Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin 3v lithium CR123A, CR2
 • grid
 • list

Panasonic CR-2W/1BE; Pin 3v lithium Panasonic CR-2W/1BE CR15H270 MẪU MỚI (Loại Vỉ 1viên)

Panasonic CR-2W/1BE; Pin 3v lithium Panasonic CR-2W/1BE CR15H270 MẪU MỚI (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR-2W/1BE
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

PIN 3v LITHIUM CHÍNH HÃNG PANASONIC

Giá bán / Vỉ 01 viên:
- Mua 1,2 viên  = 95.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 3,4 viên  = 90.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 5,6,7viên    = 89.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 8,9 viên  = 88.000 đ/vỉ 01viên 
- Mua 20-30viên = 87.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 31-50viên = 86.500 đ/vỉ 01viên
- Mua 51-80viên = 86.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 81-100viên = 85.500 đ/vỉ 01viên
- Mua 101-150viên = 85.000 đ/vỉ 01viên
- Mua 151-200viên = 84.800 đ/vỉ 01viên
- Mua 201-250viên = 84.600 đ/vỉ 01viên
- Mua trên 250viên = 84.500 đ/vỉ 01viên

starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Panasonic CR2W; Pin 3v lithium Panasonic CR2 CR15H270 chính hãng, Nội địa TRUNG (Loại vỉ 1viên)

Panasonic CR2W; Pin 3v lithium Panasonic CR2 CR15H270 chính hãng, Nội địa TRUNG (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR2W
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 

Đóng gói : Vỉ 1viên, 01 hộp 10viên

Giá bán :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ Vỉ 1viên 
- Mua 6,7 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 8,9 vỉ = 83.000 đồng/ vỉ 1viên 
- Mua 10vỉ-30vỉ = 82.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-100vỉ = 81.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 101vỉ-300vỉ = 80.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 301vỉ-5000vỉ = 79.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Energizer CR2 Pin CR15H27 _Pin 3v Lithium Emergizer CR2, CR15H27 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

Energizer CR2 Pin CR15H27 _Pin 3v Lithium Emergizer CR2, CR15H27 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR2
HãngSX:
 • Energizer
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2, CR15H27

PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER. Đóng gói : VỈ 1VIÊN

Giá bán / VỈ 1 VIÊN:
- Mua 1,2viên = 89.000 đồng/ vỉ 1viên
- MUa 3,4,5 viên  = 85.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 6,7 viên  = 84.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 8,9 viên = 83.000 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ  = 82.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-80vỉ = 81.500 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 81vỉ-150vỉ = 81.000 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 151-300vỉ = 80.500 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 301-950vỉ = 80.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Panasonic CR-2W/2P; Pin 3v Lithium Panasonic CR-2W/2P thị trường Nội địa Nhật (MẪU MỚI) _ Loại Vỉ 2viên

Panasonic CR-2W/2P; Pin 3v Lithium Panasonic CR-2W/2P thị trường Nội địa Nhật (MẪU MỚI) _ Loại Vỉ 2viên
MSP: CR-2W/2P
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1vỉ 2viên

PIN PANASONIC CR2 NỘI ĐỊA NHẬT (PIN GHI CHỮ NHẬT)

Giá bán / VỈ 2 VIÊN:
- Mua 1,2viên = 195.000 đồng/ vỉ 2viên
- MUa 3,4,5 viên  = 185.000 đồng/ vỉ 2viên
- Mua 6,7 viên  = 179.000 đồng/ vỉ 2viên
- Mua 8,9 viên = 174.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-80vỉ = 167.000 đồng/ vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-150vỉ = 165.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua 151-300vỉ = 163.000 đồng/ Vỉ 2viên
- Mua 301-950vỉ = 162.000 đồng/ Vỉ 2viên
starstarstarstarstar
Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

Panasonic CR-2W (CR15H270); Pin 3v lithium Panasonic CR-2W Nội địa Nhật vỉ Pin chữ Nhật (Vỉ 1viên)

Panasonic CR-2W (CR15H270); Pin 3v lithium Panasonic CR-2W Nội địa Nhật vỉ Pin chữ Nhật (Vỉ 1viên)
MSP: CR-2W
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

PIN PANASONIC CR2 NỘI ĐỊA NHẬT (PIN GHI CHỮ NHẬT)

Giá bán / VỈ 2 VIÊN:
- Mua 1,2viên = 115.000 đồng/ vỉ 1viên
- MUa 3,4,5 viên  = 109.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 6,7 viên  = 104.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 8,9 viên = 99.000 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-80vỉ = 92.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 81vỉ-150vỉ = 89.00 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 151-300vỉ = 87.000 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 301-950vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

Pin Camelion CR2-BP1; Pin CR-2; Pin 3v Lithium Camelion CR2-BP1 (CR15H270) chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

Pin Camelion CR2-BP1; Pin CR-2; Pin 3v Lithium Camelion CR2-BP1 (CR15H270) chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR2-BP1
HãngSX:
 • Camelion
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CAMELION CR2-BP1

PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 

Đóng gói : 1 viên 

Giá bán / VỈ 1VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 47.000 đồng/Vỉ 1viên
- MUa 3,4,5 vỉ  = 45.000 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 6,7vỉ = 44.000 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 8,9  viên  = 43.000 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ   = 42.000 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 40.500 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 81vỉ-150vỉ = 40.000 đồng/ Vỉ 1viên
- Mua 151vỉ-300vỉ = 39.500 đồng/Vỉ 1viên
- Mua 301-1000vỉ = 39.000 đồng/Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 47.000 đ đ Giá cũ: 47.000 đ đ

Panasonic CR2 (CR15H270); Pin công nghiệp 3v lithium Panasonic CR2, CR15H270 _Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2 (CR15H270); Pin công nghiệp 3v lithium Panasonic CR2, CR15H270 _Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên

PIN PANASONIC INDUSTRIAL CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG 

MADE IN INDONESIA, Đóng gói : 01viên 

- Mua 1,2,3 viên = 85.000 đồng/ viên 
- Mua 4,5,6 viên  = 79.000 đồng/ viên
- Mua 7,8,9 viên  = 77.000 đồng/ viên
- Mua 10-50viên = 75.000 đồng/ viên
- Mua 51-200viên = 74.000 đồng/ viên
- Mua 201-500viên  = 73.500 đồng/ viên
- Mua 501-1000viên  = 73.000 đồng/viên
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Pin CR2 _Pin CR15H270; Pin 3v lithium Philips DLCR2 chính hãng _Loại Vỉ 1viên

Pin CR2 _Pin CR15H270; Pin 3v lithium Philips DLCR2 chính hãng _Loại Vỉ 1viên
MSP: CR2
HãngSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG.  ĐÓNG GÓI : VỈ 1 VIÊN

Giá bán :

-Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 6,7,8 vỉ  = 67.000 đồng/ vỉ 1viên

- Mua 9,10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 1viên

- MUa 11-30vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 31-100vỉ = 62.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 101-300vỉ = 61.000 đồng/ Vỉ 1viên

- Mua 301-1000vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên 

starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

Duracell DL2/CR2; Pin Duracell DLC2 lithium 3v Made in Japan chính hãng| CÒN HÀNG

Duracell DL2/CR2; Pin Duracell DLC2 lithium 3v Made in Japan chính hãng| CÒN HÀNG
MSP: DL2
HãngSX:
 • Duracell
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: DURACELL DLCR2

PIN CR2 CHÍNH HÃNG DURACELL 

- Đóng gói : 1 viên
- Giá bán :
+ Mua 1,2,3 viên =125.000 đồng/ viên 
+ Mua 4,5,6 viên  = 120.000 đồng/ viên 
+ Mua 7,8,9 viên  = 115.000 đồng/ viên 

+ Mua 10-30 viên = 112.000 đồng/ viên

+ Mua 31-100 viên = 109.000 đồng/ viên

+ Mua 101-300 viên = 107.000 đồng/ viên

+ Mua 301 -500viên = 105.000 đồng/ viên

+ Mua 501-1000viên = 99.000 đồng/ viên

starstarstarstarstar
Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

Maxell CR123A /CR17345, Pin 3v lithium Maxell CR123A /CR17345 chính hãng (Loại vỉ 1viên)

Maxell CR123A /CR17345, Pin 3v lithium Maxell CR123A /CR17345 chính hãng (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR123A
HãngSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • 2/3A
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MAXELL CR123A

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 

Đóng gói : Vỉ 1viên, 01 hộp 10viên

Giá bán / VỈ 01 VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 93.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 6,7 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 8,9 vỉ = 88.000 đồng/ vỉ 1viên 
- Mua 10vỉ-30vỉ = 87.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-100vỉ = 86.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 101vỉ-300vỉ = 85.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 301vỉ-5000vỉ = 84.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

Maxell CR2 /CR15H270, Pin 3v lithium Maxell CR2 CR15H270 chính hãng (Loại vỉ 1viên)

Maxell CR2 /CR15H270, Pin 3v lithium Maxell CR2 CR15H270 chính hãng (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR2
HãngSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • CR2
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MAXELL CR2

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 

Đóng gói : Vỉ 1viên, 01 hộp 10viên

Giá bán / VỈ 01 VIÊN:
- Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 93.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 6,7 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 8,9 vỉ = 88.000 đồng/ vỉ 1viên 
- Mua 10vỉ-30vỉ = 87.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-100vỉ = 86.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 101vỉ-300vỉ = 85.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 301vỉ-5000vỉ = 84.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

Pin CR123A, CR17345; Pin Camelion CR123A-BP1 PhotoLithium chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

Pin CR123A, CR17345; Pin Camelion CR123A-BP1 PhotoLithium chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR123A
HãngSX:
 • Camelion
Cỡ pin:
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện tích(V):
  • 3V
  Type:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
    Mã sản phẩm: CAMELION CR123A

    PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 

    Đóng gói : 1 viên 

    Giá bán / VỈ 1VIÊN:
    - Mua 1,2 vỉ  = 47.000 đồng/Vỉ 1viên
    - MUa 3,4,5 vỉ  = 45.000 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 6,7vỉ = 44.000 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 8,9  viên  = 43.000 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 10vỉ-30vỉ   = 42.000 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 51vỉ-80vỉ = 40.500 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 81vỉ-150vỉ = 40.000 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 151vỉ-300vỉ = 39.500 đồng/Vỉ 1viên
    - Mua 301-1000vỉ = 39.000 đồng/Vỉ 1viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 47.000 đ đ Giá cũ: 47.000 đ đ

    Panasonic CR2, CR-2W/2P, CR15H270 Pin 3v Lithium thị trường Nội địa Nhật -vỉ pin Chữ Nhật ( Vỉ 2viên)

    Panasonic CR2, CR-2W/2P, CR15H270 Pin 3v Lithium thị trường Nội địa Nhật -vỉ pin Chữ Nhật ( Vỉ 2viên)
    MSP: CR123AW/2P
    HãngSX:
    • Panasonic
    Cỡ pin:
     Xuất xứ:
     • Indonesia
     Điện tích(V):
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Mã sản phẩm: CR2, CR-2W

     PIN PANASONIC CR2 NỘI ĐỊA NHẬT (PIN GHI CHỮ NHẬT)

     Giá bán / VỈ 2 VIÊN:
     - Mua 1,2viên = 195.000 đ/vỉ 2viên
     - MUa 3,4,5 viên  = 185.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 6,7 viên  = 179.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 8,9 viên = 174.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 10vỉ-30vỉ  = 169.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 31vỉ-80vỉ = 167.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 81vỉ-150vỉ = 165.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 151-300vỉ = 163.000 đ/vỉ 2viên
     - Mua 301-950vỉ = 162.000 đ/vỉ 2viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

     Pin CR123A _Pin DLCR123A CR17345; Pin 3v lithium Philips DLCR123A (Loại Vỉ 1viên)

     Pin CR123A _Pin DLCR123A CR17345; Pin 3v lithium Philips DLCR123A (Loại Vỉ 1viên)
     MSP: CR123A
     HãngSX:
     • Philips
     Cỡ pin:
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng

      PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG.  ĐÓNG GÓI : VỈ 1 VIÊN

      Giá bán :

      -Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 1viên

      - Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 1viên

      - Mua 6,7,8 vỉ  = 67.000 đồng/ vỉ 1viên

      - Mua 9,10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 1viên

      - MUa 11-30vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 1viên

      - Mua 31-100vỉ = 62.000 đồng/ Vỉ 1viên

      - Mua 101-300vỉ = 61.000 đồng/ Vỉ 1viên

      - Mua 301-1000vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên 


      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      Pin CR123A, CR17345; Pin Energizer CR123A, CR17345 PhotoLithium 3v( Loại Vỉ 1viên)

      Pin CR123A, CR17345; Pin Energizer CR123A, CR17345 PhotoLithium 3v( Loại Vỉ 1viên)
      MSP: CR123A
      HãngSX:
      • Energizer
      Cỡ pin:
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Điện tích(V):
       • 3V
       Type:
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Giá cho:
         Mã sản phẩm: ENERGIZER CR123A
         PIN CR123A CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
         Đóng gói : Vỉ 1viên
         Giá bán/ VỈ 1VIÊN :
         - Mua 1,2,3 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 4,5,6 vỉ  = 80.000 đ/vỉ 1viên 
         - Mua 7,8,9 vỉ  = 78.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 76.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 31vỉ-80vỉ = 75.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 81vỉ-150vỉ = 74.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 151-300vỉ = 73.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 301-1000vỉ = 72.500 đ/vỉ 1viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

         Panasonic CR123AW/1BE (Vỉ 1viên), Pin 3v lithium Panasonic CR123A, CR123AW/1BE chính hãng

         Panasonic CR123AW/1BE (Vỉ 1viên), Pin 3v lithium Panasonic CR123A, CR123AW/1BE chính hãng
         MSP: CR123AW/1BE
         HãngSX:
         • Panasonic
         Cỡ pin:
          Xuất xứ:
          • Indonesia
          Điện tích(V):
          • 3V
          Type:
           T.Trạng:
           • Còn hàng

           PIN 3v LITHIUM CHÍNH HÃNG PANASONIC

           Giá bán / Vỉ 01 viên:
           - Mua 1,2 viên  = 95.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 3,4 viên  = 90.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 5,6,7viên    = 89.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 8,9 viên  = 88.000 đ/vỉ 01viên 
           - Mua 20-30viên = 87.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 31-50viên = 86.500 đ/vỉ 01viên
           - Mua 51-80viên = 86.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 81-100viên = 85.500 đ/vỉ 01viên
           - Mua 101-150viên = 85.000 đ/vỉ 01viên
           - Mua 151-200viên = 84.800 đ/vỉ 01viên
           - Mua 201-250viên = 84.600 đ/vỉ 01viên
           - Mua trên 250viên = 84.500 đ/vỉ 01viên

           starstarstarstarstar
           Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

           Panasonic CR123A, CR17345, CR123AW Pin Lithium 3v Thị trường Nội Địa Nhật -vỉ pin chữ Nhật (Vỉ 1viên)

           Panasonic CR123A, CR17345, CR123AW Pin Lithium 3v Thị trường Nội Địa Nhật -vỉ pin chữ Nhật (Vỉ 1viên)
           MSP: CR-123AW/1P
           HãngSX:
           • Panasonic
           Cỡ pin:
           • 2/3A
           Xuất xứ:
           • Indonesia
           Điện tích(V):
           • 3V
           Type:
           • Lithium
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Mã sản phẩm: CR123A, CR17345

           PIN PANASONIC NỘI ĐỊA NHẬT (PIN GHI CHỮ NHẬT)

           Giá bán/ VỈ 01 VIÊN, GIẢM GIÁ THEO SỐ LƯỢNG:
           - Mua 1,2viên = 115.000 đ/vỉ 1viên
           - MUa 3,4,5 viên  = 109.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 6,7 viên  = 104.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 8,9 viên =   99.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 10vỉ-30vỉ  =   95.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 31vỉ-80vỉ =   92.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 81vỉ-150vỉ =   89.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 151-300vỉ =   87.000 đ/vỉ 1viên
           - Mua 301-950vỉ =   85.000 đ/vỉ 1viên
           starstarstarstarstar
           Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

           Duracell DL123A/ CR123A; Pin 3v lithium Duracell DL123A size 2/3A chính hãng

           Duracell DL123A/ CR123A; Pin 3v lithium Duracell DL123A size 2/3A chính hãng
           MSP: DL123A
           HãngSX:
           • Duracell
           Cỡ pin:
            Xuất xứ:
            • Mỹ (USA)
            Điện tích(V):
            • 3V
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            Mã sản phẩm: DL123A, CR17345

            PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG DURACELL 

            - Đóng gói : 1 viên
            - Giá bán :
            + Mua 1,2,3 viên =125.000 đồng/ viên 
            + Mua 4,5,6 viên  = 120.000 đồng/ viên 
            + Mua 7,8,9 viên  = 115.000 đồng/ viên 

            + Mua 10-30 viên = 112.000 đồng/ viên

            + Mua 31-100 viên = 109.000 đồng/ viên

            + Mua 101-300 viên = 107.000 đồng/ viên

            + Mua 301 -500viên = 105.000 đồng/ viên

            + Mua 501-1000viên = 99.000 đồng/ viên

            starstarstarstarstar
            Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

            Panasonic CR123A (CR17345); Pin 3v lithium Panasonic CR123A, CR17345 Industrial , Xuất xứ Indonesia

            Panasonic CR123A (CR17345); Pin 3v lithium Panasonic CR123A, CR17345 Industrial , Xuất xứ Indonesia
            MSP: CR123A
            HãngSX:
            • Panasonic
            Cỡ pin:
             Xuất xứ:
             • Indonesia
             Điện tích(V):
             • 3V
             Type:
              T.Trạng:
              • Còn hàng

              PIN PANASONIC INDUSTRIAL CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG 

              MADE IN INDONESIA, Đóng gói : 01viên 

              - Mua 1,2,3 viên = 85.000 đồng/ viên 
              - Mua 4,5,6 viên  = 79.000 đồng/ viên
              - Mua 7,8,9 viên  = 77.000 đồng/ viên
              - Mua 10-50viên = 75.000 đồng/ viên
              - Mua 51-200viên = 74.000 đồng/ viên
              - Mua 201-500viên  = 73.500 đồng/ viên
              - Mua 501-1000viên  = 73.000 đồng/viên
              starstarstarstarstar
              Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ
              Lên đầu trang