Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PHILIPS
 • grid
 • list

Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng

Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng
MSP: CR2025
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2025/DL2025

PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG PHILIPS  

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 19.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 16.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 70.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 69.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 68.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 31vỉ-70vỉ  = 67.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 71vỉ-120vỉ = 66.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 121vỉ-200vỉ = 66.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-500vỉ = 65.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng

Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng
MSP: CR2450
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2450,DL2450

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 38.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 32.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 119.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 117.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 114.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 113.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 112.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 111.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 110.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 109.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 108.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 108.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 107.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

Philips CR2430 /DL2430, Pin 3v lithium Philips CR2430 - Pin DL2430 chính hãng

Philips CR2430 /DL2430, Pin 3v lithium Philips CR2430 - Pin DL2430 chính hãng
MSP: CR2430
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2430/DL2430

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 38.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 32.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 119.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 117.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 114.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 113.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 112.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 111.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 110.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 109.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 108.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 108.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 107.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng
MSP: CR1220
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1220

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng

Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng
MSP: CR1632
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Mã sản phẩm: CR1632

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1616 _Pin Philips CR1616; Pin 3v lithium Philips CR1616 chính hãng

Pin CR1616 _Pin Philips CR1616; Pin 3v lithium Philips CR1616 chính hãng
MSP: CR1616
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1616

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin AA alkaline 1.5v Philips LR6 chính hãng

Pin AA alkaline 1.5v Philips LR6 chính hãng
MSP: PHILIPS LR6
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1vỉ 2viên
Đóng gói : Vỉ 2 viên
Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 6,7,8,9vỉ   = 20.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 31vỉ -60vỉ = 18.000 đồng/ Vỉ 2 viên
- Mua 61vỉ-120vỉ = 17.500 đồng/ Vỉ 2 viên 
- Mua 121-200vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 2 viên
- Mua 201-5000vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 2 viên

starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Pin AAA Alkaline 1.5v Philips LR03 chính hãng

Pin AAA Alkaline 1.5v Philips LR03 chính hãng
MSP: PHILIPS LR03
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1vỉ 2viên
Đóng gói : Vỉ 2 viên
Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 6,7,8,9vỉ   = 20.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 2 viên
- Mua 31vỉ -60vỉ = 18.000 đồng/ Vỉ 2 viên
- Mua 61vỉ-120vỉ = 17.500 đồng/ Vỉ 2 viên 
- Mua 121-200vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 2 viên
- Mua 201-5000vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 2 viên

starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Pin CR123A _Pin DLCR123A CR17345; Pin 3v lithium Philips DLCR123A (Loại Vỉ 1viên)

Pin CR123A _Pin DLCR123A CR17345; Pin 3v lithium Philips DLCR123A (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR123A
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG.  ĐÓNG GÓI : VỈ 1 VIÊN

Giá bán :

-Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 6,7,8 vỉ  = 67.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 9,10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 1viên

- MUa 11-30vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 31-100vỉ = 62.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 101-300vỉ = 61.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 301-1000vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên 


starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin CR2 _Pin CR15H270; Pin 3v lithium Philips DLCR2 chính hãng _Loại Vỉ 1viên

Pin CR2 _Pin CR15H270; Pin 3v lithium Philips DLCR2 chính hãng _Loại Vỉ 1viên
MSP: CR2
HSX:
 • Philips
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên

PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG.  ĐÓNG GÓI : VỈ 1 VIÊN

Giá bán :

-Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 6,7,8 vỉ  = 67.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 9,10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 1viên

- MUa 11-30vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 31-100vỉ = 62.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 101-300vỉ = 61.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 301-1000vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên 

starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

Pin Philips 6LR61P1B/97 - Pin 9v Alkaline Philips 6LR61P1B/97 (Vỉ 1viên)

Pin Philips 6LR61P1B/97 - Pin 9v Alkaline Philips 6LR61P1B/97 (Vỉ 1viên)
MSP: 6LR61P1B/97
HSX:
 • Philips
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 9v
T.Trạng:
 • Hết hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • 1 viên

PIN ALKALINE VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG PHILIPS 

Giá bán :

- Mua 1,2,3 vỉ  = 38.000 đồng/vỉ 1 viên

- Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên

- Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 1 viên

- Mua 10 vỉ - 100vỉ = 32.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 100 vỉ-1000 vỉ  = 31.000 đồng/ Vỉ 1viên


starstarstarstarstar
Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

Philips R03L10S/97, Pin AAA 1.5v Philips R03L10S/97 Longlife Zinc Carbon chính hãng (Vỉ 10viên)

Philips R03L10S/97, Pin AAA 1.5v Philips R03L10S/97 Longlife Zinc Carbon chính hãng (Vỉ 10viên)
MSP: R03L10S/97
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Hết hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 10viên
Giá bán lẻ/viên:
- Mua 1,2,3,4,5viên = 7.000 đồng/ viên
- Mua 6,7,8,9 viên  = 6.000 đồng/ viên

Giá bán/ vỉ 10 viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 54.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 46.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 31vỉ-80vỉ = 44.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 81vỉ-5000vỉ = 43.000 đồng/ Vỉ 10viên

starstarstarstarstar
Giá: 54.000 đ đ Giá cũ: 54.000 đ đ

Philips R6L10S/97, Pin AA 1.5v Philips R6L10S/97 Longlife Zinc Carbon chính hãng (Vỉ 10viên)

Philips R6L10S/97, Pin AA 1.5v Philips R6L10S/97 Longlife Zinc Carbon chính hãng (Vỉ 10viên)
MSP: R6L10S/97
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 10viên
Giá bán lẻ/viên:
- Mua 1,2,3,4,5viên = 7.000 đồng/ viên
- Mua 6,7,8,9 viên  = 6.000 đồng/ viên

Giá bán/ vỉ 10 viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 54.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 46.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 31vỉ-80vỉ = 44.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 81vỉ-5000vỉ = 43.000 đồng/ Vỉ 10viên

starstarstarstarstar
Giá: 54.000 đ đ Giá cũ: 54.000 đ đ

Pin Philips CR1620 - Pin 3v lithium Philips CR1620 _Liên doanh Philips China

Pin Philips CR1620 - Pin 3v lithium Philips CR1620 _Liên doanh Philips China
MSP: CR1620
HSX:
 • Philips
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1616

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

Philips CR2016 /DL2016; Pin 3v lithium Philips CR2016 - Pin DL2016 chính hãng

Philips CR2016 /DL2016; Pin 3v lithium Philips CR2016 - Pin DL2016 chính hãng
MSP: CR2016
HSX:
 • Philips
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Đóng gói:
 • Vỉ 5viên
Mã sản phẩm: CR2016/DL2016

PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG PHILIPS  

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 19.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 16.000 đ/1viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 70.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 69.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 68.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 31vỉ-70vỉ  = 67.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 71vỉ-120vỉ = 66.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 121vỉ-200vỉ = 66.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-500vỉ = 65.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Pin A27 V27GA E27A - Pin Philips A27 V27GA E27A Alkaline 12v Pin Remote

Pin A27 V27GA E27A - Pin Philips A27 V27GA E27A Alkaline 12v Pin Remote
MSP: A27
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Đóng gói:
  • Vỉ 2viên
  PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
  GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
  - Mua 1,2,3,4 viên = 20.000 đồng/1 viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 10vỉ-30vỉ = 77.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 31vỉ-70vỉ = 76.000 đồng/ Vỉ 5viên
  - Mua 71vỉ-120vỉ = 75.000 đồng/ Vỉ 5viên 
  - Mua 120vỉ-180vỉ = 74.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 181-800vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 5viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

  Pin 12v _Pin A23; Pin Philips A23 V23GA E23A Alkaline 12v _Pin Remote chính hãng Philips

  Pin 12v _Pin A23; Pin Philips A23 V23GA E23A Alkaline 12v _Pin Remote chính hãng Philips
  MSP: A23
  HSX:
  • Philips
  Điện thế:
  • 12v
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá cho:
  • 1viên
  Đóng gói:
  • Vỉ 5viên
  PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
  GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
  - Mua 1,2,3,4 viên = 20.000 đồng/1 viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 10vỉ-30vỉ = 77.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 31vỉ-70vỉ = 76.000 đồng/ Vỉ 5viên
  - Mua 71vỉ-120vỉ = 75.000 đồng/ Vỉ 5viên 
  - Mua 120vỉ-180vỉ = 74.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 181-800vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 5viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

  Philips 9VB1A17/97; Pin sạc 9v Philips 9VB1A17/97 6HR61 (170mAh) Loại vỉ 1viên

  Philips 9VB1A17/97; Pin sạc 9v Philips 9VB1A17/97 6HR61 (170mAh) Loại vỉ 1viên
  MSP: 9VB1A17/97
  HSX:
   mAh:
   • 9V170mAh
   Điện thế:
   • 9v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 cái
   PIN SẠC CHÍNH HÃNG PHILIPS 
   Pin sạc 9V
   Đóng gói : vỉ 1 viên
   Giá bán/ VỈ 1VIÊN :
   - Mua 1,2 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 3,4 vỉ  = 155.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 5,6,7 vỉ  = 152.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 8,9 vỉ  = 149.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 147.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 31vỉ-80vỉ = 146.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 81vỉ-200vỉ = 145.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 201vỉ-1000vỉ = 144.000 đồng/ vỉ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 159.000 đ đ Giá cũ: 159.000 đ đ

   Philips R6B2A245/97; Pin sạc AA 1.2v 2450mAh Philips R6B2A245/97 chính hãng (Vỉ viên)

   Philips R6B2A245/97; Pin sạc AA 1.2v 2450mAh Philips R6B2A245/97 chính hãng (Vỉ viên)
   MSP: R6B2A245/97
   HSX:
   • Philips
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 2450mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • Vỉ 2viên

   PIN SẠC CHÍNH HÃNG PHILIPS 

   ĐÓNG GÓI : VỈ 2 VIÊN

   Giá bán/ Vỉ 2viên:
   -Mua 1,2 vỉ =145.000 đ/vỉ 2 viên
   -Mua 3,4,5,6 vỉ =140.000 đ/vỉ 2 viên 
   -Mua 7,8,9 vỉ =138,000 đ/vỉ 2 viên

   -Mua 10vỉ-30vỉ = 136.000 đ/vỉ 2viên

   - Mua 31vỉ-80vỉ = 134.000 đ/vỉ 2viên

   - Mua 81vỉ-200vỉ = 133.000 đ/vỉ 2viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

   Philips R03B2A95/97, Pin sạc AAA 1.2v Philips R03B2A95/97 (AAA 950mAh 1.2v) chính hãng /Vỉ 2viên

   Philips R03B2A95/97, Pin sạc AAA 1.2v Philips R03B2A95/97 (AAA 950mAh 1.2v) chính hãng /Vỉ 2viên
   MSP: R03B2A90
   HSX:
   • Philips
   Cỡ pin:
   • AAA
   mAh:
    Điện thế:
    • 1.2V
    Kích thước:
    • 10x42mm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • Vỉ 2viên

    PIN SẠC CHÍNH HÃNG PHILIPS 

    ĐÓNG GÓI : VỈ 2 VIÊN

    Giá bán/ Vỉ 2viên:
    -Mua 1,2 vỉ =89.000 đ/vỉ 2 viên
    -Mua 3,4,5,6 vỉ =85.000 đ/vỉ 2 viên 
    -Mua 7,8,9 vỉ =83.000 đ/vỉ 2 viên

    -Mua 10vỉ-30vỉ = 81.000 đ/vỉ 2viên

    - Mua 31vỉ-80vỉ = 80.000 đ/vỉ 2viên

    - Mua 81vỉ-200vỉ = 79.000 đ/vỉ 2viên

    starstarstarstarstar
    Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

    Pin Philips CR2025 lithium 3v chính hãng Made in China

    Pin Philips CR2025 lithium 3v chính hãng Made in China
    MSP: CR2025
    HSX:
    • Philips
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 cái

    PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS. ĐÓNG GÓI VỈ : 1 VIÊN  

    - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
    + Mua 1,2, vỉ  = 25.000 đ/ vỉ 1viên 
    + mua 3,4,5 vỉ = 22.000 đ/ vỉ 1viên 
    + Mua 6,7,8,9 vỉ  = 20.000 đ/ vỉ 1viên
    + Mua 10vỉ-30vỉ  = 19.000 đ/ vỉ 1viên
    + Mua 31vỉ-70vỉ = 18.000 đ/ vỉ 1viên
    + Mua 71vỉ-150vỉ = 17.500 đ/ vỉ 1viên
    + Mua 151-5000vỉ = 17.000 đ/ vỉ 1viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

    Philips CR2032, Pin 3v lithium Philips CR2032P5BC/93 với 210mAh chính hãng

    Philips CR2032, Pin 3v lithium Philips CR2032P5BC/93 với 210mAh chính hãng
    MSP: CR2032
    HSX:
    • Philips
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 cái
    Mã sản phẩm: CR2016/DL2016

    PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG PHILIPS  

    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 19.000 đ/1viên
    + Mua 3,4 viên  = 16.000 đ/1viên
    - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/ vỉ 5viên 
    + mua 3,4,5vỉ = 70.000 đ/ vỉ 5viên 
    + Mua 6,7,8,9vỉ  = 69.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 10vỉ-30vỉ  = 68.000 đ/ vỉ 5Viên
    + Mua 31vỉ-70vỉ  = 67.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 71vỉ-120vỉ = 66.500 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 121vỉ-200vỉ = 66.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 201vỉ-500vỉ = 65.500 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 501-10 000vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ
    Lên đầu trang