Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC ALLEN BRADLEY
 • grid
 • list

Allen Bradley 1770-XY; Pin PLC Allen Bradley 1770-XY Mini PLC-2, 5 Controller (Xuất xứ PHÁP)

Allen Bradley 1770-XY; Pin PLC Allen Bradley 1770-XY Mini PLC-2, 5 Controller (Xuất xứ PHÁP)
MSP: 1770-XY
HSX:
 • AllenBradley
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Pháp
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1770-XZ; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XZ _Xuất xứ ISRAEL

Allen Bradley 1770-XZ; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XZ _Xuất xứ ISRAEL
MSP: 1770-XZ
HSX:
 • AllenBradley
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1770-XZ; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XZ _Xuất xứ Pháp

Allen Bradley 1770-XZ; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XZ _Xuất xứ Pháp
MSP: 1770-XZ
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Pháp
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1770-XO; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XO _Xuất xứ PHÁP

Allen Bradley 1770-XO; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XO _Xuất xứ PHÁP
MSP: 1770-XO
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Pháp
mAh:
 • 17000mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1770-XO; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XO _Xuất xứ ISRAEL

Allen Bradley 1770-XO; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XO _Xuất xứ ISRAEL
MSP: 1770-XO
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 19000mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1763-BA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1763-BA _Made in Japan

Allen Bradley 1763-BA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1763-BA _Made in Japan
MSP: 1763-BA
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1756-BATA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATA (38 000mAh 3.6v) _Israel

Allen Bradley AB 1756-BATA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATA (38 000mAh 3.6v) _Israel
MSP: 1756-BATA
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1756-BATM; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATM lithium 3.6v 34000mAh chính hãng

Allen Bradley AB 1756-BATM; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATM lithium 3.6v 34000mAh chính hãng
MSP: 1756-BATM
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Pháp
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1756-BATM; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATM lithium 3.6v 38000mAh chính hãng

Allen Bradley AB 1756-BATM; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1756-BATM lithium 3.6v 38000mAh chính hãng
MSP: 1756-BATM
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley SER6CT-2WK; Pin nuôi nguồn Allen Bradley SER6CT-2WK _Japan

Allen Bradley SER6CT-2WK; Pin nuôi nguồn Allen Bradley SER6CT-2WK _Japan
MSP: SER6CT-2W
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1771-HMA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC AB 1771-HMA _Japan

Allen Bradley 1771-HMA; Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC AB 1771-HMA _Japan
MSP: 1771-HMA
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1770-XYB; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYB _Japan

Allen Bradley AB 1770-XYB; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYB _Japan
MSP: 1770-XYB
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1770-XYC/A; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYC/A _Japan

Allen Bradley AB 1770-XYC/A; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYC/A _Japan
MSP: 1770-XYC/A
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1770-XYV; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYV _Japan AB 1770AYC/A

Allen Bradley AB 1770-XYV; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYV _Japan AB 1770AYC/A
MSP: AB 1770-XYV
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley PLC-5 SERIES, Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC-5 lithium 3.6v chính hãng

Allen Bradley PLC-5 SERIES, Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC-5 lithium 3.6v chính hãng
MSP: PLC-5 SERIES
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley PLC-5 SERIES, Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC-5 lithium 3.6v chính hãng

Allen Bradley PLC-5 SERIES, Pin nuôi nguồn Allen Bradley PLC-5 lithium 3.6v chính hãng
MSP: PLC-5 SERIES
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • Pháp
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB TL-2150/C _Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB TL-2150/C lithium 3.6v 850mAh chính hãng

Allen Bradley AB TL-2150/C _Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB TL-2150/C lithium 3.6v 850mAh chính hãng
MSP: AB TL-2150/C
HSX:
 • AllenBradley
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley SB9758T _Pin nuôi nguồn Allen Bradley SB9758T lithium 3.0v 2200mAh (Xuất xứ Nhật)

Allen Bradley SB9758T _Pin nuôi nguồn Allen Bradley SB9758T lithium 3.0v 2200mAh (Xuất xứ Nhật)
MSP: SB9758T
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
 • Israel
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley AB 1770-XYB; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYB _Japan

Allen Bradley AB 1770-XYB; Pin nuôi nguồn Allen Bradley AB 1770-XYB _Japan
MSP: 1770-XY
HSX:
 • AllenBradley
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Allen Bradley 1770-XY; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XY 3.6v AA 2400mAh

Allen Bradley 1770-XY; Pin nuôi nguồn Allen Bradley 1770-XY 3.6v AA 2400mAh
MSP: 1770-XY
HSX:
 • AllenBradley
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Allen Bradley 1770-XYC lithium 3V size 4/5A -Made in Japan

Pin PLC Allen Bradley 1770-XYC lithium 3V size 4/5A -Made in Japan
MSP: 1770-XYC
HSX:
 • AllenBradley
Cỡ pin:
 • 4/5A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin PLC Allen Bradley AB 1756-BA2 size 2/3A 1800mAh -Made in Japan

  Pin PLC Allen Bradley AB 1756-BA2 size 2/3A 1800mAh -Made in Japan
  MSP: AB 1756-BA2
  HSX:
  • AllenBradley
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  mAh:
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin PLC Allen Bradley AB 1756-BA1 lithium 3V size 2/3A nuôi nguồn PLC-Made in Japan

   Pin PLC Allen Bradley AB 1756-BA1 lithium 3V size 2/3A nuôi nguồn PLC-Made in Japan
   MSP: AB 1756-BA1
   HSX:
   • AllenBradley
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   mAh:
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Pin PLC
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin PLC Allen Braldey AB 1769-BA lithium 3V nuôi nguồn PLC -Made in Japan

    Pin PLC Allen Braldey AB 1769-BA lithium 3V nuôi nguồn PLC -Made in Japan
    MSP: AB 1769-BA
    HSX:
    • AllenBradley
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Pin PLC
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin PLC Allen Bradley AB 1747-BA lithium 3V size 1/2AA 850mAh nuôi nguồn AB-Made in Japan

     Pin PLC Allen Bradley AB 1747-BA lithium 3V size 1/2AA 850mAh nuôi nguồn AB-Made in Japan
     MSP: AB 1747-BA
     HSX:
     • AllenBradley
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
      Điện thế:
      • 3V
      Type:
      • Pin PLC
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
      Lên đầu trang