Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR1632, Pin BR1632A
 • grid
 • list

Pin Panasonic CR1632; Pin 3v lithium Panasonic CR1632 chính hãng, Xuất xứ Indonesia

Pin Panasonic CR1632; Pin 3v lithium Panasonic CR1632 chính hãng, Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  
GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 25.000 đồng/ viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2vỉ  = 95.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5vỉ = 89.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 6,7,8,9vỉ = 87.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 21vỉ-30vỉ = 82.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 31vỉ-50vỉ = 80.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51vỉ-80vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 81vỉ-100vỉ = 78.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 101vỉ-150vỉ = 78.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 151vỉ-200vỉ = 77.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 201vỉ-250vỉ = 77.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 251vỉ-300vỉ = 76.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 301vỉ-350vỉ = 76.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 351vỉ-9000vỉ = 75.500 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Sony CR1632, Pin 3v lithium Sony CR1632 _Xuất xứ Indonesia (Loại vỉ 1viên)

Sony CR1632, Pin 3v lithium Sony CR1632 _Xuất xứ Indonesia (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Sony
Xuất xứ:
 • Indonesia
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: SONY CR1632
PIN CHÍNH HÃNG SONY
 XUẤT XỨ : INDONESIA   
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 39.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 3,4 viên  = 35.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 5,6 viên = 32.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 8,9 viên = 30.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 10-20viên = 28.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 21-50viên = 26.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 55-100viên = 25.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 101-150viên= 23.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua trên 150viên= 22.000 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Pin Maxell CR1632; Pin đồng xu 3v lithium Maxell CR1632 (140mAh) _Cell in Japan/MẪU MỚI

Pin Maxell CR1632; Pin đồng xu 3v lithium Maxell CR1632 (140mAh) _Cell in Japan/MẪU MỚI
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 3V
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: MAXELL CR1632
PIN CHÍNH HÃNG-/MẪU MỚI. 
LOẠI ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/vỉ 5viên
. Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

VINNIC CR1632, Pin 3V Lithium VINNIC CR1632 (130mAh) chính hãng

VINNIC CR1632, Pin 3V Lithium VINNIC CR1632 (130mAh) chính hãng
MSP: CR1632
HãngSX:
 • VINNIC
Xuất xứ:
 • China TW
ĐiệntíchPin:
 • 3v
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • 1viên
Mã sản phẩm: VINNIC CR1632
Pin VINNIC CR1632 chính hãng
Đóng gói : Vỉ 5 viên
Giá bán/viên :
- Mua 1,2 viên  = 20.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 17.000 đồng/1 viên
Giá bán/ vỉ 5viên :
- Mua 1 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 43.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6  vỉ  = 40.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 38.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 10 vỉ-30vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 31-200 vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 201 -500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 501-1500vỉ = 34.000 đồng/ Vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

Pin Maxell CR1632; Pin 3v lithium Maxell CR1632 _Cell in Japan (MẪU MỚI _loại Vỉ 1viên)

Pin Maxell CR1632; Pin 3v lithium Maxell CR1632 _Cell in Japan (MẪU MỚI _loại Vỉ 1viên)
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Maxell
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện tích(V):
 • 3V
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: MAXELL CR1632
PIN CHÍNH HÃNG . XUẤT XỨ : JAPAN   
Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 3,4 viên  = 35.000 đồng/ vỉ 1viên
. Mua 5,6 viên = 32.000 đồng/ vỉ 1viên
. Mua 8,9 viên = 30.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 10viên -20viên = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 21viên-50viên = 26.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 55vỉ-100vỉ = 25.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 101vỉ-500vỉ = 23.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 501vỉ-1000 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Camelion CR1632; Pin đồng xu 3v lithium Camelion CR1632 chính hãng /Loại Vỉ 1viên

Camelion CR1632; Pin đồng xu 3v lithium Camelion CR1632 chính hãng /Loại Vỉ 1viên
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Camelion
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3V
T/phần:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Giá cho:
 • Vỉ 1viên
Mã sản phẩm: CR1632
PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  ĐỨC 
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH   
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2viên  = 29.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 3,4viên  = 25.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 5,6viên = 24.000 đ/Vỉ 1viên 
. Mua 7,8,9viên = 23.000 đ/Vỉ 1viên 
. Mua 10-20viên = 22.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 21-40viên = 21.500 đ/Vỉ 1viên
. Mua 41-70viên = 21.200 đ/Vỉ 1viên
. Mua 71-100viên = 21.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 101-150viên= 20.800 đ/Vỉ 1viên
. Mua 151-200viên= 20.600 đ/Vỉ 1viên
. Mua 201-250viên= 20.400 đ/Vỉ 1viên
. Mua trên 251viên= 20.300 đ/Vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1632 _Renata CR1632; Pin Renata CR1632 lithium 3v chính hãng _Made in Swiss (Loại Vỉ 1viên)

Pin CR1632 _Renata CR1632; Pin Renata CR1632 lithium 3v chính hãng _Made in Swiss (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR1632
HãngSX:
 • Renata
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện tích(V):
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: RENATA CR1632
PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
XUẤT XỨ : THỤY SỸ, Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 49.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 3,4 viên  = 45.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 5,6 viên = 42.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 7,8,9viên = 39.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 10viên-30viên = 37.000 đồng/ vỉ 1 viên
. Mua 31viên-70viên = 36.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 71viên-5000viên = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 49.000 đ đ Giá cũ: 49.000 đ đ

Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia

Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia
MSP: BR1632A
HãngSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • ĐồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện tích(V):
 • 3V
Type:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: BR1632A
  Pin Panasonic BR1632A chính hãng
  CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
  Loại pin chịu được Nhiệt độ cao đến 125 độ

  Giá bán/viên :
  - Mua 1,2 viên  = 265.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 255.000 đồng/1 viên
  - Mua 6,7,8,9 viên = 245.000 đồng/1 viên
  - Mua 10-30 viên = 239.000 đồng/ 1 viên 
  - Mua 31-50 viên = 234.000 đồng/ 1 viên
  - Mua 51-5000viên= 229.000 đồng/1 viên  
  starstarstarstarstar
  Giá: 265.000 đ đ Giá cũ: 265.000 đ đ

  Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng

  Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng
  MSP: CR1632
  HãngSX:
  • Philips
  Xuất xứ:
   Điện tích(V):
   • 3V
   Type:
    Mã sản phẩm: CR1632

    PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

    XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
    - Đóng gói: Vỉ 5 viên.
     
    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
    + Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

    - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
    + mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
    đ/vỉ 5viên
    + Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
    + Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
    + Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
    + Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
    + Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
    + Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
    + Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

    Pin CR1632 _Pin Sony CR1632; Pin 3v lithium Sony CR1632 (140mAh) chính hãng _Xuất xứ Indonesia

    Pin CR1632 _Pin Sony CR1632; Pin 3v lithium Sony CR1632 (140mAh) chính hãng _Xuất xứ Indonesia
    MSP: CR1632
    HãngSX:
    • Sony
    Cỡ pin:
    • ĐồngXu
    Xuất xứ:
    • Indonesia
    Điện tích(V):
    • 3V
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Mã sản phẩm: SONY CR1632
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  
    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên
    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ
    Lên đầu trang