LR8D425 chính hãng /Loại vỉ 2viên

GP MN2500/E96/LR8D425; Pin 4A Pin AAAA 1.5v Alkaline GP MN2500, E96, LR8D425 chính hãng /Loại vỉ 2viên
MSP: MN2500
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MN2500, E96, LR8D425

PIN 4A (AAAA) 

CHÍNH HÃNG GP MN2500, E96, LR8D425 

Đóng gói : Vỉ 2 viên
Giá bán/ VỈ 2 viên 
- Mua 1,2,vỉ  = 85.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 10-30vỉ = 78.000 đ/vỉ 2 viên
- MUa 30-50vỉ  = 77.000 đ/vỉ 2 viên 
- Mua 51-80vỉ = 76.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 81-100vỉ = 75.000 đ/vỉ 2 viên
- Mua 101-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 2 viên
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

GPP360GS210B-2EE2, Bộ sạc pin AA GPP360GS210B-2EE2 kèm sẳn 02 pin sạc GP RecyKo AA2000mAh 1.2v

GPP360GS210B-2EE2, Bộ sạc pin AA GPP360GS210B-2EE2 kèm sẳn 02 pin sạc GP RecyKo AA2000mAh 1.2v
MSP: GPP360
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AA
 • AAA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.2V
Type:
 • 4 rảnh
 • Kèm 4Pin
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

GP SUPER 15AUOP-U2; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOP-U2 chính hãng _Vỉ 2viên

GP SUPER 15AUOP-U2; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOP-U2 chính hãng _Vỉ 2viên
MSP: 15AUOP-U2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 2viên

PIN KIỀM ALKALINE SUPER CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 

PIN GP CHÍNH HÃNG. 

GIÁ BÁN LẺ 1VIÊN: 15.000 ĐỒNG/1 VIÊN 
Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 26.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-70vỉ = 23.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 71vỉ-100vỉ = 23.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 101vỉ-150vỉ = 22.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 21.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 21.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301vỉ-350vỉ = 21.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 351vỉ-9000vỉ = 20.800 đ/vỉ 2viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

GP SUPER 15AUOQ-U4; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOQ-U4 chính hãng _Vỉ 4 viên

GP SUPER 15AUOQ-U4; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOQ-U4 chính hãng _Vỉ 4 viên
MSP: 15AUOQ-U4
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 4viên

PIN KIỀM ALKALINE SUPER GP CHÍNH HÃNG. 

Giá bán/ vỉ 4viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 48.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 45.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 44.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 31vỉ-70vỉ = 42.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 71vỉ-100vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 101vỉ-150vỉ = 41.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 40.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 40.200 đ/vỉ 4viên
- Mua 301vỉ-350vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 351vỉ-9000vỉ = 39.800 đ/vỉ 4viên
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Pin GP SUPER 24AUOK-U4; Pin Alkaline 1.5v AAA GP SUPER 24AUOK-U4 chính hãng _Vỉ 4viên

Pin GP SUPER 24AUOK-U4; Pin Alkaline 1.5v AAA GP SUPER 24AUOK-U4 chính hãng _Vỉ 4viên
MSP: GP 24AUOK-U4
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 4viên

PIN KIỀM ALKALINE SUPER GP CHÍNH HÃNG. 

Giá bán/ vỉ 4viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 48.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 45.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 44.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 31vỉ-70vỉ = 42.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 71vỉ-100vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 101vỉ-150vỉ = 41.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 40.500 đ/vỉ 4viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 40.200 đ/vỉ 4viên
- Mua 301vỉ-350vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
- Mua 351vỉ-9000vỉ = 39.800 đ/vỉ 4viên
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Pin GP SUPER 24AUOJ-2U2; Pin Alkaline 1.5v AAA GP SUPER 24AUOJ-2U2 chính hãng _Vỉ 2viên

Pin GP SUPER 24AUOJ-2U2; Pin Alkaline 1.5v AAA GP SUPER 24AUOJ-2U2 chính hãng _Vỉ 2viên
MSP: GP 24AUOJ-2U2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 2viên

PIN KIỀM ALKALINE SUPER CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 

PIN GP CHÍNH HÃNG. 

GIÁ BÁN LẺ 1VIÊN: 15.000 ĐỒNG/1 VIÊN 
Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2,3 vỉ   = 29.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 4,5,6 vỉ   = 26.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ   = 25.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30vỉ  = 24.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-70vỉ  = 23.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 71vỉ-100vỉ  = 23.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 101vỉ-150vỉ  = 22.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 151vỉ-200vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ  = 21.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ  = 21.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301vỉ-350vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 351vỉ-9000vỉ  = 20.800 đ/vỉ 2viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

GP Super 1604UG Pin 9v Alkaline GP Super 1604UG/6LR61 Super Value (Loại Vỉ 1viên)

GP Super 1604UG Pin 9v Alkaline GP Super 1604UG/6LR61 Super Value (Loại Vỉ 1viên)
MSP: GP 1604UG
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 9v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 cái

PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG 

Đóng gói : Vỉ 1 viên 

Giá bán/ vỉ 1VIÊN : 

-Mua 1,2 vỉ = 55.000 đ/vỉ 1viên 

-Mua 3,4,5,6 vỉ = 52.000 đ/vỉ 1viên 

-Mua 7,8,9 vỉ = 51.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 10vỉ-20vỉ = 49.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 21vỉ-30vỉ = 48.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 31vỉ-50vỉ = 48.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 51vỉ-80vỉ = 47.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 81vỉ-110vỉ = 47.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 111-150vỉ = 46.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 151-200vỉ = 46.000 đ/vỉ 1viên

-Mua 201-250vỉ = 45.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 251-300vỉ = 45.500 đ/vỉ 1viên

-Mua 301-350vỉ = 45.200 đ/vỉ 1viên

-Mua 351-9000vỉ= 45.100 đ/vỉ 1viên


starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Pin trung C 1.5V Alkaline GP14A-2U2 _Pin GP14A-2U2 Super Alkaline _Vỉ 2viên

Pin trung C 1.5V Alkaline GP14A-2U2 _Pin GP14A-2U2 Super Alkaline _Vỉ 2viên
MSP: GP14A-2U2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Hết hàng

PIN ALKALINE 1.5V TRUNG C CHÍNH HÃNG GP 

Đóng gói : Vỉ 2 viên

Giá bán : 

- Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 61.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 60.000 đồng/ vỉ 2 viên, 

- Mua 10vỉ-30vỉ = 59.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 31vỉ-80vỉ = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 81vỉ-200vỉ = 57.500 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 201-1000vỉ = 57.000 đồng/ vỉ 2 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

Pin 12V GP Ultra High Voltage 27AE,A27,MN27 Alkaline-Pin Remote 12V GP Ultra High Voltage 27AE,A27,MN27 Alkaline

Pin 12V GP Ultra High Voltage 27AE,A27,MN27 Alkaline-Pin Remote 12V GP Ultra High Voltage 27AE,A27,MN27 Alkaline
MSP: 27AE
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: 27A, A27, MN27
PIN GP A27 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 18.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 62.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 9,10 vỉ  - 19vỉ = 59.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 20 vỉ-60vỉ = 57.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 61vỉ-500vỉ = 55.000 đồng/ vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: 18.000 đ đ Giá cũ: 18.000 đ đ

GP 13A-U2, LR20, MN1300; Pin đại GP 13A-U2, LR20, MN1300 Super Alkaline 1.5v chính hãng

GP 13A-U2, LR20, MN1300; Pin đại GP 13A-U2, LR20, MN1300 Super Alkaline 1.5v chính hãng
MSP: GP 13A-U2
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • Vỉ 2viên
Mã sản phẩm: GP 13AU-U2

PIN GP ALKALINE CHÍNH HÃNG

ĐÓNG GÓI GỈ 2 VIÊN

Giá bán :

- Mua 1,2 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 6,7,8 vỉ = 74.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 9vỉ -15vỉ  = 73.000 đồng/ Vỉ 2 viên

- Mua 16vỉ-30vỉ  = 72.000 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 31vỉ-70vỉ = 71.000 đồng/ vỉ 2viên

- Mua 71vỉ-150vỉ  = 70.500 đồng/ vỉ 2 viên

- Mua 151vỉ-300vỉ = 70.000 đồng/ vỉ 2viên

- MUa 301-5000vỉ = 69.500 đồng/ vỉ 2viên


starstarstarstarstar
Giá: 79.000 đ đ Giá cũ: 79.000 đ đ

COMBO 1 HỘP 20vỉ (100viên) Pin 12v GP High Voltage 27A, A27, MN27 Alkaline _Giá chỉ 1.140.000/HỘP 100viên

COMBO 1 HỘP 20vỉ (100viên) Pin 12v GP High Voltage 27A, A27, MN27 Alkaline _Giá chỉ 1.140.000/HỘP 100viên
MSP: GP A27
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: GP-27AE
PIN GP A27 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 18.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 62.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 9,10 vỉ  - 19vỉ = 59.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 20 vỉ-60vỉ = 57.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 61vỉ-500vỉ = 55.000 đồng/ vỉ 5viên 

starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

COMBO 1 vỉ 5viên Pin 12v Remote GP High Voltage 27A, A27, MN27 Alkaline _Giá chỉ 69.000/Vỉ 5viên

COMBO 1 vỉ 5viên Pin 12v Remote GP High Voltage 27A, A27, MN27 Alkaline _Giá chỉ 69.000/Vỉ 5viên
MSP: GP 27A
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: GP-27AE
PIN GP A27 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 18.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 62.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 9,10 vỉ  - 19vỉ = 59.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 20 vỉ-60vỉ = 57.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 61vỉ-500vỉ = 55.000 đồng/ vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

COMBO 1 Vỉ 5viên Pin Remote GP 23AE High Voltage Alkaline 12v chính hãng _Giá chỉ 59.000đ/ Vỉ 5viên

COMBO 1 Vỉ 5viên Pin Remote GP 23AE High Voltage Alkaline 12v chính hãng _Giá chỉ 59.000đ/ Vỉ 5viên
MSP: GP 23AE
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: 23AE,A23,MN23
PIN GP A23 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 15.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN giảm VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 59.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 57.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 55.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-20vỉ = 54.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 20vỉ-40vỉ = 53.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 41vỉ-60vỉ = 52.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 61vỉ-90vỉ = 51.000 đ/vỉ 5viên 
- Mua 91vỉ-120vỉ = 50.500 đ/vỉ 5viên
- Mua 121vỉ-150vỉ = 50.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 49.500 đ/vỉ 5viên
 Mua trên 200vỉ = 49.000 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

COMBO 1 HỘP 20 vỉ 5viên (100 viên) Pin Remote 12v GP 23AE High Voltage _Giá chỉ 779.000đ/ HỘP 100viên

COMBO 1 HỘP 20 vỉ 5viên (100 viên) Pin Remote 12v GP 23AE High Voltage _Giá chỉ 779.000đ/ HỘP 100viên
MSP: GP 23AE
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: 23AE,A23,MN23
PIN GP A23 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 15.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN giảm VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 49.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 44.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 40.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-20vỉ = 39.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 20vỉ-40vỉ = 38.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 41vỉ-60vỉ = 37.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 61vỉ-90vỉ = 36.500 đ/vỉ 5viên 
- Mua 91vỉ-120vỉ = 36.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 121vỉ-150vỉ = 35.500 đ/vỉ 5viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 35.000 đ/vỉ 5viên
- Mua trên 200vỉ = 34.800 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin 12V GP Ultra High Voltage 23AE,A23,MN23-Pin Remote 12V GP Ultra High Voltage 23AE,A23,MN23

Pin 12V GP Ultra High Voltage 23AE,A23,MN23-Pin Remote 12V GP Ultra High Voltage 23AE,A23,MN23
MSP: 23AE
HSX:
 • GP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: 23AE,A23,MN23
PIN GP A23 CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 15.000 đồng/1 viên
GIÁ BÁN giảm VỈ 5VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 49.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 44.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 40.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-20vỉ = 39.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 20vỉ-40vỉ = 38.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 41vỉ-60vỉ = 37.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 61vỉ-90vỉ = 36.500 đ/vỉ 5viên 
- Mua 91vỉ-120vỉ = 36.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 121vỉ-150vỉ = 35.500 đ/vỉ 5viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 35.000 đ/vỉ 5viên
- Mua trên 200vỉ = 34.800 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

COMBO vỉ 4viên Pin GP CR2032 DL2032 Lithium 3.0v _Giá chỉ 39.000đ/ vỉ 4viên

COMBO vỉ 4viên Pin GP CR2032 DL2032 Lithium 3.0v _Giá chỉ 39.000đ/ vỉ 4viên
MSP: CR2032
HSX:
 • GP
Cỡ pin:
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện thế:
  • 3V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: GP CR2032

  PIN CHÍNH HÃNG GP

  ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN
  Giá bán/ 1viên:
  . Mua 1,2,3 viên  = 15.000 đồng/1 viên
  Giá bán/ vỉ 4viên: 
  . Mua 1,2 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 4 viên
  . Mua 3,4 vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 4viên 
  . Mua 5,6, 7 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 4 viên
  . Mua 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 4 viên
  . Mua 10 vỉ trở lên = 26.000 đồng/ vỉ 4 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Pin CR2032 _Pin GP CR2032; Pin 3v lithium GP CR2032 DL2032 chính hãng

  Pin CR2032 _Pin GP CR2032; Pin 3v lithium GP CR2032 DL2032 chính hãng
  MSP: CR2032
  HSX:
  • GP
  Cỡ pin:
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên
   Mã sản phẩm: GP CR2032

   PIN CHÍNH HÃNG GP

   ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN
   Giá bán/ 1viên:
   . Mua 1,2,3 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   Giá bán/ vỉ 4viên: 
   . Mua 1,2 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 4 viên
   . Mua 3,4 vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 4viên 
   . Mua 5,6, 7 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 4 viên
   . Mua 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 4 viên
   . Mua 10 vỉ trở lên = 26.000 đồng/ vỉ 4 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   GP GreenCell 24G-U4 _Pin đũa AAA 1.5v GP GreenCell 24G-U4 Extra Heavy Duty chính hãng _Vỉ 4viên

   GP GreenCell 24G-U4 _Pin đũa AAA 1.5v GP GreenCell 24G-U4 Extra Heavy Duty chính hãng _Vỉ 4viên
   MSP: GP 24G-U4
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 4viên

   PIN GP GREENCELL-EXTRA HEAVY DUTY CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 4 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 26.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 31vỉ-70vỉ = 23.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 71vỉ-100vỉ = 23.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 101vỉ-150vỉ = 22.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 151vỉ-200vỉ = 22.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 201vỉ-250vỉ = 21.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 251vỉ-300vỉ = 21.200 đ/vỉ 4viên
   - Mua 301vỉ-350vỉ = 21.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 351vỉ-9000vỉ = 20.800 đ/vỉ 4viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

   GP GreenCell 15G-U4 _Pin tiểu AA 1.5v GP GreenCell 15G-U4 Extra Heavy Duty chính hãng _Vỉ 4viên

   GP GreenCell 15G-U4 _Pin tiểu AA 1.5v GP GreenCell 15G-U4 Extra Heavy Duty chính hãng _Vỉ 4viên
   MSP: GREENCELL 15G-U4
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 4viên

   PIN GP GREENCELL-EXTRA HEAVY DUTY CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 4 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 26.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 31vỉ-70vỉ = 23.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 71vỉ-100vỉ = 23.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 101vỉ-150vỉ = 22.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 151vỉ-200vỉ = 22.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 201vỉ-250vỉ = 21.500 đ/vỉ 4viên
   - Mua 251vỉ-300vỉ = 21.200 đ/vỉ 4viên
   - Mua 301vỉ-350vỉ = 21.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 351vỉ-9000vỉ = 20.800 đ/vỉ 4viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

   GP SUPERCELL 1604S _Pin vuông 9v GP SUPERCELL 1604S Super Heavy Duty chính hãng

   GP SUPERCELL 1604S _Pin vuông 9v GP SUPERCELL 1604S Super Heavy Duty chính hãng
   MSP: GP 1604S
   HSX:
   • GP
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 9v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   Mã sản phẩm: GP SUPERCELL 1604S
   PIN GP SUPERCELL 9V 1604S CHÍNH HÃNG 
   Giá bán LẺ/ 1VIÊN :
   - Mua 1,2,3 vIÊN  = 18.000 đồng/ vIÊN
   - Mua 4,5,6 viên = 16.000 đồng/ viên 
   - Mua 7,8,9 viên = 15.000 đồng/ viên 
    Giá bán GIẢM /HỘP 10 VIÊN :
   - Mua 1,2hộp  = 129.000 đ/Hộp 10viên
   - Mua 3,4,5,6
   hộp  = 124.000 đ/Hộp 10viên 
   - Mua 7,8,9hộp = 119.000 đ/Hộp 10viên 
   - Mua 10hộp-20hộp = 117.000 đ/Hộp 10viên
   - Mua 21hộp-35hộp = 116.000 đ/Hộp 10viên
   - Mua 36hộp-50hộp = 115.500 đ/Hộp 10viên
   - Mua 51hộp-80hộp = 115.000 đ/Hộp 10viên
   - Mua 81hộp-110hộp = 114.700 đ/Hộp 10viên
   - Mua 111hộp-150hộp = 114.500 đ/Hộp 10viên
   - Mua 151hộp-200hộp = 114.200 đ/Hộp 10viên
   - Mua 201hộp-250hộp = 114.000 đ/Hộp 10viên
   - Mua trên 250hộp = 113.800 đ/Hộp 10viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 18.000 đ đ Giá cũ: 18.000 đ đ

   GP Supercell 13S R20P _Pin đại D 1.5v GP Supercell 13S R20P Super Heavy Duty _Vỉ 2viên

   GP Supercell 13S R20P _Pin đại D 1.5v GP Supercell 13S R20P Super Heavy Duty _Vỉ 2viên
   MSP: GP SUPERCELL 13S
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • D
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên
   Mã sản phẩm: GP SUPERCELL 13S

   PIN GP SUPERCELL ĐẠI D 1.5V CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 2 viên :
   - Mua 1,2vỉ  = 26.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 3,4,5vỉ  = 23.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 6,7,8,9vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 19.800 đ/vỉ 2viên
   - Mua 31vỉ-50vỉ = 19.300 đ/vỉ 2viên
   - Mua 51vỉ-80vỉ = 18.900 đ/vỉ 2viên
   - Mua 81vỉ-100vỉ = 18.600 đ/vỉ 2viên
   - Mua 101vỉ-150vỉ = 18.300 đ/vỉ 2viên
   - Mua 151vỉ-200vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 201vỉ-250vỉ = 17.700 đ/vỉ 2viên
   - Mua 251vỉ-300vỉ = 17.400 đ/vỉ 2viên
   - Mua 301vỉ-350vỉ = 17.200 đ/vỉ 2viên
   - Mua 351vỉ-400vỉ = 17.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 401vỉ-9000vỉ = 16.800 đ/vỉ 2viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

   GP Supercell 15PL R6P _Pin tiểu AA 1.5v GP SUPERCELL 15PL R6P SuperHeavy Duty (Loại Vỉ 4viên)

   GP Supercell 15PL R6P _Pin tiểu AA 1.5v GP SUPERCELL 15PL R6P SuperHeavy Duty (Loại Vỉ 4viên)
   MSP: GP 15PL
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 4viên
   Mã sản phẩm: GP 15PL R6P

   PIN GP SUPERCELL/SUPER HEAVY DUTY CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 4 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 14.000 đ/vỉ 4viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 13.000 đ/vỉ 4viên
   Giá bán GIẢM/ HỘP 40VIÊN :
   - Mua 1,2Hộp = 115.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 3,4,5Hộp = 109.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 6,7,8,9Hộp  = 104.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 10-20hộp = 99.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 21-50hộp = 97.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 51-80hộp = 95.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 81-110hộp = 94.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 111-150hộp = 93.500 đ/Hộp40viên
   - Mua 151-200hộp = 93.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 201-250hộp = 92.500 đ/Hộp40viên
   - Mua 251-300hộp = 92.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 301-9000hộp = 91.500 đ/Hộp40viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 16.000 đ đ Giá cũ: 16.000 đ đ

   GP15PLVN-IS2 R6S; Pin tiểu AA 1.5v GP15PLVN-IS2 R6S Supercell Super Heavy Duty chính hãng

   GP15PLVN-IS2 R6S; Pin tiểu AA 1.5v GP15PLVN-IS2 R6S Supercell Super Heavy Duty chính hãng
   MSP: GP15PLVN-IS2
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên

   PIN GP SUPERCELL/SUPER HEAVY DUTY CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 2 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 9.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 8.000 đ/vỉ 2viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 7.000 đ/vỉ 2viên
   Giá bán GIẢM/ HỘP 40VIÊN (20vỉ 2viên) :
   - Mua 1,2Hộp = 112.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 3,4,5Hộp = 107.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 6,7,8,9Hộp  = 104.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 10-20hộp = 101.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 21-50hộp = 99.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 51-80hộp = 98.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 81-110hộp = 97.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 111-150hộp = 97.500 đ/Hộp40viên
   - Mua 151-200hộp = 97.000 đ/Hộp40viên
   - Mua 201-250hộp = 96.800 đ/Hộp40viên
   - Mua 251-300hộp = 96.600 đ/Hộp40viên
   - Mua 301-9000hộp = 96.500 đ/Hộp40viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 9.000 đ đ Giá cũ: 9.000 đ đ

   Pin cúc áo GP AG3/LR41/192 alkaline 1.5v chính hãng Made in China

   Pin cúc áo GP AG3/LR41/192 alkaline 1.5v chính hãng Made in China
   MSP: AG3, LR41, 192
   HSX:
   • GP
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
   Giá bán: 
   + mua 1 viên=10.000 đ/viên. 
   + Mua 1,2,3, vỉ=65.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + mua 4,5,6 vỉ=55.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + mua 7,8,9 vỉ=50.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + Mua 10 vỉ - 19 vỉ = 45.000 đồng/ vỉ 10 viên 
   + Mua 20 vỉ trở lên = 42.000 đồng/ vỉ 10 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

   Pin cúc áo GP A76-LR44 Alkaline 1.5v chính hãng Made in China

   Pin cúc áo GP A76-LR44 Alkaline 1.5v chính hãng Made in China
   MSP: A76-LR44
   HSX:
   • GP
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
   Giá bán: 
   + mua 1 viên=10.000 đ/viên. 
   + Mua 1,2,3, vỉ=65.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + mua 4,5,6 vỉ=55.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + mua 7,8,9 vỉ=50.000 đồng/ vỉ 10 viên
   + Mua 10 vỉ - 19 vỉ = 45.000 đồng/ vỉ 10 viên 
   + Mua 20 vỉ trở lên = 42.000 đồng/ vỉ 10 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

   GP476A _Pin Alkaline 6v GP 4LR44,A544,476A (Pin đo sáng máy ảnh) chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

   GP476A _Pin Alkaline 6v GP 4LR44,A544,476A (Pin đo sáng máy ảnh) chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
   MSP: 4LR44
   HSX:
   • GP
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 6V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 cái

   PIN ĐO SÁNG CHÍNH HÃNG GP, Đóng gói : vỉ 1 viên. 

   Giá bán: 

   .Mua 1,2 vỉ =65.000 đồng/ vỉ 1 viên, 

   .Mua 3,4,5 vỉ =60.000 đồng/ vỉ 1 viên  

   .Mua 6,7,8 vỉ = 58.000 đồng/ vỉ 1 viên 

   .Mua 9,10 vỉ = 55.000 đồng/ vỉ 1 viên 

   . Mua 11-20vỉ = 53.000 đồng/ vỉ 1viên

   . Mua 21-50vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 1viên

   . Mua 51-100vỉ = 51.000 đồng/ Vỉ 1viên

   . Mua 101-500vỉ = 50.000 đồng/ Vỉ 1viên

   . Mua 501-10000vỉ= 49.000 đồng/ Vỉ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

   GP Ultra 24A-Li5, Pin đũa AAA 1.5V GP Ultra 24A-Li5 Alkaline chính hãng (Vỉ 5 viên)

   GP Ultra 24A-Li5, Pin đũa AAA 1.5V GP Ultra 24A-Li5 Alkaline chính hãng (Vỉ 5 viên)
   MSP: 24A-LI5
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AAA
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.5v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: GP 15A-L5I

   PIN GP ULTRA ALKALINE CHÍNH HÃNG 

   GIÁ BÁN LẺ 1VIÊN: 15.000 ĐỒNG/1 VIÊN 
   Giá bán/ vỉ 5 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 5viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 46.000 đồng/ vỉ 5viên
   - Mua 10 vỉ trở lên = 44.000 đồng/ vỉ 2viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 50.000 đ đ Giá cũ: 50.000 đ đ

   Pin sạc AA GP Recyko - 2000mAh -1.2V | 200-AA-U2 thế hệ mới chính hãng

   Pin sạc AA GP Recyko - 2000mAh -1.2V | 200-AA-U2 thế hệ mới chính hãng
   MSP: AA-2000MAH
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.2V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên
   Giá bán :
   - Mua 1,2 vỉ = 165.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 3,4,5,6 vỉ = 155.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 7 vỉ trở lên = 145.000 đồng/ vỉ 2 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

   Pin sạc AA GP Recyko 2000mAh -1.2V | 210-AA-U2 thế hệ mới chính hãng

   Pin sạc AA GP Recyko 2000mAh -1.2V | 210-AA-U2 thế hệ mới chính hãng
   MSP: AA-2000MAH
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 1.2V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 4viên
   - MUa 1,2 vỉ = 320.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 3,4 vỉ = 310.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 5,6,7 vỉ = 300.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 8 vỉ trở lên = 290.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 320.000 đ đ Giá cũ: 320.000 đ đ

   Pin sạc AA GP Recyko - 2000mAh -1.2V | 210-AA-U2 thế hệ mới chính hãng

   Pin sạc AA GP Recyko - 2000mAh -1.2V | 210-AA-U2 thế hệ mới chính hãng
   MSP: 210-AA-U2
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh:
   • 2000mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 5năm
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên
   Giá bán :
   - Mua 1,2 vỉ = 165.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 3,4,5,6 vỉ = 155.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 7 vỉ trở lên = 145.000 đồng/ vỉ 2 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

   Pin sạc GP65AAAHCE _GP ReCyKo GP65AAAHCE-2GBAS2 (AAA650mAh 1.2v NiMh) chính hãng| TẠM HẾT HÀNG

   Pin sạc GP65AAAHCE _GP ReCyKo GP65AAAHCE-2GBAS2 (AAA650mAh 1.2v NiMh) chính hãng| TẠM HẾT HÀNG
   MSP: GP65AAAHCE
   HSX:
   • GP
   Cỡ pin:
   • AAA
   Xuất xứ:
   • China TW
   mAh:
    Điện thế:
    • 1.2V
    T.Trạng:
    • Hết hàng
    Đóng gói:
    • Vỉ 2viên
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc AA 1.2v GP Recyko Pro GP210AAHCBE-2GBAS4 (AA2000mAh-1.2v) thế hệ mới | CÒN HÀNG_Vỉ 4viên

    Pin sạc AA 1.2v GP Recyko Pro GP210AAHCBE-2GBAS4 (AA2000mAh-1.2v) thế hệ mới | CÒN HÀNG_Vỉ 4viên
    MSP: GP210AAHCBE
    HSX:
    • GP
    Cỡ pin:
    • AA
    Xuất xứ:
    • China TW
    Điện thế:
    • 1.2V
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • Vỉ 4viên
    Giá bán:
    - Mua 1,2 vỉ  = 232.000 đồng/ vỉ 4 viên
    - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 227.000 đồng/ vỉ 4 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 223.000 đồng/ vỉ 4 viên
    - Mua 10 vỉ trở lên  = 219.000 đồng/ vỉ 4 viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 232.000 đ đ Giá cũ: 232.000 đ đ

    Pin tiểu AA GP Ultra 15A-L5i Alkaline 1,5V chính hãng (Vỉ 5 viên)

    Pin tiểu AA GP Ultra 15A-L5i Alkaline 1,5V chính hãng (Vỉ 5 viên)
    MSP: 15A-L5I
    HSX:
    • GP
    Cỡ pin:
    • AA
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 1.5v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Mã sản phẩm: GP 15A-L5I

    PIN GP ULTRA ALKALINE CHÍNH HÃNG 

    GIÁ BÁN LẺ 1VIÊN: 15.000 ĐỒNG/1 VIÊN 
    Giá bán/ vỉ 5 viên :
    - Mua 1,2,3 vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 4,5,6 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 46.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 10 vỉ trở lên = 44.000 đồng/ vỉ 2viên

    starstarstarstarstar
    Giá: 50.000 đ đ Giá cũ: 50.000 đ đ

    Pin 3v GP CR123A Photo Lithium Battery chính hãng

    Pin 3v GP CR123A Photo Lithium Battery chính hãng
    MSP: CR123A
    HSX:
    • GP
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ
    Lên đầu trang