Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin MAXELL
 • grid
 • list

Maxell LR03(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR03(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên

Maxell LR03(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR03(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên
MSP: LR03(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL LR03(GD)2B

PIN MAXELL SUPER ALKALINE 1.5V CHÍNH HÃNG 

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 20.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 17.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 16.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 15.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 15.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 15.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10.000vỉ = 15.200 đ/vỉ 2viên
starstarstarstarstar
Giá: 22.000 đ đ Giá cũ: 22.000 đ đ

Maxell LR6(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR6(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên

Maxell LR6(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR6(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên
MSP: LR6(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL LR6(GD)2B

PIN MAXELL SUPER ALKALINE 1.5V CHÍNH HÃNG 

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 20.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 17.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 16.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 15.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 15.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 15.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10.000vỉ = 15.200 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 22.000 đ đ Giá cũ: 22.000 đ đ

Maxell CR2450 Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

Maxell CR2450 Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN
MSP: CR2450
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL CR2450
PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/ 1viên :
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/1viên
- Mua 3,4 viên  = 30.000 đ/1viên
Giá bán/ vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 3,4 vỉ  = 109.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 5,6 vỉ  = 104.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  =   99.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-30vỉ =   95.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 31vỉ-50vỉ =   94.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 51-70vỉ =   93.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 71-100vỉ =   92.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 101vỉ-150vỉ =   91.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 151-200vỉ  =   90.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 201-250vỉ  =   89.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 251vỉ-9000vỉ =   89.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Maxell CR2430 Pin CR2430; Pin 3v lithium Maxell CR2430 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

Maxell CR2430 Pin CR2430; Pin 3v lithium Maxell CR2430 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN
MSP: CR2430
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL CR2430
PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/ 1viên :
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/1viên
- Mua 3,4 viên  = 30.000 đ/1viên
Giá bán/ vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 3,4 vỉ  = 109.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 5,6 vỉ  = 104.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  =   99.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-30vỉ =   95.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 31vỉ-50vỉ =   94.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 51-70vỉ =   93.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 71-100vỉ =   92.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 101vỉ-150vỉ =   91.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 151-200vỉ  =   90.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 201-250vỉ  =   89.000 đ/vỉ 5viên
- Mua 251vỉ-9000vỉ =   89.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

COMBO MUA 01HỘP Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23/ L1028 chính hãng _Giá chỉ 199.000/HỘP 10vỉ

COMBO MUA 01HỘP Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23/ L1028 chính hãng _Giá chỉ 199.000/HỘP 10vỉ
MSP: MAXELL 23A
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%

PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

MAXELL 23A, L1028, 23AE, MN23, DL23

ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

GIÁ  BÁN

- Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Maxell A23, Pin L1028, Pin 12v _Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23 23AE/ L1028 chính hãng (Vỉ 1 viên)

Maxell A23, Pin L1028, Pin 12v _Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23 23AE/ L1028 chính hãng (Vỉ 1 viên)
MSP: MAXELL A23
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%

PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

MAXELL 23A, L1028, 23AE, MN23, DL23

ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

GIÁ  BÁN

- Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

COMBO Mua 01Hộp 20vỉ Pin Remote điều khiển Maxell A27 L828 chính hãng _Giá chỉ 199.000/Hộp

COMBO Mua 01Hộp 20vỉ Pin Remote điều khiển Maxell A27 L828 chính hãng _Giá chỉ 199.000/Hộp
MSP: MAXELL A27
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%

PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

MAXELL 27A, A27, L828, 27AE, MN27, DL27

ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

GIÁ  BÁN

- Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Maxell A27, Pin L828, Pin 12v; Pin Remote điều khiển Maxell 27A A27 27AE chính hãng /Vỉ 1viên

Maxell A27, Pin L828, Pin 12v; Pin Remote điều khiển Maxell 27A A27 27AE chính hãng /Vỉ 1viên
MSP: MAXELL A27
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%

PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

MAXELL 27A, A27, L828, 27AE, MN27, DL27

ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

GIÁ  BÁN

- Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

- Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell R20P, Pin đại D 1.5v Maxell R20P Super Power ACE Vỉ 2viên

Maxell R20P, Pin đại D 1.5v Maxell R20P Super Power ACE Vỉ 2viên
MSP: R20P(AR)
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: R20P(AR), SUM-1

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL (VỎ PIN MÀU ĐỎ NHƯ HÌNH) 

GIÁ BÁN LẺ/ Vỉ 2viên

- Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 27.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên

Giá bán theo hộp/ Hộp 20 viên ( 10 cặp) :
- Mua 1,2 hộp  = 245.000 đ/hộp 20viên
- Mua 3,4 hộp  = 239.000 đ/hộp 20viên
- Mua 5,6,7 hộp  = 234.000 đ/hộp 20viên
- Mua 8,9 hộp  = 231.000 đ/hộp 20viên
- Mua 10-20hộp  = 229.000 đ/hộp 20viên
- Mua 21-40hộp  = 227.000 đ/hộp 20viên
- Mua 41-70hộp  = 225.000 đ/hộp 20viên 
- Mua 71-100hộp  = 223.000 đ/hộp 20viên
- Mua 101-150hộp = 221.000 đ/hộp 20viên
- Mua 151-200hộp = 220.000 đ/hộp 20viên
- Mua 201-250hộp = 219.000 đ/hộp 20viên
- Mua 251-300hộp = 218.000 đ/hộp 20viên 
- Mua trên 300hộp = 217.000 đ/hộp 20viên
starstarstarstarstar
Giá: 27.000 đ đ Giá cũ: 27.000 đ đ

Maxell R14P, Pin trung C 1.5v Maxell R14P Super Power ACE Vỉ 2viên

Maxell R14P, Pin trung C 1.5v Maxell R14P Super Power ACE Vỉ 2viên
MSP: R14P
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: R14P(AR)2P
PIN CHÍNH HÃNG MAXELL - VỎ MÀU ĐỎ 
XUẤT XỨ : INDONESIA 
Đóng gói : Vỉ 2 viên, 1 HỘP =20viên

Giá bán LẺ/vỉ 2viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 15.000 đ/vỉ 2viên
Giá bán theo hộp 20 viên:
- Mua 1,2hộp = 149.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 3,4,5hộp = 144.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 6,7,8,9hộp = 139.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 10-30hộp  = 137.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 41-70hộp = 135.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 71-100hộp = 134.000 đ/hộp 20viên  
- Mua 101-150hộp= 133.000 đ/hộp 20viên 
- Mua 151-200hộp= 132.000 đ/hộp 20viên 
- Mua 201-250hộp= 131.000 đ/hộp 20viên 
- Mua 251-300hộp= 130.000 đ/hộp 20viên
- Mua trên 300hộp= 129.000 đ/hộp 20viên         
starstarstarstarstar
Giá: 17.000 đ đ Giá cũ: 17.000 đ đ

Pin LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR44 A76 _Cell in Japan

Pin LR44 A76; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR44 A76 _Cell in Japan
MSP: LR44, A76
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LR44, A76
Pin chính hãng HITACHI MAXELL
CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
-Giá bán LẺ/1VIÊN
. Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
. Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin Maxell LR1130-189-AG10 Alkaline 1,5V chính hãng

Pin Maxell LR1130-189-AG10 Alkaline 1,5V chính hãng
MSP: MAXELL LR1130
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LR44, A76
Pin chính hãng HITACHI MAXELL
CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
-Giá bán LẺ/1VIÊN
. Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
. Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin LR41 AG3 192 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR41 AG3 189 _Japan

Pin LR41 AG3 192 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR41 AG3 189 _Japan
MSP: LR41, AG3
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: LR44, A76
Pin chính hãng HITACHI MAXELL
CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
-Giá bán LẺ/1VIÊN
. Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
. Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
. Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
. Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

Pin Maxell LR6(GD)2B; Pin AA 1.5v Alkaline Maxell LR6(GD)2B Made in Indonesia| Vỉ 2viên

Pin Maxell LR6(GD)2B; Pin AA 1.5v Alkaline Maxell LR6(GD)2B Made in Indonesia| Vỉ 2viên
MSP: LR6(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN KIỀM ALKALINE CHÍNH HÃNG MAXELL   

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 15.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 13.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 13.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 13.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10 000vỉ = 13.100 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Maxell LR6(W)XL 2B; Pin AA 1.5v Alkaline Maxell LR6(W)XL2B _Made in Indonesia | Vỉ 2viên

Maxell LR6(W)XL 2B; Pin AA 1.5v Alkaline Maxell LR6(W)XL2B _Made in Indonesia | Vỉ 2viên
MSP: LR6(W)XL2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN KIỀM ALKALINE CHÍNH HÃNG MAXELL   

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 15.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 13.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 13.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 13.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10 000vỉ = 13.100 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Pin Maxell R6P(AR)4P; Pin AA 1.5v Maxell R6P(AR)4P Super Power ACE chính hãng | Vỉ 4viên

Pin Maxell R6P(AR)4P; Pin AA 1.5v Maxell R6P(AR)4P Super Power ACE chính hãng | Vỉ 4viên
MSP: R6P(AR)4P
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL R6P(AR)4P

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL  

Đóng gói: Vỉ 4viên, 01hộp=40 viên/hộp) 

GIÁ BÁN LẺ/ GÓI 4VIÊN

. Mua 1,2,3,4 vỉ  = 14.000 đ/vỉ 4viên

. Mua 5,6,7,8,9 vỉ  = 12.000 đ/vỉ 4viên 

GIÁ BÁN/ HỘP 40VIÊN (GIÁ GIẢM)
+ Mua 1,2 hộp  = 95.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 3,4,5hộp = 90.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 6,7hộp  = 88.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 8,9hộp  = 86.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 10-20hộp = 85.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 21-40hộp = 84.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 41-60hộp = 83.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 61-80hộp = 82.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 81-100hộp = 81.500 đ/hộp 40viên 
+ Mua 101-150hộp = 81.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 151-200hộp = 80.500 đ/hộp 40viên
+ Mua 201-250hộp = 80.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 251-300hộp = 79.500 đ/hộp 40viên
+ Mua 301-9000hộp = 79.000 đ/hộp 40viên
starstarstarstarstar
Giá: 14.000 đ đ Giá cũ: 14.000 đ đ

Pin Maxell LR03(GD)2B; Pin AAA 1.5v Alkaline Maxell LR03(GD)2B Made in INdonesia - Vỉ 2viên

Pin Maxell LR03(GD)2B; Pin AAA 1.5v Alkaline Maxell LR03(GD)2B Made in INdonesia - Vỉ 2viên
MSP: LR03(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN KIỀM ALKALINE CHÍNH HÃNG MAXELL   

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 15.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 13.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 13.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 13.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10 000vỉ = 13.100 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Pin Maxell LR03 (2B) XL; Pin AAA 1.5v Alkaline Maxell LR03 (2B) XL Made in INdonesia - Vỉ 2viên

Pin Maxell LR03 (2B) XL; Pin AAA 1.5v Alkaline Maxell LR03 (2B) XL Made in INdonesia - Vỉ 2viên
MSP: LR03 (2B) XL
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN KIỀM ALKALINE CHÍNH HÃNG MAXELL   

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 15.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 13.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 13.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 13.200 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10 000vỉ = 13.100 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Maxell R03(AB)2P; Pin AAA 1.5v Maxell R03(AB)2P Super POWER ACE chính hãng /Gói 2viên)

Maxell R03(AB)2P; Pin AAA 1.5v Maxell R03(AB)2P Super POWER ACE chính hãng /Gói 2viên)
MSP: R03(AB)2P
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL R03(AB)2P

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL  

Đóng gói: Vỉ 2viên, 01hộp=40 viên/hộp

GIÁ BÁN LẺ/ GÓI 2 VIÊN

. Mua 1,2,3,4,5,6,7,8 vỉ  = 8.000 đ/vỉ 2viên

. Mua 9,10,11,12,13 vỉ  = 7.000 đ/vỉ 2viên 

. Mua 14,15,16,17,18,19 vỉ  = 6.000 đ/vỉ 2viên 

GIÁ BÁN/ HỘP 40VIÊN (GIÁ GIẢM)
+ Mua 1,2 hộp  = 95.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 3,4,5hộp = 90.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 6,7hộp  = 88.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 8,9hộp  = 86.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 10-20hộp = 85.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 21-40hộp = 84.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 41-60hộp = 83.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 61-80hộp = 82.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 81-100hộp = 81.500 đ/hộp 40viên 
+ Mua 101-150hộp = 81.000 đ/hộp 40viên 
+ Mua 151-200hộp = 80.500 đ/hộp 40viên
+ Mua 201-250hộp = 80.000 đ/hộp 40viên
+ Mua 251-300hộp = 79.500 đ/hộp 40viên
+ Mua 301-9000hộp = 79.000 đ/hộp 40viên
starstarstarstarstar
Giá: 8.000 đ đ Giá cũ: 8.000 đ đ

Pin Maxell LR20(GD) 2B; Pin LR20(GD)2B; Pin đại D 1.5v Alkaline Maxell LR20(GD) 2B

Pin Maxell LR20(GD) 2B; Pin LR20(GD)2B; Pin đại D 1.5v Alkaline Maxell LR20(GD) 2B
MSP: MAXELL LR20
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Hết hàng
Mã sản phẩm: MAXELL LR20(GD)2B

PIN ALKALINE 1.5V đại D chính hãng MAXELL 

Đóng gói : Vỉ 2 viên

GIÁ BÁN: 

- Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 2viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 80.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua 9,10 vỉ  = 72.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua trên 10 vỉ  = 69.000 đồng/ Vỉ 2viên 
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Pin Maxell R20C, SUM1; Pin đại D 1.5v Maxell R20C, SUM1 Power ACE _ Vỉ 2viên

Pin Maxell R20C, SUM1; Pin đại D 1.5v Maxell R20C, SUM1 Power ACE _ Vỉ 2viên
MSP: MAXELL R20C
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: R20C, SUM1

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL R20C 

(VỎ PIN MÀU XANH NHƯ HÌNH) 

GIÁ BÁN LẺ/ Vỉ 2viên

- Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 24.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 6,7,8,9,10,11 vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên

Giá bán theo hộp/ Hộp 24 viên (12cặp) :
- Mua 1,2 hộp  = 219.000 đ/hộp 24viên
- Mua 3,4 hộp  = 214.000 đ/hộp 24viên
- Mua 5,6,7 hộp  = 209.000 đ/hộp 24viên
- Mua 8,9 hộp  = 204.000 đ/hộp 24viên
- Mua 10-20hộp  = 199.000 đ/hộp 24viên
- Mua 21-40hộp  = 197.000 đ/hộp 24viên
- Mua 41-70hộp  = 196.000 đ/hộp 24viên 
- Mua 71-100hộp  = 195.000 đ/hộp 24viên
- Mua 101-150hộp = 194.000 đ/hộp 24viên
- Mua 151-200hộp = 193.000 đ/hộp 24viên
- Mua 201-250hộp = 192.000 đ/hộp 24viên
- Mua 251-300hộp = 191.000 đ/hộp 24viên 
- Mua trên 300hộp = 190.000 đ/hộp 24viên
starstarstarstarstar
Giá: 24.000 đ đ Giá cũ: 24.000 đ đ

Pin Maxell 6F22(AB) ; Pin 9v vuông Maxell 6F22(AB) Super Power ACE chính hãng

Pin Maxell 6F22(AB) ; Pin 9v vuông Maxell 6F22(AB) Super Power ACE chính hãng
MSP: MAXELL 6F22
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 9v
Type:
 • Carbon
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL 6F22(AB)

PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG MAXELL 

Giá bán LẺ/1 viên :  

- Mua 1,2,4,4,5 viên = 16.000 đồng/ viên

- Mua 6,7,8,9 viên = 15.000 đồng/ viên 

Giá bán/ hộp 10 VIÊN : 
- MUa 1,2,3 hộp  = 129.000 đ/hộp 10viên
- Mua 4,5,6 hộp  = 124.000 đ/hộp 10viên
- Mua 7,8,9 hộp  = 122.000 đ/hộp 10viên
- Mua 10hộp-50hộp = 119.000 đ/hộp 10viên
- Mua 51hộp-200hộp = 117.000 đ/hộp 10viên
- Mua 201hộp-500hộp = 105.000 đ/hộp 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 16.000 đ đ Giá cũ: 16.000 đ đ

Pin ML2032 Pin Maxell ML2032; Pin sạc 3v lithium Maxell ML2032 _Made in Japan

Pin ML2032 Pin Maxell ML2032; Pin sạc 3v lithium Maxell ML2032 _Made in Japan
MSP: MAXELL ML2032
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL ML2032
Giá bán :
- Mua 1,2,3 viên =120.000 đồng/1 viên
- Mua 4,5,6,7 viên =110.000 đồng/1 viên
- Mua 8,9,10 viên =100.000 đồng/ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

Pin ML2016 Pin Maxell ML2016, Pin sạc 3v lithium Maxell ML2016 _Made in Japan

Pin ML2016 Pin Maxell ML2016, Pin sạc 3v lithium Maxell ML2016 _Made in Japan
MSP: MAXELL ML2016
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

Maxell CR1632; Pin Maxell CR1632 1BS PRO lithium 3.0v _Cells in Japan _ Vỉ 1viên (MẪU MỚI)

Maxell CR1632; Pin Maxell CR1632 1BS PRO lithium 3.0v _Cells in Japan _ Vỉ 1viên (MẪU MỚI)
MSP: MAXELL CR1632
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL CR1632
PIN CHÍNH HÃNG . XUẤT XỨ : JAPAN   
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 3,4 viên  = 35.000 đồng/ vỉ 1viên
. Mua 5,6 viên = 32.000 đồng/ vỉ 1viên
. Mua 8,9 viên = 30.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 10viên -20viên = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 21viên-50viên = 26.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 55vỉ-100vỉ = 25.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 101vỉ-500vỉ = 23.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 501vỉ-1000 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Pin Maxell CR1620; Pin 3v lithium Maxell CR1620 _Cells in Japan _Vỉ 1viên

Pin Maxell CR1620; Pin 3v lithium Maxell CR1620 _Cells in Japan _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL CR1620
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

Maxell CR1220; Pin 3v lithium Maxell CR1220 1BS PRO chính hãng Made in Japan _Loại Vỉ 1viên

Maxell CR1220; Pin 3v lithium Maxell CR1220 1BS PRO chính hãng Made in Japan _Loại Vỉ 1viên
MSP: MAXELL CR1220
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MAXELL CR1220
PIN CHÍNH HÃNG MAXELL  
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)    
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 5,6,7 viên = 28.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 8,9,10 viên = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 11-30viên = 23.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 31-100viên = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 101-1000viên = 21.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Pin CR1616 _Pin Maxell CR1616; Pin 3v lithium Maxell CR1616 _Cells in Japan

Pin CR1616 _Pin Maxell CR1616; Pin 3v lithium Maxell CR1616 _Cells in Japan
MSP: MAXELL CR1616
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

Pin Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 _Cells in Japan

Pin Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 _Cells in Japan
MSP: MAXELL CR2016
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
- Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
GIÁ BÁN/1 VIÊN
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
- GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN: 
+ Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
+ Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
+ Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
MSP: MAXELL CR2016
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

- GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
+ Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
MSP: MAXELL CR2025
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

- GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
+ Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Pin CR2025 _Pin Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 _Cells in Japan

Pin CR2025 _Pin Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 _Cells in Japan
MSP: MAXELL CR2025
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
- Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
GIÁ BÁN/1 VIÊN
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
- GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN: 
+ Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
+ Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
+ Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 chính hãng _Cells in Japan (MẪU MỚI)

Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 chính hãng _Cells in Japan (MẪU MỚI)
MSP: MAXELL CR2032
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
- Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
GIÁ BÁN/1 VIÊN
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
- GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN: 
+ Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
+ Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
+ Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 1BS PRO Made in Japan _Loại Vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 1BS PRO Made in Japan _Loại Vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
MSP: MAXELL CR2032
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

- GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
+ Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên
MSP: SR927SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: SR616SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên
MSP: SR721SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR721SW-362
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: SR621SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Maxel SR521SW 379 Silver OXide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Maxel SR521SW 379 Silver OXide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR521SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: SR521SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ Maxell SR416SW 337 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ Maxell SR416SW 337 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR416SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR416SW, 337
PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Pin SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Maxell SR626SW 377 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Pin SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Maxell SR626SW 377 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR626SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR626SW, PIN 377
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ Maxell SR516SW 317 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ Maxell SR516SW 317 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR516SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR516SW, PIN 317
PIN CHÍNH HÃNG, VỈ PIN NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ Maxell SR621SW 364 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ Maxell SR621SW 364 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR621SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ Maxell SR721SW 362 silver oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ Maxell SR721SW 362 silver oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR721SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR721SW, PIN 362
PIN CHÍNH HÃNG VỈ PIN MÀU NHƯ HÌNH 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 105.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 98.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 94.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 89.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 79.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR712SW _Pin 346; Pin đồng hồ Maxell SR712SW 346 silver oxide 1.55v_Made in Japan

Maxell SR712SW _Pin 346; Pin đồng hồ Maxell SR712SW 346 silver oxide 1.55v_Made in Japan
MSP: SR712SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Maxell SR927SW 395 Silver Oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Maxell SR927SW 395 Silver Oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR927SW-395
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Maxell SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Maxell SR616SW 321 Silver Oxide 1.55V _Made in Japan

Maxell SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Maxell SR616SW 321 Silver Oxide 1.55V _Made in Japan
MSP: SR616SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR916SW _Pin 373; Pin đồng hồ Maxell SR916SW 373 silver oxide 1.55v _Made in Japan

Maxell SR916SW _Pin 373; Pin đồng hồ Maxell SR916SW 373 silver oxide 1.55v _Made in Japan
MSP: SR916SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364
MSP: SR621SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Maxell SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR920SW _Pin 371

Maxell SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR920SW _Pin 371
MSP: SR920SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Maxell SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR626SW _Pin 377

Maxell SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR626SW _Pin 377
MSP: SR626SW
HSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 1.55v
Type:
 • OxitBạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ
Lên đầu trang