Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CMOS 3v Lithium DÂY ZẮC cắm
 • grid
 • list

Pin AFPG804 ; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic AFPG804 lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia

Pin AFPG804 ; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic AFPG804 lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia
MSP: AFPG804
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Maxell CR2450HR _Pin CMOS Maxell CR2450HR lithium 3V High Temperature 125℃

Maxell CR2450HR _Pin CMOS Maxell CR2450HR lithium 3V High Temperature 125℃
MSP: CR2450HR
HãngSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin CMOS CR2450 (Dây zắc cắm) _Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic CR2450 /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR2450 (Dây zắc cắm) _Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic CR2450 /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2450
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
ZẮC CẮM NHƯ HÌNH
Giá bán : 
- Mua 1 viên  = 125.000 đồng/ 1viên
- Mua 2,3 viên  = 115.000 đồng/ 1viên
- Mua 7,8,9viên = 109.000 đồng/ 1viên 
- Mua 10viên-30viên = 104.000 đồng/ 1viên
- Mua 31viên-80viên = 99.000 đồng/ 1 viên
- Mua 81viên-5000viên= 97.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

Pin AFPX-BATT (Dây zắc cắm); Pin nuôi nguồn PLC AFPX-BATT lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia

Pin AFPX-BATT (Dây zắc cắm); Pin nuôi nguồn PLC AFPX-BATT lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia
MSP: AFPX
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin CMOS CR1616, Pin nuôi nguồn CMOS 3v Lithium Panasonic CR1616 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1616, Pin nuôi nguồn CMOS 3v Lithium Panasonic CR1616 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1616
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

CMOS CR2025; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR2025-WR

CMOS CR2025; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR2025-WR
MSP: CR2025
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 48.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 43.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 37.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 36.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 35.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 34.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 34.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 33.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 33.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 32.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS Lithium 3v Panasonic CR1620 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS Lithium 3v Panasonic CR1620 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin CMOS CR1225; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR1225 (zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1225; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR1225 (zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1225
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 95.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 85.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 83.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 81.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 79.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 78.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 77.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 77.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 76.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 76.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 75.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin CMOS VL1220, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic VL1220 (Pin sạc) /Zắc cắm

Pin CMOS VL1220, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic VL1220 (Pin sạc) /Zắc cắm
MSP: VL1220
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

Panasonic CR1220 _Pin CMOS Panasonic CR1220 lithium 3.0v (Zắc cắm) _Made in Indonesia

Panasonic CR1220 _Pin CMOS Panasonic CR1220 lithium 3.0v (Zắc cắm) _Made in Indonesia
MSP: CR1220
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Panasonic CR1620 _Pin CMOS Panasonic CR1620 lithium 3v (Có zắc) _Made in Indonesia

Panasonic CR1620 _Pin CMOS Panasonic CR1620 lithium 3v (Có zắc) _Made in Indonesia
MSP: CR1620
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Panasonic CR2016, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2016 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2016, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2016 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2016
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 48.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 43.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 37.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 36.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 35.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 34.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 34.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 33.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 33.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 32.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Panasonic BR2477A; Pin CMOS lithium 3.0v Panasonic BR2477A (loại Zắc CẮM)

Panasonic BR2477A; Pin CMOS lithium 3.0v Panasonic BR2477A (loại Zắc CẮM)
MSP: BR2477A
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

Panasonic CR2477, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2477 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2477, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2477 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2477
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Fanuc 44A747 665-001R03, Pin CMOS 3v lithium Fanuc 44A747 665-001R03 chính hãng _Xuất xứ Indonesia

Fanuc 44A747 665-001R03, Pin CMOS 3v lithium Fanuc 44A747 665-001R03 chính hãng _Xuất xứ Indonesia
MSP: 44A747 665-001R03
HãngSX:
 • GE,FANUC
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Panasonic CR2450, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2450 lithium 3v (ZẮC cắm như hình) _Made in Indonesia

Panasonic CR2450, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2450 lithium 3v (ZẮC cắm như hình) _Made in Indonesia
MSP: CR2450
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • 02chấuhàn
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

Maxell CR2450HR, Pin CMOS 3v lithium Maxell CR2050HR 550mAh (ZẮC CẮM)

Maxell CR2450HR, Pin CMOS 3v lithium Maxell CR2050HR 550mAh (ZẮC CẮM)
MSP: CR2450HR
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Panasonic CR2032, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2032 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2032, Pin CMOS 3v lithium Panasonic CR2032 (Zắc CẮM) _Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2032
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá bán /viên: 
  . Mua 1,2viên = 48.000 đ/01viên 
  . Mua 3,4,5viên = 43.000 đ/01viên 
  . Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đ/01viên
  . Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/01viên
  . Mua 10-20viên = 37.000 đ/01viên
  . Mua 21-30viên = 36.000 đ/01viên
  . Mua 31-50viên = 35.000 đ/01viên
  . Mua 51-80viên = 34.500 đ/01viên
  . Mua 81-110viên = 34.000 đ/01viên
  . Mua 111-150viên = 33.500 đ/01viên
  . Mua 151-200viên = 33.000 đ/01viên
  . Mua 201-5.000viên = 32.500 đ/01viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ
  Lên đầu trang