Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin ĐỒNG HỒ 1.55v, PIN ĐỒNG HỒ SOLAR 3V
 • grid
 • list

Seiko CR1612 (Partno 3031 38N0), Pin 3V lithium Seiko CR1612 Part 303138N0 for 4F32 4F56 /Xuất xứ NHẬT

Seiko CR1612 (Partno 3031 38N0), Pin 3V lithium Seiko CR1612 Part 303138N0 for 4F32 4F56 /Xuất xứ NHẬT
MSP: CR1612
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SEIKO CR1612
Pin 3V LITHIUM SEIKO CR1612 THAY PIN ĐỒNG HỒ 
- Giá bán / 1 viên:
+ Mua 1 viên  = 348.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 338.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 332.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 327.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 324.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 319.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 317.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 315.000 đồng/1viên

starstarstarstarstar
Giá: 348.000 đ đ Giá cũ: 348.000 đ đ

MuRata SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR927SW _Pin 395

MuRata SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR927SW _Pin 395
MSP: SR927SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR927SW,395
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 34.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 124.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 112.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 108.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 107.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 106.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

MuRata SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR616SW _Pin 321

MuRata SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR616SW _Pin 321
MSP: SR616SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR616SW,321
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 24.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 53.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

MuRata SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR920SW _Pin 371

MuRata SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR920SW _Pin 371
MSP: SR920SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR920SW,371
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 34.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 72.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-70vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 71-100vỉ = 70.000 đồng/ Vĩ 5 viên
- Mua 101-150vỉ  = 69.500 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 151-300vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301-5000vỉ  = 68.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 34.000 đ đ Giá cũ: 34.000 đ đ

MuRata SR916SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR916SW _Pin 373

MuRata SR916SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR916SW _Pin 373
MSP: SR916SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR916SW,373
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 34.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 124.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 112.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 108.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 107.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 106.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

MuRata SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR521SW _Pin 379

MuRata SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR521SW _Pin 379
MSP: SR521SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR521SW,379
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/01viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/01viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 98.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 93.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 89.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 87.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 85.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 51-80vỉ = 83.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 81-100vỉ = 81.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 101-200vỉ  = 79.000 đồng/vỉ 5viên
- Mua 201-5000vỉ  = 78.000 đồng/vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

MuRata SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR516SW _Pin 317

MuRata SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR516SW _Pin 317
MSP: SR516SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR516SW,317
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 34.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 72.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-70vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 71-100vỉ = 70.000 đồng/ Vĩ 5 viên
- Mua 101-150vỉ  = 69.500 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 151-300vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301-5000vỉ  = 68.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 34.000 đ đ Giá cũ: 34.000 đ đ

MuRata SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR721SW _Pin 362

MuRata SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR721SW _Pin 362
MSP: SR721SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR721SW,362
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 34.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 72.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-70vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 71-100vỉ = 70.000 đồng/ Vĩ 5 viên
- Mua 101-150vỉ  = 69.500 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 151-300vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 301-5000vỉ  = 68.500 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 34.000 đ đ Giá cũ: 34.000 đ đ

MuRata SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR936SW _Pin 394

MuRata SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR936SW _Pin 394
MSP: SR936SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR936SW, 394
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 34.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 124.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 112.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 108.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 107.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 106.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

MuRata Plus SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR416SW _Pin 337

MuRata Plus SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR416SW _Pin 337
MSP: SR416SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR416SW, 337
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
DÒNG MURATA PLUS 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 34.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 124.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 112.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 108.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 107.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 106.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

MuRata Plus SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR416SW _Pin 337

MuRata Plus SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR416SW _Pin 337
MSP: SR416SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR416SW, 337
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
DÒNG MURATA PLUS 
XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 34.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 124.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 112.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 108.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 107.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 106.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

MuRata SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR626SW _Pin 377

MuRata SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR626SW _Pin 377
MSP: SR626SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR626SW, 377
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : INDONESIA
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 24.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 53.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

MuRata SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR621SW _Pin 364

MuRata SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide MuRata SR621SW _Pin 364
MSP: SR621SW
HãngSX:
 • MuRata
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: SR621SW, 364
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CHÍNH HÃNG
XUẤT XỨ : INDONESIA
Đóng gói : Vỉ 5viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên = 24.000 đồng/ 1 viên
Giá bán/ Vỉ 5viên:
- Mua 1,2,3vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 4,5,6vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10-30vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 31-50vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 51-80vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 81-100vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 101-200vỉ  = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
- Mua 201-5000vỉ  = 53.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Seizaiken SR626SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR626SW Pin 377 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR626SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR626SW Pin 377 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR626SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

Mã sản phẩm: SR626SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/Vỉ 1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 30.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 27.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 25.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 21vỉ -40vỉ  = 24.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 41vỉ -70vỉ  = 23.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 71vỉ -100vỉ  = 23.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 101vỉ -150vỉ  = 22.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 151vỉ -200vỉ  = 22.200 đ/Vỉ 01viên
- Mua 201vỉ -250vỉ  = 22.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 251vỉ -5.000vỉ  = 21.900 đ/Vỉ 01viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Seizaiken SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR621SW Pin 377 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR621SW Pin 377 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR621SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR621SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/Vỉ 1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 30.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 27.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 25.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 21vỉ -40vỉ  = 24.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 41vỉ -70vỉ  = 23.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 71vỉ -100vỉ  = 23.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 101vỉ -150vỉ  = 22.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 151vỉ -200vỉ  = 22.200 đ/Vỉ 01viên
- Mua 201vỉ -250vỉ  = 22.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 251vỉ -5.000vỉ  = 21.900 đ/Vỉ 01viên

starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Seizaiken SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR521SW Pin 379 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR521SW Pin 379 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR521SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR521SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/Vỉ 1viên:
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 3,4,5 viên  = 30.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 27.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 25.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 21vỉ -40vỉ  = 24.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 41vỉ -70vỉ  = 23.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 71vỉ -100vỉ  = 23.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 101vỉ -150vỉ  = 22.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 151vỉ -200vỉ  = 22.200 đ/Vỉ 01viên
- Mua 201vỉ -250vỉ  = 22.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 251vỉ -5.000vỉ  = 21.900 đ/Vỉ 01viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Seizaiken SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR916SW Pin 373 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR916SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR916SW Pin 373 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR916SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR916SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 45.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 41.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 38.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 36.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Seizaiken SR927SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR927SW Pin 395 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR927SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR927SW Pin 395 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR927SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR927SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên

starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR712SW Pin 346 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR712SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR712SW Pin 346 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR712SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR712SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên

starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR721SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR721SW Pin 362(Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR721SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR721SW Pin 362(Xuất xứ Nhật)
MSP: SR721SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR721SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 45.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 41.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 38.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 36.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Seizaiken SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR936SW Pin 394 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR936SW Pin 394 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR936SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR936SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR416SW Pin 337 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR416SW Pin 337 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR416SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên

Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR416SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên

starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR920SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR920SW Pin 371 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR920SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR920SW Pin 371 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR920SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR920SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 45.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 41.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 38.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 36.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên


starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Seizaiken SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR726SW Pin 397 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR726SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR726SW Pin 397 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR726SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR726SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2 viên  = 48.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 3,4,5 viên = 43.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 10viên-20viên  = 36.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 21viên-40viên  = 35.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 41viên-70viên  = 34.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 71viên-100viên  = 34.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 101viên-150viên 33.500 đ/Vỉ 01viên
- Mua 151viên-200viên 33.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 201viên-250viên 32.800 đ/Vỉ 01viên
- Mua trên 250viên 32.600 đ/Vỉ 01viên

starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Seizaiken SR512SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR512SW Pin 335 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR512SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR512SW Pin 335 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR512SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR512SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên

starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR716SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR716SW Pin 315 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR716SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR716SW Pin 315 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR716SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR716SW
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR927SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR927SW Pin 395 (Xuất xứ Nhật)

Seizaiken SR927SW, Pin đồng hồ 1.55v Seizaiken SR927SW Pin 395 (Xuất xứ Nhật)
MSP: SR927SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR927SW,
PIN CHÍNH HÃNG SEIZAIKEN (SEIKO NHẬT)
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 51.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 10vỉ - 20vỉ  = 48.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 21vỉ -50vỉ  = 46.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 51vỉ -80vỉ  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 81vỉ -500vỉ  = 44.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Seizaiken SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Seizaiken SR616SW (Vỉ 1viên)

Seizaiken SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Seizaiken SR616SW (Vỉ 1viên)
MSP: SR616SW
HãngSX:
 • Seizaiken
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SEIZAIKEN SR616SW
PIN ĐỒNG HỒ ĐEO TAY 1.55V CHÍNH HÃNG  
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
HÃNG SẢN XUẤT: SEIZAIKEN
XUẤT XỨ: NHẬT (JAPAN)
Giá bán/Vỉ 1viên:
- Mua 1,2v   = 39.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 3,4,5vỉ  = 34.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 6,7,8,9v  = 29.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 10-30v = 28.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 31-50v = 27.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 51-100v = 26.000 đ/Vỉ 01viên
- Mua 101-5000v = 25.000 đ/Vỉ 01viên

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Panasonic MT616, Pin sạc SOLAR Panasonic MT616 (Part no 3027-4MZ, chân thép xi đồng vàng) chính hãng

Panasonic MT616, Pin sạc SOLAR Panasonic MT616 (Part no 3027-4MZ, chân thép xi đồng vàng) chính hãng
MSP: MT616
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: MT616F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý
starstarstarstarstar
Giá: 1.250.000 đ đ Giá cũ: 1.250.000 đ đ

Panasonic MT516F (Part number 295-7600, chân thép Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng

Panasonic MT516F (Part number 295-7600, chân thép Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng
MSP: MT516F
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MT516F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
- Nên người mua phải biết cách thay đúng cách - không thì Pin sẽ không chạy và hư Pin 
- Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý, Tự làm xì chảy hư pin 

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên

starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic CTL621F (Partno: 295-753) chân thép hàn xi đồng Vàng), Pin đồng hồ SOLAR Pin sạc Panasonic CTL621F chính hãng

Panasonic CTL621F (Partno: 295-753) chân thép hàn xi đồng Vàng), Pin đồng hồ SOLAR Pin sạc Panasonic CTL621F chính hãng
MSP: CTL621F
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: PANASONIC CTL621F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic CTL920F (Part numer 295-6900, chân thép xi đồng VÀNG), Pin đồng hồ SOLAR, Pin sạc SOLAR Panasonic CTL920F (Xuất xứ Indonesia)

Panasonic CTL920F (Part numer 295-6900, chân thép xi đồng VÀNG), Pin đồng hồ SOLAR, Pin sạc SOLAR Panasonic CTL920F (Xuất xứ Indonesia)
MSP: CTL920F
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 675.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 655.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 634.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 629.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 625.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 619.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 614.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 675.000 đ đ Giá cũ: 675.000 đ đ

Panasonic MT516F (Part number 295-7630, chân thép ngang Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng

Panasonic MT516F (Part number 295-7630, chân thép ngang Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng
MSP: MT516F
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MT516F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
- Nên người mua phải biết cách thay đúng cách - không thì Pin sẽ không chạy và hư Pin 
- Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý, Tự làm xì chảy hư pin 

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên

starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic MT621 (Part number 295-5100, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium LIthium MT621 chính hãng, Xuất xứ NHẬT

Panasonic MT621 (Part number 295-5100, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium LIthium MT621 chính hãng, Xuất xứ NHẬT
MSP: MT621
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Pin sạc Solar MT1620 (Part numer 295-400, chân thép MẠ đồng VÀNG); Pin đồng hồ Solar MT1620 Titanium lithium 3v chính hãng

Pin sạc Solar MT1620 (Part numer 295-400, chân thép MẠ đồng VÀNG); Pin đồng hồ Solar MT1620 Titanium lithium 3v chính hãng
MSP: MT1620
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MT1620
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
- Nên người mua phải biết cách thay đúng cách - không thì Pin sẽ không chạy và hư Pin 
- Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý, Tự làm xì chảy hư pin 

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Pin sạc SOLAR Panasonic MT416F (Part numer 295-6700, chân mạ đồng VÀNG-chân hàn); Pin sạc SOLAR Titanium lithium MT416F chính hãng

Pin sạc SOLAR Panasonic MT416F (Part numer 295-6700, chân mạ đồng VÀNG-chân hàn); Pin sạc SOLAR Titanium lithium MT416F chính hãng
MSP: MT416F
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • LithiumTitan
Mã sản phẩm: MT416F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
- Nên người mua phải biết cách thay đúng cách - không thì Pin sẽ không chạy và hư Pin 
- Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý, Tự làm xì chảy hư pin 

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Pin sạc SOLAR Panasonic MT616 (Part numer 295-6600, chân ngang mạ đồng Vàng, chấu hàn), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT616 chính hãng

Pin sạc SOLAR Panasonic MT616 (Part numer 295-6600, chân ngang mạ đồng Vàng, chấu hàn), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT616 chính hãng
MSP: MT616
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • LithiumTitan
Mã sản phẩm: MT616
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý
starstarstarstarstar
Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

Panasonic MT516F (Part number 295-7850, chân thép ngang Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng

Panasonic MT516F (Part number 295-7850, chân thép ngang Mạ đồng VÀNG), Pin sạc đồng hồ SOLAR MT516F chính hãng
MSP: 295-7850
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MT516F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
- Nên người mua phải biết cách thay đúng cách - không thì Pin sẽ không chạy và hư Pin 
- Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý, Tự làm xì chảy hư pin 

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic CTL621, Pin đồng hồ SOLAR Pin sạc Panasonic CTL621 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CTL621, Pin đồng hồ SOLAR Pin sạc Panasonic CTL621 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CTL621
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: CTL621
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 395.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 385.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 379.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 374.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 369.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 364.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 359.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 354.000 đồng/1viên

starstarstarstarstar
Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

Panasonic ML920; Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML920 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic ML920; Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML920 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: ML920
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Panasonic ML621; Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML621 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic ML621; Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML621 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: ML621
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • Lithium
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Seiko MS920SE (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc 3v lithium SOLAR SEIKO MS920SE chính hãng, Xuất xứ NHẬT

Seiko MS920SE (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc 3v lithium SOLAR SEIKO MS920SE chính hãng, Xuất xứ NHẬT
MSP: MS920SE
Hãng.SX:
 • SEIKO
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • Lithium
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Panasonic ML621 (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML621, Xuất xứ Indonesia

Panasonic ML621 (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML621, Xuất xứ Indonesia
MSP: ML621
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • 02chấuhàn
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Seiko SII MS621FE (chân thép hàn); Pin sạc 3v lithium SOLAR SEIKO MS621FE chính hãng, Xuất xứ NHẬT

Seiko SII MS621FE (chân thép hàn); Pin sạc 3v lithium SOLAR SEIKO MS621FE chính hãng, Xuất xứ NHẬT
MSP: MS621FE
Hãng.SX:
 • SEIKO
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • 02chấuhàn
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: SEIKO MS621
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Panasonic ML920 (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML920 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic ML920 (chân thép 2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR 3v lithium Panasonic ML920 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: ML920
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: PANASONIC ML920
Pin sạc SOLAR lithium 3.0v chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 250.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 235.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 225.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 219.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 210.000 đồng/ 1viên 
starstarstarstarstar
Giá: 250.000 đ đ Giá cũ: 250.000 đ đ

Panasonic MT621 (Part number 295 6900, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium LIthium MT621 chính hãng, Xuất xứ NHẬT

Panasonic MT621 (Part number 295 6900, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium LIthium MT621 chính hãng, Xuất xứ NHẬT
MSP: MT621
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic MT920 (Part numer 295-5600, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium Lithium MT920 , Xuất xứ NHẬT

Panasonic MT920 (Part numer 295-5600, chân thép mạ đồng vàng-2 chấu hàn); Pin sạc SOLAR Titanium Lithium MT920 , Xuất xứ NHẬT
MSP: MT920
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: MT920
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 695.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 675.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 665.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 659.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 654.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 649.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 645.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 642.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

Panasonic CTL920F, Pin sạc SOLAR Panasonic CTL920F chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CTL920F, Pin sạc SOLAR Panasonic CTL920F chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CTL920F
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: CTL920F
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng 
Đóng gói : 1viên 
- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 395.000 đồng/1 viên
+ MUa 2,3 viên = 375.000 đồng/1 viên
+ Mua 4,5,6 viên = 365.000 đồng/1 viên
+ Mua 7,8,9 viên = 355.000 đồng/ 1viên 
+ Mua 10 viên trở lên = 349.000 đồng/ 1viên 

starstarstarstarstar
Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

Panasonic CTL1616F; Pin sạc SOLAR Panasonic CTL1616F Titanium lithium 3v, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CTL1616F; Pin sạc SOLAR Panasonic CTL1616F Titanium lithium 3v, Xuất xứ Indonesia
MSP: CTL1616
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 395.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 385.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 379.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 374.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 369.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 364.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 359.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 354.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

Panasonic CTL1025; Pin đồng hồ Solar Panasonic CTL1025F Titanium Lithium chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CTL1025; Pin đồng hồ Solar Panasonic CTL1025F Titanium Lithium chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CTL1025
Hãng.SX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Type:
 • Pin Sạc
T/phần:
 • LithiumTitan
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Pin sạc SOLAR Titanium lithium chính hãng
- BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM KHI THAY TẠI TRÀNG AN 
(Thay có TÍNH phí tùy loại đồng hồ) 

- BẢO HÀNH 01 THÁNG  KHI KHÁCH MUA VỀ TỰ THAY
* Ghi chú: Đây là Pin SẠC đặc biệt cho đồng hồ PIN SOLAR 
nên người mua phải biết cách thay đúng cách
Không bảo hành khi tự ý Thay, Hàn, Chế-Ghép, Bấm chân tùy ý

- Giá bán :
+ Mua 1 viên  = 395.000 đồng/1viên
+ MUa 2,3 viên = 385.000 đồng/1viên
+ Mua 4,5,6 viên = 379.000 đồng/1viên
+ Mua 7,8,9 viên = 374.000 đồng/1viên 
+ Mua 10-20viên = 369.000 đồng/1viên 
+ Mua 21-30viên = 364.000 đồng/1viên
+ Mua 31-50viên = 359.000 đồng/1viên
+ Mua trên 50viên = 354.000 đồng/1viên
starstarstarstarstar
Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR616SW _321; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR616SW _Pin 321 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 321
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 1.55v
Type:
 • SilverOxide
Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên

Maxell SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR927SW _Pin 395_Japan _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 395
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 1.55v
Type:
 • SilverOxide
Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên

Maxell SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR721SW _Pin 362 (Japan)_Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 362
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Type:
 • SilverOxide
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SR721SW-362
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR621SW _Pin 364 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 364
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 1.55v
Type:
 • SilverOxide
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên

Maxell SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Maxell SR521SW _Pin 379 (Japan) _Vỉ 1viên
MSP: MAXELL 379
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
PIN CHÍNH HÃNG 
LOẠI VỈ 1 VIÊN - XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN)
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 39.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 34.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 29.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394

Sony SR936SW _Pin 394; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR936SW _Pin 394
MSP: SR936SW
HãngSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 1.55v
T/phần:
 • SilverOxide
T-Trạng:
 • Hết hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SR936SW, PIN 394
PIN ĐỒNG HỒ 1.55V CHÍNH HÃNG . 
LOẠI VỈ 1 VIÊN 

Giá bán/1viên:
- Mua 1,2,3,4,5 viên  = 55.000 đồng/Vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337

Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337
MSP: SR416SW
HãngSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR416SW, PIN 337
  PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

  Sony SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR516SW _Pin 317

  Sony SR516SW _Pin 317; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR516SW _Pin 317
  MSP: SR516WS
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR516SW, PIN 317
  PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

  Sony SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Sony SR521SW 379 silver oxide 1.55v

  Sony SR521SW _Pin 379; Pin đồng hồ Sony SR521SW 379 silver oxide 1.55v
  MSP: SR521SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
  PIN CHÍNH HÃNG
  XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

  Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Sony SR616SW _Pin 321 silver oxide 1.55v

  Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Sony SR616SW _Pin 321 silver oxide 1.55v
  MSP: SR616SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • Vỉ 1viên
  Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
  PIN CHÍNH HÃNG
  XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

  Sony SR716SW _Pin 315; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR716SW _Pin 315

  Sony SR716SW _Pin 315; Pin đồng hồ 1.55v SIlver Oxide Sony SR716SW _Pin 315
  MSP: SR716SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR716SW, PIN 315
  PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

  Sony SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR721SW _Pin 362

  Sony SR721SW _Pin 362; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR721SW _Pin 362
  MSP: SR721SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR721SW, PIN 362
  PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

  Sony SR726SW _Pin 397; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR726SW _Pin 397

  Sony SR726SW _Pin 397; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR726SW _Pin 397
  MSP: SR726SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR726SW, PIN 397
  PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

  Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ Sony SR920SW _Pin 371 silver oxide 1.55v

  Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ Sony SR920SW _Pin 371 silver oxide 1.55v
  MSP: SR920SW
  HãngSX:
  • Sony
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 1.55v
  T/phần:
  • SilverOxide
  T-Trạng:
  • Còn hàng
  100%:
  • chínhhãng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: SR920SW, PIN 371
  PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
  Đóng gói : Vỉ 5viên

  Giá bán/1viên:
  - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

  Giá bán/ Vỉ 5viên:
  - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
  - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ