Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR2354, BR2325, CR2325
 • grid
 • list

Panasonic CR2354; Pin 3v lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2354; Pin 3v lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2354
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Giá cho:
 • 1viên
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
Giá bán /01 viên :
- Mua 1,2 viên = 99.000 đồng/01viên
- Mua 3,4,5 
viên = 94.000 đồng/01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 91.000 đồng/01viên
- Mua 10-30viên = 88.000 đồng/01viên 
- Mua 31-50viên = 87.000 đồng/01viên
- Mua 51-90viên  = 86.000 đồng/01viên
- Mua 91-120viên = 85.000 đồng/01viên
- Mua 121-150viên = 84.500 đồng/01viên
- Mua 151-180viên = 84.000 đồng/01viên
- Mua 181-210viên = 83.500 đồng/01viên
- Mua 211-9.000viên = 83.000 đồng/01viên 
starstarstarstarstar
Giá: 99.000 đ đ Giá cũ: 99.000 đ đ

Panasonic CR2354; Pin 3v lithium Panasonic CR2354 (560mAh) chính hãng Cell Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2354; Pin 3v lithium Panasonic CR2354 (560mAh) chính hãng Cell Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2354
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • Lithium
T-Trạng:
 • Còn hàng
100%:
 • chínhhãng
Mã sản phẩm: PANASONIC CR2354
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC-CELL INDUSTRAL
XUẤT XỨ : INDONESIA 
Giá bán /01 viên (CELL INDUSTRIAL) :
- Mua 1,2 viên = 75.000 đồng/01viên
- Mua 3,4,5 
viên = 70.000 đồng/01viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 68.000 đồng/01viên
- Mua 10-30viên = 66.000 đồng/01viên 
- Mua 31-50viên = 64.000 đồng/01viên
- Mua 51-90viên  = 63.500 đồng/01viên
- Mua 91-120viên = 63.000 đồng/01viên
- Mua 121-150viên = 62.500 đồng/01viên
- Mua 151-180viên = 62.000 đồng/01viên
- Mua 181-210viên = 61.500 đồng/01viên
- Mua 211-9.000viên = 61.000 đồng/01viên 
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Panasonic CR2354 (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2354 (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2354
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • 03chấuhàn
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: PANASONIC CR2354
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
ĐÓNG GÓI : 1 VIÊN
lOẠI : CÓ CHÂN THÉP NHƯ HÌNH 
GIÁ BÁN :
- Mua 1 viên  = 145.000 đồng/ 1viên
- Mua 2,3 viên = 139.000 đồng/1 viên
- Mua 4,5,6 viên = 134.000 đồng/1 viên
- mUa 7,8,9 viên = 129.000 đồng/1 viên
- MUa 10 viên trở lên = 127.000 đồng/1 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

Panasonic CR2354 (chân thép 2 chấu hàn); Pin 3V lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2354 (chân thép 2 chấu hàn); Pin 3V lithium Panasonic CR2354 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2354
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • 02chấuhàn
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: PANASONIC CR2354
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
ĐÓNG GÓI : 1 VIÊN
lOẠI : CÓ CHÂN THÉP NHƯ HÌNH 
GIÁ BÁN :
- Mua 1 viên  = 145.000 đồng/ 1viên
- Mua 2,3 viên = 139.000 đồng/1 viên
- Mua 4,5,6 viên = 134.000 đồng/1 viên
- mUa 7,8,9 viên = 129.000 đồng/1 viên
- MUa 10 viên trở lên = 127.000 đồng/1 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

Renata CR2325, Pin 3v lithium Renata CR2325 chính hãng _Made in Swiss (Loại vỉ 1viên)

Renata CR2325, Pin 3v lithium Renata CR2325 chính hãng _Made in Swiss (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR2325
HãngSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: RENATA CR2325
PIN CHÍNH HÃNG RENATA. XUẤT XỨ THỤY SỸ 
ĐÓNG GÓI VỈ 01 VIÊN.
Giá bán/ VỈ 01 VIÊN: 
-Mua 1,2 viên = 126.000 đồng/ vỉ 1viên
-Mua 3,4 viên = 121.000 đồng/ vỉ 1viên
-Mua 5,6,7 viên = 118.000 đồng/ vỉ 1viên
-Mua 8,9 viên = 114.000 đồng/ Vỉ 1viên
-Mua 10vỉ-30vỉ = 110.000 đồng/ Vỉ 1viên
-Mua 31vỉ-50vỉ = 105.000 đồng/ Vỉ 1viên
-Mua 51vỉ-100vỉ =  99.000 đồng/ Vỉ 1viên
-Mua 101-500vỉ =  98.000 đồng/ Vỉ 1viên
-Mua 501-5000vỉ =  97.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 126.000 đ đ Giá cũ: 126.000 đ đ

Panasonic BR2325, Pin 3v lithium Panasonic BR2325 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Panasonic BR2325, Pin 3v lithium Panasonic BR2325 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: BR2325
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: PANASONIC BR2325
PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5VIÊN.
Giá bán/ 1 VIÊN: 
-Mua 1,2 viên = 99.000đồng/ 1 viên
-Mua 3,4,5,6 viên = 95.000đồng/ 1 Viên
-Mua 7,8,9 viên = 89.000đồng/ 1 viên
-Mua 10viên-30viên = 87.000 đồng/ 1 viên
-Mua 31viên-70viên = 85.000 đồng/ 1 viên
-Mua 71viên-5000viên = 84.000 đồng/ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 99.000 đ đ Giá cũ: 99.000 đ đ
Lên đầu trang