Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
PIN DI ĐỘNG - PIN SẠC DỰ PHÒNG - PIN LAPTOP
 • grid
 • list

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm
MSP: PD20W
HSX:
 • Hammer
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 10000mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 325.000 đ đ Giá cũ: 325.000 đ đ

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm
MSP: PD20W
HSX:
 • Hammer
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 10000mAh
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
starstarstarstarstar
Giá: 325.000 đ đ Giá cũ: 325.000 đ đ

Hammer HP1 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HP1 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

Hammer HP1 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HP1 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
MSP: HP1
HSX:
 • Hammer
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 298.000 đ đ Giá cũ: 298.000 đ đ

  Hammer HP3 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HP3 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

  Hammer HP3 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HP3 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
  MSP: HP3
  HSX:
  • Hammer
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 20000mAh
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 375.000 đ đ Giá cũ: 375.000 đ đ

  Hammer HP3 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HP3 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

  Hammer HP3 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HP3 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
  MSP: HP3
  HSX:
  • Hammer
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 20000mAh
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 375.000 đ đ Giá cũ: 375.000 đ đ

  Hammer HQ6 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HQ6 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

  Hammer HQ6 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HQ6 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
  MSP: HQ6
  HSX:
  • Hammer
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
   Bảohành:
   • 1năm
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   starstarstarstarstar
   Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

   Hammer HQ6 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HQ6 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

   Hammer HQ6 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HQ6 với dung lượng chuẩn 10 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
   MSP: HQ6
   HSX:
   • Hammer
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    starstarstarstarstar
    Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

    Hammer HQ7 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HQ7 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

    Hammer HQ7 (VỎ ĐEN), Pin sạc dự phòng Hammer HQ7 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
    MSP: HQ7
    HSX:
    • Hammer
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 20000mAh
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    starstarstarstarstar
    Giá: 345.000 đ đ Giá cũ: 345.000 đ đ

    Hammer HQ7 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HQ7 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm

    Hammer HQ7 (VỎ TRẮNG), Pin sạc dự phòng Hammer HQ7 với dung lượng chuẩn 20 000mAh chính hãng |Bảo hành 01 năm
    MSP: HQ7
    HSX:
    • Hammer
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 20000mAh
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    starstarstarstarstar
    Giá: 345.000 đ đ Giá cũ: 345.000 đ đ

    OPPO BLP681, Pin di động OPPO BLP681 (3500mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

    OPPO BLP681, Pin di động OPPO BLP681 (3500mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
    MSP: BLP681
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
    • 3500mAh
    Điện thế:
    • 3.7V
    Type:
    • Pin Sạc
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    starstarstarstarstar
    Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

    OPPO BLP601, Pin di động OPPO BLP601 (3075mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

    OPPO BLP601, Pin di động OPPO BLP601 (3075mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
    MSP: BLP601
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
     Điện thế:
     • 3.7V
     Type:
     • Pin Sạc
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     starstarstarstarstar
     Giá: 189.000 đ đ Giá cũ: 189.000 đ đ

     OPPO BLP673, Pin di động OPPO BLP673 (4230mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

     OPPO BLP673, Pin di động OPPO BLP673 (4230mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
     MSP: BLP673
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Pin Sạc
      Bảohành:
      • 1năm
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      starstarstarstarstar
      Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

      Nokia BP-4U, Pin di động Nokia BP-4U (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm

      Nokia BP-4U, Pin di động Nokia BP-4U (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm
      MSP: BP-4U
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      mAh:
       Điện thế:
       • 3.7V
       Type:
       • Pin Sạc
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       • Mới 100%
       Đóng gói:
       • 1 cái
       starstarstarstarstar
       Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

       Nokia BP-4C, Pin di động Nokia BP-4L (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm

       Nokia BP-4C, Pin di động Nokia BP-4L (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm
       MSP: BP-4C
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       mAh:
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Pin Sạc
        Bảohành:
        • 1năm
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Đóng gói:
        • 1 cái
        starstarstarstarstar
        Giá: 86.000 đ đ Giá cũ: 86.000 đ đ

        Nokia BP-4L, Pin di động Nokia BP-4L (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm

        Nokia BP-4L, Pin di động Nokia BP-4L (1300mAh lithium iOn 3.7v-3.85v) chính hãng |Bảo hành 01 năm
        MSP: BP-4L
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        mAh:
         Điện thế:
         • 3.7V
         Type:
         • Pin Sạc
         Bảohành:
         • 1năm
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         • Mới 100%
         Đóng gói:
         • 1 cái
         starstarstarstarstar
         Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

         Samsung EBBG530CBE, Pin di động Samsung EBBG530CBE (1550mAh, 3.7V-3.85V Lithium iOn) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm

         Samsung EBBG530CBE, Pin di động Samsung EBBG530CBE (1550mAh, 3.7V-3.85V Lithium iOn) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm
         MSP: EBBG530CBE
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         mAh:
          Điện thế:
          • 3.7V
          Type:
          • Pin Sạc
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

          Samsung J4PLUS, Pin di động Samsung J4PLUS (3300mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng

          Samsung J4PLUS, Pin di động Samsung J4PLUS (3300mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng
          MSP: J4PLUS
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          mAh:
           Điện thế:
           • 3.7V
           Type:
           • Pin Sạc
           Bảohành:
           • 1năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           • Mới 100%
           starstarstarstarstar
           Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

           Samsung A10, Pin di động Samsung A10 (3300mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

           Samsung A10, Pin di động Samsung A10 (3300mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
           MSP: A10
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           mAh:
            Điện thế:
            • 3.7V
            Type:
            • Pin Sạc
            Bảohành:
            • 1năm
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            • Mới 100%
            starstarstarstarstar
            Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

            Samsung A20, Pin di động Samsung A20 (4000mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

            Samsung A20, Pin di động Samsung A20 (4000mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
            MSP: A20
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            mAh:
            • 4000mAh
            Điện thế:
            • 3.7V
            Type:
            • Pin Sạc
            Bảohành:
            • 1năm
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            • Mới 100%
            starstarstarstarstar
            Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

            Samsung A12, Pin di động Samsung A12 (5000mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

            Samsung A12, Pin di động Samsung A12 (5000mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
            MSP: A12
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            mAh:
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Pin Sạc
             Bảohành:
             • 1năm
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             starstarstarstarstar
             Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

             Cell pin box sạc dự phòng Panasonic NCR16850BD 3200mAh; Pin sạc 3.7v 18650 Panasonic NCR16850BD 3200mAh chính hãng

             Cell pin box sạc dự phòng Panasonic NCR16850BD 3200mAh; Pin sạc 3.7v 18650 Panasonic NCR16850BD 3200mAh chính hãng
             MSP: NCR16850BD
             HSX:
             • Panasonic
             Cỡ pin:
             • 18650
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             mAh:
             • 3200mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Ion
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Giá bán :
             - Mua 1,2 viên  = 115.000 đồng/1 viên
             - Mua 3,4,5,6 viên = 110.000 đồng/1 viên
             - Mua 7,8,9 viên  = 105.000 đồng/1 viên
             - Mua 10viên-20viên = 102.000 đồng/1 viên
             - Mua 21viên-50viên = 100.000 đồng/1 viên
             - Mua 51viên-200viên = 98.000 đồng/1viên
             - Mua 201-500viên = 97.000 đồng/1viên
             - Mua 501-1000viên = 96.000 đồng/1viên
             starstarstarstarstar
             Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

             Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

             Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
             MSP: IPHONE XS
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             mAh:
             • 3200mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Pin Sạc
             Bảohành:
             • 1năm
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Đóng gói:
             • 1 cái
             starstarstarstarstar
             Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

             Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

             Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
             MSP: IPHONE X
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             mAh:
              Điện thế:
              • 3.7V
              Type:
              • Pin Sạc
              Bảohành:
              • 1năm
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              • Mới 100%
              Đóng gói:
              • 1 cái
              starstarstarstarstar
              Giá: 380.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

              Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

              Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
              MSP: IPHONE XR
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              mAh:
               Điện thế:
               • 3.7V
               Type:
               • Pin Sạc
               Bảohành:
               • 1năm
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               • Mới 100%
               Đóng gói:
               • 1 cái
               starstarstarstarstar
               Giá: 298.000 đ đ Giá cũ: 298.000 đ đ

               Pin iPhone 8Plus; Pin điện thoại di động iPhone 8PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng /Bảo hành 01 năm

               Pin iPhone 8Plus; Pin điện thoại di động iPhone 8PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng /Bảo hành 01 năm
               MSP: IPHONE 8PLUS
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Điện thế:
               • 3.7V
               Type:
               • Pin Sạc
               Bảohành:
               • 1năm
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               • Mới 100%
               Đóng gói:
               • 1 cái
               starstarstarstarstar
               Giá: 248.000 đ đ Giá cũ: 248.000 đ đ

               Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

               Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
               MSP: IPHONE 7G
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2200mAh
               Điện thế:
               • 3.7V
               Type:
               • Pin Sạc
               Bảohành:
               • 1năm
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               • Mới 100%
               Đóng gói:
               • 1 cái
               starstarstarstarstar
               Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

               Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

               Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
               MSP: IPHONE 6SP
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
                Điện thế:
                • 3.7V
                Type:
                • Pin Sạc
                Bảohành:
                • 1năm
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                • Mới 100%
                Đóng gói:
                • 1 cái
                starstarstarstarstar
                Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

                Pin iPhone 7 PLUS; Pin di động iPhone 7 PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

                Pin iPhone 7 PLUS; Pin di động iPhone 7 PLUS (3430mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
                MSP: IPHONE 7P
                Xuất xứ:
                • LiênDoanh
                mAh:
                • 3500mAh
                Điện thế:
                • 3.7V
                Type:
                • Pin Sạc
                Bảohành:
                • 1năm
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                • Mới 100%
                starstarstarstarstar
                Giá: 238.000 đ đ Giá cũ: 238.000 đ đ

                Pin iPhone 8G; Pin di động iPhone 8G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

                Pin iPhone 8G; Pin di động iPhone 8G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
                MSP: IPHONE 8G
                Xuất xứ:
                • LiênDoanh
                mAh:
                • 2200mAh
                Điện thế:
                • 3.7V
                Type:
                • Pin Sạc
                Bảohành:
                • 1năm
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                • Mới 100%
                starstarstarstarstar
                Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

                Cell pin Laptop Nitecore NL1835HP; Pin sạc 3.7v Nitecore NL1835HP 3500mAh _Pin sạc 18650

                Cell pin Laptop Nitecore NL1835HP; Pin sạc 3.7v Nitecore NL1835HP 3500mAh _Pin sạc 18650
                MSP: NL1835HP
                HSX:
                • Nitecore
                Cỡ pin:
                • 18650
                Xuất xứ:
                • LiênDoanh
                mAh:
                • 3500mAh
                Điện thế:
                • 3.7V
                Type:
                • Li-Ion
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Đóng gói : vỉ 1 viên
                Giá bán : 
                - Mua 1,2 viên  = 315.000 đồng/ vỉ 1 viên
                - MUa 3,4,5 viên  = 305.000 đồng/ vỉ 1 viên
                - Mua 6,7,8,9 viên  = 298.000 đồng/ vỉ 1 viên
                - Mua 10 viên - 50viên = 293.000 đồng/ Vỉ 1viên
                - Mua 51 viên-100 viên = 288.000 đồng/ Vỉ 1viên
                - Mua 101 viên - 500 viên = 283.000 đồng/ Vỉ 1viên
                - Mua 501viên - 1000viên = 278.000 đồng/ Vỉ 1viên

                starstarstarstarstar
                Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

                Cell pin Laptop _Pin sạc 3.7v Lithium Nitecore IMR18650 2600mAh (dòng xả 40A, Nội trở 9.62Wh)

                Cell pin Laptop _Pin sạc 3.7v Lithium Nitecore IMR18650 2600mAh (dòng xả 40A, Nội trở 9.62Wh)
                MSP: IMR18650
                HSX:
                • Nitecore
                Cỡ pin:
                • 18650
                Xuất xứ:
                • LiênDoanh
                mAh:
                • 2600mAh
                Điện thế:
                • 3.7V
                Type:
                • Li-Ion
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Đóng gói : 1 viên. PIN CHÍNH HÃNG NITECORE 
                Giá bán :
                - MUa 1,2 viên  = 268.000 đồng/ viên
                - Mua 3,4,5viên  = 258 .000 đồng/ viên
                - Mua 6,7,8,9 viên   = 253.000 đồng/ viên
                - Mua 10viên-30viên = 249.000 đồng/ viên
                - Mua 31viên-60viên = 247.000 đồng/ viên
                - Mua 61viên-90viên = 245.000 đồng/ viên
                - Mua 91viên-150viên = 244.000 đồng/ viên 
                - Mua 150 -250viên = 243.000 đồng/ viên
                - Mua 251 -350viên = 242.000 đồng/ viên
                - Mua 351-500viên = 241.000 đồng/ viên 
                - Mua 501-10 000viên = 240.000 đồng/ viên 
                starstarstarstarstar
                Giá: 268.000 đ đ Giá cũ: 268.000 đ đ

                Cell pin Laptop Sanyo NCR18650GA; Pin sạc Lithium 3.7v Sanyo NCR18650GA 3500mAh dòng xả 10A

                Cell pin Laptop Sanyo NCR18650GA; Pin sạc Lithium 3.7v Sanyo NCR18650GA 3500mAh dòng xả 10A
                MSP: NCR18650GA
                HSX:
                 Cỡ pin:
                 • 18650
                 Xuất xứ:
                 • NHẬT
                 mAh:
                 • 3500mAh
                 Điện thế:
                 • 3.7V
                 Type:
                 • Li-Ion
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Mã sản phẩm: NCR18650GA
                 PIN CHÍNH HÃNG 
                 BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
                 YÊU CẦU : 
                 (Không bảo hành khi sử dụng khác máy sạc-sạc sai dòng điện 
                 và tự ý bấm ghép pin-chế ghép pin) 
                 Giá bán /01 viên: 
                 - Mua 1,2 viên  = 179.000 đ/01viên
                 - Mua 3,4,5 viên = 175.000 đ/01viên
                 - Mua 6,7,8,9 viên = 172.000 đ/01viên 
                 - Mua 10-50viên = 169.000 đ/01viên
                 - Mua 50-80viên = 168.000 đ/01viên
                 - Mua 80-110viên = 167.000 đ/01viên 
                 - Mua trên 110viên= 166.000 đ/01viên

                 starstarstarstarstar
                 Giá: 179.000 đ đ Giá cũ: 179.000 đ đ

                 Cell pin Laptop Panasonic NCR16850BD 3200mAh; Pin sạc 3.7v 18650 Panasonic NCR16850BD 3200mAh chính hãng

                 Cell pin Laptop Panasonic NCR16850BD 3200mAh; Pin sạc 3.7v 18650 Panasonic NCR16850BD 3200mAh chính hãng
                 MSP: NCR18650BD
                 HSX:
                 • Panasonic
                 Cỡ pin:
                 • 18650
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 mAh:
                 • 3200mAh
                 Điện thế:
                 • 3.7V
                 Type:
                 • Li-Ion
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Giá bán :
                 - Mua 1,2 viên  = 115.000 đồng/1 viên
                 - Mua 3,4,5,6 viên = 110.000 đồng/1 viên
                 - Mua 7,8,9 viên  = 105.000 đồng/1 viên
                 - Mua 10viên-20viên = 102.000 đồng/1 viên
                 - Mua 21viên-50viên = 100.000 đồng/1 viên
                 - Mua 51viên-200viên = 98.000 đồng/1viên
                 - Mua 201-500viên = 97.000 đồng/1viên
                 - Mua 501-1000viên = 96.000 đồng/1viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                 KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG

                 KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG
                 MSP: KORA-008
                 HSX:
                 • Koracell
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 mAh:
                  Bảohành:
                  • 1năm
                  T.Trạng:
                  • Hết hàng
                  Giá cho:
                  • 1 cái
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                  KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG

                  KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG
                  MSP: KORA-008
                  HSX:
                  • Koracell
                  Xuất xứ:
                  • LiênDoanh
                  mAh:
                   Bảohành:
                   • 1năm
                   T.Trạng:
                   • Hết hàng
                   Giá cho:
                   • 1 cái
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                   KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG

                   KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG
                   MSP: KORA-008
                   HSX:
                   • Koracell
                   Xuất xứ:
                   • LiênDoanh
                   mAh:
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Hết hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                    KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG

                    KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG
                    MSP: KORA-011
                    HSX:
                    • Koracell
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Hết hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

                    KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG

                    KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG
                    MSP: KORA-011
                    HSX:
                    • Koracell
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Hết hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)
                    MSP: HAM-05
                    HSX:
                    • Hammer
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    mAh:
                    • 10000mAh
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Hết hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)
                    MSP: HAM-05
                    HSX:
                    • Hammer
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    mAh:
                    • 10000mAh
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)

                    HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)
                    MSP: HAMMER4800
                    HSX:
                    • Hammer
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    mAh:
                    • 10000mAh
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    Giá cho:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                    Pin điện thoại di động Nokia BL-5CT Li-On 1050mAh-3.7V

                    Pin điện thoại di động Nokia BL-5CT Li-On 1050mAh-3.7V
                    MSP: NOKIA BL-5CT
                    Điện thế:
                    • 3.7V
                    Bảohành:
                    • 1năm
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    Đóng gói:
                    • 1 cái
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

                    Pin điện thoại di động Nokia BL-5T Li-On 1200mAh-3.7V chính hãng |BP-NK-5T-1200

                    Pin điện thoại di động Nokia BL-5T Li-On 1200mAh-3.7V chính hãng |BP-NK-5T-1200
                    MSP: NOKIA BL-5T
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    mAh:
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

                     Pin điện thoại di động Nokia BL-5C Li-On 1150mAh 3.7V |BP-NK-5C-1150|

                     Pin điện thoại di động Nokia BL-5C Li-On 1150mAh 3.7V |BP-NK-5C-1150|
                     MSP: NOKIA BL-5C
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     mAh:
                     • 1200mAh
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

                     Samsung Galaxy S5, Pin di động Samsung Galaxy S5 (2750mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

                     Samsung Galaxy S5, Pin di động Samsung Galaxy S5 (2750mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
                     MSP: GALAXY S5
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     mAh:
                     • 2700mAh
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

                     Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng

                     Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng
                     MSP: IPHONE 5S
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

                     Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng

                     Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng
                     MSP: IPHONE 5G
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     mAh:
                     • 1400mAh
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

                     Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

                     Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
                     MSP: IPHONE 6G
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     mAh:
                     • 2200mAh
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

                     Pin iPhone 6S; Pin điện thoại di động iPhone 6S (2280mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm

                     Pin iPhone 6S; Pin điện thoại di động iPhone 6S (2280mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 01 năm
                     MSP: IPHONE 6S
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     mAh:
                     • 2200mAh
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Pin Sạc
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

                     Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng

                     Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng
                     MSP: IPHONE 6PLUS
                     Điện thế:
                     • 3.7V
                     Bảohành:
                     • 1năm
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     Đóng gói:
                     • 1 cái
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

                     Cell pin box sạc dự phòng Pin 18650 lithium 3.7v Dolidada INR18650-35E (3400mAh-3500mAh) Dòng xả 25A

                     Cell pin box sạc dự phòng Pin 18650 lithium 3.7v Dolidada INR18650-35E (3400mAh-3500mAh) Dòng xả 25A
                     MSP: INR18650-35E
                     HSX:
                      Cỡ pin:
                      • 18650
                      Xuất xứ:
                      • China TW
                      mAh:
                       Điện thế:
                       • 3.7V
                       Type:
                       • Li-Ion
                       T.Trạng:
                       • Còn hàng
                       Giá bán/1 VIÊN : 
                       - Mua 1,2 viên  = 99.000 đồng/ viên
                       - Mua 3,4,5 viên = 94.000 đồng/ viên
                       - Mua 6,7,8,9 viên = 92.000 đồng/viên 
                       - Mua 10viên-30viên = 90.000 đồng/ viên
                       - Mua 31viên-70viên = 88.000 đồng/ viên
                       - Mua 71viên-150viên = 87.000 đồng/ viên
                       - Mua 151-500viên = 86.000 đồng/ viên
                       - Mua 501-5000viên = 85.000 đồng/ viên

                       starstarstarstarstar
                       Giá: 99.000 đ đ Giá cũ: 99.000 đ đ

                       Cell pin box sạc dự phòng Pin sạc 18650 Lithium 3.7v CyLaid IMR18650-3100mAh (Discharge 60A)

                       Cell pin box sạc dự phòng Pin sạc 18650 Lithium 3.7v CyLaid IMR18650-3100mAh (Discharge 60A)
                       MSP: IMR18650
                       HSX:
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • China TW
                        mAh:
                        • 2600mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Giá bán/VIÊN : 
                        - Mua 1,2 viên   = 109.000 đồng/viên
                        - Mua 3,4,5 viên  = 104.000 đồng/viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên   = 99.000 đồng/viên 
                        - Mua 10 -20viên  = 95.000 đồng/viên
                        - Mua 21-50viên  = 93.000 đồng/viên
                        - Mua 51-200viên  = 92.000 đồng/viên
                        - Mua 201-1000viên  = 91.000 đồng/viên
                        - Mua 1001-10000viên = 90.000 đồng/viên

                        starstarstarstarstar
                        Giá: 109.000 đ đ Giá cũ: 109.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Nitecore IMR18650; Pin sạc 3.7v Lithium Nitecore IMR18650 2600mAh (dòng xả 40A, Nội trở 9.62Wh)

                        Cell pin box sạc dự phòng Nitecore IMR18650; Pin sạc 3.7v Lithium Nitecore IMR18650 2600mAh (dòng xả 40A, Nội trở 9.62Wh)
                        MSP: IMR18650
                        HSX:
                        • Nitecore
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        mAh:
                        • 2600mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Đóng gói : 1 viên. PIN CHÍNH HÃNG NITECORE 
                        Giá bán :
                        - MUa 1,2 viên  = 268.000 đồng/ viên
                        - Mua 3,4,5viên  = 258 .000 đồng/ viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên   = 253.000 đồng/ viên
                        - Mua 10viên-30viên = 249.000 đồng/ viên
                        - Mua 31viên-60viên = 247.000 đồng/ viên
                        - Mua 61viên-90viên = 245.000 đồng/ viên
                        - Mua 91viên-150viên = 244.000 đồng/ viên 
                        - Mua 150 -250viên = 243.000 đồng/ viên
                        - Mua 251 -350viên = 242.000 đồng/ viên
                        - Mua 351-500viên = 241.000 đồng/ viên 
                        - Mua 501-10 000viên = 240.000 đồng/ viên 
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 268.000 đ đ Giá cũ: 268.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Pin sạc 18650 3.7v Samsung INR18650-20R (2000mAh) dòng xả Dischagre 20A

                        Cell pin box sạc dự phòng Pin sạc 18650 3.7v Samsung INR18650-20R (2000mAh) dòng xả Dischagre 20A
                        MSP: INR18650-20R
                        HSX:
                        • LG-Japan
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        mAh:
                        • 3500mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Giá bán/ VIÊN : 
                        - Mua 1,2 viên  = 69.000 đồng/ viên
                        - Mua 3,4,5 viên = 66.000 đồng/ viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên = 64.000 đồng/viên 
                        - Mua 10 -30viên = 63.000 đồng/ viên
                        - Mua 31-50viên = 62.000 đồng/ viên
                        - Mua 51-200viên = 61.000 đồng/viên
                        - Mua 201-500viên = 60.000 đồng/viên
                        - MUa 501-10 000viên = 59.000 đồng/ viên 
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung ICR18650-26JM; Pin sạc lithium 3.7v Samsung ICR18650-26JM (2600mAh) Dischagre 5.2A

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung ICR18650-26JM; Pin sạc lithium 3.7v Samsung ICR18650-26JM (2600mAh) Dischagre 5.2A
                        MSP: ICR18650-26JM
                        HSX:
                        • Samsung
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        mAh:
                        • 2600mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Giá bán : 
                        - Mua 1,2 viên  = 89.000 đồng/ viên
                        - Mua 3,4,5 viên = 84.000 đồng/ viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên = 82.000 đồng/viên 
                        - Mua 10 -30viên = 81.000 đồng/ viên
                        - Mua 31-50viên = 80.000 đồng/ viên
                        - Mua 51-200viên = 79.000 đồng/viên
                        - Mua 201-500viên = 78.000 đồng/viên
                        - MUa 501-10 000viên = 77.000 đồng/ viên 
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung INR18650-35E; Pin sạc 3.7v 18650 Samsung INR18650-35E (3500mAh 3.7v) chính hãng

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung INR18650-35E; Pin sạc 3.7v 18650 Samsung INR18650-35E (3500mAh 3.7v) chính hãng
                        MSP: INR18650-35E
                        HSX:
                        • Samsung
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        mAh:
                        • 3500mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Giá bán :
                        - Mua 1,2 viên  = 98.000 đồng/1 viên
                        - Mua 3,4,5,6 viên = 94.000 đồng/1 viên
                        - Mua 7,8,9 viên  = 90.000 đồng/1 viên
                        - Mua 10viên-20viên = 89.000 đồng/1 viên
                        - Mua 21viên-50viên = 87.000 đồng/1 viên
                        - Mua 51viên-200viên = 86.000 đồng/1viên
                        - Mua 201-500viên = 85.000 đồng/1viên
                        - Mua 501-1000viên = 84.000 đồng/1viên

                        starstarstarstarstar
                        Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Panasonic NCR18650B; Pin sạc 3.7v Panasonic NCR18650B 3400mAh Discharge 6.7A chính hãng

                        Cell pin box sạc dự phòng Panasonic NCR18650B; Pin sạc 3.7v Panasonic NCR18650B 3400mAh Discharge 6.7A chính hãng
                        MSP: NCR18650B
                        HSX:
                        • Panasonic
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • NHẬT
                        mAh:
                        • 3400mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Giá bán : 
                        - Mua 1,2 viên  = 149.000 đồng/ viên
                        - Mua 3,4,5 viên = 144.000 đồng/ viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên = 142.000 đồng/viên 
                        - Mua 10viên-30viên = 139.000 đồng/ viên
                        - Mua 31viên-70viên = 137.000 đồng/ viên
                        - Mua 71viên-150viên = 136.000 đồng/ viên 
                        - Mua 151-300viên = 135.000 đồng/ viên 
                        - Mua 301-500viên = 134.000 đồng/ viên
                        - Mua 501-5000viên = 133.000 đồng/ viên
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 149.000 đ đ Giá cũ: 149.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Sanyo NCR18650GA; Pin sạc Lithium 3.7v Sanyo NCR18650GA 3500mAh dòng xả 10A

                        Cell pin box sạc dự phòng Sanyo NCR18650GA; Pin sạc Lithium 3.7v Sanyo NCR18650GA 3500mAh dòng xả 10A
                        MSP: NCR18650GA
                        HSX:
                        • Sanyo
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • NHẬT
                        mAh:
                        • 3500mAh
                        Điện thế:
                        • 3.7V
                        Type:
                        • Li-Ion
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Mã sản phẩm: NCR18650GA
                        PIN CHÍNH HÃNG 
                        BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
                        YÊU CẦU : 
                        (Không bảo hành khi sử dụng khác máy sạc-sạc sai dòng điện 
                        và tự ý bấm ghép pin-chế ghép pin) 
                        Giá bán /01 viên: 
                        - Mua 1,2 viên  = 179.000 đ/01viên
                        - Mua 3,4,5 viên = 175.000 đ/01viên
                        - Mua 6,7,8,9 viên = 172.000 đ/01viên 
                        - Mua 10-50viên = 169.000 đ/01viên
                        - Mua 50-80viên = 168.000 đ/01viên
                        - Mua 80-110viên = 167.000 đ/01viên 
                        - Mua trên 110viên= 166.000 đ/01viên

                        starstarstarstarstar
                        Giá: 179.000 đ đ Giá cũ: 179.000 đ đ

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung INR18650-25R; Pin sạc lithium 3.7v Samsung INR18650-25R 2500mAh _Discharge 20A

                        Cell pin box sạc dự phòng Samsung INR18650-25R; Pin sạc lithium 3.7v Samsung INR18650-25R 2500mAh _Discharge 20A
                        MSP: INR18650-25R
                        HSX:
                        • Samsung
                        Cỡ pin:
                        • 18650
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        mAh:
                         Điện thế:
                         • 3.7V
                         Type:
                         • Li-Ion
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         Giá bán : 
                         - Mua 1,2 viên  = 99.000 đồng/viên
                         - Mua 3,4,5 viên = 94.000 đồng/viên
                         - Mua 6,7,8,9 viên = 92.000 đồng/viên 
                         - Mua 10 -20viên = 90.000 đồng/viên
                         - Mua 21-50viên = 88.000 đồng/viên
                         - Mua 51-200viên = 87.000 đồng/viên
                         - Mua 201-1000viên = 86.000 đồng/viên
                         - Mua 1001-10 000viên= 85.000 đồng/viên
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 99.000 đ đ Giá cũ: 99.000 đ đ

                         Energizer UE4001M, Pin sạc dự phòng Energizer UE4001M - 4000mAh |TẠM HẾT HÀNG

                         Energizer UE4001M, Pin sạc dự phòng Energizer UE4001M - 4000mAh |TẠM HẾT HÀNG
                         MSP: UE4001M
                         HSX:
                         • Energizer
                         Xuất xứ:
                         • LiênDoanh
                         mAh:
                         • 4000mAh
                         Bảohành:
                         • 1năm
                         T.Trạng:
                         • Hết hàng
                         Giá cho:
                         • 1 cái
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                         Energizer UE8001M, Pin sạc dự phòng Energizer UE8001M - 8000mAh |TẠM HẾT HÀNG

                         Energizer UE8001M, Pin sạc dự phòng Energizer UE8001M - 8000mAh |TẠM HẾT HÀNG
                         MSP: UE8001M
                         HSX:
                         • Energizer
                         mAh:
                          Type:
                           Bảohành:
                           • 1năm
                           T.Trạng:
                           • Hết hàng
                           starstarstarstarstar
                           Giá: 435.000 đ đ Giá cũ: 435.000 đ đ

                           Energizer UE20001, Pin sạc dự phòng Energizer UE20001 với 20 000mAh |TẠM HẾT HÀNG

                           Energizer UE20001, Pin sạc dự phòng Energizer UE20001 với 20 000mAh |TẠM HẾT HÀNG
                           MSP: UE20001
                           HSX:
                           • Energizer
                           Xuất xứ:
                           • LiênDoanh
                           mAh:
                           • 20000mAh
                           Bảohành:
                           • 1năm
                           T.Trạng:
                           • Hết hàng
                           Giá cho:
                           • 1 cái
                           starstarstarstarstar
                           Giá: 845.000 đ đ Giá cũ: 845.000 đ đ
                           Lên đầu trang