Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc 3.7v Lithium SOFIRN
 • grid
 • list

SOFIRN 16340, Pin sạc SOFIRN 16340 lithium 3.7v 800mAh chính hãng /Loại đầu nhọn

SOFIRN 16340, Pin sạc SOFIRN 16340 lithium 3.7v 800mAh chính hãng /Loại đầu nhọn
MSP: 16340
Cỡ pin:
 • 2/3A
mAh Pin:
 • 800mAh
ĐiệntíchPin:
 • 3.7v
Type:
 • Sạc Li-ion
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SOFIRN 16340
PIN SẠC CHÍNH HÃNG SOFIRN 16340 LITHIUM 3.7V
PIN NÀY CHỈ SỬ DỤNG CHO ĐÈN PIN-QUẠT-THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG THẤP 
KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, CHỈ TEST ĐIỆN TẠI CHỔ 

Giá bán : 
- Mua 1,2 viên   = 69.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 65.000 đ/01viên
- Mua 6,7 viên  = 62.000 đ/01viên
- Mua 8,9 viên  = 60.000 đ/01viên
- Mua 10-30viên  = 59.000 đ/01viên
- Mua 31-50viên  = 58.000 đ/01viên
- Mua 51-80viên   = 57.500 đ/01viên
- Mua 81-100viên   = 57.000 đ/01viên
- Mua 101-150viên  = 56.500 đ/01viên
- Mua 151-200viên   = 56.000 đ/01viên
- Mua 201-250viên   = 55.500 đ/01viên
- Mua 250-9.000viên   = 54.200 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

SOFIRN 18350; Pin sạc SOFIRN 18350 lithium 3.7v 850mAh chính hãng /Loại đầu BẰNG

SOFIRN 18350; Pin sạc SOFIRN 18350 lithium 3.7v 850mAh chính hãng /Loại đầu BẰNG
MSP: 18350
Cỡ pin:
 • 2/3A
mAh Pin:
 • 850mAh
ĐiệntíchPin:
 • 3.7v
Type:
 • Sạc Li-ion
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SOFIRN 18350
PIN SẠC CHÍNH HÃNG SOFIRN 18350 LITHIUM 3.7V
PIN NÀY CHỈ SỬ DỤNG 
CHO ĐÈN PIN-QUẠT-THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG THẤP 
KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, CHỈ TEST ĐIỆN TẠI CHỔ 

Giá bán : 
- Mua 1,2 viên   = 78.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 74.000 đ/01viên
- Mua 6,7 viên  = 72.000 đ/01viên
- Mua 8,9 viên  = 70.000 đ/01viên
- Mua 10-30viên  = 69.000 đ/01viên
- Mua 31-50viên  = 68.000 đ/01viên
- Mua 51-80viên   = 67.500 đ/01viên
- Mua 81-100viên   = 67.000 đ/01viên
- Mua 101-150viên  = 66.500 đ/01viên
- Mua 151-200viên   = 66.000 đ/01viên
- Mua 201-250viên   = 65.500 đ/01viên
- Mua 250-9.000viên   = 65.200 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 78.000 đ đ Giá cũ: 78.000 đ đ

SOFIRN 14500, Pin sạc SOFIRN 14500 lithium 3.7v 900mAh chính hãng /Loại đầu nhọn

SOFIRN 14500, Pin sạc SOFIRN 14500 lithium 3.7v 900mAh chính hãng /Loại đầu nhọn
MSP: 14500
Cỡ pin:
 • 14500
mAh Pin:
 • 900mAh
ĐiệntíchPin:
 • 3.7v
Type:
 • Sạc Li-ion
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SOFIRN 14500
PIN SẠC CHÍNH HÃNG SOFIRN 14500 LITHIUM 3.7V
PIN NÀY CHỈ SỬ DỤNG 
CHO ĐÈN PIN-QUẠT-THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG THẤP 
KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, CHỈ TEST ĐIỆN TẠI CHỔ 

Giá bán : 
- Mua 1,2 viên   = 78.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 74.000 đ/01viên
- Mua 6,7 viên  = 72.000 đ/01viên
- Mua 8,9 viên  = 70.000 đ/01viên
- Mua 10-30viên  = 69.000 đ/01viên
- Mua 31-50viên  = 68.000 đ/01viên
- Mua 51-80viên   = 67.500 đ/01viên
- Mua 81-100viên   = 67.000 đ/01viên
- Mua 101-150viên  = 66.500 đ/01viên
- Mua 151-200viên   = 66.000 đ/01viên
- Mua 201-250viên   = 65.500 đ/01viên
- Mua 250-9.000viên   = 65.200 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 78.000 đ đ Giá cũ: 78.000 đ đ

SOFIRN 18650; Pin sạc 3.7v SOFIRN 18650 (Lithium 18650 3000mAh 3.7v) chính hãng /Loại đầu nhọn

SOFIRN 18650; Pin sạc 3.7v SOFIRN 18650 (Lithium 18650 3000mAh 3.7v) chính hãng /Loại đầu nhọn
MSP: 18650
Cỡ pin:
 • 18650
mAh Pin:
 • 3000mAh
ĐiệntíchPin:
 • 3.7v
Type:
 • Sạc Li-ion
PIN SẠC CHÍNH HÃNG SOFIRN 18650 LITHIUM 3.7V
PIN NÀY CHỈ SỬ DỤNG 
CHO ĐÈN PIN-QUẠT-THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG THẤP 
KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, CHỈ TEST ĐIỆN TẠI CHỔ 

Giá bán : 
- Mua 1,2 viên  = 59.000 đ/01viên
- Mua 3,4,5 viên = 55.000 đ/01viên
- Mua 6,7 viên = 53.000 đ/01viên
- Mua 8,9 viên = 51.000 đ/01viên
- Mua 10viên-30viên = 49.000 đ/01viên
- Mua 31viên-50viên = 48.000 đ/01viên
- Mua 51viên-80viên  = 47.500 đ/01viên
- Mua 81viên-100viên  = 47.000 đ/01viên
- Mua 101-150viên  = 46.500 đ/01viên
- Mua 151-200viên  = 46.000 đ/01viên
- Mua 201-250viên  = 45.500 đ/01viên
- Mua 250 - 9000viên  = 45.200 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ
Lên đầu trang