Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc 9,6V - Pin công nghiệp 9,6V
 • grid
 • list

Pin sạc 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-SC2000mAh

Pin sạc 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-SC2000mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-SC2000mAh
MSP: 9.6V-SC2000MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
mAh Pin:
 • 2000mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh

Pin sạc 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6v-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6v-18670-4500mAh
MSP: 9.6V-18670-4500MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
mAh Pin:
 • 4500mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 8HR-4/3FAUPC; Pin sạc NiMh 8HR-4/3FAUPC (9.6v-4500mAh-18670)

Pin sạc 8HR-4/3FAUPC; Pin sạc NiMh 8HR-4/3FAUPC (9.6v-4500mAh-18670)
MSP: 8HR-4/3FAUPC
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
mAh Pin:
 • 4500mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6V-18670-4500mAh

Pin sạc 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 9.6V-18670-4500mAh; Pin sạc NiCd 9.6V-18670-4500mAh
MSP: 9.6V-18670-4500MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
mAh Pin:
 • 4500mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc NiMh-NiMh 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc khối 9.6v-2/3AAA350mAh

Pin sạc 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc NiMh-NiMh 9.6v-2/3AAA350mAh; Pin sạc khối 9.6v-2/3AAA350mAh
MSP: 9.6V-2/3AAA350MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 2/3AAA
mAh Pin:
 • 350mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 9.6v-18670-4200mAh

Pin sạc 9.6v-18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-18670-4200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 9.6v-18670-4200mAh
MSP: 9.6V-18670-4200MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 18670,4/3AF
mAh Pin:
 • 4200mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6v-17670-3700mAh; Pin sạc NiMh-NIcd 9.6v-17670-3700mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-17670-3700mAh

Pin sạc 9.6v-17670-3700mAh; Pin sạc NiMh-NIcd 9.6v-17670-3700mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-17670-3700mAh
MSP: 9.6V-17670-3700MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 7/5A
mAh Pin:
 • 3700mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 9.6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-AA2200mAh

Pin sạc 9.6v-AA2200mAh; Pin sạc NiMh-NiCd 9.6v-AA2200mAh; Pin sạc công nghiệp 9.6v-AA2200mAh
MSP: 9.6V-AA2200MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
mAh Pin:
 • 2200mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9.6V-AA1000mAh, Pin sạc NiMh-NiCd 9.6V-AA1000mAh

Pin sạc 9.6V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9.6V-AA1000mAh, Pin sạc NiMh-NiCd 9.6V-AA1000mAh
MSP: 9.6V-AA1000MAH
Cỡ pin:
 • AA
mAh Pin:
 • 1000mAh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 5năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9.6vAA2300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9.6vAA2300mAh, Pin sạc NiMh-NiCd 9.6vAA2300mAh

Pin sạc 9.6vAA2300mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9.6vAA2300mAh, Pin sạc NiMh-NiCd 9.6vAA2300mAh
MSP: 9.6VAA2300MAH
Cỡ pin:
 • AA
mAh Pin:
 • 2300mAh
Điện tích(V):
 • 9.6V
Type:
 • sạc NiMh
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 5năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9,6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA700mAh

Pin sạc 9,6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA700mAh
MSP: 9,6VAA700MAH
Cỡ pin:
 • AA
mAh Pin:
 • 700mAh
Điện tích(V):
 • 9.6V
ĐVT=1Bộ:
 • 8 cells
Bảohành:
 • 6 tháng
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 9,6V-2/3AAA-350mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-2/3AAA-350mAh

Pin sạc 9,6V-2/3AAA-350mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-2/3AAA-350mAh
MSP: 9,6V-2/3AAA-350MAH
Cỡ pin:
 • 2/3AAA
mAh Pin:
  Điện tích(V):
  • 9.6V
  ĐVT=1Bộ:
  • 8 cells
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 9,6V-SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-SC3400mAh

  Pin sạc 9,6V-SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-SC3400mAh
  MSP: 9,6V-SC3400MAH
  Cỡ pin:
  • SC
  mAh Pin:
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 5năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9,6V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA1200mAh chính hãng

   Pin sạc 9,6V-AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA1200mAh chính hãng
   MSP: 9,6V-1200
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 1200mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9,6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA700mAh chính hãng

   Pin sạc 9,6V-AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA700mAh chính hãng
   MSP: 9,6V-AA700
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 1200mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9,6V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA1000mAh chính hãng

   Pin sạc 9,6V-AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA1000mAh chính hãng
   MSP: 9,6V-AA1000
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 1000mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9,6V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA2200mAh chính hãng

   Pin sạc 9,6V-AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 9,6V-AA2200mAh chính hãng
   MSP: 9,6V-AA2200MAH
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 2200mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9.6V AA2100mAh NIMH/NICD chính hãng

   Pin sạc 9.6V AA2100mAh NIMH/NICD chính hãng
   MSP: AA2100MAH-9.6V
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 2100mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc 9.6V AA1800mAh , Pin sạc công nghiệp NIMH/NICD9,6V-AA1800mAh chính hãng

   Pin sạc 9.6V AA1800mAh , Pin sạc công nghiệp NIMH/NICD9,6V-AA1800mAh chính hãng
   MSP: AA1800MAH-9.6V
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   mAh Pin:
   • 1800mAh
   Điện tích(V):
   • 9.6V
   ĐVT=1Bộ:
   • 8 cells
   Bảohành:
   • 6 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
   Lên đầu trang