Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin 6v Lithium 2CR5, CR-P2, CR-V3
 • grid
 • list

Camelion 2CR5, Pin 2CR5; Pin 6v lithium Camelion 2CR5 chính hãng (MẪU MỚI) /Loại vỉ 1viên

Camelion 2CR5, Pin 2CR5; Pin 6v lithium Camelion 2CR5 chính hãng (MẪU MỚI) /Loại vỉ 1viên
MSP: 2CR5
HãngSX:
 • Camelion
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CAMELION 2CR5
PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán :
- MUa 1,2viên  = 119.000 đ/Vỉ
- Mua 3,4,5viên  = 114.000 đ/Vỉ
- Mua 6,7,8,9viên  = 109.000 đ/Vỉ
- Mua 10-20viên  = 107.000 đ/Vỉ
- Mua 21-30viên  = 105.000 đ/Vỉ
- Mua 31-50viên  = 103.000 đ/Vỉ
- Mua 51-70viên  = 101.000 đ/Vỉ
- Mua 71-100viên  =   99.000 đ/Vỉ
- Mua 101-150viên =   98.000 đ/Vỉ
- Mua 151-200viên  =   97.000 đ/Vỉ
- Mua 201-10 000viên =   96.000 đ/Vỉ

starstarstarstarstar
Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

Camelion CR-P2, Pin CR-P2; Pin 6v lithium Camelion CR-P2 chính hãng (MẪU MỚI) /Loại vỉ 1viên

Camelion CR-P2, Pin CR-P2; Pin 6v lithium Camelion CR-P2 chính hãng (MẪU MỚI) /Loại vỉ 1viên
MSP: CR-P2
HãngSX:
 • Camelion
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CAMELION CR-P2
PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán :
- MUa 1,2viên  = 119.000 đ/Vỉ
- Mua 3,4,5viên  = 114.000 đ/Vỉ
- Mua 6,7,8,9viên  = 109.000 đ/Vỉ
- Mua 10-20viên  = 107.000 đ/Vỉ
- Mua 21-30viên  = 105.000 đ/Vỉ
- Mua 31-50viên  = 103.000 đ/Vỉ
- Mua 51-70viên  = 101.000 đ/Vỉ
- Mua 71-100viên  =   99.000 đ/Vỉ
- Mua 101-150viên =   98.000 đ/Vỉ
- Mua 151-200viên  =   97.000 đ/Vỉ
- Mua 201-10 000viên =   96.000 đ/Vỉ
starstarstarstarstar
Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

Pin Energizer CR-V3; Pin 3v Lithium Energizer CR-V3 với 3000mAh /Loại pin Lithium không sạc

Pin Energizer CR-V3; Pin 3v Lithium Energizer CR-V3 với 3000mAh /Loại pin Lithium không sạc
MSP: CR-V3
HãngSX:
 • Energizer
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: ENERGIZER CR-V3
PIN CHÍNH HÃNG ENRGIZER CR-V3
Đóng gói : 1 viên như hình
Giá bán :
- MUa 1,2 viên  = 238.000 đồng/ viên
- Mua 3,4,5 viên  = 228.000 đồng/ viên
- Mua 6,7,8,9 viên  = 219.000 đồng/ viên
- Mua 10-50 viên  = 209.000 đồng/ viên
- MUa 50-500 viên  = 198.000 đồng/ viên
starstarstarstarstar
Giá: 238.000 đ đ Giá cũ: 238.000 đ đ

Panasonic CR-P2, Panasonic CR-P2CH/1B, Panasonic 2CP4036 lithium 6V chính hãng /Vỉ 1viên

Panasonic CR-P2, Panasonic CR-P2CH/1B, Panasonic 2CP4036 lithium 6V chính hãng /Vỉ 1viên
MSP: CR-P2CH/1B
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1 Vỉ
- Đóng gói : Vỉ 1 viên NHƯ HÌNH 
- Giá bán :
+ Mua 1,2 vỉ  = 195,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5 vỉ  = 189,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8 vỉ  = 184,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 9,10 vỉ  = 179,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 11-50vỉ = 174.000 đồng/ Vỉ 1viên
+ Mua 51-200vỉ = 172.000 đồng/ Vỉ 1viên
+ MUa 201-500vỉ  = 169.000 đồng/ Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

Panasonic CR-P2, 2CP4036 Pin 6v Lithium Panasonic CR-P2 thị trường Nội địa Nhật-vỉ Pin Chữ Nhật

Panasonic CR-P2, 2CP4036 Pin 6v Lithium Panasonic CR-P2 thị trường Nội địa Nhật-vỉ Pin Chữ Nhật
MSP: CR-P2
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CR-P2,2CP4036
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
NỘI ĐỊA NHẬT _VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN) hoặc MỸ (MADE IN USA)

- Giá bán / Vỉ 01 viên:
+ Mua 1vỉ  = 215.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5 vỉ = 210.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8,9 vỉ = 205.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ = 199.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 31vỉ-500vỉ = 197.000 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Panasonic 2CR5, 2CR-5W Pin 6v Lithium Panasonic 2CR-5W Nội địa Nhật-vỉ Pin chữ Nhật (vỉ 1viên)

Panasonic 2CR5, 2CR-5W Pin 6v Lithium Panasonic 2CR-5W Nội địa Nhật-vỉ Pin chữ Nhật (vỉ 1viên)
MSP: 2CR5
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Mỹ (USA)
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: 2CR5, 2CR-5W
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
NỘI ĐỊA NHẬT _VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
XUẤT XỨ : NHẬT (JAPAN) hoặc MỸ (MADE IN USA)

- Giá bán / Vỉ 01 viên:
+ Mua 1vỉ  = 215.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5 vỉ = 210.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8,9 vỉ = 205.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ = 199.000 đ/Vỉ 1viên
+ Mua 31vỉ-500vỉ = 197.000 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Panasonic 2CR-5W, Pin 6v Lithium Panasonic 2CR5W (2CR5) chính hãng (MẪU MỚI) Loại Vỉ 1viên

Panasonic 2CR-5W, Pin 6v Lithium Panasonic 2CR5W (2CR5) chính hãng (MẪU MỚI) Loại Vỉ 1viên
MSP: 2CR5
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 6V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: PANASONIC 2CR5
PIN 2CR5 CHÍNH HÃNG PANASONIC (MẪU MỚI)
- Đóng gói : Vỉ 1 viên NHƯ HÌNH 
- Giá bán :
+ Mua 1,2 vỉ  = 195,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 3,4,5 vỉ  = 189,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 6,7,8 vỉ  = 184,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 9,10 vỉ  = 179,000 đồng/ vỉ 1viên
+ Mua 11-50vỉ = 174.000 đồng/ Vỉ 1viên
+ Mua 51-200vỉ = 172.000 đồng/ Vỉ 1viên
+ MUa 201-500vỉ  = 169.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ
Lên đầu trang