Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC FUJI
 • grid
 • list

FUJI CR8.LHC; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3v 5200mAh (2 viên kết đôi) _Japan

FUJI CR8.LHC; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3v 5200mAh (2 viên kết đôi) _Japan
MSP: FUJI CR8.LHC
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật
MSP: FUJI CR6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2300mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật
MSP: FUJI CR6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2300mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật

FUJI CR6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR6.L lithium 3v AA 2300mAh chính hãng _xuất xứ Nhật
MSP: CR6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2300mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan
MSP: FUJI CR8.LHC
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2600mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan
MSP: CR8.LHC
HSX:
 • FDK-FUJI
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2600mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan

FUJI CR8.LHC ; Pin nuôi nguồn FUJI CR8.LHC lithium 3.0v 4/5A 2600mAh _Made in Japan
MSP: FUJI CR8.LHC
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 4/5A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2600mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan
MSP: FUJI CR2/3.8L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI 2CR8.LHC; Pin PLC FUJI 2CR8.LHC lithium 3v 5200mAh Made in Japan

FUJI 2CR8.LHC; Pin PLC FUJI 2CR8.LHC lithium 3v 5200mAh Made in Japan
MSP: 2CR8.LHC
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 4/5A
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC FDK FUJI CR6.L lithium 3V size AA 2300mAh nuôi nguồn PLC-Made in Japan

Pin PLC FDK FUJI CR6.L lithium 3V size AA 2300mAh nuôi nguồn PLC-Made in Japan
MSP: CR6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2300mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Pin PLC
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan
MSP: FUJI CR2/3 8.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan
MSP: FUJI CR1/2 6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan

FUJI CR2/3 8.L; Pin nuôi nguồn PLC FUJI CR2/3 8.L lithium 3v 2/3A 2000mAh chính hãng _Made in Japan
MSP: FUJI CR2/3 8.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 2000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật
MSP: FUJI CR1/2 6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật
MSP: FUJI CR1/2 6.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật

FUJI CR1/2 6.L; Pin nuôi nguồn FUJI CR1/2 6.L (CR14250) lithium 3v 1/2AA 1000mAh _Xuất xứ Nhật
MSP: FUJI CR2/3 8.L
HSX:
 • FDK-FUJI
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
Lên đầu trang