Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin LIR2032, LIR1616, LIR1620
 • grid
 • list

LIR1632 _Pin LIR1632, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1632 (25mAh, 16mmx3.2mm) chính hãng

LIR1632 _Pin LIR1632, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1632 (25mAh, 16mmx3.2mm) chính hãng
MSP: LIR1632
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LIR1632
PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
- Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
- Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
- Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
- Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
- Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

Giá bán /1viên : 
- Mua 1, 2viên  = 95.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên
- Mua 6,7,8,9viên = 84.000 đ/01viên
- Mua 10-20viên = 82.000 đ/01viên
- Mua 21-40viên = 81.000 đ/01viên 
- Mua 41-70viên = 80.000 đ/01viên 
- Mua 71-100viên = 79.000 đ/01viên 
- Mua 101-5.000viên = 78.000 đ/01viên 
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

LIR1620 _Pin LIR1620; Pin sạc Lithium Li-iOn 3.6v LIR1620 (16mmx2.0mm) chính hãng

LIR1620 _Pin LIR1620; Pin sạc Lithium Li-iOn 3.6v LIR1620 (16mmx2.0mm) chính hãng
MSP: LIR1620
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LIR1620
PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
- Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
- Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
- Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
- Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
- Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

Giá bán /1viên : 
- Mua 1, 2viên  = 95.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên
- Mua 6,7,8,9viên = 84.000 đ/01viên
- Mua 10-20viên = 82.000 đ/01viên
- Mua 21-40viên = 81.000 đ/01viên 
- Mua 41-70viên = 80.000 đ/01viên 
- Mua 71-100viên = 79.000 đ/01viên 
- Mua 101-5.000viên = 78.000 đ/01viên 

starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin LIR1220 _Pin LIR1220, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1220 (1-2mmx2.0mm) chính hãng

Pin LIR1220 _Pin LIR1220, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1220 (1-2mmx2.0mm) chính hãng
MSP: LIR1220
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LIR1220
PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
- Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
- Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
- Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
- Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
- Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

Giá bán /1viên : 
- Mua 1, 2viên  = 95.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên
- Mua 6,7,8,9viên = 84.000 đ/01viên
- Mua 10-20viên = 82.000 đ/01viên
- Mua 21-40viên = 81.000 đ/01viên 
- Mua 41-70viên = 80.000 đ/01viên 
- Mua 71-100viên = 79.000 đ/01viên 
- Mua 101-5.000viên = 78.000 đ/01viên 
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

LIR2016 _Pin LIR2016; Pin sạc lithium Li-ion 3.6v LIR2016 /Pin đồng xu sạc 3.6v Lithium chính hãng

LIR2016 _Pin LIR2016; Pin sạc lithium Li-ion 3.6v LIR2016 /Pin đồng xu sạc 3.6v Lithium chính hãng
MSP: LIR2016
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LIR2016
PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
- Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
- Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
- Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
- Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
- Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

Giá bán /1viên : 
- Mua 1, 2viên  = 85.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5viên = 79.000 đ/01viên
- Mua 6,7,8,9viên = 74.000 đ/01viên
- Mua 10-20viên = 72.000 đ/01viên
- Mua 21-40viên = 71.000 đ/01viên 
- Mua 41-70viên = 70.000 đ/01viên 
- Mua 71-100viên = 69.000 đ/01viên 
- Mua 101-5.000viên = 68.000 đ/01viên 
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

LIR 1616; Pin sạc Lithium Li-iOn 3.6v LIR 1616 _Made in Japan

LIR 1616; Pin sạc Lithium Li-iOn 3.6v LIR 1616 _Made in Japan
MSP: LIR1616
HSX:
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
   BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
   - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
   - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

   KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
   - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
   - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
   - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

   Giá bán /1viên : 
   - Mua 1, 2viên  = 95.000 đ/01viên
   - Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên
   - Mua 6,7,8,9viên = 84.000 đ/01viên
   - Mua 10-20viên = 82.000 đ/01viên
   - Mua 21-40viên = 81.000 đ/01viên 
   - Mua 41-70viên = 80.000 đ/01viên 
   - Mua 71-100viên = 79.000 đ/01viên 
   - Mua 101-5.000viên = 78.000 đ/01viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

   Pin LIR2450, Pin sạc Li-ion Lithium 3.6v LIR2450 (24mm x 5mm, với 110mAh) chính hãng

   Pin LIR2450, Pin sạc Li-ion Lithium 3.6v LIR2450 (24mm x 5mm, với 110mAh) chính hãng
   MSP: LIR2450
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Pin Sạc
   Bảohành:
   • 1 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
   BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
   - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
   - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

   KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
   - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
   - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
   - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

    GIÁ BÁN /1 viên : 
   - Mua 1,2  viên = 125.000 đ/1viên 
   - Mua 3,4,5 viên = 115.000 đ/1viên
   - Mua 6,7,8,9 viên = 109.000 đ/1viên
   - Mua 10viên-30viên = 104.000 đ/1viên
   - Mua 31viên-60viên = 99.000 đ/1viên
   - Mua 61viên-90viên = 97.000 đ/1viên
   - Mua 91viên-120viên = 95.000 đ/1viên
   - Mua 121-150viên = 94.000 đ/1viên
   - Mua 151-200viên = 93.000 đ/1viên
   - Mua 200-5000viên = 92.000 đ/1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   LIR2032 _Pin LIR2032; Pin sạc lithium Li-ion 3.6v LIR2032 /Pin đồng xu sạc 3.6v Lithium chính hãng

   LIR2032 _Pin LIR2032; Pin sạc lithium Li-ion 3.6v LIR2032 /Pin đồng xu sạc 3.6v Lithium chính hãng
   MSP: LIR2032
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Pin Sạc
   Bảohành:
   • 1 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
   BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
   - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
   - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

   KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
   - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
   - Không bảo hành khi tự ý bấm ghép-chế ghép-hàn chì
   - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 


   Giá bán /1viên : 
   - Mua 1, 2viên  = 85.000 đ/01viên
   - Mua 3,4,5viên = 79.000 đ/01viên
   - Mua 6,7,8,9viên = 74.000 đ/01viên
   - Mua 10-20viên = 72.000 đ/01viên
   - Mua 21-40viên = 71.000 đ/01viên 
   - Mua 41-70viên = 70.000 đ/01viên 
   - Mua 71-100viên = 69.000 đ/01viên 
   - Mua 101-5.000viên = 68.000 đ/01viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ
   Lên đầu trang