Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin TIANQIU
 • grid
 • list

Pin AG3 LR41 392 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG3 LR41 392

Pin AG3 LR41 392 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG3 LR41 392
MSP: TIANQIU AG3
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
+ Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
+ Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Pin AG10 LR1130 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG10 LR1130 LR54

Pin AG10 LR1130 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG10 LR1130 LR54
MSP: TIANQIU AG10
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
+ Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 7,8,9 vỉ  = 24.000 đ/vỉ 10viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 22.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 31vỉ-50vỉ   = 21.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 51vỉ-80vỉ  = 20.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 81-120vỉ  = 19.500 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 121-170vỉ  = 19.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 171-200vỉ  = 18.800 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 201-250vỉ  = 18.600 đ/vỉ 10viên 
+ Mua trên 250vỉ  = 18.500 đ/vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A

Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A
MSP: TIANQIU AG13
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
+ Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đ/vỉ 10viên
+ mua 7,8,9 vỉ  = 24.000 đ/vỉ 10viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 22.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 31vỉ-50vỉ   = 21.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 51vỉ-80vỉ  = 20.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 81-120vỉ  = 19.500 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 121-170vỉ  = 19.000 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 171-200vỉ  = 18.800 đ/vỉ 10viên 
+ Mua 201-250vỉ  = 18.600 đ/vỉ 10viên 
+ Mua trên 250vỉ  = 18.500 đ/vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Tianqiu CR2016; Pin TIANQIU CR2016 lithium 3.0v chính hãng

Tianqiu CR2016; Pin TIANQIU CR2016 lithium 3.0v chính hãng
MSP: CR2016
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU, ĐÓNG GÓI: VỈ 5VIÊN 

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 34.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 30.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 28.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 25.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 25.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 25.400 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 25.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 24.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 24.700 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 24.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 24.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng

Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng
MSP: CR2025
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU, ĐÓNG GÓI: VỈ 5VIÊN 

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 34.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 30.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 28.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 25.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 25.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 25.400 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 25.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 24.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 24.700 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 24.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 24.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng

Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng
MSP: CR2032
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU, ĐÓNG GÓI: VỈ 5VIÊN 

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 34.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 30.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 28.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 25.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 25.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 25.400 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 25.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 24.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 24.700 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 24.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 24.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ
Lên đầu trang