Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin LiPolymer 1000mAh-10 000mAh
 • grid
 • list

Lipo 623441, Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 623441, Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 623441
mAh Pin:
 • 1000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

Lipo 6060100, Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 6060100, Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 6060100
mAh Pin:
 • 5000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

Lipo 955565, Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 955565, Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 955565
mAh Pin:
 • 5000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

Lipo 603450, Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 603450, Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 603450
starstarstarstarstar
Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ

LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ
MSP: 903565
mAh Pin:
 • 1800mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Discharge:
 • 25C
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng

LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng
MSP: 903565
mAh Pin:
 • 1800mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Discharge:
 • 25C
starstarstarstarstar
Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

LiPolymer 103450, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn

LiPolymer 103450, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn
MSP: 103450
mAh Pin:
 • 2000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

Pin LiPolymer 1260110, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 1260110 với 10.000mAh /12mmx60mmx110mm

Pin LiPolymer 1260110, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 1260110 với 10.000mAh /12mmx60mmx110mm
MSP: 1260110
mAh Pin:
 • 10000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 275.000 đ đ Giá cũ: 275.000 đ đ

Pin LiPolymer 103040, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 103040 với 1200mAh /10mmx30mmx40mm

Pin LiPolymer 103040, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 103040 với 1200mAh /10mmx30mmx40mm
MSP: 103040
mAh Pin:
 • 1200mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

Pin LiPolymer 606090, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 606090 với 4000mAh /6mmx60mmx90mm

Pin LiPolymer 606090, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 606090 với 4000mAh /6mmx60mmx90mm
MSP: 606090
mAh Pin:
 • 4000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

LiPo 903090, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

LiPo 903090, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 903090
mAh Pin:
 • 3000mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

Pin LiPo 803450, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-803450 (8.0mmx34mmx50mm) 1500mAh có mạch sẳn

Pin LiPo 803450, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-803450 (8.0mmx34mmx50mm) 1500mAh có mạch sẳn
MSP: 803450
mAh Pin:
 • 1450mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

Lipo 903052, Pin sạc 3.7v Lipolymer 903052 (1200mAh, 9mmx30mmx52mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 903052, Pin sạc 3.7v Lipolymer 903052 (1200mAh, 9mmx30mmx52mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 903052
Cỡ pin:
  mAh Pin:
  • 1200mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

  Pin sạc 3.7v Li-po 503476 (5.0mmx34mmx76mm) 1300mAh dòng xả 1C, đã gắn mạch sạc sẳn

  Pin sạc 3.7v Li-po 503476 (5.0mmx34mmx76mm) 1300mAh dòng xả 1C, đã gắn mạch sạc sẳn
  MSP: 503476
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  mAh Pin:
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

   LP-503759 _Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-503759 (5.0mmx37mmx59mm) 1200mAh, đã có gắn mạch sạc

   LP-503759 _Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-503759 (5.0mmx37mmx59mm) 1200mAh, đã có gắn mạch sạc
   MSP: 503759
   HãngSX:
    mAh Pin:
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3.7V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

     LP-105080, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-105085 với 5000mAh (10mmx50mmx80mm), có mạch sẳn

     LP-105080, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-105085 với 5000mAh (10mmx50mmx80mm), có mạch sẳn
     MSP: 105080
     HãngSX:
      mAh Pin:
      • 5000mAh
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3.7V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 217.000 đ đ Giá cũ: 217.000 đ đ

      LiPolymer LP-783040 _Pin sạc 3.7v 1000mAh dòng xả 25C (7.8mmx3.0mmx48mm), có mạch sẳn

      LiPolymer LP-783040 _Pin sạc 3.7v 1000mAh dòng xả 25C (7.8mmx3.0mmx48mm), có mạch sẳn
      MSP: 783048
      HãngSX:
       mAh Pin:
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện tích(V):
        • 3.7V
        Type:
        • Lithium
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ
        Lên đầu trang