Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
PIN SẠC CÔNG NGHIỆP , PIN SẠC KHỐI
 • grid
 • list

Pin sạc 4.8v-AA800mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v-AA800mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA800mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v-AA800mAh

Pin sạc 4.8v-AA800mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v-AA800mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA800mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v-AA800mAh
MSP: 4.8V-AA800MAH
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 4.8V
Type:
 • NiMh,NiCd
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 2.4v-AAA350mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AAA350mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA350mAh

Pin sạc 2.4v-AAA350mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AAA350mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA350mAh
MSP: 2.4V-AAA350MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 2/3AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 350mAh
Điện thế:
 • 2.4V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 4.8v C4000mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v C4000mAh; Pin sạc khối 4.8v C4000mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v C4000mAh

Pin sạc 4.8v C4000mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v C4000mAh; Pin sạc khối 4.8v C4000mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v C4000mAh
MSP: 4.8V-C4000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4000mAh
Điện thế:
 • 4.8V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 4.8v SC3400mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v SC3400mAh; Pin sạc khối 4.8v SC3400mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v SC3400mAh

Pin sạc 4.8v SC3400mAh; Pin sạc NiMh NiCd 4.8v SC3400mAh; Pin sạc khối 4.8v SC3400mAh; Pin sạc công nghiệp 4.8v SC3400mAh
MSP: 4.8V-SC3400
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 3500mAh
Điện thế:
 • 4.8V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 24v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 24v-AA1000mAh; Pin 24v-AA1000mAh

Pin sạc 24v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 24v-AA1000mAh; Pin 24v-AA1000mAh
MSP: 24V-AA1000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 24V
Type:
 • NiMh,NiCd
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 14.4v-7/5A4000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-7/5A4000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-7/5A4000mAh

Pin sạc 14.4v-7/5A4000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-7/5A4000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-7/5A4000mAh
MSP: 14.4V-7/5A4000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 17670,7/5A
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4000mAh
Điện thế:
 • 14,4V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc Lithium 14.8v-5000mAh; Pin sạc Lithium Li-ion 14.8v-5000mAh; Pin 14.8v-5000mAh

Pin sạc Lithium 14.8v-5000mAh; Pin sạc Lithium Li-ion 14.8v-5000mAh; Pin 14.8v-5000mAh
MSP: 14.8V-5000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18650
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
 • 5000mAh
Điện thế:
  Type:
  • Li-Ion
  Bảohành:
  • 3 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc Lithium 14.8v-4400mAh; Pin sạc Lithium Li-ion 14.8v-4400mAh; Pin 14.8v-4400mAh

  Pin sạc Lithium 14.8v-4400mAh; Pin sạc Lithium Li-ion 14.8v-4400mAh; Pin 14.8v-4400mAh
  MSP: 14.8V-4400MAH
  HSX:
   Cỡ pin:
   • 18650
   Xuất xứ:
   • China TW
   mAh:
    Điện thế:
     Type:
     • Li-Ion
     Bảohành:
     • 3 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 14.4v-AA3000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-AA3000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-AA3000mAh

     Pin sạc 14.4v-AA3000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-AA3000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-AA3000mAh
     MSP: 14.4V-AA3000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • AA
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 3000mAh
     Điện thế:
     • 14,4V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 24v-SC1200mAh; Pin sạc NiMh 24v-SC1200mAh; Pin sạc NiCd 24v-SC1200mAh

     Pin sạc 24v-SC1200mAh; Pin sạc NiMh 24v-SC1200mAh; Pin sạc NiCd 24v-SC1200mAh
     MSP: 24V-SC1200MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 1200mAh
     Điện thế:
     • 24V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiMH 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC2000mAh

     Pin sạc 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiMH 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC2000mAh
     MSP: 18V-SC2000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 2000mAh
     Điện thế:
     • 18V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 24v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiMh 24v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiCd 24v-2/3AA700mAh

     Pin sạc 24v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiMh 24v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiCd 24v-2/3AA700mAh
     MSP: 24V-2/3AA700MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 2/3AA
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 700mAh
     Điện thế:
     • 24V
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 14.4v-C2000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-C2000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-C2000mAh

     Pin sạc 14.4v-C2000mAh; Pin sạc NiMh 14.4v-C2000mAh; Pin sạc NiCd 14.4v-C2000mAh
     MSP: 14.4V-C2000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • C
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 2000mAh
     Điện thế:
     • 14,4V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 24v-D8000mAh; Pin sạc NiMh 24v-D8000mAh; Pin sạc NiCd 24v-D8000mAh

     Pin sạc 24v-D8000mAh; Pin sạc NiMh 24v-D8000mAh; Pin sạc NiCd 24v-D8000mAh
     MSP: 24V-D8000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • D
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 8000mAh
     Điện thế:
     • 24V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 18v-SC3000mAh; Pin máy khoan NiMh 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC3000mAh

     Pin sạc 18v-SC3000mAh; Pin máy khoan NiMh 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC3000mAh
     MSP: 18V-SC3000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 3000mAh
     Điện thế:
     • 18V
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiMh 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC3000mAh

     Pin sạc 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiMh 18v-SC3000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC3000mAh
     MSP: 18V-SC3000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 3000mAh
     Điện thế:
     • 18V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC2000mAh

     Pin sạc 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 18v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 18v-SC2000mAh
     MSP: 18V-SC2000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 2000mAh
     Điện thế:
     • 18V
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiMh 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiCd 10.8v-4500mAh(18670)

     Pin sạc 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiMh 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiCd 10.8v-4500mAh(18670)
     MSP: 10.8V-4500MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 18670,4/3AF
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 4500mAh
     Điện thế:
     • 10.8V
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-SC2000mAh

     Pin sạc 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-SC2000mAh
     MSP: 9.6V-SC2000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • SC
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 2000mAh
     Điện thế:
     • 9.6V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 8 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh

     Pin sạc 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh
     MSP: 9.6V-18670-4500MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 18670,4/3AF
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 4500mAh
     Điện thế:
     • 9.6V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 8 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 6V-D8000mAh; Pin sạc NiMh 6V-D8000mAh; Pin sạc NiCd 6V-D8000mAh

     Pin sạc 6V-D8000mAh; Pin sạc NiMh 6V-D8000mAh; Pin sạc NiCd 6V-D8000mAh
     MSP: 6V-D8000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • D
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 8000mAh
     Điện thế:
     • 6V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 5 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc NiMh 10.8v-D5000mAh; Pin sạc NiCd 10.8v-D5000mAh; Pin sạc khối 10.8v-D5000mAh

     Pin sạc NiMh 10.8v-D5000mAh; Pin sạc NiCd 10.8v-D5000mAh; Pin sạc khối 10.8v-D5000mAh
     MSP: 10.8V-D5000MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • D
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 5000mAh
     Điện thế:
     • 10.8V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 9 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 8HR-4/3FAUPC; Pin sạc NiMh 8HR-4/3FAUPC (9.6v-4500mAh-18670)

     Pin sạc 8HR-4/3FAUPC; Pin sạc NiMh 8HR-4/3FAUPC (9.6v-4500mAh-18670)
     MSP: 8HR-4/3FAUPC
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 18670,4/3AF
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 4500mAh
     Điện thế:
     • 9.6V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 8 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6V-18670-4500mAh

     Pin sạc 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6V-18670-4500mAh
     MSP: 9.6V-18670-4500MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 18670,4/3AF
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 4500mAh
     Điện thế:
     • 9.6V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     ĐVT=1Bộ:
     • 8 cells
     Bảohành:
     • 6 tháng
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Pin sạc 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-2/3A-1600mAh

     Pin sạc 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-2/3A-1600mAh
     MSP: 8.4V-2/3A-1600MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • 2/3A
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
      Điện thế:
      • 8.4V
      ĐVT=1Bộ:
      • 7 cells
      Bảohành:
      • 6 tháng
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

      Pin sạc 8.4v-SC5000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-SC5000mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-SC5000mAh

      Pin sạc 8.4v-SC5000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-SC5000mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-SC5000mAh
      MSP: 8.4V-SC5000MAH
      HSX:
      • Gens(Grepow)
      Cỡ pin:
      • SC
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      mAh:
      • 5000mAh
      Điện thế:
      • 8.4V
      ĐVT=1Bộ:
      • 7 cells
      Bảohành:
      • 6 tháng
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

      Pin sạc 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-2/3A-1600mAh

      Pin sạc 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-2/3A-1600mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-2/3A-1600mAh
      MSP: 8.4V-2/3A-1600MAH
      HSX:
      • Gens(Grepow)
      Cỡ pin:
      • 2/3A
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      mAh:
       Điện thế:
       • 8.4V
       ĐVT=1Bộ:
       • 7 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 8.4v-7/5A-4000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-7/5A-4000mAh (17670); Pin sạc 17670-8.4v-7/5A-4000mAh

       Pin sạc 8.4v-7/5A-4000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-7/5A-4000mAh (17670); Pin sạc 17670-8.4v-7/5A-4000mAh
       MSP: 8.4V-7/5A-4000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • 7/5A
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 4000mAh
       Điện thế:
       • 8.4V
       ĐVT=1Bộ:
       • 7 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 8.4v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-AA1000mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-AA1000mAh

       Pin sạc 8.4v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-AA1000mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-AA1000mAh
       MSP: 8.4V-AA1000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1000mAh
       Điện thế:
       • 8.4V
       ĐVT=1Bộ:
       • 7 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 8.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-AA1500mAh

       Pin sạc 8.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 8.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiCd 8.4v-AA1500mAh
       MSP: 8.4V-AA1500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1500mAh
       Điện thế:
       • 8.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 7.2V-D5000mAh; Pin sạc NiMh 7.2V-D5000mAh; Pin sạc NiCd 7.2V-D5000mAh

       Pin sạc 7.2V-D5000mAh; Pin sạc NiMh 7.2V-D5000mAh; Pin sạc NiCd 7.2V-D5000mAh
       MSP: 7.2V-D5000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • D
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 5000mAh
       Điện thế:
       • 7.2V
       ĐVT=1Bộ:
       • 6 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh

       Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh
       MSP: 6V-D7000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • D
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 7000mAh
       Điện thế:
       • 6V
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh

       Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh
       MSP: 6V-D7000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • D
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 7000mAh
       Điện thế:
       • 6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 5 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2700mAh

       Pin sạc 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2700mAh
       MSP: 6.0V-AA2700MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2700mAh
       Điện thế:
       • 6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 5 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2200mAh

       Pin sạc 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2200mAh
       MSP: 6.0V-AA2200MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2200mAh
       Điện thế:
       • 6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 5 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh

       Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh
       MSP: 6.0V-SC2000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • SC
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2000mAh
       Điện thế:
       • 6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 5 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1000mAh

       Pin sạc 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1000mAh
       MSP: 4.8V-AA1000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1000mAh
       Điện thế:
       • 4.8V
       ĐVT=1Bộ:
       • 4 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc NimH 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1000mAh

       Pin sạc 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc NimH 4.8v-AA1000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1000mAh
       MSP: 4.8V-AA1000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1000mAh
       Điện thế:
       • 4.8V
       ĐVT=1Bộ:
       • 4 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 4.8v-AA2000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-AA2000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA2000mAh

       Pin sạc 4.8v-AA2000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-AA2000mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA2000mAh
       MSP: 4.8V-AA2000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2000mAh
       Điện thế:
       • 4.8V
       ĐVT=1Bộ:
       • 4 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 4.8v-SC2500mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-SC2500mAh; Pin sạc khối 4.8v-SC2500mAh

       Pin sạc 4.8v-SC2500mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-SC2500mAh; Pin sạc khối 4.8v-SC2500mAh
       MSP: 4.8V-SC2500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • SC
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2500mAh
       Điện thế:
       • 4.8V
       ĐVT=1Bộ:
       • 4 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 4.8V-AA600mAh; Pin sạc NiMh 4.8V-AA600mAh; Pin sạc khối 4.8V-AA600mAh

       Pin sạc 4.8V-AA600mAh; Pin sạc NiMh 4.8V-AA600mAh; Pin sạc khối 4.8V-AA600mAh
       MSP: 4.8V-AA600MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 600mAh
       Điện thế:
       • 4.8V
       ĐVT=1Bộ:
       • 4 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 3.6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 3.6v-SC1800mAh

       Pin sạc 3.6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 3.6v-SC1800mAh
       MSP: 3.6V-SC1800MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • SC
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Điện thế:
       • 3.6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 3 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 3.6v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1000mAh; Pin sạc khối NiCd 3.6v-AA1000mAh

       Pin sạc 3.6v-AA1000mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1000mAh; Pin sạc khối NiCd 3.6v-AA1000mAh
       MSP: 3.6V-AA1000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1000mAh
       Điện thế:
       • 3.6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 3 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc khối 3.6v-AA1500mAh

       Pin sạc 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc khối 3.6v-AA1500mAh
       MSP: 3.6V-AA1500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1500mAh
       Điện thế:
       • 3.6V
       ĐVT=1Bộ:
       • 3 cells
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc khối 3.6v-AA1500mAh

       Pin sạc 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AA1500mAh; Pin sạc khối 3.6v-AA1500mAh
       MSP: 3.6V-AA1500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 1500mAh
       Điện thế:
       • 3.6V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       ĐVT=1Bộ:
       • 3 cells
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2.4v-D10000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-D10000mAh; Pin sạc khối 2.4v-D10000mAh

       Pin sạc 2.4v-D10000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-D10000mAh; Pin sạc khối 2.4v-D10000mAh
       MSP: 2.4V-D10000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • D
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Điện thế:
       • 2.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2.4v-AA2000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA2000mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA2000mAh

       Pin sạc 2.4v-AA2000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA2000mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA2000mAh
       MSP: 2.4V-AA2000MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 2200mAh
       Điện thế:
       • 2.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2/V80H; Pin sạc 2.4v-80mAh; Pin sạc khối 2/V80H (2.4V-80mAh) chính hãng

       Pin sạc 2/V80H; Pin sạc 2.4v-80mAh; Pin sạc khối 2/V80H (2.4V-80mAh) chính hãng
       MSP: 2/V80H
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Xuất xứ:
       • China TW
       mAh:
       • 80mAh
       Điện thế:
       • 2.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2.4v-C4500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-C4500mAh; Pin sạc khối NiCd 2.4v-C4500mAh

       Pin sạc 2.4v-C4500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-C4500mAh; Pin sạc khối NiCd 2.4v-C4500mAh
       MSP: 2.4V-C4500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • C
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 4500mAh
       Điện thế:
       • 2.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2.4v-AAA800mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AAA800mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA800mAh

       Pin sạc 2.4v-AAA800mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AAA800mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA800mAh
       MSP: 2.4V-AAA800MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AAA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
       • 800mAh
       Điện thế:
       • 2.4V
       Type:
       • NiMh,NiCd
       Bảohành:
       • 6 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

       Pin sạc 2.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA1500mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA1500mAh

       Pin sạc 2.4v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA1500mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA1500mAh
       MSP: 2.4V-AA1500MAH
       HSX:
       • Gens(Grepow)
       Cỡ pin:
       • AA
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
        Điện thế:
        • 2.4V
        Type:
        • NiMh,NiCd
        Bảohành:
        • 6 tháng
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

        Pin sạc 2.4v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-SC2000mAh: Pin sạc khối 2.4v-SC2000mAh

        Pin sạc 2.4v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-SC2000mAh: Pin sạc khối 2.4v-SC2000mAh
        MSP: 2.4V-SC2000MAH
        HSX:
        • Gens(Grepow)
        Cỡ pin:
        • SC
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        mAh:
        • 2000mAh
        Điện thế:
        • 2.4V
        Type:
        • NiMh,NiCd
        Bảohành:
        • 6 tháng
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

        Pin sạc 2.4v-AA500mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA500mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-AA500mAh

        Pin sạc 2.4v-AA500mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA500mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA500mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-AA500mAh
        MSP: 2.4V-AA500MAH
        HSX:
        • Gens(Grepow)
        Cỡ pin:
        • AA
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
         Điện thế:
         • 2.4V
         Type:
         • NiMh,NiCd
         Bảohành:
         • 6 tháng
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         B.H lưu trữ:
         • 5năm
         starstarstarstarstar
         Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

         Pin sạc 2.4v-AA350mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA350mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA350mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-AA350mAh

         Pin sạc 2.4v-AA350mAh; Pin sạc khối 2.4v-AA350mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-AA350mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-AA350mAh
         MSP: 2.4V-AA350MAH
         HSX:
         • Gens(Grepow)
         Cỡ pin:
         • AAA
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện thế:
         • 2.4V
         Type:
         • NiMh,NiCd
         Bảohành:
         • 6 tháng
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         B.H lưu trữ:
         • 5năm
         starstarstarstarstar
         Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

         Pin sạc 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc khối 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-2/3AA700mAh

         Pin sạc 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc khối 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiMh 2.4v-2/3AA700mAh; Pin sạc NiCd 2.4v-2/3AA700mAh
         MSP: 2.4V-2/3AA700MAH
         HSX:
         • Gens(Grepow)
         Cỡ pin:
         • 2/3AA
         Xuất xứ:
         • China TW
         mAh:
         • 700mAh
         Điện thế:
         • 2.4V
         Type:
         • NiMh,NiCd
         Bảohành:
         • 6 tháng
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         B.H lưu trữ:
         • 5năm
         starstarstarstarstar
         Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

         Pin sạc 2.4v-AAA550mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA550mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 2.4v-AAA550mAh

         Pin sạc 2.4v-AAA550mAh; Pin sạc khối 2.4v-AAA550mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 2.4v-AAA550mAh
         MSP: 2.4V-AAA550MAH
         HSX:
         • Gens(Grepow)
         Cỡ pin:
         • AAA
         Xuất xứ:
         • China TW
         mAh:
         • 550mAh
         Điện thế:
         • 2.4V
         Type:
         • NiMh,NiCd
         Bảohành:
         • 6 tháng
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

         Pin sạc 4.8v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 4.8v-AA1500mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1500mAh

         Pin sạc 4.8v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 4.8v-AA1500mAh; Pin sạc khối 4.8v-AA1500mAh
         MSP: 4.8V-AA1500MAH
         HSX:
         • Gens(Grepow)
         Cỡ pin:
         • AA
         Xuất xứ:
         • China TW
         mAh:
          Điện thế:
          • 4.8V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

          Pin sạc 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc NiMh-NiMh 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc khối 9.6v-2/3AAA350mAh

          Pin sạc 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc NiMh-NiMh 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc khối 9.6v-2/3AAA350mAh
          MSP: 9.6V-2/3AAA350MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • 2/3AAA
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 350mAh
          Điện thế:
          • 9.6V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

          Pin sạc 3.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 3.6v-SC2000mAh; Pin sạc khối 3.6v-SC2000mAh

          Pin sạc 3.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 3.6v-SC2000mAh; Pin sạc khối 3.6v-SC2000mAh
          MSP: 3.6V-SC2000MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • SC
          mAh:
          • 2000mAh
          Điện thế:
          • 3.6V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

          Pin sạc 3.6v-AAA800mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AAA800mAh; Pin sạc khối 3.6v-AAA800mAh

          Pin sạc 3.6v-AAA800mAh; Pin sạc NiMh 3.6v-AAA800mAh; Pin sạc khối 3.6v-AAA800mAh
          MSP: 3.6V-AAA800MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • AAA
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 800mAh
          Điện thế:
          • 3.6V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

          Pin sạc 6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 6v-SC1800mAh

          Pin sạc 6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 6v-SC1800mAh
          MSP: 6V-SC1800MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • SC
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 1800mAh
          Điện thế:
          • 6V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

          Pin sạc 3.6V-2/3AA350mAh; Pin sạc NiMh 3.6V-2/3AA350mAh; Pin sạc khối 3.6V-2/3AA350mAh

          Pin sạc 3.6V-2/3AA350mAh; Pin sạc NiMh 3.6V-2/3AA350mAh; Pin sạc khối 3.6V-2/3AA350mAh
          MSP: 3.6V-2/3AA350MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • 2/3AA
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 350mAh
          Điện thế:
          • 3.6V
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
          Lên đầu trang