Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR2025, Pin CMOS CR2025
 • grid
 • list

COMBO mua 1vỉ 2viên Pin Duracell CR2025/DL2025 lithium 3v _Giá chỉ 65.000đ/ Vỉ 2viên (MẪU MỚI)

COMBO mua 1vỉ 2viên Pin Duracell CR2025/DL2025 lithium 3v _Giá chỉ 65.000đ/ Vỉ 2viên (MẪU MỚI)
MSP: CR2025
HãngSX:
 • Duracell
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • Vỉ 1viên
  Mã sản phẩm: DL2025, CR2025
  PIN CHÍNH HÃNG DURACELL MẪU MỚI CỦA NĂM 
  Giá bán lẻ/ 1viên  = 35.000 đồng/1viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
  . Mua 1,2vỉ  = 65.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 3,4,5vỉ  = 61.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 6,7,8,9vỉ = 59.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 10-30vỉ  = 57.000 đ/vỉ 2viên 
  . Mua 31-50vỉ = 58.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 51-80vỉ = 56.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 81-110vỉ = 55.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 111-150vỉ = 54.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 151-200vỉ = 53.500 đ/vỉ 2viên
  . Mua 201-250vỉ = 53.200 đ/vỉ 2viên
  . Mua 251-350vỉ = 52.900 đ/vỉ 2viên
  . Mua 351-9.000vỉ = 52.800 đ/vỉ 2viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

  Toshiba CR2025CP-1, Pin 3v lithium Toshibia CR2025CP-1 chính hãng /Loại vỉ 1viên

  Toshiba CR2025CP-1, Pin 3v lithium Toshibia CR2025CP-1 chính hãng /Loại vỉ 1viên
  MSP: CR2025CP-1
  HãngSX:
  • TOSHIBA
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  ĐiệntíchPin:
  • 3v
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • Vỉ 1viên
  Mã sản phẩm: CR2025CP-1
  PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA
  XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
  Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
  Giá bán :
  - Mua 1,2,3vỉ  = 19.000 đ/vỉ 1viên
  - MUa 4,5,6vỉ  = 17.000 đ/vỉ 1viên
  - Mua 7,8,9vỉ  = 16.000 đ/vỉ 1viên
  - Mua 10vỉ-20vỉ  = 15.000 đ/vỉ 1viên
  - Mua 21vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 1viên
  - Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 1viên
  - Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 1viên
  - Mua 111vỉ-150vỉ = 13.800 đ/vỉ 1viên
  - Mua 151vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 1viên
  - Mua 201vỉ-250vỉ = 13.200 đ/vỉ 1viên
  - Mua 251vỉ-300vỉ = 13.000 đ/vỉ 1viên
  - Mua 301vỉ-350vỉ = 12.900 đ/vỉ 1viên
  - Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 12.800 đ/vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

  Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025(1B) thị trường Nội địa Nhật _Vỉ pin ghi chữ nhật |Vỉ 1viên

  Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025(1B) thị trường Nội địa Nhật _Vỉ pin ghi chữ nhật |Vỉ 1viên
  MSP: CR2025
  HãngSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  ĐiệntíchPin:
  • 3v
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • Vỉ 1viên
  Mã sản phẩm: MAXELL CR2025

  PIN CHÍNH HÃNG MAXELLXUẤT XỨ : NHẬT

  THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  - VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 

  - GIÁ BÁN/ VỈ 1VIÊN
  + Mua 1,2 vỉ = 59.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 3,4,5,6 VỈ = 56.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 7,8,9 vỉ = 55.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 10-20 vỉ = 54.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 21-50 vỉ = 53.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 51-100 vỉ = 52.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 101-200 vỉ = 51.500 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 201-1000 vỉ = 51.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 1001-5000 vỉ = 50.500 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua 5001-10 000vỉ = 50.000 đồng/Vỉ 1viên
  + Mua trên 10 000vỉ = 49.800 đồng/Vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

  Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

  Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
  MSP: CR2025
  HãngSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  ĐiệntíchPin:
  • 3v
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • Vỉ 1viên
  Mã sản phẩm: MAXELL CR2025

  PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

  - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
  + Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
  + Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
  + Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

  Pin CR2025 _ Duracell DL2025; Pin 3v lithium Duracell CR2025 chính hãng |MẪU MỚI

  Pin CR2025 _ Duracell DL2025; Pin 3v lithium Duracell CR2025 chính hãng |MẪU MỚI
  MSP: CR2025
  HãngSX:
  • Duracell
  Cỡ pin:
  • ĐồngXu
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: CR2032, DL2032
  PIN CHÍNH HÃNG DURACELL MẪU MỚI CỦA NĂM 
  Giá bán lẻ/ 1viên  = 35.000 đồng/1viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
  . Mua 1,2vỉ  = 65.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 3,4,5vỉ  = 61.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 6,7,8,9vỉ = 59.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 10-30vỉ  = 57.000 đ/vỉ 2viên 
  . Mua 31-50vỉ = 58.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 51-80vỉ = 56.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 81-110vỉ = 55.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 111-150vỉ = 54.000 đ/vỉ 2viên
  . Mua 151-200vỉ = 53.500 đ/vỉ 2viên
  . Mua 201-250vỉ = 53.200 đ/vỉ 2viên
  . Mua 251-350vỉ = 52.900 đ/vỉ 2viên
  . Mua 351-9.000vỉ = 52.800 đ/vỉ 2viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

  Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia

  Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia
  MSP: CR2025
  HãngSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • ĐồngXu
  Xuất xứ:
   Điện tích(V):
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH  
   - Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
   Giá bán / vỉ 1 viên:
   - Mua 1,2,3vỉ  = 32.000 đ/vỉ 1viên
   - MUa 4,5,6vỉ  = 29.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9vỉ  = 27.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 10vỉ-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 21vỉ-50vỉ = 25.500 đ/vỉ 1viên
   - Mua 51vỉ-80vỉ = 25.200 đ/vỉ 1viên
   - Mua 81vỉ-110vỉ = 25.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 111vỉ-150vỉ = 24.800 đ/vỉ 1viên
   - Mua 151vỉ-200vỉ = 24.600 đ/vỉ 1viên
   - Mua 201vỉ-250vỉ = 24.200 đ/vỉ 1viên
   - Mua 251vỉ-300vỉ = 24.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 301vỉ-350vỉ = 23.900 đ/vỉ 1viên
   - Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 23.800 đ/vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 32.000 đ đ Giá cũ: 32.000 đ đ

   Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

   Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
   MSP: CR2025
   HãngSX:
   • Maxell
   Cỡ pin:
   • ĐồngXu
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Điện tích(V):
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%

   PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

   - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
   + Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
   + Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025

   Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025
   MSP: CR2025
   HãngSX:
   • Energizer
   Cỡ pin:
   • ĐồngXu
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện tích(V):
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
   ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN. HỘP 12 VỈ 1VIÊN 
   Giá  bán :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 10vỉ -30vỉ = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 31vỉ-80vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 81vỉ-150vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 151-250vỉ = 16.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 251-9500vỉ  = 14.000 đồng/ Vỉ 1viên  
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng

   Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng
   MSP: CR2025
   HãngSX:
   • Philips
   Xuất xứ:
    Điện tích(V):
    • 3V
    Type:
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Mã sản phẩm: CR2025/DL2025

     PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG PHILIPS  

     - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
     + Mua 1,2 viên  = 19.000 đồng/1 viên
     + Mua 3,4 viên  = 16.000 đồng/ 1 viên
     - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
     + Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/ vỉ 5viên 
     + mua 3,4,5vỉ = 70.000 đ/ vỉ 5viên 
     + Mua 6,7,8,9vỉ  = 69.000 đ/ vỉ 5viên
     + Mua 10vỉ-30vỉ  = 68.000 đ/ vỉ 5Viên
     + Mua 31vỉ-70vỉ  = 67.000 đ/ vỉ 5viên
     + Mua 71vỉ-120vỉ = 66.500 đ/ vỉ 5viên
     + Mua 121vỉ-200vỉ = 66.000 đ/ vỉ 5viên
     + Mua 201vỉ-500vỉ = 65.500 đ/ vỉ 5viên
     + Mua 501-10 000vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

     LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật

     LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật
     MSP: CR2025
     HãngSX:
      Xuất xứ:
       Điện tích(V):
       • 3V
       Type:
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: LIFELEX CR2025
        PIN CHÍNH HÃNG thị TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT
        VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
        ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN 
        Giá  bán /Vỉ 1 viên :
        - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên
        - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 1 viên
        - Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 1 viên
        - Mua 10vỉ -30vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 1 viên
        - Mua 31vỉ-80vỉ = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
        - Mua 81vỉ-150vỉ = 27.500 đồng/ Vỉ 1viên
        - Mua 151-250vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 1viên
        - Mua 251-9500vỉ  = 26.500 đồng/ Vỉ 1viên  
        starstarstarstarstar
        Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

        DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

        DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
        MSP: CR2025
        HãngSX:
         Xuất xứ:
          Điện tích(V):
          • 3V
          Type:
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           • Mới 100%
           Mã sản phẩm: DAISO CR2025

           PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  

           VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

           - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
           - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
           + Mua 1,2 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 3,4,5,6 VỈ = 61.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 7,8,9 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 10-20 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 21-50 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 51-100 vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 101-200 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 201-1000 vỉ = 53.500 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 1001-5000 vỉ = 53.000 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua 5001-10 000vỉ = 52.500 đồng/ Vỉ 3viên
           + Mua trên 10 000vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 3viên
           starstarstarstarstar
           Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

           Voniko CR2025 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2025 chính hãng (Loại vỉ 1 viên)

           Voniko CR2025 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2025 chính hãng (Loại vỉ 1 viên)
           MSP: CR2025
           HãngSX:
            Cỡ pin:
            • ĐồngXu
            Xuất xứ:
            • China TW
            Điện tích(V):
            • 3V
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            • Mới 100%
            Giá cho:
             Mã sản phẩm: VONIKO CR2025

             PIN CHÍNH HÃNG VONIKO. ĐÓNG GÓI VỈ : 1 VIÊN  

             - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
             + Mua 1,2, vỉ  = 15.000 đ/ vỉ 1viên 
             + mua 3,4 vỉ = 13.000 đ/ vỉ 1viên 
             + Mua 5,6 vỉ  = 12.000 đ/ vỉ 1viên
             + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 11.000 đ/ vỉ 1Viên
             + Mua 20vỉ-50vỉ  = 10.500 đ/ vỉ 1viên
             + Mua 51vỉ-200vỉ = 10.000 đ/ vỉ 1viên
             + Mua 201vỉ-1000vỉ =   9.500 đ/ vỉ 1viên
             + Mua 1001-10 000vỉ =   9.000 đ/ vỉ 1viên

             starstarstarstarstar
             Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

             Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng

             Pin CR025 _Pin Tianqiu CR2025; Pin 3v lithium Tianqiu CR2025 chính hãng
             MSP: CR2025
             HãngSX:
             • Tianqiu
             Cỡ pin:
             • ĐồngXu
             Xuất xứ:
             • China TW
             Điện tích(V):
             • 3V
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Giá cho:

              PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU, ĐÓNG GÓI: VỈ 5VIÊN 

              - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
              + Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
              + Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

              - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
              + Mua 1,2 vỉ  = 34.000 đ/vỉ 5viên 
              + mua 3,4,5,6vỉ = 30.000 
              đ/vỉ 5viên
              + Mua 7,8,9vỉ  = 28.000 
              đ/vỉ 5viên
              + Mua 10-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 5viên
              + Mua 21-40vỉ = 25.800 đ/vỉ 5viên
              + Mua 41-70vỉ = 25.600 đ/vỉ 5viên
              + Mua 71-100vỉ = 25.400 đ/vỉ 5viên
              + Mua 101-140vỉ = 25.200 đ/vỉ 5viên
              + Mua 141-170vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên
              + Mua 171-200vỉ = 24.800 đ/vỉ 5viên
              + Mua 201-250vỉ = 24.700 đ/vỉ 5viên
              + Mua 251-300vỉ = 24.600 đ/vỉ 5viên
              + Mua 301-9.000vỉ = 24.500 đ/vỉ 5viên
              starstarstarstarstar
              Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

              Pin CR2025 _Camelion CR2025; Pin 3v lithium Camelion CR2025 chính hãng

              Pin CR2025 _Camelion CR2025; Pin 3v lithium Camelion CR2025 chính hãng
              MSP: CR2025
              HãngSX:
              • Camelion
              Cỡ pin:
              • ĐồngXu
              Xuất xứ:
              • China TW
              Điện tích(V):
              • 3V
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              • Mới 100%
              Giá cho:
               Mã sản phẩm: CR2032-ECR2032

               PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  

               XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
               - Đóng gói: Vỉ 5 viên.
                
               - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
               + Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
               + Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

               - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
               + Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5viên 
               + mua 3,4,5,6vỉ = 27.000 
               đ/vỉ 5viên
               + Mua 7,8,9vỉ  = 25.000 
               đ/vỉ 5viên
               + Mua 10-20vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5viên
               + Mua 21-40vỉ = 23.000 đ/vỉ 5viên
               + Mua 41-70vỉ = 22.500 đ/vỉ 5viên
               + Mua 71-100vỉ = 22.000 đ/vỉ 5viên
               + Mua 101-140vỉ = 21.500 đ/vỉ 5viên
               + Mua 141-170vỉ = 21.200 đ/vỉ 5viên
               + Mua 171-200vỉ = 21.000 đ/vỉ 5viên
               + Mua 201-250vỉ = 20.800 đ/vỉ 5viên
               + Mua 251-300vỉ = 20.600 đ/vỉ 5viên
               + Mua 301-9.000vỉ = 20.500 đ/vỉ 5viên
               starstarstarstarstar
               Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

               Vinnic CR2025 Pin CR2025 _Pin 3.0v lithium Vinnic CR2025 chính hãng

               Vinnic CR2025 Pin CR2025 _Pin 3.0v lithium Vinnic CR2025 chính hãng
               MSP: CR2025
               HãngSX:
               • VINNIC
               Cỡ pin:
               • ĐồngXu
               Xuất xứ:
               • China TW
               Điện tích(V):
               • 3V
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               • Mới 100%
               Giá cho:

                PIN CHÍNH HÃNG VINNIC, Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

                - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
                + Mua 1,2 viên  = 9.000 đ/01viên
                + Mua 3,4 viên  =  7.000 đ/ 01viên
                - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
                + Mua 1,2vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5viên 
                + mua 3,4,5vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên 
                + Mua 6,7,8,9vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5viên
                + Mua 10vỉ-20vỉ  = 23.000 đ/vỉ 5viên
                + Mua 21vỉ-40vỉ  = 22.500 đ/vỉ 5viên  
                + Mua 41vỉ-70vỉ = 22.200 đ/vỉ 5viên 
                + Mua 71vỉ-100vỉ  = 22.000 đ/vỉ 5viên 
                + Mua 101vỉ-150vỉ = 21.800 đ/vỉ 5viên  
                + Mua 151vỉ-200vỉ = 21.600 đ/vỉ 5viên  
                + Mua 201vỉ-250vỉ = 21.400 đ/vỉ 5viên  
                + Mua 251vỉ-300vỉ = 21.200 đ/vỉ 5viên  
                + Mua 301vỉ-9.000vỉ = 21.000 đ/vỉ 5viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 9.000 đ đ Giá cũ: 9.000 đ đ

                Voniko CR2025 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2025 chính hãng

                Voniko CR2025 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2025 chính hãng
                MSP: CR2025
                HãngSX:
                 Cỡ pin:
                 • ĐồngXu
                 Xuất xứ:
                 • China TW
                 Điện tích(V):
                 • 3V
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 • Mới 100%
                 Giá cho:
                  Mã sản phẩm: VONIKO CR2025

                  PIN CHÍNH HÃNG VONIKO. ĐÓNG GÓI VỈ : 5 VIÊN  

                  - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
                  + Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên
                  + Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ 1 viên
                  - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
                  + Mua 1,2, vỉ  = 29.000 đ/ vỉ 5viên 
                  + mua 3,4 vỉ = 27.000 đ/ vỉ 5viên 
                  + Mua 5,6 vỉ  = 25.000 đ/ vỉ 5viên
                  + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 24.000 đ/ vỉ 5Viên
                  + Mua 20vỉ-50vỉ  = 23.000 đ/ vỉ 5viên
                  + Mua 51vỉ-200vỉ = 22.000 đ/ vỉ 5viên
                  + Mua 201vỉ-1000vỉ = 21.000 đ/ vỉ 5viên
                  + Mua 1001-10 000vỉ = 20.000 đ/ vỉ 5viên
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

                  Pin CR2025 _Pin Sony CR2025; Pin 3v lithium Sony CR2025 _Made in Indonesia

                  Pin CR2025 _Pin Sony CR2025; Pin 3v lithium Sony CR2025 _Made in Indonesia
                  MSP: CR2025
                  HãngSX:
                  • Sony
                  Cỡ pin:
                  • ĐồngXu
                  Xuất xứ:
                  • Indonesia
                  Điện tích(V):
                  • 3V
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  • Mới 100%
                  Giá cho:
                   Mã sản phẩm: SONY CR2025

                   PIN CHÍNH HÃNG - XUẤT XỨ INDONESIA.   

                   Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

                   - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 

                   + Mua 1,2,3,4 viên  = 15.000 đồng/1 viên

                   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
                   + Mua 1,2, vỉ  = 59.000 đồng/vỉ 5viên 
                   + mua 3,4,5 vỉ = 55.000 đồng/vỉ 5viên 
                   + Mua 6,7,8 vỉ  = 52.000 đồng/vỉ 5viên
                   + Mua 8,9 vỉ  = 50.000 đồng/vỉ 5 viên
                   + Mua 10-50vỉ = 48.000 đồng/Vỉ 5viên
                   + Mua 51-200vỉ = 47.000 đồng/Vỉ 5viên
                   + Mua 201-1000 vỉ = 46.000 đồng/Vỉ 5viên
                   + Mua 1001 - 5000vỉ = 45.000 đồng/Vỉ 5viên 
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                   Pin CR2025 _Pin Toshiba CR2025; Pin 3v lithium Toshiba CR2025 chính hãng

                   Pin CR2025 _Pin Toshiba CR2025; Pin 3v lithium Toshiba CR2025 chính hãng
                   MSP: CR2025
                   HãngSX:
                   • TOSHIBA
                   Cỡ pin:
                   • ĐồngXu
                   Xuất xứ:
                   • China TW
                   Điện tích(V):
                   • 3V
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   • Mới 100%
                   Giá cho:

                    PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA 

                    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
                    + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
                    + Mua 3,4 viên  = 13.000 đồng/ 1 viên
                    - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
                    + Mua 1,2 vỉ  = 59.000 đ/ vỉ 5viên 
                    + mua 3,4,5vỉ = 55.000 đ/ vỉ 5viên 
                    + Mua 6,7,8,9vỉ  = 53.000 đ/ vỉ 5viên
                    + Mua 10vỉ-30vỉ  = 52.000 đ/ vỉ 5Viên
                    + Mua 31vỉ-70vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
                    + Mua 71vỉ-120vỉ = 50.500 đ/ vỉ 5viên
                    + Mua 121vỉ-200vỉ = 50.000 đ/ vỉ 5viên
                    + Mua 201vỉ-500vỉ = 49.500 đ/ vỉ 5viên
                    + Mua 501-10 000vỉ = 49.000 đ/ vỉ 5viên
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                    Energizer ECR2025; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025/ ECR2025 chính hãng

                    Energizer ECR2025; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025/ ECR2025 chính hãng
                    MSP: CR2025
                    HãngSX:
                    • Energizer
                    Cỡ pin:
                    • ĐồngXu
                    Xuất xứ:
                    • China TW
                    Điện tích(V):
                    • 3V
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    • Mới 100%
                    Giá cho:
                     Mã sản phẩm: ECR2025
                     PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
                     ĐÓNG GÓI: VỈ 5 VIÊN.
                     GIÁ BÁN LẺ/ VIÊN:
                     - Mua 1,2,3,4 viên = 15.000 đồng/1 viên
                     GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
                     - Mua 1,2,3 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua 4,5,6 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua 7,8,9vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua  10vỉ-30vỉ = 48.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua 31vỉ-70vỉ = 47.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua 71vỉ-120vỉ = 46.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     - Mua 121-300vỉ = 45.500 đồng/ Vỉ 5viên
                     - Mua 301-1000vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 5viên
                     - Mua 1001-10 000vỉ = 44.500 đồng/ Vỉ 5viên

                     starstarstarstarstar
                     Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                     Pin CR2025 _Pin Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 _Cells in Japan

                     Pin CR2025 _Pin Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 _Cells in Japan
                     MSP: CR2025
                     HãngSX:
                     • Maxell
                     Cỡ pin:
                     • ĐồngXu
                     Xuất xứ:
                     • NHẬT
                     Điện tích(V):
                     • 3V
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%

                     PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

                     XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
                     - Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
                     - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
                     + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
                     + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
                     - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
                     + Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
                     + mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
                     + Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
                     + Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
                     + Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
                     + Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                     + Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                     + Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
                     + Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                     + Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                     Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia

                     Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia
                     MSP: CR2025
                     HãngSX:
                     • Panasonic
                     Cỡ pin:
                     • ĐồngXu
                     Xuất xứ:
                     • Indonesia
                     Điện tích(V):
                     • 3V
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%

                     PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC

                     MẪU MỚI - ĐÓNG GÓI VỈ : 5 VIÊN  

                     - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
                     + Mua 1,2 viên  = 19.000 đ/01viên
                     + Mua 3,4 viên  = 15.000 đ/01viên
                     - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
                     + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ vỉ 5viên 
                     + mua 3,4,5vỉ = 62.000 đ/ vỉ 5viên 
                     + Mua 6,7,8,9vỉ  = 60.000 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 10vỉ-20vỉ  = 58.000 đ/ vỉ 5Viên
                     + Mua 21vỉ-30vỉ  = 57.000 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 31vỉ-50vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5Viên
                     + Mua 51vỉ-80vỉ = 54.500 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 81vỉ-100vỉ  = 54.000 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 101vỉ-150vỉ  = 53.500 đ/ vỉ 5Viên
                     + Mua 151vỉ-200vỉ  = 53.000 đ/ vỉ 5Viên
                     + Mua 201vỉ-250vỉ  = 52.500 đ/ vỉ 5Viên
                     + Mua 251vỉ-300vỉ = 52.000 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 301vỉ-350vỉ = 51.700 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 351vỉ-400vỉ = 51.500 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 401vỉ-500vỉ = 51.200 đ/ vỉ 5viên
                     + Mua 500-10 000vỉ = 51.000 đ/ vỉ 5viên
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

                     Pin CR2025 _Pin Energizer CR2025; Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng (Loại vì 1viên)

                     Pin CR2025 _Pin Energizer CR2025; Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng (Loại vì 1viên)
                     MSP: CR2025
                     HãngSX:
                     • Energizer
                     Điện tích(V):
                     • 3V
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     Giá cho:
                      PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
                      ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN. HỘP 12 VỈ 1VIÊN 
                      Giá  bán :
                      - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
                      - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên
                      - Mua 7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
                      - Mua 10vỉ -30vỉ = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
                      - Mua 31vỉ-80vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1viên
                      - Mua 81vỉ-150vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 1viên
                      - Mua 151-250vỉ = 16.000 đồng/ Vỉ 1viên
                      - Mua 251-9500vỉ  = 14.000 đồng/ Vỉ 1viên  
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ
                      Lên đầu trang