Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc 6,0V - Pin công nghiệp 6,0V
 • grid
 • list

Pin sạc 6V-D8000mAh; Pin sạc NiMh 6V-D8000mAh; Pin sạc NiCd 6V-D8000mAh

Pin sạc 6V-D8000mAh; Pin sạc NiMh 6V-D8000mAh; Pin sạc NiCd 6V-D8000mAh
MSP: 6V-D8000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 8000mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh

Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh
MSP: 6V-D7000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 7000mAh
Điện thế:
 • 6V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh

Pin sạc 6v-D7000mAh; Pin sạc NiMh 6v-D7000mAh; Pin sạc NiCd 6v-D7000mAh
MSP: 6V-D7000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 7000mAh
Điện thế:
 • 6V
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2700mAh

Pin sạc 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2700mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2700mAh
MSP: 6.0V-AA2700MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2700mAh
Điện thế:
 • 6V
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2200mAh

Pin sạc 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-AA2200mAh; Pin sạc khối 6.0v-AA2200mAh
MSP: 6.0V-AA2200MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 6V
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh

Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh
MSP: 6.0V-SC2000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2000mAh
Điện thế:
 • 6V
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 6v-SC1800mAh

Pin sạc 6v-SC1800mAh; Pin sạc NiMh 6v-SC1800mAh; Pin sạc khối 6v-SC1800mAh
MSP: 6V-SC1800MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
 • 1800mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NICd 6v-AA2200mAh

Pin sạc 6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NICd 6v-AA2200mAh
MSP: 6V-AA2200MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 5 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-AA2200mAh

Pin sạc 6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-AA2200mAh
MSP: 6V-AA2200MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2200mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 4 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 6v-SC2500mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-SC2500mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-SC2500mAh

Pin sạc 6v-SC2500mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-SC2500mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-SC2500mAh
MSP: 6V-SC2500MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2500mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 4 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc V/150H; Pin sạc 6v-150mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-150mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-150mAh

Pin sạc V/150H; Pin sạc 6v-150mAh; Pin sạc công nghiệp 6v-150mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 6v-150mAh
MSP: V/150H
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
 • 150mAh
Điện thế:
 • 6V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 4 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 4/3AF-3600mAh; Pin sạc công nghiệp 4/3AF-3600mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 4/3AF-3600mAh

Pin sạc 4/3AF-3600mAh; Pin sạc công nghiệp 4/3AF-3600mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 4/3AF-3600mAh
MSP: 4/3AF-3600MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AF,AH,4/3AF
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
  Điện thế:
  • 6V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 4 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6v-C3000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh 6v-C3000mAh, Pin sạc khối 6v-C3000mAh chính hãng

  Pin sạc 6v-C3000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh 6v-C3000mAh, Pin sạc khối 6v-C3000mAh chính hãng
  MSP: 6V-C3000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh:
  • 3000mAh
  Điện thế:
  • 6V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6.0v-18670-4200mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 6.0v-18670-4200mAh chính hãng

  Pin sạc 6.0v-18670-4200mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 6.0v-18670-4200mAh chính hãng
  MSP: 6V-18670-4200
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 18670,4/3AF
  mAh:
  • 4200mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiMh 6.0v-2/3A-1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 6.0v-2/3A-1300mAh chính hãng

  Pin sạc NiMh 6.0v-2/3A-1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 6.0v-2/3A-1300mAh chính hãng
  MSP: 6V-2/3AA1300
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  mAh:
  • 1300mAh
  Điện thế:
  • 6V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6.0V-4200mAh - 18670 NiMh-NiCd, Pin sac công nghiệp NiMh-NiCd 6.0v-4200mAh-18670

  Pin sạc 6.0V-4200mAh - 18670 NiMh-NiCd, Pin sac công nghiệp NiMh-NiCd 6.0v-4200mAh-18670
  MSP: 6V-4200MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 18670,4/3AF
  mAh:
  • 4200mAh
  Điện thế:
  • 6V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  - Loại SP :Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd
  - Mã SP: 6.0V-4200mAh-18670
  - Dung lượng : 4200mAh
  - Điện thế : 6.0v
  - TS : Pin sạc 
  - Size : 18670
  - Kích thước : (18mmx67mm/ viên) x 5 viên 
  - Bảo hành sử dụng : 6 tháng
  - HSX: Grepow
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6VC2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh -NiCd 6VC2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng 6VC2500mAh NiMh-NiCd

  Pin sạc 6VC2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh -NiCd 6VC2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng 6VC2500mAh NiMh-NiCd
  MSP: 6VC2500MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh:
  • 2500mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh

  Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh
  MSP: 6VSC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 6V
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-AA1500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-AA1500mAh

  Pin sạc 6V-AA1500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-AA1500mAh
  MSP: 6VAA1500MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 1500mAh
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-AA2300mAh NiMh/NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-AA2300mAh

  Pin sạc 6V-AA2300mAh NiMh/NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-AA2300mAh
  MSP: 6V-AA2300MAH
  Cỡ pin:
  • AA
  Điện thế:
  • 6V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AAA800mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AAA800mAh chính hãng
  MSP: 6V-AAA800
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AAA
  mAh:
  • 800mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-2/3A-1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-2/3A-1200mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-2/3A-1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-2/3A-1200mAh chính hãng
  MSP: 6V-2/3A1200MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  mAh:
  • 1200mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng
  MSP: 6V-SC2000
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC1800mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-SC1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC1800mAh chính hãng
  MSP: 6V-SC1800
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 1800mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC1300mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-SC1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC1300mAh chính hãng
  MSP: 6V-SC1300
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 1300mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC3400mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC3400mAh chính hãng
  MSP: 6V-SC3400
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 3400mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC3000mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC3000mAh chính hãng
  MSP: 6V-SC3000
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 3000mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-C4500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-4500mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-C4500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-4500mAh chính hãng
  MSP: 6V-C4500
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh:
  • 4500mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-C2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-C2500mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-C2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-C2500mAh chính hãng
  MSP: 6V-C2500
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh:
  • 2500mAh
  Điện thế:
  • 6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 5 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 6V-17670-3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-17670-3700mAh chính hãng

  Pin sạc 6V-17670-3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-17670-3700mAh chính hãng
  MSP: 6V-17670-3700MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng

   Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng
   MSP: 6V-SC2000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • SC
   mAh:
   • 2000mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V SC2000mAh NIMH/NICD chính hãng

   Pin sạc 6V SC2000mAh NIMH/NICD chính hãng
   MSP: SC2000MAH-6V
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • SC
   mAh:
   • 2000mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng

   Pin sạc 6V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 6V-SC2000mAh chính hãng
   MSP: 6V-SC2000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • SC
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AA1200mAh

   Pin sạc 6V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AA1200mAh
   MSP: 6V-AA1200MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh:
   • 1200mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AA700mAh

   Pin sạc 6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp 6V-AA700mAh
   MSP: AA700MAH-6V
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh:
   • 700mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-18670-4200mAh, Pin sạc công nghiệp NIMH-NICD chính hãng

   Pin sạc 6V-18670-4200mAh, Pin sạc công nghiệp NIMH-NICD chính hãng
   MSP: 18670-4200MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • 18670,4/3AF
   mAh:
   • 4200mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V-D5000mAh, Pin sạc công nghiệp NIMH-NICD chính hãng

   Pin sạc 6V-D5000mAh, Pin sạc công nghiệp NIMH-NICD chính hãng
   MSP: 6V-D5000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • D
   mAh:
   • 5000mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V SC3400mAh NIMH/NICD chính hãng

   Pin sạc 6V SC3400mAh NIMH/NICD chính hãng
   MSP: SC3400MAH-6V
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • SC
   mAh:
   • 3400mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh

   Pin sạc 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 6.0v-SC2000mAh; Pin sạc khối 6.0v-SC2000mAh
   MSP: 6.0V-SC2000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • SC
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 2000mAh
   Điện thế:
   • 6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 5 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 6V D10 000mAh NIMH/NICD chính hãng

   Pin sạc 6V D10 000mAh NIMH/NICD chính hãng
   MSP: D10000MAH-6V
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • D
   mAh:
    Điện thế:
    • 6V
    ĐVT=1Bộ:
    • 5 cells
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc 6V D8000mAh NIMH/NICD chính hãng

    Pin sạc 6V D8000mAh NIMH/NICD chính hãng
    MSP: D8000MAH-6V
    HSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • D
    mAh:
    • 8000mAh
    Điện thế:
    • 6V
    ĐVT=1Bộ:
    • 5 cells
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc 6V D4500mAh NIMH/NICD chính hãng

    Pin sạc 6V D4500mAh NIMH/NICD chính hãng
    MSP: D4500MAH-6V
    HSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • D
    mAh:
    • 4500mAh
    Điện thế:
    • 6V
    ĐVT=1Bộ:
    • 5 cells
    Bảohành:
    • 6 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
    Lên đầu trang