Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC FDK
 • grid
 • list

FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 2/3A 1800mAh _Made in Japan

FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 2/3A 1800mAh _Made in Japan
MSP: CR17335SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan
MSP: CR14250SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 900mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan
MSP: FDK CR14250SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 900mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan
MSP: FDK CR14250SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 900mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan

FDK CR14250SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR14250SE 1/2AA 900mAh _Made in Japan
MSP: FDK CR14250SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 900mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR12600SE; Pin nuôi nguồn FDK CR12600SE lithium 3v 1450mAh _Made in Japan

FDK CR12600SE; Pin nuôi nguồn FDK CR12600SE lithium 3v 1450mAh _Made in Japan
MSP: FDK CR12600SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1500mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR12600SE; Pin nuôi nguồn FDK CR12600SE lithium 3v 1450mAh _Made in Japan

FDK CR12600SE; Pin nuôi nguồn FDK CR12600SE lithium 3v 1450mAh _Made in Japan
MSP: CR12600SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1500mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan

FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan
MSP: CR17335SE-R
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan

FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan
MSP: CR17335SE-R
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 1800mAh _Japan

FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 1800mAh _Japan
MSP: CR17335SE
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 1800mAh _Japan

  FDK CR17335SE; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE lithium 3v 1800mAh _Japan
  MSP: CR17335SE
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  mAh:
  • 1800mAh
  Điện thế:
  • 3V
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FDK CR17450SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR17450SE lithium 3v 4/5A 2500mAh

  FDK CR17450SE; Pin nuôi nguồn PLC FDK CR17450SE lithium 3v 4/5A 2500mAh
  MSP: FDK CR17450SE
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  mAh:
  • 2500mAh
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FDK CR17450SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17450SE-R lithium 3v 4/5A 2500mAh _Japan

  FDK CR17450SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17450SE-R lithium 3v 4/5A 2500mAh _Japan
  MSP: CR17450SE-R
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  mAh:
  • 2500mAh
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin FDK CR2450; Pin 3v lithium Sanyo FDK CR2450 _Made in Indonesia

  Pin FDK CR2450; Pin 3v lithium Sanyo FDK CR2450 _Made in Indonesia
  MSP: CR2450
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan

  FDK CR17335SE-R; Pin nuôi nguồn FDK CR17335SE-R lithium 3v 1800mAh _Japan
  MSP: CR17335SE-R
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin CR2430 _Pin FDK CR2430: Pin 3v lithium FDK CR2430 _Made in Indonesia

  Pin CR2430 _Pin FDK CR2430: Pin 3v lithium FDK CR2430 _Made in Indonesia
  MSP: CR2430
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FDK CR1/3N _ Pin nuôi nguồn PLC FDK CR1/3N 170mAh lithium 3.0v _Xuất xứ Nhật

  FDK CR1/3N _ Pin nuôi nguồn PLC FDK CR1/3N 170mAh lithium 3.0v _Xuất xứ Nhật
  MSP: FDK CR1/3N
  HSX:
  • FDK-FUJI
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
  • 3V
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 10năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
  Lên đầu trang