Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR2016, Pin CMOS CR2016
 • grid
 • list

Toshiba CR2016CP-1, Pin 3v lithium Toshibia CR2016CP-1 chính hãng /Loại vỉ 1viên

Toshiba CR2016CP-1, Pin 3v lithium Toshibia CR2016CP-1 chính hãng /Loại vỉ 1viên
MSP: CR2016CP-1
HãngSX:
 • TOSHIBA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CR2016CP-1
PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
Giá bán :
- Mua 1,2,3vỉ  = 19.000 đ/vỉ 1viên
- MUa 4,5,6vỉ  = 17.000 đ/vỉ 1viên
- Mua 7,8,9vỉ  = 16.000 đ/vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-20vỉ  = 15.000 đ/vỉ 1viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 14.500 đ/vỉ 1viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 14.200 đ/vỉ 1viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 14.000 đ/vỉ 1viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 13.800 đ/vỉ 1viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 13.600 đ/vỉ 1viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 13.200 đ/vỉ 1viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 13.000 đ/vỉ 1viên
- Mua 301vỉ-350vỉ = 12.900 đ/vỉ 1viên
- Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 12.800 đ/vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
MSP: CR2016
HãngSX:
  Xuất xứ:
   Điện tích(V):
   • 3V
   Type:
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Mã sản phẩm: DAISO CR2016

    PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER 

    THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  - VỈ PIN CHỮ NHẬT

    VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

    - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
    - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
    + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 3,4,5,6 VỈ  = 61.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 7,8,9 vỉ  = 59.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 10-20 vỉ  = 57.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 21-50 vỉ  = 56.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 51-100 vỉ  = 55.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 101-200 vỉ  = 54.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 201-1000 vỉ  = 53.500 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 1001-5000 vỉ  = 53.000 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua 5001-10 000vỉ  = 52.500 đ/ Vỉ 3viên
    + Mua trên 10 000vỉ  = 52.000 đ/ Vỉ 3viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

    Pin CR2016 _Pin Camelion CR2016; Pin 3v Lithium Camelion CR2016 chính hãng

    Pin CR2016 _Pin Camelion CR2016; Pin 3v Lithium Camelion CR2016 chính hãng
    MSP: CR2016
    HãngSX:
    • Camelion
    Cỡ pin:
    • ĐồngXu
    Xuất xứ:
    • China TW
    Điện tích(V):
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Mã sản phẩm: CR2032-ECR2032

    PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  

    XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
    - Đóng gói: Vỉ 5 viên.
     
    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
    + Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

    - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5viên 
    + mua 3,4,5,6vỉ = 27.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 7,8,9vỉ  = 25.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 10-20vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 21-40vỉ = 23.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 41-70vỉ = 22.500 đ/vỉ 5viên
    + Mua 71-100vỉ = 22.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 101-140vỉ = 21.500 đ/vỉ 5viên
    + Mua 141-170vỉ = 21.200 đ/vỉ 5viên
    + Mua 171-200vỉ = 21.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 201-250vỉ = 20.800 đ/vỉ 5viên
    + Mua 251-300vỉ = 20.600 đ/vỉ 5viên
    + Mua 301-9.000vỉ = 20.500 đ/vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

    Vinnic CR2016 Pin CR2016 _Pin 3v lithium Vinnic CR2016 chính hãng

    Vinnic CR2016 Pin CR2016 _Pin 3v lithium Vinnic CR2016 chính hãng
    MSP: CR2016
    HãngSX:
    • VINNIC
    Cỡ pin:
    • ĐồngXu
    Xuất xứ:
    • China TW
    Điện tích(V):
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%

    PIN CHÍNH HÃNG VINNIC, Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 9.000 đ/01viên
    + Mua 3,4 viên  =  7.000 đ/ 01viên
    - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5viên 
    + mua 3,4,5vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên 
    + Mua 6,7,8,9vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 10vỉ-20vỉ  = 23.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 21vỉ-40vỉ  = 22.500 đ/vỉ 5viên  
    + Mua 41vỉ-70vỉ = 22.200 đ/vỉ 5viên 
    + Mua 71vỉ-100vỉ  = 22.000 đ/vỉ 5viên 
    + Mua 101vỉ-150vỉ = 21.800 đ/vỉ 5viên  
    + Mua 151vỉ-200vỉ = 21.600 đ/vỉ 5viên  
    + Mua 201vỉ-250vỉ = 21.400 đ/vỉ 5viên  
    + Mua 251vỉ-300vỉ = 21.200 đ/vỉ 5viên  
    + Mua 301vỉ-9.000vỉ = 21.000 đ/vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 9.000 đ đ Giá cũ: 9.000 đ đ

    Pin CR2016 _Pin Tianqiu CR2016; Pin 3v lithium Tianqiu CR2016 chính hãng

    Pin CR2016 _Pin Tianqiu CR2016; Pin 3v lithium Tianqiu CR2016 chính hãng
    MSP: CR2016
    HãngSX:
    • Tianqiu
    Cỡ pin:
    • ĐồngXu
    Xuất xứ:
    • China TW
    Điện tích(V):
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%

    PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU, ĐÓNG GÓI: VỈ 5VIÊN 

    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
    + Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

    - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2 vỉ  = 34.000 đ/vỉ 5viên 
    + mua 3,4,5,6vỉ = 30.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 7,8,9vỉ  = 28.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 10-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 21-40vỉ = 25.800 đ/vỉ 5viên
    + Mua 41-70vỉ = 25.600 đ/vỉ 5viên
    + Mua 71-100vỉ = 25.400 đ/vỉ 5viên
    + Mua 101-140vỉ = 25.200 đ/vỉ 5viên
    + Mua 141-170vỉ = 25.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 171-200vỉ = 24.800 đ/vỉ 5viên
    + Mua 201-250vỉ = 24.700 đ/vỉ 5viên
    + Mua 251-300vỉ = 24.600 đ/vỉ 5viên
    + Mua 301-9.000vỉ = 24.500 đ/vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

    Voniko CR2016 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2016 chính hãng (Loại vỉ 1viên)

    Voniko CR2016 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2016 chính hãng (Loại vỉ 1viên)
    MSP: CR2016
    HãngSX:
     Cỡ pin:
     • ĐồngXu
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3V
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Mã sản phẩm: VONIKO CR2016

     PIN CHÍNH HÃNG VONIKO. ĐÓNG GÓI VỈ : 1 VIÊN  

     - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
     + Mua 1,2, vỉ  = 15.000 đ/ vỉ 1viên 
     + mua 3,4 vỉ = 13.000 đ/ vỉ 1viên 
     + Mua 5,6 vỉ  = 12.000 đ/ vỉ 1viên
     + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 11.000 đ/ vỉ 1Viên
     + Mua 20vỉ-50vỉ  = 10.500 đ/ vỉ 1viên
     + Mua 51vỉ-200vỉ = 10.000 đ/ vỉ 1viên
     + Mua 201vỉ-1000vỉ =   9.500 đ/ vỉ 1viên
     + Mua 1001-10 000vỉ =   9.000 đ/ vỉ 1viên

     starstarstarstarstar
     Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

     Renata CR2016, Pin 3v lithium Renata CR2016 _Xuất xứ Thụy Sỹ (Loại Vỉ 1viên)

     Renata CR2016, Pin 3v lithium Renata CR2016 _Xuất xứ Thụy Sỹ (Loại Vỉ 1viên)
     MSP: CR2016
     HãngSX:
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • Thụy Sĩ
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
      Đóng gói : Vỉ 1 viên
      Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
      - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
      - MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
      - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
      - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
      - Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
      - Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
      - Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
      - Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

      Pin CR2016 _Pin Duracell DL2016; Pin 3v lithium Duracell DL2016/ CR2016 (MẪU MỚI)

      Pin CR2016 _Pin Duracell DL2016; Pin 3v lithium Duracell DL2016/ CR2016 (MẪU MỚI)
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • Duracell
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: CR2032, DL2032
      PIN CHÍNH HÃNG DURACELL MẪU MỚI CỦA NĂM 
      Giá bán lẻ/ 1viên  = 35.000 đồng/1viên
      GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
      . Mua 1,2vỉ  = 65.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 3,4,5vỉ  = 61.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 6,7,8,9vỉ = 59.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 10-30vỉ  = 57.000 đ/vỉ 2viên 
      . Mua 31-50vỉ = 58.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 51-80vỉ = 56.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 81-110vỉ = 55.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 111-150vỉ = 54.000 đ/vỉ 2viên
      . Mua 151-200vỉ = 53.500 đ/vỉ 2viên
      . Mua 201-250vỉ = 53.200 đ/vỉ 2viên
      . Mua 251-350vỉ = 52.900 đ/vỉ 2viên
      . Mua 351-9.000vỉ = 52.800 đ/vỉ 2viên

      starstarstarstarstar
      Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

      Pin CR2016 _Pin Toshiba CR2016; Pin 3v lithium Toshiba CR2016 chính hãng

      Pin CR2016 _Pin Toshiba CR2016; Pin 3v lithium Toshiba CR2016 chính hãng
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • TOSHIBA
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: TOSHIBA CR2016

      PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA 

      - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
      + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
      + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
      - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
      + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
      + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
      + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

      Energizer ECR2016; Pin đồng xu 3v lithium Energizer ECR2016 CR2016 chính hãng

      Energizer ECR2016; Pin đồng xu 3v lithium Energizer ECR2016 CR2016 chính hãng
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • Energizer
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: ENERGIZER-ERC2016
      PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
      ĐÓNG GÓI: VỈ 5 VIÊN.
      GIÁ BÁN LẺ/ VIÊN:
      - Mua 1,2,3,4 viên = 15.000 đồng/1 viên
      GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
      - Mua 1,2,3 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 4,5,6 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 7,8,9vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua  10vỉ-30vỉ = 48.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 31vỉ-70vỉ = 47.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 71vỉ-120vỉ = 46.000 đồng/ vỉ 5 viên
      - Mua 121-300vỉ = 45.500 đồng/ Vỉ 5viên
      - Mua 301-1000vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 5viên
      - Mua 1001-10 000vỉ = 44.500 đồng/ Vỉ 5viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

      Panasonic CR2016; Pin 3v Lithium Panasonic CR2016 _Made in Indonesia _Loại Vỉ 1viên

      Panasonic CR2016; Pin 3v Lithium Panasonic CR2016 _Made in Indonesia _Loại Vỉ 1viên
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • Panasonic
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • Indonesia
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
      - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH  
      - Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
      Giá bán / vỉ 1 viên:
      - Mua 1,2,3vỉ  = 32.000 đ/vỉ 1viên
      - MUa 4,5,6vỉ  = 29.000 đ/vỉ 1viên
      - Mua 7,8,9vỉ  = 27.000 đ/vỉ 1viên
      - Mua 10vỉ-20vỉ  = 26.000 đ/vỉ 1viên
      - Mua 21vỉ-50vỉ = 25.500 đ/vỉ 1viên
      - Mua 51vỉ-80vỉ = 25.200 đ/vỉ 1viên
      - Mua 81vỉ-110vỉ = 25.000 đ/vỉ 1viên
      - Mua 111vỉ-150vỉ = 24.800 đ/vỉ 1viên
      - Mua 151vỉ-200vỉ = 24.600 đ/vỉ 1viên
      - Mua 201vỉ-250vỉ = 24.200 đ/vỉ 1viên
      - Mua 251vỉ-300vỉ = 24.000 đ/vỉ 1viên
      - Mua 301vỉ-350vỉ = 23.900 đ/vỉ 1viên
      - Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 23.800 đ/vỉ 1viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 32.000 đ đ Giá cũ: 32.000 đ đ

      Pin CR2016 _Pin Sony CR2016; Pin 3v Lithium Sony CR2016 _Made in Indonesia

      Pin CR2016 _Pin Sony CR2016; Pin 3v Lithium Sony CR2016 _Made in Indonesia
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • Sony
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • Indonesia
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
      + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
      + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
      - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
      + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
      + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
      + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

      Panasonic CR2016; Pin 3v lithium Panasonic CR2016 _Made in Indonesia

      Panasonic CR2016; Pin 3v lithium Panasonic CR2016 _Made in Indonesia
      MSP: CR2016
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu

      PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC

      MẪU MỚI - ĐÓNG GÓI VỈ : 5 VIÊN  

      - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
      + Mua 1,2 viên  = 19.000 đ/01viên
      + Mua 3,4 viên  = 15.000 đ/01viên
      - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ vỉ 5viên 
      + mua 3,4,5vỉ = 62.000 đ/ vỉ 5viên 
      + Mua 6,7,8,9vỉ  = 60.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 10vỉ-20vỉ  = 58.000 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 21vỉ-30vỉ  = 57.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 31vỉ-50vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 51vỉ-80vỉ = 54.500 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 81vỉ-100vỉ  = 54.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 101vỉ-150vỉ  = 53.500 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 151vỉ-200vỉ  = 53.000 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 201vỉ-250vỉ  = 52.500 đ/ vỉ 5Viên
      + Mua 251vỉ-300vỉ = 52.000 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 301vỉ-350vỉ = 51.700 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 351vỉ-400vỉ = 51.500 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 401vỉ-500vỉ = 51.200 đ/ vỉ 5viên
      + Mua 500-10 000vỉ = 51.000 đ/ vỉ 5viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

      Pin Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 _Cells in Japan

      Pin Maxell CR2016; Pin 3v lithium Maxell CR2016 _Cells in Japan
      MSP: CR2016
      HãngSX:
      • Maxell
      Cỡ pin:
      • ĐồngXu
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Điện tích(V):
      • 3V
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: MAXELL CR2016

      PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

      XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
      - Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
      - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
      + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
      + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
      - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
      + mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
      + Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
      + Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
      + Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
      + Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
      + Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
      + Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
      + Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
      + Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 

      starstarstarstarstar
      Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ
      Lên đầu trang