Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin RENATA
 • grid
 • list

Renata CR2016, Pin 3v lithium Renata CR2016 (dung lượng 90mAh) chính hãng /Loại Vỉ 1viên

Renata CR2016, Pin 3v lithium Renata CR2016 (dung lượng 90mAh) chính hãng /Loại Vỉ 1viên
MSP: CR2016
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Mã sản phẩm: RENATA CR2016
PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
Đóng gói : Vỉ 1 viên
Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
- MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
- Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

COMBO 1HỘP 10 vỉ Pin Lithium 3v Renata CR2025 165mAh chính hãng _Giá chỉ 239.000/Hộp 10vỉ

COMBO 1HỘP 10 vỉ Pin Lithium 3v Renata CR2025 165mAh chính hãng _Giá chỉ 239.000/Hộp 10vỉ
MSP: CR2025
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  ã sản phẩm: RENATA CR2025
  PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
  Đóng gói : Vỉ 1 viên
  Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
  - MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
  - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
  - Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
  - Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Renata CR2025, Pin Lithium 3v Renata CR2025 165mAh (20mm2.5mm) chính hãng /Loại Vỉ 1viên

  Renata CR2025, Pin Lithium 3v Renata CR2025 165mAh (20mm2.5mm) chính hãng /Loại Vỉ 1viên
  MSP: CR2025
  HSX:
  • Renata
  Cỡ pin:
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   Mã sản phẩm: RENATA CR2025
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
   Đóng gói : Vỉ 1 viên
   Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
   - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
   - MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
   - Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

   Pin Renata CR1225; Pin 3v Lithium Renata CR1225 _Made in Swiss _Vỉ 1viên

   Pin Renata CR1225; Pin 3v Lithium Renata CR1225 _Made in Swiss _Vỉ 1viên
   MSP: RENATA CR1225
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR1225
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ THỤY SỸ . Đóng gói : 1viên
   Giá bán/ vỉ 1viên: 
   - Mua 1,2,3viên = 69.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 4,5,6 viên = 64.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9 viên = 62.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 10viên-30viên  = 60.000 đồng/ Vỉ 1viên 
   - Mua 31viên-70viên = 59.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 71viên-150viên = 58.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 150 -5000viên = 57.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

   Renata CR2320; Pin 3v Lithium Renata CR2320 _Made in Swiss _Vỉ 1viên

   Renata CR2320; Pin 3v Lithium Renata CR2320 _Made in Swiss _Vỉ 1viên
   MSP: RENATA CR2320
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

   Renata CR1632; Pin Renata CR1632 lithium 3.0v _Made in Swiss _Vỉ 1viên

   Renata CR1632; Pin Renata CR1632 lithium 3.0v _Made in Swiss _Vỉ 1viên
   MSP: RENATA CR1632
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR1632
   PIN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ

   - Đóng gói: vỉ 1 viên. 
   + Mua 1,2,3 vỉ = 50.000 đồng/ vỉ 1 viên, 
   + mua 4,5,6,7 vỉ = 45.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   + MUa 8,9,10 vỉ = 40.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   + mua trên 10 vỉ  = 38.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 50.000 đ đ Giá cũ: 50.000 đ đ

   Renata CR2430; Pin 3v lithium Renata CR2430 chính hãng /Loại Vỉ 1viên

   Renata CR2430; Pin 3v lithium Renata CR2430 chính hãng /Loại Vỉ 1viên
   MSP: RENATA CR2430
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR2430
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ, Đóng gói : Vỉ 1viên
   Giá bán/ vỉ 1 viên : 
   . Mua 1,2 viên  = 59.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 3,4 viên  = 55.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 5,6 viên = 54.000 đ/Vỉ 1viên 
   . Mua 7,8,9viên = 53.000 đ/Vỉ 1viên 
   . Mua 10-30viên = 52.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 31-60viên = 52.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 61-90viên = 51.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 91-120viên = 51.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 121-150viên = 50.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 151-200viên = 50.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 201-250viên = 49.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 251-5000viên = 49.000 đ/Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata CR2477N; Pin 3v lithium Renata CR2477N _Xuất xứ Thụy Sỹ _Vỉ 1viên

   Renata CR2477N; Pin 3v lithium Renata CR2477N _Xuất xứ Thụy Sỹ _Vỉ 1viên
   MSP: RENATA CR2477N
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   PIN XỊN  CHÍNH HÃNG. XUẤT XỨ THỤY SỸ
   Đóng gói : Vỉ 1 viên

   Giá bán :
   - MUa 1,2 viên  = 125.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 3,4,5 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - mUa 6,7,8 vỉ  = 115.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 9,10,11 vỉ  = 112.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   - Mua 12 vỉ-50vỉ = 109.000 đồng/ Vỉ 1 viên 
   - Mua 51vỉ -200vỉ = 107.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   Renata CR2450N; Pin 3v lithium Renata CR2450N _Xuất xứ Thụy sỹ _Vỉ 1 viên

   Renata CR2450N; Pin 3v lithium Renata CR2450N _Xuất xứ Thụy sỹ _Vỉ 1 viên
   MSP: RENATA CR2450N
   HSX:
   • Renata
   Mã sản phẩm: RENATA CR2450N

   Pin RENATA chính hãng. 

   Xuất xứ : THỤY SỸ 

   Đóng gói : Vỉ 1 viên

    

   Giá bán/ 1 Viên:

   - Mua 1,2,3 viên         = 95.000 đồng/ 1 viên 

   - Mua 4,5,6,7 viên      = 90.000 đồng/1 viên

   - Mua 8,9,10viên = 85.000 đồng/1 viên 

   - Mua trên 10 viên  = 79.000 đồng/1 viên 

   starstarstarstarstar
   Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

   Renata CR1620 _Pin 3v lithium Renata CR1620 _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy Sỹ

   Renata CR1620 _Pin 3v lithium Renata CR1620 _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy Sỹ
   MSP: RENATA CR1620
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR1620
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ   
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/ vỉ 1 viên : 
   . Mua 1,2 viên  = 49.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   . Mua 3,4 viên  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   . Mua 5,6,7 viên = 39.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   . Mua 8,9,10 viên = 37.000 đồng/ vỉ 1 viên 

   starstarstarstarstar
   Giá: 49.000 đ đ Giá cũ: 49.000 đ đ

   Renata CR1220 _Pin 3v Lithium Renata CR1220 chính hãng (Loại vỉ 1viên)

   Renata CR1220 _Pin 3v Lithium Renata CR1220 chính hãng (Loại vỉ 1viên)
   MSP: RENATA CR1220
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR1220
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ, Đóng gói : Vỉ 1viên
   Giá bán/ vỉ 1 viên : 
   . Mua 1,2 viên  = 39.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 3,4 viên  = 35.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 5,6 viên = 34.000 đ/Vỉ 1viên 
   . Mua 7,8,9viên = 33.000 đ/Vỉ 1viên 
   . Mua 10-30viên = 32.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 31-60viên = 32.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 61-90viên = 31.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 91-120viên = 31.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 121-150viên = 30.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 151-200viên = 30.000 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 201-250viên = 29.500 đ/Vỉ 1viên
   . Mua 251-5000viên = 29.000 đ/Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

   Renata CR1616 _Pin 3v lithium Renata CR1616 chính hãng _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy Sỹ

   Renata CR1616 _Pin 3v lithium Renata CR1616 chính hãng _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy Sỹ
   MSP: RENATA CR1616
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR1616
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ   
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/ vỉ 1 viên : 
   . Mua 1,2 viên  = 49.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   . Mua 3,4 viên  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   . Mua 5,6,7 viên = 39.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   . Mua 8,9,10 viên = 37.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 49.000 đ đ Giá cũ: 49.000 đ đ

   Renata CR2032 _Pin 3v lithium 225mAh Renata CR2032 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

   Renata CR2032 _Pin 3v lithium 225mAh Renata CR2032 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
   MSP: CR2032
   HSX:
   • Renata
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: RENATA CR2032
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
   Đóng gói : Vỉ 1 viên
   Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
   - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
   - MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
   - Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

   Renata 335 _Pin SR512SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 335 _Pin SR512SW

   Renata 335 _Pin SR512SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 335 _Pin SR512SW
   MSP: RENATA 335
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 335, SR512SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 321 _Pin SR616SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 321 _Pin SR616SW

   Renata 321 _Pin SR616SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 321 _Pin SR616SW
   MSP: RENATA 321
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 321, SR616SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

   Renata 315 _Pin SR716SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 315 _Pin SR716SW

   Renata 315 _Pin SR716SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 315 _Pin SR716SW
   MSP: RENATA 315
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 315, SR716SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 394 _Pin SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 394 _Pin SR936SW

   Renata 394 _Pin SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 394 _Pin SR936SW
   MSP: RENATA 394
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 394, SR936SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Renata 337 _Pin SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 337 _Pin SR416SW

   Renata 337 _Pin SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 337 _Pin SR416SW
   MSP: RENATA 337
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 337, SR416SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Renata 397 _Pin SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 397 _Pin SR726SW

   Renata 397 _Pin SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 397 _Pin SR726SW
   MSP: RENATA 397
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 397, SR726SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên
   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đ/01viên
   - Mua 3,4,5 viên = 54.000 đ/01viên
   - Mua 6,7,8,9 viên = 49.000 đ/01viên
   - Mua 10-30 viên = 48.000 đ/01viên
   - Mua 31-60 viên = 47.000 đ/01viên
   - Mua 61-90 viên = 46.000 đ/01viên
   - Mua 91-150 viên = 45.500 đ/01viên
   - Mua 151-5000 viên = 45.000 đ/01viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 317 _Pin SR516SW, Pin đồng hồ 1.55v Renata 317 _Pin SR516SW

   Renata 317 _Pin SR516SW, Pin đồng hồ 1.55v Renata 317 _Pin SR516SW
   MSP: RENATA 317
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 317, SR516SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 379 _Pin SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 379 _Pin SR521SW

   Renata 379 _Pin SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 379 _Pin SR521SW
   MSP: RENATA 379
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 379, SR521SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

   Renata 362 _Pin SR721SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 362 _Pin SR721SW

   Renata 362 _Pin SR721SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 362 _Pin SR721SW
   MSP: RENATA 362
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 362, SR721SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 371 _Pin SR920SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 371 _Pin SR920SW

   Renata 371 _Pin SR920SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 371 _Pin SR920SW
   MSP: RENATA 371
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 371, SR920SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Renata 373 _Pin SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 373 _Pin SR916SW

   Renata 373 _Pin SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 373 _Pin SR916SW
   MSP: RENATA 373
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 373, SR916SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Renata 346 _Pin SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 346 _Pin SR712SW

   Renata 346 _Pin SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 346 _Pin SR712SW
   MSP: RENATA 346
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 346, SR712SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 395 _Pin SR927SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 395 _Pin SR927SW

   Renata 395 _Pin SR927SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 395 _Pin SR927SW
   MSP: RENATA 395
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 395, SR927SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Renata 377 _Pin SR626SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 377 _Pin SR626SW

   Renata 377 _Pin SR626SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 377 _Pin SR626SW
   MSP: RENATA 377
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 377, SR626SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

   Renata 364 _Pin SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver OXide Renata 364 _Pin SR621SW

   Renata 364 _Pin SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver OXide Renata 364 _Pin SR621SW
   MSP: RENATA 364
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 364, SR621SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

   Renata SR1130SW _Pin 390; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Pin 390

   Renata SR1130SW _Pin 390; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Pin 390
   MSP: SR1130SW
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 390, SR1130SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   Renata 357 _Pin SR44SW; Pin đồng hồ 1.55 Silver Oxdie Renata 357 _Pin SR44SW

   Renata 357 _Pin SR44SW; Pin đồng hồ 1.55 Silver Oxdie Renata 357 _Pin SR44SW
   MSP: RENATA SR44SW
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: PIN 357, SR44SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA 
   Đóng gói : Vỉ 1 viên. 
   Xuất xứ : SWISS

   Giá bán :
   - Mua 1,2,3 viên  = 66.000 đồng/ Vỉ 1 viên
   - Mua 4,5,6 viên  = 59.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 7,8,9 viên = 54.000 đồng/ vỉ 1 Viên
   - Mua 10 -20viên  = 52.000 đồng/ vỉ 1 Viên
   - Mua 21-50viên = 51.000 đồng/vỉ 1viên
   - MUa 51-100viên = 50.000 đồng/vỉ 1viên
   - Mua 101-500viên= 49.000 đồng/Vỉ 1viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 66.000 đ đ Giá cũ: 66.000 đ đ

   Renata 386 _Pin SR43W; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 386 _Pin SR43W

   Renata 386 _Pin SR43W; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 386 _Pin SR43W
   MSP: RENATA SR43W
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: SR43W, PIN 386
   Pin chính hãng RENATA THỤY SỸ 
   Đóng gói : vỉ 10viên

   Giá bán lẻ/ 1viên : 
   - Mua 1,2 viên  = 75.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4,5 viên  = 69.000 đồng/1 viên
   - Mua 6,7,8 viên  = 64.000 đồng/1 viên
   - Mua 9 viên trở lên = 59.000 đồng/1 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

   Renata 319 _Pin SR527SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR527SW _Pin 319

   Renata 319 _Pin SR527SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR527SW _Pin 319
   MSP: RENATA 319
   HSX:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sĩ
   Điện thế:
   • 1.55v
   Type:
   • OxitBạc
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
   • 1viên
   Mã sản phẩm: PIN 319, SR527SW
   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
   Đóng gói : viên

   Giá bán/1viên:
   - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
   - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 5,6,7,8 viên = 42.000 đồng/1 viên
   - Mua 10 viên trở lên = 40.000 đồng/ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ
   Lên đầu trang