Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin PLC TADIRAN
 • grid
 • list

Pin PLC Tadiran SL-760 lithium 3.6v size AA Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-760 lithium 3.6v size AA Made in Israel
MSP: SL-760
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5955 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5955 lithium 3.6v size 2/3AA Made in Israel
MSP: TL-5955
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 2/3AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-550 lithium 3.6v size 1/2AA 800mAh chính hãng Made in israel

Pin PLC Tadiran SL-550 lithium 3.6v size 1/2AA 800mAh chính hãng Made in israel
MSP: SL-550
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 3.6V
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh 3.6v chính hãng Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh 3.6v chính hãng Made in Israel
MSP: SL-550
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 3.6V
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh 3.6v chính hãng Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh 3.6v chính hãng Made in Israel
MSP: SL-550
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 3.6V
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh chính hãng Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-550 size 1/2AA 800mAh chính hãng Made in Israel
MSP: SL-550
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 3.6V
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5104/S lithium 3.6V size AA 2100mAh chính hãng Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5104/S lithium 3.6V size AA 2100mAh chính hãng Made in Israel
MSP: TL-5104/S
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 2100mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-4902 lithium 3.6V size 1/2AA 1200mAh chính hãng Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-4902 lithium 3.6V size 1/2AA 1200mAh chính hãng Made in Israel
MSP: TL-4902
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 1200mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 5năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5902 lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5902 lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel
MSP: TL-5902
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 1200mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Type:
 • Pin PLC
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5930 lithium 3,6V size D 19000mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5930 lithium 3,6V size D 19000mAh - Made in Israel
MSP: TL-5930
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 19000mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 10năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5903 Lithium 3,6V size AA 2400mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5903 Lithium 3,6V size AA 2400mAh - Made in Israel
MSP: TL-5903
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 2400mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 10năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-5902 lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-5902 lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel
MSP: TL-5902
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 1200mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran TL-2150 Lithium 3,6V size 1/2AA 1000mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran TL-2150 Lithium 3,6V size 1/2AA 1000mAh - Made in Israel
MSP: TL-2150
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-750 Lithium 3,6V size 1/2AA 1100mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-750 Lithium 3,6V size 1/2AA 1100mAh - Made in Israel
MSP: SL-750
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 1100mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-360 Lithium 3,6V size AA 2400mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-360 Lithium 3,6V size AA 2400mAh - Made in Israel
MSP: SL-360
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • Israel
mAh:
 • 2400mAh
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 10năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin PLC Tadiran SL-350 Lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel

Pin PLC Tadiran SL-350 Lithium 3,6V size 1/2AA 1200mAh - Made in Israel
MSP: SL-350
HSX:
 • Tadiran
Cỡ pin:
 • 1/2AA
Xuất xứ:
 • Israel
Điện thế:
 • 3.6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 10năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
Lên đầu trang