Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin TIANQIU
 • grid
 • list

Pin AG3 LR41 392 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG3 LR41 392

Pin AG3 LR41 392 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG3 LR41 392
MSP: TIANQIU AG3
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: AG3, LR41, 392
Pin chính hãng Tianqiu. Đóng gói vỉ 10viên
Giá bán lẻ/ viên :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 5.000 đồng/ viên

Giá bán/ vỉ 10viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Pin AG10 LR1130 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG10 LR1130 LR54

Pin AG10 LR1130 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG10 LR1130 LR54
MSP: TIANQIU AG10
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: AG10, LR1130
Pin chính hãng Tianqiu. 
Đóng gói vỉ 10viên

Giá bán lẻ/ viên :
- Mua 1,2,3,4 viên = 5.000 đồng/ viên

Giá bán/ vỉ 10viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A

Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A
MSP: TIANQIU AG13
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: AG13-LR44-357A
Pin chính hãng Tianqiu. 
Đóng gói vỉ 10viên

Giá bán lẻ/ viên :
- Mua 1,2,3,4 viên  = 5.000 đồng/ viên

Giá bán/ vỉ 10viên :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 7,8,9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua 11-20 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 20vỉ - 50 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10viên
- Mua trên 50 vỉ - 1000 vỉ = 15.000 đồng/ vỉ 10viên
starstarstarstarstar
Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

Tianqiu CR2016; Pin TIANQIU CR2016 lithium 3.0v chính hãng

Tianqiu CR2016; Pin TIANQIU CR2016 lithium 3.0v chính hãng
MSP: CR2016
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: TIANQIU CR2016

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU.

Đóng gói : Vỉ 5 viên

Giá/ VIÊN
- Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên

- Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN: 

- Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7, 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 5 viên

- Mua 10 vỉ trở lên = 25.000 đồng/ vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng

Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng
MSP: CR2025
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: TIANQIU CR2025

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU.

Đóng gói : Vỉ 5 viên

Giá/ VIÊN
- Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên

- Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN: 

- Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7, 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 5 viên

- Mua 10 vỉ trở lên = 25.000 đồng/ vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng

Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng
MSP: CR2032
HSX:
 • Tianqiu
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: TIANQIU CR2032

PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU.

Đóng gói : Vỉ 5 viên

Giá/ VIÊN
- Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên

- Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN: 

- Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7, 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 5 viên

- Mua 10 vỉ trở lên  = 25.000 đồng/ vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ
Lên đầu trang