Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin điện thoại di động iPHONE
 • grid
 • list

Pin iPhone 7 PLUS; Pin di động iPhone 7 PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 7 PLUS; Pin di động iPhone 7 PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 7P
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 3500mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
starstarstarstarstar
Giá: 238.000 đ đ Giá cũ: 238.000 đ đ

Pin iPhone 8G; Pin di động iPhone 8G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 8G; Pin di động iPhone 8G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 8G
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
starstarstarstarstar
Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 6G
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

Pin iPhone 8Plus; Pin điện thoại di động iPhone 8PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng /Bảo hành 01 năm

Pin iPhone 8Plus; Pin điện thoại di động iPhone 8PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng /Bảo hành 01 năm
MSP: IPHONE 8PLUS
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 248.000 đ đ Giá cũ: 248.000 đ đ

Pin iPhone 6S; Pin điện thoại di động iPhone 6S (2280mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm

Pin iPhone 6S; Pin điện thoại di động iPhone 6S (2280mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm
MSP: IPHONE 6S
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng

Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng
MSP: IPHONE 5G
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 1400mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 6SP
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

  Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng

  Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng
  MSP: IPHONE 6PLUS
  Điện thế:
  • 3.7V
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

  Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

  Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
  MSP: IPHONE 7G
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 2200mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

  Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
  MSP: IPHONE XS
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 3200mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

  Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

  Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
  MSP: IPHONE X
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Pin Sạc
   Bảohành:
   • 1năm
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Đóng gói:
   • 1 cái
   starstarstarstarstar
   Giá: 380.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

   Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

   Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
   MSP: IPHONE XR
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
    Điện thế:
    • 3.7V
    Type:
    • Pin Sạc
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Đóng gói:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 298.000 đ đ Giá cũ: 298.000 đ đ

    Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng

    Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng
    MSP: IPHONE 5S
    Điện thế:
    • 3.7V
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ
    Lên đầu trang