Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin LiPolymer 401mAh-990mAh
 • grid
 • list

Lipo 353439, Pin sạc 3.7v Lipolymer 353439 (420mAh, 3.5mmx34mmx36mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Lipo 353439, Pin sạc 3.7v Lipolymer 353439 (420mAh, 3.5mmx34mmx36mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 353439
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
 • 400mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 79.000 đ đ Giá cũ: 79.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 452525, Pin sạc Li-Polymer 452525 lithium 3.7v 200mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 452525, Pin sạc Li-Polymer 452525 lithium 3.7v 200mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 452525
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
 • 200mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 401730, Pin sạc Li-Polymer 401730 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 401730, Pin sạc Li-Polymer 401730 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 401730
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 150mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng

starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 802036, Pin sạc Li-Polymer 802036 lithium 3.7v 400mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 802036, Pin sạc Li-Polymer 802036 lithium 3.7v 400mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 802036
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 400mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 241430, Pin sạc Li-Polymer 241430 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 241430, Pin sạc Li-Polymer 241430 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 241430
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin sac 3.7v Lipolymer 402030, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-402030 (4.0mmx20mmx30mm) 200mAh có mạch sẳn

  Pin sac 3.7v Lipolymer 402030, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-402030 (4.0mmx20mmx30mm) 200mAh có mạch sẳn
  MSP: 402030
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 200mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

  Pin sac 3.7v Lipolymer 502030, Pin sạc 3.7v Li-polymer 502030 (5mmx20mmx30mm) 250mAh có mạch sẳn

  Pin sac 3.7v Lipolymer 502030, Pin sạc 3.7v Li-polymer 502030 (5mmx20mmx30mm) 250mAh có mạch sẳn
  MSP: 502030
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 250mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin sac 3.7v Lipolymer 102050, Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn

  Pin sac 3.7v Lipolymer 102050, Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn
  MSP: 102050
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Pin sac 3.7v Lipolymer 602040, Pin sạc 3.7v Li-polymer 602040 (6mmx20mmx40mm) 450mAh có mạch sẳn

  Pin sac 3.7v Lipolymer 602040, Pin sạc 3.7v Li-polymer 602040 (6mmx20mmx40mm) 450mAh có mạch sẳn
  MSP: 602040
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 400mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

  LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 600mAh, Dòng xả 20C /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 600mAh, Dòng xả 20C /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 802540
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 550mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

  LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 800mAh /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 800mAh /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 802540
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 800mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  Lipo 902540, Pin sạc 3.7v Lithium Li-Polymer 902540 (với 850mAh, 9mmX25mmX40mm) /Đã gắn mạch sạc

  Lipo 902540, Pin sạc 3.7v Lithium Li-Polymer 902540 (với 850mAh, 9mmX25mmX40mm) /Đã gắn mạch sạc
  MSP: 902540
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 830mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Lipo 752540, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 752540 với 500mAh (7.5mmX25mmX40mm) /Đã gắn mạch sạc

  Lipo 752540, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 752540 với 500mAh (7.5mmX25mmX40mm) /Đã gắn mạch sạc
  MSP: 752540
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 550mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

  LiPolymer 5SP082034 _Pin sạc 3.7v 520mAh dòng xả 1C, có mạch và zắc cắm (Ngang 20mm xDày 8mm xDài 34mm)

  LiPolymer 5SP082034 _Pin sạc 3.7v 520mAh dòng xả 1C, có mạch và zắc cắm (Ngang 20mm xDày 8mm xDài 34mm)
  MSP: 082034
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 950.000 đ đ

   LiPolymer 852540 _Pin sạc 3.7v 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C) phù hợp Đồ chơi mô hình, thiết bị điện,v.v..

   LiPolymer 852540 _Pin sạc 3.7v 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C) phù hợp Đồ chơi mô hình, thiết bị điện,v.v..
   MSP: 852540
   Xuất xứ:
   • China TW
   mAh:
    Điện thế:
    • 3.7V
    Type:
    • Lithium
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

    LiPolymer 053040 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 053040 với 600mAh, 2.22Wh (Ngang30mmxDày5mmxDài40mm)

    LiPolymer 053040 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 053040 với 600mAh, 2.22Wh (Ngang30mmxDày5mmxDài40mm)
    MSP: 053040
    HSX:
     Xuất xứ:
     • China TW
     mAh:
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      Li-Polymer 503048 Pin sạc 3.7v Li-Polymer LP-503048 (5.0mmx30mmx48mm) 750mAh chính hãng có mạch sẳn

      Li-Polymer 503048 Pin sạc 3.7v Li-Polymer LP-503048 (5.0mmx30mmx48mm) 750mAh chính hãng có mạch sẳn
      MSP: 503048
      HSX:
       Xuất xứ:
       • China TW
       mAh:
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Lithium
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ
        Lên đầu trang