Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC PANASONIC
 • grid
 • list

Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A lithium 3v 2/3A 1200mAh _Xuất xứ Nhật

Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A lithium 3v 2/3A 1200mAh _Xuất xứ Nhật
MSP: BR-AG
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1200mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin Panasonic BR-A; Pin BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh chính hãng _Made in Japan

Pin Panasonic BR-A; Pin BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh chính hãng _Made in Japan
MSP: BR-AGCF2W
HSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • NHẬT
mAh:
 • 1800mAh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin LR14.C (XWA); Pin Panasonic LR14.C (XWA); Pin nuôi nguồn Panasonic LR14.C (XWA) chính hãng

Pin LR14.C (XWA); Pin Panasonic LR14.C (XWA); Pin nuôi nguồn Panasonic LR14.C (XWA) chính hãng
MSP: LR14.C (XWA)
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
  Điện thế:
  • 1.5v
  Type:
  • Alkaline
  • Pin PLC
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Panasonic LR20XWA, LR20.D; Pin công nghiệp chuyên dụng Alkaline Panasonic LR20XWA , LR20.D _Made in Belgium

  Panasonic LR20XWA, LR20.D; Pin công nghiệp chuyên dụng Alkaline Panasonic LR20XWA , LR20.D _Made in Belgium
  MSP: LR20XWA
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • D
  Xuất xứ:
   Điện thế:
   • 1.5v
   Type:
   • Alkaline
   • Pin PLC
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin AFPG804; Pin nuôi nguồn Panasonic AFPG804 lithium 3v _Xuất xứ Indonesia

   Pin AFPG804; Pin nuôi nguồn Panasonic AFPG804 lithium 3v _Xuất xứ Indonesia
   MSP: AFPG804
   HSX:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   mAh:
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 3 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan
    MSP: BR-A
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1800mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan
    MSP: BR-A
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1800mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan

    Pin Panasonic BR-A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-A 1800mAh (zắc nâu) _Made in Japan
    MSP: BR-A
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1800mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan
    MSP: BR-2/3AG
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1450mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan
    MSP: BR-2/3A
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan
    MSP: BR-2/3A
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan
    MSP: BR-2/3A
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin PLC-CNC Panasonic BR-2/3A lithium 3V size 2/3A 1200mAh (zắc đen)-Made in Japan

    Pin PLC-CNC Panasonic BR-2/3A lithium 3V size 2/3A 1200mAh (zắc đen)-Made in Japan
    MSP: BR-2/3A
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan

    Panasonic BR-2/3A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3A 2/3A lithium 3.0v (zắc nâu) Made in Japan
    MSP: BR-2/3A
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan
    MSP: BR-2/3AG
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1450mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan

    Panasonic BR-2/3AG (BR17335); Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AG 2/3A 1450mAh _Made in Japan
    MSP: BR-2/3AG
    HSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
    • 2/3A
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 1450mAh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3AGCT4A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AGCT4A lithium 6v _Xuất xứ Nhật

    Panasonic BR-2/3AGCT4A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AGCT4A lithium 6v _Xuất xứ Nhật
    MSP: BR-2/3AGCT4A
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 2900mAh
    Điện thế:
    • 6V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-2/3AGCT4A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AGCT4A lithium 6v _Xuất xứ Nhật

    Panasonic BR-2/3AGCT4A; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-2/3AGCT4A lithium 6v _Xuất xứ Nhật
    MSP: BR-2/3AGCT4A
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 2900mAh
    Điện thế:
    • 6V
    Type:
    • Lithium
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Panasonic BR-AGCF2W; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-AGCF2W lithium 6v _Xuất xứ Nhật

    Panasonic BR-AGCF2W; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-AGCF2W lithium 6v _Xuất xứ Nhật
    MSP: BR-AGCF2W
    HSX:
    • Panasonic
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 2200mAh
    Điện thế:
    • 6V
    Type:
    • Lithium
    • Pin PLC
    Bảohành:
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Panasonic BR-AGCF2W; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-AGCF2W lithium 6v _Xuất xứ Nhật

     Panasonic BR-AGCF2W; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-AGCF2W lithium 6v _Xuất xứ Nhật
     MSP: BR-AGCF2W
     HSX:
     • Panasonic
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 2200mAh
     Điện thế:
     • 6V
     Type:
     • Lithium
     • Pin PLC
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật
     MSP: BR-C
     HSX:
     • Panasonic
     Cỡ pin:
     • C
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 5000mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin Panasonic BR-AG; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic BR-AG lithium 3v 4/5A 2200mAh

     Pin Panasonic BR-AG; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic BR-AG lithium 3v 4/5A 2200mAh
     MSP: BR-A
     HSX:
     • Panasonic
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 2200mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     • Pin PLC
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin Panasonic BR-AG; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic BR-AG lithium 3v 4/5A 2200mAh

     Pin Panasonic BR-AG; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic BR-AG lithium 3v 4/5A 2200mAh
     MSP: BR-AG
     HSX:
     • Panasonic
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 2200mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     • Pin PLC
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Panasonic BR-CCF2TH; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-CCF2TH lithium 6v 5000mAh _Xuất xứ Nhật

     Panasonic BR-CCF2TH; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-CCF2TH lithium 6v 5000mAh _Xuất xứ Nhật
     MSP: BR-CCF2TH
     HSX:
     • Panasonic
     Cỡ pin:
     • C
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 5000mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     • Pin PLC
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật
     MSP: BR-C
     HSX:
     • Panasonic
     Cỡ pin:
     • C
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 5000mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật

     Pin BR-C; Pin Panasonic BR-C ; Pin nuôi nguồn Panasonic BR-C lithium 3v C 5000mAh _Xuất xứ Nhật
     MSP: BR-C
     HSX:
     • Panasonic
     Cỡ pin:
     • C
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     mAh:
     • 5000mAh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
     Lên đầu trang