Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR2450, CR2450N, BR2450A
 • grid
 • list

Pin CMOS CR2450 (chân thép 2 chấu hàn); Pin CMOS CR2450 lithium 3v

Pin CMOS CR2450 (chân thép 2 chấu hàn); Pin CMOS CR2450 lithium 3v
MSP: CR2450
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
 • 02chấuhàn
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Giá cho:
 • 1viên
PIN CHÍNH HÃNG 
CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
Giá bán : 
- Mua 1 viên  = 75.000 đồng/ 1viên
- Mua 2,3 viên  = 65.000 đồng/ 1viên
- Mua 7,8,9viên = 59.000 đồng/ 1viên 
- Mua 10viên-30viên = 54.000 đồng/ 1viên
- Mua 31viên-80viên = 52.000 đồng/ 1 viên
- Mua 81viên-5000viên= 49.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN, Xuất xứ Indonesia

Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN, Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2450/G1AN
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
Type:
  T/phần:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: CR2450/G1AN
  PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
  CHÂN THÉP 3 PINS NHƯ HÌNH 
  Giá bán/ viên: 
  - Mua 1 viên  = 145.000 đồng/ viên
  - Mua 2,3,4viên = 135.000 đồng/ viên
  - MUa 5,6,7viên = 129.000 đồng/ viên
  - Mua 8,9viên = 124.000 đồng/ viên
  - Mua 10-30viên = 119.000 đồng/ viên
  - Mua 31-500viên = 117.000 đồng/ viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

  Panasonic CR2450 (chân thép 2 chấu hàn) Pin 3V lithium Panasonic CR2450 Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2450 (chân thép 2 chấu hàn) Pin 3V lithium Panasonic CR2450 Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2450
  HãngSX:
  • Panasonic
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 3v
  Type:
  • 02chấuhàn
  T/phần:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá cho:
  • 1viên
  Mã sản phẩm: CR2450
  PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
  CHÂN THÉP 2 PINS NHƯ HÌNH 
  Giá bán/ viên: 
  - Mua 1 viên  = 98.000 đồng/ viên
  - Mua 2,3,4viên = 93.000 đồng/ viên
  - MUa 5,6,7viên = 89.000 đồng/ viên
  - Mua 8,9viên = 85.000 đồng/ viên
  - Mua 10-30viên = 82.000 đồng/ viên
  - Mua 31-500viên = 81.000 đồng/ viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN, Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN, Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2450/G1AN
  HãngSX:
  • Panasonic
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  ĐiệntíchPin:
  • 3v
  Type:
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
   • 1viên
   Mã sản phẩm: CR2450/G1AN
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
   CHÂN THÉP 3 PINS NHƯ HÌNH 
   Giá bán/ viên: 
   - Mua 1 viên  = 145.000 đồng/ viên
   - Mua 2,3,4viên = 135.000 đồng/ viên
   - MUa 5,6,7viên = 129.000 đồng/ viên
   - Mua 8,9viên = 124.000 đồng/ viên
   - Mua 10-30viên = 119.000 đồng/ viên
   - Mua 31-500viên = 117.000 đồng/ viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

   Panasonic CR2450 (chân thép 2 chấu hàn), Pin 3V lithium Panasonic CR2450 Xuất xứ Indonesia

   Panasonic CR2450 (chân thép 2 chấu hàn), Pin 3V lithium Panasonic CR2450 Xuất xứ Indonesia
   MSP: CR2450
   HãngSX:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   ĐiệntíchPin:
   • 3v
   Type:
   • 02chấuhàn
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
   • 1viên
   Mã sản phẩm: PANASONIC CR2450
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
   CHÂN THÉP 2 PINS NHƯ HÌNH 
   Giá bán/ viên: 
   - Mua 1 viên  = 98.000 đồng/ viên
   - Mua 2,3,4viên = 93.000 đồng/ viên
   - MUa 5,6,7viên = 89.000 đồng/ viên
   - Mua 8,9viên = 85.000 đồng/ viên
   - Mua 10-30viên = 82.000 đồng/ viên
   - Mua 31-500viên = 81.000 đồng/ viên 

   starstarstarstarstar
   Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

   Panasonic CR2450 (Dây zắc cắm), Pin lithium 3v Panasonic CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

   Panasonic CR2450 (Dây zắc cắm), Pin lithium 3v Panasonic CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
   MSP: CR2450
   HãngSX:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   ĐiệntíchPin:
   • 3v
   Type:
   • ZẮC CẮM
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Giá cho:
   • 1viên
   Mã sản phẩm: PANASONIC CR2450
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   ZẮC CẮM NHƯ HÌNH
   Giá bán : 
   - Mua 1 viên  = 125.000 đồng/ 1viên
   - Mua 2,3 viên  = 115.000 đồng/ 1viên
   - Mua 7,8,9viên = 109.000 đồng/ 1viên 
   - Mua 10viên-30viên = 104.000 đồng/ 1viên
   - Mua 31viên-80viên = 99.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 81viên-5000viên= 97.000 đồng/ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   Panasonic BR-2450A (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic BR2450A chính hãng

   Panasonic BR-2450A (chân thép 3 chấu hàn); Pin 3v lithium Panasonic BR2450A chính hãng
   MSP: BR2450A
   HãngSX:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   ĐiệntíchPin:
   • 3v
   Type:
   • 03chấuhàn
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Giá cho:
   • 1viên
   Mã sản phẩm: BR2450A
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
   Giá bán : 
   - Mua 1 viên  = 255.000 đồng/ 1viên
   - Mua 2,3 viên  = 245.000 đồng/ 1viên
   - Mua 7,8,9viên = 235.000 đồng/ 1viên 
   - Mua 10viên-30viên = 229.000 đồng/ 1viên
   - Mua 31viên-80viên = 224.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 81viên-5000viên= 219.000 đồng/ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

   Panasonic CR2450; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 /Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật

   Panasonic CR2450; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 /Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật
   MSP: CR2450
   HãngSX:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   ĐiệntíchPin:
   • 3v
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   100%:
   • chínhhãng
   Giá cho:
   • Vỉ 1viên
   Mã sản phẩm: CR2450
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 1viên
   PIN sản xuất cho Thị trường Nội địa Nhật-Vỉ pin chữ Nhật

   Giá bán/ vỉ 5viên:
   - Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 3,4 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 5,6 vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 114.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 10vỉ-30vỉ = 112.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 31vỉ-50vỉ = 109.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 51-70vỉ = 108.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 71-100vỉ = 107.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 101vỉ-5000vỉ = 106.000 đồng/ vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   Sony CR2450; Pin 3v lithium Sony CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

   Sony CR2450; Pin 3v lithium Sony CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
   MSP: CR2450
   HãngSX:
   • Sony
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   ĐiệntíchPin:
   • 3v
   T/phần:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Giá cho:
   • 1viên
   Đóng gói:
    Mã sản phẩm: SONY CR2450
    Pin Sony CR2450 chính hãng
    Đóng gói : Vỉ 5 viên
    Xuất xứ : Indonesia 

    Giá bán/viên :
    - Mua 1,2 viên  = 48.000 đồng/ 1viên
    - Mua 3,4 viên  = 42.000 đồng/1 viên

    Giá bán/ vỉ 5viên :
    - Mua 1 vỉ  = 175.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 2,3 vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 4,5,6  vỉ  = 164.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 10 vỉ-30vỉ = 154.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 31-200 vỉ = 152.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 201 -500vỉ = 149.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 501-1500vỉ = 147.000 đồng/ Vỉ 5viên 

    starstarstarstarstar
    Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

    Vinnic CR2450, Pin 3V lithium Vinnic CR2450 (550mAh) chính hãng

    Vinnic CR2450, Pin 3V lithium Vinnic CR2450 (550mAh) chính hãng
    MSP: CR2450
    HãngSX:
    • VINNIC
    Xuất xứ:
    • China TW
    ĐiệntíchPin:
    • 3v
    T/phần:
    • Lithium
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Giá cho:
    • 1viên
    Mã sản phẩm: VINNIC CR2450
    Pin VINNIC CR2450 chính hãng
    Đóng gói : Vỉ 5 viên
    Giá bán/viên :
    - Mua 1,2 viên  = 25.000 đồng/ 1viên
    - Mua 3,4 viên  = 20.000 đồng/1 viên
    Giá bán/ vỉ 5viên :
    - Mua 1 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 2,3 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 4,5,6  vỉ  = 82.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - Mua 10 vỉ-30vỉ = 77.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 31-200 vỉ = 75.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 201 -500vỉ = 74.000 đồng/ Vỉ 5viên
    - Mua 501-1500vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 5viên 
    starstarstarstarstar
    Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

    Pin CR2450 _Pin Toshiba CR2450; Pin 3v lithium Toshiba CR2450 chính hãng

    Pin CR2450 _Pin Toshiba CR2450; Pin 3v lithium Toshiba CR2450 chính hãng
    MSP: CR2450
    HãngSX:
    • TOSHIBA
    Xuất xứ:
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • 1viên
     PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA. 
     Đóng gói : Vỉ 5viên

     GIÁ BÁN LẺ/ 1VIÊN
     - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ 1viên
     - Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ 1viên
     GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN
     - Mua 1,2 vỉ  = 132.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 3,4,5 vỉ  = 128.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 5,6,7 vỉ  = 126.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 8,9 vỉ = 124.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 10vỉ-19vỉ = 122.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 20vỉ-80vỉ = 121.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 81vỉ-200vỉ = 120.000 đ/ vỉ 5viên
     - Mua 201vỉ-5000vỉ = 119.000 đ/ vỉ 5viên

     starstarstarstarstar
     Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

     Maxell CR2450, Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng

     Maxell CR2450, Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng
     MSP: CR2450
     HãngSX:
     • Maxell
     Xuất xứ:
     • China TW
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • 1viên
     Mã sản phẩm: MAXELL CR2450
     PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
     XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
     Giá bán/ 1viên :
     - Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/1viên
     - Mua 3,4 viên  = 30.000 đ/1viên
     Giá bán/ vỉ 5viên:
     - Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 3,4 vỉ  = 109.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 5,6 vỉ  = 104.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 7,8,9 vỉ  =   99.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 10vỉ-30vỉ =   95.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 31vỉ-50vỉ =   94.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 51-70vỉ =   93.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 71-100vỉ =   92.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 101vỉ-150vỉ =   91.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 151-200vỉ  =   90.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 201-250vỉ  =   89.000 đ/vỉ 5viên
     - Mua 251vỉ-9000vỉ =   89.500 đ/vỉ 5viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

     Panasonic CR2450 ; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

     Panasonic CR2450 ; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
     MSP: CR2450
     HãngSX:
     • Panasonic
     Xuất xứ:
     • Indonesia
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • 1viên
     Mã sản phẩm: PANASONIC CR2450
     PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
     XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
     Giá bán/ 1viên :
     - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ 1viên
     - Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ 1viên
     Giá bán/ vỉ 5viên:
     - Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 3,4 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 5,6 vỉ  = 114.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 7,8,9 vỉ  = 109.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 10vỉ-30vỉ = 104.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 31vỉ-50vỉ =   99.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 51-70vỉ =   97.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 71-100vỉ =   95.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 101vỉ-150vỉ =   94.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 151-200vỉ  =   93.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 201-250vỉ  =   92.000 đồng/ vỉ 5viên
     - Mua 251vỉ-1000vỉ =   91.000 đồng/ vỉ 5viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

     Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng

     Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng
     MSP: CR2450
     HãngSX:
     • Philips
     Xuất xứ:
     • China TW
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • 1viên
     Mã sản phẩm: CR2450,DL2450

     PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

     XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
     - Đóng gói: Vỉ 5 viên.
      
     - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
     + Mua 1,2 viên  = 38.000 đ/1viên
     + Mua 3,4 viên  = 32.000 đ/1viên

     - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
     + Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đ/vỉ 5viên 
     + mua 3,4,5,6vỉ = 119.000 
     đ/vỉ 5viên
     + Mua 7,8,9vỉ  = 117.000 
     đ/vỉ 5viên
     + Mua 10-20vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 21-40vỉ = 114.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 41-70vỉ = 113.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 71-100vỉ = 112.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 101-140vỉ = 111.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 141-170vỉ = 110.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 171-200vỉ = 109.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 201-250vỉ = 108.500 đ/vỉ 5viên
     + Mua 251-300vỉ = 108.000 đ/vỉ 5viên
     + Mua 301-9.000vỉ = 107.500 đ/vỉ 5viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

     Renata CR2450N; Pin 3v lithium Renata CR2450N chính hãng _Xuất xứ Thụy sỹ (Loại Vỉ 1viên)

     Renata CR2450N; Pin 3v lithium Renata CR2450N chính hãng _Xuất xứ Thụy sỹ (Loại Vỉ 1viên)
     MSP: CR2450N
     HãngSX:
     • Renata
     Xuất xứ:
     • Thụy Sĩ
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • Vỉ 1viên
     Mã sản phẩm: RENATA CR2450N

     Pin RENATA chính hãng. Xuất xứ : THỤY SỸ 

     Đóng gói : Vỉ 1 viên

      Giá bán:

     - Mua 1,2 viên         = 95.000 đồng/Vỉ 1 viên 

     - Mua 3,4,5 viên      = 89.000 đồng/Vỉ 1 viên

     - Mua 6,7 viên = 85.000 đồng/Vỉ 1 viên 

     - Mua 8,9viên   = 82.000 đồng/Vỉ 1 viên 

     - Mua 10viên-30viên = 79.000 đồng/ Vỉ 1viên

     - Mua 31viên-60viên = 77.000 đồng/ Vỉ 1viên

     - Mua 61viên-150viên = 75.000 đồng/ Vỉ 1viên

     - Mua 151-300viên = 73.000 đồng/ vỉ 1viên

     - Mua 301-5000viên = 72.000 đồng/ Vỉ 1viên

     starstarstarstarstar
     Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

     Camelion CR2450; Pin 3v lithium Camelion CR2450 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)

     Camelion CR2450; Pin 3v lithium Camelion CR2450 chính hãng (Loại Vỉ 1viên)
     MSP: CR2450
     HãngSX:
     • Camelion
     Xuất xứ:
     • China TW
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Giá cho:
     • Vỉ 1viên
     PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  ĐỨC 
     XUẤT XỨ : LIÊN DOANH   
     Đóng gói : Vỉ 1viên

     Giá bán/ vỉ 1 viên : 
     . Mua 1,2viên  = 29.000 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 3,4viên  = 26.000 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 5,6viên = 25.000 đ/Vỉ 1viên 
     . Mua 7,8,9viên = 24.000 đ/Vỉ 1viên 
     . Mua 10-20viên = 23.000 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 21-40viên = 22.500 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 41-70viên = 22.200 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 71-100viên = 22.000 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 101-150viên= 21.800 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 151-200viên= 21.600 đ/Vỉ 1viên
     . Mua 201-250viên= 21.400 đ/Vỉ 1viên
     . Mua trên 251viên= 21.300 đ/Vỉ 1viên
     starstarstarstarstar
     Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

     Pin BR2450A Pin Panasonic BR-2450A; Pin 3v lithium Panasonic BR2450A chân thép 2 CHÂN như hình

     Pin BR2450A Pin Panasonic BR-2450A; Pin 3v lithium Panasonic BR2450A chân thép 2 CHÂN như hình
     MSP: BR2450A
     HãngSX:
     • Panasonic
     Xuất xứ:
     • Indonesia
     ĐiệntíchPin:
     • 3v
     Type:
     • 02chấuhàn
     T/phần:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Hết hàng
     Giá cho:
     • 1viên
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
     Lên đầu trang