Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc công nghiệp 10,8V đến 12V
 • grid
 • list

Pin sạc 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiMh 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiCd 10.8v-4500mAh(18670)

Pin sạc 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiMh 10.8v-4500mAh(18670); Pin sạc NiCd 10.8v-4500mAh(18670)
MSP: 10.8V-4500MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4500mAh
Điện thế:
 • 10.8V
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc NiMh 10.8v-D5000mAh; Pin sạc NiCd 10.8v-D5000mAh; Pin sạc khối 10.8v-D5000mAh

Pin sạc NiMh 10.8v-D5000mAh; Pin sạc NiCd 10.8v-D5000mAh; Pin sạc khối 10.8v-D5000mAh
MSP: 10.8V-D5000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • D
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 5000mAh
Điện thế:
 • 10.8V
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 9 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 12v-C4500mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-C4500mAh; Pin sạc NiMh-Nicd 12v-C4500mAh

Pin sạc 12v-C4500mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-C4500mAh; Pin sạc NiMh-Nicd 12v-C4500mAh
MSP: 12V-C4500MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • C
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4500mAh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 10 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 12v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-18670-4200mAh

Pin sạc 12v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-18670-4200mAh
MSP: 12V-18670-4200MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4200mAh
Điện thế:
 • 12v
Type:
 • NiMh,NiCd
ĐVT=1Bộ:
 • 10 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 12v-SC1600mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-SC1600mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-SC1600mAh

Pin sạc 12v-SC1600mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-SC1600mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-SC1600mAh
MSP: 12V-SC1600MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12v-AA700mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-AA700mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-AA700mAh

  Pin sạc 12v-AA700mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-AA700mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-AA700mAh
  MSP: 12V-AA700MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 700mAh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-18670-4200mAh

  Pin sạc 12v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 12v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 12v-18670-4200mAh
  MSP: 12V-18670-4200MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 18670,4/3AF
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 4200mAh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V D8000mAh chính hãng | hàng có sẳn

  Pin sạc 12V D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V D8000mAh chính hãng | hàng có sẳn
  MSP: 12V-D8000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • D
  mAh:
  • 8000mAh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-D5000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh12v-D5000mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-D5000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh12v-D5000mAh chính hãng
  MSP: 12V-D5000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • D
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 12v
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin máy khoan BPS-120, 12V2000mAh NiMh-NiCd | Bảo hành sử dụng 6 tháng

  Pin máy khoan BPS-120, 12V2000mAh NiMh-NiCd | Bảo hành sử dụng 6 tháng
  MSP: BPS-120
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12vSC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12vSC2000mAh, Pin sạc khối 12vSC2000mAh NiMh-NiCd

  Pin sạc 12vSC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12vSC2000mAh, Pin sạc khối 12vSC2000mAh NiMh-NiCd
  MSP: 12VSC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 10,8V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 10,8V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 10,8V-SC2000mAh

  Pin sạc 10,8V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 10,8V-SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 10,8V-SC2000mAh
  MSP: 10,8V-SC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 10.8V
  ĐVT=1Bộ:
  • 9 cells
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 10,8V-SC1500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-Nicd 10,8V-SC1500mAh

  Pin sạc 10,8V-SC1500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-Nicd 10,8V-SC1500mAh
  MSP: 10,8VSC1500MAH
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 1500mAh
  Điện thế:
  • 10.8V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  ĐVT=1Bộ:
  • 9 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-1000mAh

  Pin sạc 12V-1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-1000mAh
  MSP: 12V1000MAH
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-AA1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA1300mAh

  Pin sạc 12V-AA1300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA1300mAh
  MSP: 12VAA1300MAH
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 1300mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-D10 000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-D10 000mAh

  Pin sạc 12V-D10 000mAh NiMh-NiCd, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-D10 000mAh
  MSP: 12V-D10 000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • D
  mAh:
  • 10000mAh
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 10,8V-SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-SC3000mAh chính hãng

  Pin sạc 10,8V-SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-SC3000mAh chính hãng
  MSP: 10,8V-SC3000
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh:
  • 3000mAh
  Điện thế:
  • 10.8V
  ĐVT=1Bộ:
  • 9 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 10,8V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-AA1000mAh chính hãng

  Pin sạc 10,8V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-AA1000mAh chính hãng
  MSP: 10,8V-AA1000
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 10.8V
  ĐVT=1Bộ:
  • 9 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 10,8V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-AA2000mAh chính hãng

  Pin sạc 10,8V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 10,8V-AA2000mAh chính hãng
  MSP: 10,8V-AA2200
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 2200mAh
  Điện thế:
  • 10.8V
  ĐVT=1Bộ:
  • 9 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA1200mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA1200mAh chính hãng
  MSP: 12V-AA1200
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 1200mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA700mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA700mAh chính hãng
  MSP: 12V-AA700
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 700mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-AA2300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA2300mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-AA2300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA2300mAh chính hãng
  MSP: 12V-AA2300
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 2300mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA2200mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-AA2200mAh chính hãng
  MSP: 12V-AA2200MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 2200mAh
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V-18670-4200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-18670-4200mAh chính hãng

  Pin sạc 12V-18670-4200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 12V-18670-4200mAh chính hãng
  MSP: 12V-18670-4200MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 18670,4/3AF
  mAh:
  • 4200mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 12V AA2100mAh NMH/NICD chính hãng

  Pin sạc 12V AA2100mAh NMH/NICD chính hãng
  MSP: 12V-AA2100MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh:
  • 2100mAh
  Điện thế:
  • 12v
  ĐVT=1Bộ:
  • 10 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
  Lên đầu trang