Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
PIN DỤNG CỤ, PIN THIẾT BỊ GIA DỤNG
 • grid
 • list

Pin trợ thính ENGION PR48 _Pin số 13, Pin máy điếc PR48 /13 Hearing Aid Power (Xuất xứ ĐỨC)

Pin trợ thính ENGION PR48 _Pin số 13, Pin máy điếc PR48 /13 Hearing Aid Power (Xuất xứ ĐỨC)
MSP: PR48/13
HSX:
 • ENGION
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48,13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 91.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 88.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 83.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 82.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 81.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 80.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 80.000 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin Trợ thính ENGION PR536 _Pin số 10, Pin máy điếc ENGION PR536/10 Hearing Aid Power (Xuất xứ ĐỨC)

Pin Trợ thính ENGION PR536 _Pin số 10, Pin máy điếc ENGION PR536/10 Hearing Aid Power (Xuất xứ ĐỨC)
MSP: PR536/10
HSX:
 • ENGION
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536,10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 91.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 88.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 83.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 82.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 81.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 80.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 80.000 đ/vỉ 6viên

starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin Trợ thính ENGION PR41 _Pin 312, Pin máy điếc ENGION PR41 /Pin 312 Hearing Aid Power (X.xứ ĐỨC)

Pin Trợ thính ENGION PR41 _Pin 312, Pin máy điếc ENGION PR41 /Pin 312 Hearing Aid Power (X.xứ ĐỨC)
MSP: PR41/312
HSX:
 • ENGION
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 91.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 88.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 83.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 82.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 81.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 80.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 80.000 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin Trợ thính ENGION PR44 _Pin 675, Pin máy điếc ENGION PR44 /Pin 675 Hearing Aid Power (X.xứ ĐỨC)

Pin Trợ thính ENGION PR44 _Pin 675, Pin máy điếc ENGION PR44 /Pin 675 Hearing Aid Power (X.xứ ĐỨC)
MSP: PR44/675
HSX:
 • ENGION
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 91.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 88.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 83.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 82.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 81.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 80.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 80.000 đ/vỉ 6viên

starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Signia PR48/13, Pin máy trợ thính Signia PR48, Pin số 13 _Pin máy điếc Signia PR48/13 chính hãng /Vỉ 6viên

Signia PR48/13, Pin máy trợ thính Signia PR48, Pin số 13 _Pin máy điếc Signia PR48/13 chính hãng /Vỉ 6viên
MSP: PR48/13
HSX:
 • Signia
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48,13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Signia PR44/675, Pin máy trợ thính Signia PR44, Pin 675 _Pin máy điếc Signia PR44/675 chính hãng /Vỉ 6viên

Signia PR44/675, Pin máy trợ thính Signia PR44, Pin 675 _Pin máy điếc Signia PR44/675 chính hãng /Vỉ 6viên
MSP: PR44/675
HSX:
 • PowerOne
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Signia PR536/10, Pin máy trợ thính Signia PR536, Pin 10 _Pin máy điếc Signia PR536/44 chính hãng /Vỉ 6viên

Signia PR536/10, Pin máy trợ thính Signia PR536, Pin 10 _Pin máy điếc Signia PR536/44 chính hãng /Vỉ 6viên
MSP: PR536/10
HSX:
 • Signia
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536,10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Signia PR41/312, Pin máy trợ thính Signia PR41, Pin 312 _Pin máy điếc Signia PR41/312 chính hãng /Vỉ 6viên

Signia PR41/312, Pin máy trợ thính Signia PR41, Pin 312 _Pin máy điếc Signia PR41/312 chính hãng /Vỉ 6viên
MSP: PR41/312
HSX:
 • Signia
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên

starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PowerOne PR44, Pin 675 _Pin máy điếc PowerOne PR44/675 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính PowerOne PR44, Pin 675 _Pin máy điếc PowerOne PR44/675 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR44/675
HSX:
 • PowerOne
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PowerOne PR48 /Pin số 13 _Pin máy điếc PowerOne PR48/13 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính PowerOne PR48 /Pin số 13 _Pin máy điếc PowerOne PR48/13 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR48/13
HSX:
 • PowerOne
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48,13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PowerOne PR536 /Pin số 10_Pin máy điếc PowerOne PR536/10 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính PowerOne PR536 /Pin số 10_Pin máy điếc PowerOne PR536/10 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR536/10
HSX:
 • PowerOne
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536,10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PowerOne PR41 /Pin 312_Pin máy điếc PowerOne PR41/41 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính PowerOne PR41 /Pin 312_Pin máy điếc PowerOne PR41/41 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR41/312
HSX:
 • PowerOne
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính ReSound PR48, Pin số 13 _Pin máy điếc ReSound PR48/13 chính hãng /X.xứ Đức (Germany)

Pin máy trợ thính ReSound PR48, Pin số 13 _Pin máy điếc ReSound PR48/13 chính hãng /X.xứ Đức (Germany)
MSP: PR48/13
HSX:
 • ReSound
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48, 13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên

starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin máy trợ thính ReSound PR536, Pin số 10 _Pin máy điếc ReSound PR536/10 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính ReSound PR536, Pin số 10 _Pin máy điếc ReSound PR536/10 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR536/10
HSX:
 • ReSound
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536,10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin máy trợ thính ReSound PR41, Pin 312 _Pin máy điếc ReSound PR41/312 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính ReSound PR41, Pin 312 _Pin máy điếc ReSound PR41/312 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR41/312
HSX:
 • ReSound
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin máy trợ thính ReSound PR44, Pin 675 _Pin máy điếc ReSound PR44/675 chính hãng /X.xứ Đức

Pin máy trợ thính ReSound PR44, Pin 675 _Pin máy điếc ReSound PR44/675 chính hãng /X.xứ Đức
MSP: PR44/675
HSX:
 • ReSound
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin máy trợ thính PHONAK PR48, A13 _Pin máy điếc PR48, A13 chính hãng Xuất Xứ Đức (Germany)

Pin máy trợ thính PHONAK PR48, A13 _Pin máy điếc PR48, A13 chính hãng Xuất Xứ Đức (Germany)
MSP: PR48/13
HSX:
 • PHONAK
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48, A13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PHONAK PR536, Pin số 10 _Pin máy điếc PR536 chính hãng _Xuất Xứ Đức (Germany)

Pin máy trợ thính PHONAK PR536, Pin số 10 _Pin máy điếc PR536 chính hãng _Xuất Xứ Đức (Germany)
MSP: PR536/10
HSX:
 • PHONAK
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536, 10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PHONAK 312, Pin PR41 _Pin máy điếc PHONAK PR41 chính hãng _Xuất Xứ Đức (Germany)

Pin máy trợ thính PHONAK 312, Pin PR41 _Pin máy điếc PHONAK PR41 chính hãng _Xuất Xứ Đức (Germany)
MSP: PR41/312
HSX:
 • PHONAK
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41, 312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính PHONAK PR44 _Pin 675, Pin máy điếc PHONAK PR44 /675 chính hãng _X.xứ Đức (Germany)

Pin máy trợ thính PHONAK PR44 _Pin 675, Pin máy điếc PHONAK PR44 /675 chính hãng _X.xứ Đức (Germany)
MSP: PR44/375
HSX:
 • PHONAK
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44, 675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Pin máy trợ thính Rayovac PR48 /Pin số 13, Pin máy điếc Rayovac PR48 /Pin 13 chính hãng _Xuất xứ ANH

Pin máy trợ thính Rayovac PR48 /Pin số 13, Pin máy điếc Rayovac PR48 /Pin 13 chính hãng _Xuất xứ ANH
MSP: PR48/13
HSX:
 • Rayovac
Xuất xứ:
 • ANH (U.K)
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48, A13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : UK (ANH) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 76.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Pin máy trợ thính Rayovac PR44 /Pin 675, Pin máy điếc Rayovac PR44 /Pin 675 chính hãng _Xuất xứ ANH

Pin máy trợ thính Rayovac PR44 /Pin 675, Pin máy điếc Rayovac PR44 /Pin 675 chính hãng _Xuất xứ ANH
MSP: PR44/675
HSX:
 • Rayovac
Xuất xứ:
 • ANH (U.K)
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : UK (ANH) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 76.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Pin máy trợ thính Rayovac PR536 /Pin số 10, Pin máy điếc Rayovac PR536 /Pin 10 chính hãng _Xuất xứ ANH

Pin máy trợ thính Rayovac PR536 /Pin số 10, Pin máy điếc Rayovac PR536 /Pin 10 chính hãng _Xuất xứ ANH
MSP: PR536/10
HSX:
 • Rayovac
Xuất xứ:
 • ANH (U.K)
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: A10, PR536
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : UK (ANH) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 76.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 6viên
starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Pin máy trợ thính Rayovac PR41 /Pin 312, Pin máy điếc Rayovac PR41 /Pin 312 chính hãng _Xuất xứ ANH

Pin máy trợ thính Rayovac PR41 /Pin 312, Pin máy điếc Rayovac PR41 /Pin 312 chính hãng _Xuất xứ ANH
MSP: PR41/312
HSX:
 • Rayovac
Xuất xứ:
 • ANH (U.K)
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : UK (ANH) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 79.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 76.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 75.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 74.500 đ/vỉ 6viên

starstarstarstarstar
Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

Toshiba ZA13 _Pin số 13; Pin máy trợ thính Toshiba ZA13 _Pin số 13; Pin máy điếc Toshiba ZA13 _Pin số 13

Toshiba ZA13 _Pin số 13; Pin máy trợ thính Toshiba ZA13 _Pin số 13; Pin máy điếc Toshiba ZA13 _Pin số 13
MSP: PR48/13
HSX:
 • TOSHIBA
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR48,13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 90.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 87.000 đồng/ vỉ 6 viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 86.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-120vỉ = 84.500 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 121-5000vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên

dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin PR41 _Pin ZA312; Pin máy trợ thính Toshiba PR41 _Pin máy trợ thính Toshiba ZA312 chính hãng

Pin PR41 _Pin ZA312; Pin máy trợ thính Toshiba PR41 _Pin máy trợ thính Toshiba ZA312 chính hãng
MSP: PR41/312
HSX:
 • TOSHIBA
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 90.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 87.000 đồng/ vỉ 6 viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 86.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-120vỉ = 84.500 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 121-5000vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên

dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin PR44 _Pin 675; Pin máy trợ thính Toshiba 675 _Pin máy trợ thính PR44 Premium Zinc chính hãng

Pin PR44 _Pin 675; Pin máy trợ thính Toshiba 675 _Pin máy trợ thính PR44 Premium Zinc chính hãng
MSP: PR44/675
HSX:
 • TOSHIBA
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 90.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 87.000 đồng/ vỉ 6 viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 86.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-120vỉ = 84.500 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 121-5000vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên

dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Maxell PR48 _Pin số 13, Pin máy trợ thính Maxell PR48 /Pin số 13, Pin máy điếc Maxell PR48 _Xuất xứ Đức

Maxell PR48 _Pin số 13, Pin máy trợ thính Maxell PR48 /Pin số 13, Pin máy điếc Maxell PR48 _Xuất xứ Đức
MSP: PR48/13
Mã sản phẩm: PR48,13
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên


dành để THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Signia
-PowerOne
-Maxell
-Toshiba
-Panasonic
-Renata
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Maxell PR536 _Pin số 10, Pin trợ thính Maxell PR536 /Pin số 10, Pin máy điếc Maxell PR536 _Xuất xứ Đức

Maxell PR536 _Pin số 10, Pin trợ thính Maxell PR536 /Pin số 10, Pin máy điếc Maxell PR536 _Xuất xứ Đức
MSP: PR536/10
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR536, 10
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên


dành để THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Signia
-PowerOne
-Maxell
-Toshiba
-Panasonic
-Renata
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Maxell PR41 _Pin 312, Pin trợ thính Maxell PR41 /Pin 312, Pin máy điếc Maxell PR1 /Pin 312 _Xuất xứ Đức

Maxell PR41 _Pin 312, Pin trợ thính Maxell PR41 /Pin 312, Pin máy điếc Maxell PR1 /Pin 312 _Xuất xứ Đức
MSP: PR41/312
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR41,312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên


dành để THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Signia
-PowerOne
-Maxell
-Toshiba
-Panasonic
-Renata
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Maxell PR44 _Pin 675, Pin trợ thính Maxell PR44 /Pin 675, Pin máy điếc Maxell PR44 /Pin 675 _Xuất xứ Đức

Maxell PR44 _Pin 675, Pin trợ thính Maxell PR44 /Pin 675, Pin máy điếc Maxell PR44 /Pin 675 _Xuất xứ Đức
MSP: PR44/675
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PR44,675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG 
XUẤT XỨ : ĐỨC  
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 70.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 68.000 đ/vỉ 6viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 66.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 65.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 64.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 63.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 111vỉ-150vỉ = 63.000 đ/vỉ 6viên
- Mua 151vỉ-200vỉ = 62.500 đ/vỉ 6viên
- Mua 201vỉ-9000vỉ = 62.000 đ/vỉ 6viên


dành để THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Signia
-PowerOne
-Maxell
-Toshiba
-Panasonic
-Renata
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Renata PR44 /A675 _Pin máy trợ thính Renata PR44 /A675 /Pin máy điếc Renata PR44 /A675 |CÒN HÀNG

Renata PR44 /A675 _Pin máy trợ thính Renata PR44 /A675 /Pin máy điếc Renata PR44 /A675 |CÒN HÀNG
MSP: PR44/675
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: RENATA PR44 /A675
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ : ĐỨC (GERMANY) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 90.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 86.000 đồng/ vỉ 6 viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-120vỉ = 83.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 121-5000vỉ = 82.000 đồng/ Vỉ 6viên

dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Renata PR41 _Renata 312, Pin máy trợ thính Renata PR41 _Renata 312 (1.455) chính hãng / Vỉ 6viên

Renata PR41 _Renata 312, Pin máy trợ thính Renata PR41 _Renata 312 (1.455) chính hãng / Vỉ 6viên
MSP: PR41/312
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
 • Đức
Điện thế:
 • 1.45v
Type:
 • Zinc Air
 • Hg0%
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: RENATA PR41, 312
PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
XUẤT XỨ : ĐỨC (GERMANY) 
Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
- Mua 1 vỉ  = 98.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 93.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 86.000 đồng/ vỉ 6 viên 
- Mua 10vỉ-20vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 21vỉ-50vỉ = 83.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 51vỉ-120vỉ = 82.000 đồng/ Vỉ 6viên
- Mua 121-5000vỉ = 81.000 đồng/ Vỉ 6viên

dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
móc trên vành tai phổ biến như : 
-Siemens 
-Rionet 
-Phonak 
-Coticon 
-OMRON,
-newsound 
-Danavox 
-resound ,v.v.....
starstarstarstarstar
Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

Renata ZA10, PR536 _Pin máy trợ thính Renata ZA10, PR536 /Pin máy điếc Renata ZA10, PR536 |CÒN HÀNG

Renata ZA10, PR536 _Pin máy trợ thính Renata ZA10, PR536 /Pin máy điếc Renata ZA10, PR536 |CÒN HÀNG
MSP: PR536/10
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
 • cúc áo
Xuất xứ:
  Điện thế:
  • 1.45v
  Type:
  • Zinc Air
  • Hg0%
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: ZA10, PR536
  PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
  XUẤT XỨ : ĐỨC (GERMANY) 
  Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
  - Mua 1 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 6 viên
  - Mua 2,3 vỉ  = 90.000 đồng/ vỉ 6 viên
  - Mua 4,5,6 vỉ  = 88.000 đồng/ vỉ 6 viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 86.000 đồng/ vỉ 6 viên 
  - Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đồng/ Vỉ 6viên
  - Mua 21vỉ-50vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 6viên
  - Mua 51vỉ-120vỉ = 83.000 đồng/ Vỉ 6viên
  - Mua 121-5000vỉ = 82.000 đồng/ Vỉ 6viên

  dành THAY PIN cho các loại máy trợ thính 
  móc trên vành tai phổ biến như : 
  -Siemens 
  -Rionet 
  -Phonak 
  -Coticon 
  -OMRON,
  -newsound 
  -Danavox 
  -resound ,v.v.....
  starstarstarstarstar
  Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

  Renata PR48 _Renata 13, Pin máy trợ thính Renata PR48 _Renata 13 (1.45v 305mAh) _Xuất xứ Đức

  Renata PR48 _Renata 13, Pin máy trợ thính Renata PR48 _Renata 13 (1.45v 305mAh) _Xuất xứ Đức
  MSP: PR48/13
  HSX:
  • Renata
  Cỡ pin:
  • cúc áo
  Xuất xứ:
  • Đức
  Điện thế:
  • 1.45v
  Type:
  • Zinc Air
  • Hg0%
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: PR48, 13
  PIN TRỢ THÍNH CHÍNH HÃNG  
  XUẤT XỨ : ĐỨC (GERMANY) 
  Giá bán/ VỈ 6VIÊN :
  - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 81.000 đ/vỉ 6viên 
  - Mua 10vỉ-20vỉ = 79.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 21vỉ-50vỉ = 78.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 51vỉ-80vỉ = 77.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 81vỉ-110vỉ = 76.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 111vỉ-150vỉ = 75.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 151vỉ-200vỉ = 74.000 đ/vỉ 6viên
  - Mua 201vỉ-9000vỉ = 73.500 đ/vỉ 6viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

  COMBO Mua 01Hộp 20vỉ Pin Remote điều khiển Maxell A27 L828 chính hãng _Giá chỉ 199.000/Hộp

  COMBO Mua 01Hộp 20vỉ Pin Remote điều khiển Maxell A27 L828 chính hãng _Giá chỉ 199.000/Hộp
  MSP: MAXELL A27
  HSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • Alkaline
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%

  PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

  MAXELL 27A, A27, L828, 27AE, MN27, DL27

  ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

  GIÁ  BÁN

  - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

  Maxell A27, Pin L828, Pin 12v; Pin Remote điều khiển Maxell 27A A27 27AE chính hãng /Vỉ 1viên

  Maxell A27, Pin L828, Pin 12v; Pin Remote điều khiển Maxell 27A A27 27AE chính hãng /Vỉ 1viên
  MSP: MAXELL A27
  HSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • Alkaline
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%

  PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

  MAXELL 27A, A27, L828, 27AE, MN27, DL27

  ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

  GIÁ  BÁN

  - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

  COMBO MUA 01HỘP Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23/ L1028 chính hãng _Giá chỉ 199.000/HỘP 10vỉ

  COMBO MUA 01HỘP Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23/ L1028 chính hãng _Giá chỉ 199.000/HỘP 10vỉ
  MSP: MAXELL 23A
  HSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • Alkaline
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%

  PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

  MAXELL 23A, L1028, 23AE, MN23, DL23

  ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

  GIÁ  BÁN

  - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Maxell A23, Pin L1028, Pin 12v _Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23 23AE/ L1028 chính hãng (Vỉ 1 viên)

  Maxell A23, Pin L1028, Pin 12v _Pin Remote điều khiển Maxell 23A A23 23AE/ L1028 chính hãng (Vỉ 1 viên)
  MSP: MAXELL A23
  HSX:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • Alkaline
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%

  PIN MAXELL ALKALINE 12V CHÍNH HÃNG 

  MAXELL 23A, L1028, 23AE, MN23, DL23

  ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN 

  GIÁ  BÁN

  - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 10vỉ-30vỉ  = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 31vỉ-60vỉ  = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 61vỉ-100vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1 viên

  - Mua 101-5000vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

  Pin máy cạo râu NiMh 1.2v-2/3AA600mAh, Pin sạc NiMh 1.2v - 2/3AA600mAh

  Pin máy cạo râu NiMh 1.2v-2/3AA600mAh, Pin sạc NiMh 1.2v - 2/3AA600mAh
  MSP: 2/3AA600MAH
  Cỡ pin:
  • 2/3AA
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 600mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Bảohành:
  • 3 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin máy cạo râu PHILIPS HC3426 - Thay pin máy cạo râu PHILIPS HC3426

  Pin máy cạo râu PHILIPS HC3426 - Thay pin máy cạo râu PHILIPS HC3426
  MSP: PHILIPS HC3426
  Type:
  • NiMh,NiCd
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin tông đơ cắt tóc NOVA NHC-5882, Pin máy tông đơ cắt tóc NOVA NHC-5882, Thay pin NOVA NHC-5882

  Pin tông đơ cắt tóc NOVA NHC-5882, Pin máy tông đơ cắt tóc NOVA NHC-5882, Thay pin NOVA NHC-5882
  MSP: NOVA NHC-5882
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin máy trợ thở 24v D5000mAh; Pin sạc NiMh 24v D5000mAh thay pin máy trợ thở Y Khoa

  Pin máy trợ thở 24v D5000mAh; Pin sạc NiMh 24v D5000mAh thay pin máy trợ thở Y Khoa
  MSP: 24V-D5000MAH
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 24V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Imtmedical Part No 300.784.000 với 14.4v 6450mAh (Pin máy thở y tế) H2B360

  Imtmedical Part No 300.784.000 với 14.4v 6450mAh (Pin máy thở y tế) H2B360
  MSP: 14.4V -6450MAH
  Điện thế:
  • 14,4V
  Type:
  • Li-Ion
  Bảohành:
  • 3 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin máy bắn tốc độ Pro laser lll - Thay cell pin máy bắn tốc độ Pro laser lll

  Pin máy bắn tốc độ Pro laser lll - Thay cell pin máy bắn tốc độ Pro laser lll
  MSP: PRO LASER LLL
  Type:
  • NiMh,NiCd
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Máy đo nồng độ cồn AL1102 - Thay cell pin máy đo nồng độ cồn AL1102

  Máy đo nồng độ cồn AL1102 - Thay cell pin máy đo nồng độ cồn AL1102
  MSP: AL1102
  Type:
  • NiMh,NiCd
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  - Loại SP : Pin máy đo nồng độ cồn 
  - Mã SP : AL1102
  - Dung lượng : 1600mAh
  - Điện thế : 3,6V
  - Bảo hành sử dụng : 6 tháng 
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 4.8v-3000mAh; Pin xe đua RC 4.8v-3000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-3000mAh

  Pin sạc 4.8v-3000mAh; Pin xe đua RC 4.8v-3000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-3000mAh
  MSP: 4.8V-3000MAH
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 7.4v-2200mAh; Pin Loa 7.4v-2200mAh Lithium Li-polymer

  Pin sạc 7.4v-2200mAh; Pin Loa 7.4v-2200mAh Lithium Li-polymer
  MSP: 7.4V-2200MAH
  mAh:
  • 2200mAh
  Điện thế:
  • 7.4v
  Type:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Panasonic BK-4LADW; Pin sạc AAA 1.2v Panasonic BK-4LADW (AAA650mAh) Cordless DECT _Vỉ 2viên

   Panasonic BK-4LADW; Pin sạc AAA 1.2v Panasonic BK-4LADW (AAA650mAh) Cordless DECT _Vỉ 2viên
   MSP: BK-4LADW
   HSX:
   • Panasonic
   Cỡ pin:
   • AAA
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
   • 1vỉ 2viên
   Mã sản phẩm: BK-4LADW
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   XUẤT XỨ LIÊN DOANH
   BẢO HÀNH SỬ DỤNG TRONG ĐIỆN THOẠI CORDLESS 6 THÁNG 
   Đóng gói : Vỉ 2 viên
   Giá bán/ VỈ 2 VIÊN :
   - Mua 1,2 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 3,4,5 vỉ  = 154.000 đồng/ vỉ 2 viên 
   - Mua 6,7 vỉ  = 152.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 8,9 vỉ   = 150.000 đồng/ vỉ 2 viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 148.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 31vỉ-70vỉ = 147.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 71vỉ-150vỉ = 146.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 151-500vỉ = 145.000 đồng/ vỉ 2viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 159.000 đ đ Giá cũ: 159.000 đ đ

   Pin thiết bị y tế Pin sạc NiMh 7.2v-4500mAh(18670); Pin 7.2v-4500mAh(18670)

   Pin thiết bị y tế Pin sạc NiMh 7.2v-4500mAh(18670); Pin 7.2v-4500mAh(18670)
   MSP: 7.2V-4500MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • 18670,4/3AF
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 4500mAh
   Điện thế:
   • 7.2V
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 3.7v-2500mAh; Pin loa bluetooth 3.7v-2500mAh; Pin sạc lithium 3.7v-2500mAh

   Pin sạc 3.7v-2500mAh; Pin loa bluetooth 3.7v-2500mAh; Pin sạc lithium 3.7v-2500mAh
   MSP: 3.7V-2500MAH
   HSX:
   • Samsung
   Cỡ pin:
   • 18650
   mAh:
   • 2500mAh
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Li-Ion
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin máy xquang chân răng – Port X II (X-RAY) (22.2v-950mAh); Pin sạc 22.2v-950mAh

   Pin máy xquang chân răng – Port X II (X-RAY) (22.2v-950mAh); Pin sạc 22.2v-950mAh
   MSP: 22.2V-950MAH
   mAh:
   • 950mAh
   Điện thế:
    Bảohành:
    • 3 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin máy sạc 3.7v-2500mAh; Pin máy cà thẻ 3.7v-2500mAh; Pin sạc Lithium 3.7v-2500mAh

    Pin máy sạc 3.7v-2500mAh; Pin máy cà thẻ 3.7v-2500mAh; Pin sạc Lithium 3.7v-2500mAh
    MSP: 3.7V-2500MAH
    HSX:
    • Samsung
    Cỡ pin:
    • 18650
    mAh:
    • 2500mAh
    Điện thế:
    • 3.7V
    Type:
    • Li-Ion
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc 9.6v-AA1200mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-AA1200mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-AA1200mAh

    Pin sạc 9.6v-AA1200mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-AA1200mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-AA1200mAh
    MSP: 9.6V-AA1200MAH
    HSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • AA
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 1200mAh
    Điện thế:
    • 9.6V
    Type:
    • NiMh,NiCd
    ĐVT=1Bộ:
    • 8 cells
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin máy đo điện tim 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh

    Pin máy đo điện tim 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh
    MSP: 9.6V-18670-4500MAH
    HSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • 18670,4/3AF
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 4500mAh
    Điện thế:
    • 9.6V
    Type:
    • NiMh,NiCd
    ĐVT=1Bộ:
    • 8 cells
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin đồng hồ Smart 3.7v Lipolymer, Thay Pin đồng hồ Smart 3.7v Lipolymer

    Pin đồng hồ Smart 3.7v Lipolymer, Thay Pin đồng hồ Smart 3.7v Lipolymer
    MSP: 3.7V
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 3.7V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin remote điều khiển xe đồ chơi 6v -Nhận thay pin mới/hoặc bấm ghép pin remote điều khiển theo yêu cầu

    Pin remote điều khiển xe đồ chơi 6v -Nhận thay pin mới/hoặc bấm ghép pin remote điều khiển theo yêu cầu
    MSP: 6V
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin máy đo tim EDAN Li-ion 14.4v 2600mAh Medical Battery For EDAN SE-1 EDAN SE-1200 EDAN SE-300

    Pin máy đo tim EDAN Li-ion 14.4v 2600mAh Medical Battery For EDAN SE-1 EDAN SE-1200 EDAN SE-300
    MSP: 14.4V-2600MAH
    Cỡ pin:
    • 18650
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    mAh:
    • 2600mAh
    Điện thế:
    • 14,4V
    Type:
    • Li-Ion
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin máy điện tim - 12V 4000mAh Medical Battery For BIONET CardioTouch 3000 CardioCare

    Pin máy điện tim - 12V 4000mAh Medical Battery For BIONET CardioTouch 3000 CardioCare
    MSP: 12V-4000MAH
    Cỡ pin:
    • 17670,7/5A
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 4000mAh
    Điện thế:
    • 12v
    Type:
    • NiMh,NiCd
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin Brand New Medical Battery 9.6V FX-7202 Nimh Batteries for Fukuda ECG machine FX-2201,FX-7202,FX-7201,8PHR,T8HRAAU-4713

    Pin Brand New Medical Battery 9.6V FX-7202 Nimh Batteries for Fukuda ECG machine FX-2201,FX-7202,FX-7201,8PHR,T8HRAAU-4713
    MSP: 9.6V-2000MAH
    Cỡ pin:
    • SC
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 2000mAh
    Điện thế:
    • 9.6V
    Type:
    • NiMh,NiCd
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin MB466A - Medical Battery (21.6v NiCd-600mAh) -Nhận thay pin MB466A - Medical Battery (21.6v NiCd-600mAh)

    Pin MB466A - Medical Battery (21.6v NiCd-600mAh) -Nhận thay pin MB466A - Medical Battery (21.6v NiCd-600mAh)
    MSP: 21.6V-600MAH
    Cỡ pin:
    • AA
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 600mAh
    Type:
    • NiMh,NiCd
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin LSM-ECG-6010 - REPLACEMENT MEDICAL ECG BATTERY FOR BIOCARE HYLB-722 ECG-6010 (14.8v-2200mAh)

    Pin LSM-ECG-6010 - REPLACEMENT MEDICAL ECG BATTERY FOR BIOCARE HYLB-722 ECG-6010 (14.8v-2200mAh)
    MSP: 14.8V-2200MAH
    Cỡ pin:
    • 18650
    • 18670,4/3AF
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 2200mAh
    Điện thế:
     Bảohành:
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
      Lên đầu trang