Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC SONNECELL
 • grid
 • list

Pin PLC Sonnecell TL-5955 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany

Pin PLC Sonnecell TL-5955 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany
MSP: TL-5955
HSX:
 • Sonnecell
Cỡ pin:
 • 2/3AA
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Sonnecell SL-386 lithium 3.6v Made in Germany

Pin PLC Sonnecell SL-386 lithium 3.6v Made in Germany
MSP: SL-386
HSX:
 • Sonnecell
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Sonnecell SL-361 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany

Pin PLC Sonnecell SL-361 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany
MSP: SL-361
HSX:
 • Sonnecell
Cỡ pin:
 • 2/3AA
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Sonnecell SL-2780 lithium 3.6v size D Made in Germany

Pin PLC Sonnecell SL-2780 lithium 3.6v size D Made in Germany
MSP: SL-2780
HSX:
 • Sonnecell
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Sonnecell SL-761 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany

Pin PLC Sonnecell SL-761 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Germany
MSP: SL-761
HSX:
  Cỡ pin:
  • 2/3AA
  Xuất xứ:
  • Đức
  Điện thế:
  • 3.6V
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin PLC Sonnecell SL-350 Lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh Made in Germany

  Pin PLC Sonnecell SL-350 Lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh Made in Germany
  MSP: SL-350
  HSX:
  • Sonnecell
  Cỡ pin:
  • 1/2AA
  Xuất xứ:
  • Đức
  mAh:
   Điện thế:
   • 3.6V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 10năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin PLC Sonnecell Lithium 3,6V size AA 2400mAh Made in Germany

   Pin PLC Sonnecell Lithium 3,6V size AA 2400mAh Made in Germany
   MSP: SL-360
   HSX:
   • Sonnecell
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • Đức
   mAh:
   • 2400mAh
   Điện thế:
   • 3.6V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 10năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin PLC Sonnecell SL-770 Lithium 3,6V size C 7000mAh Made in Germany

   Pin PLC Sonnecell SL-770 Lithium 3,6V size C 7000mAh Made in Germany
   MSP: SL-770
   HSX:
   • Sonnecell
   Cỡ pin:
   • C
   Xuất xứ:
   • Đức
   mAh:
   • 7000mAh
   Điện thế:
   • 3.6V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 10năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin PLC Sonnecell SL-780 Lithium 3,6V size D 17 000mAh Made in Germany

   Pin PLC Sonnecell SL-780 Lithium 3,6V size D 17 000mAh Made in Germany
   MSP: SL-780
   HSX:
   • Sonnecell
   Cỡ pin:
   • D
   Xuất xứ:
   • Đức
   mAh:
   • 17000mAh
   Điện thế:
   • 3.6V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 10năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
   Lên đầu trang