Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin LiPolymer 20mAh-400mAh
 • grid
 • list

Pin Lipo 301730-110mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)

Pin Lipo 301730-110mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)
MSP: 301730
mAh Pin:
 • 120mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

Pin Lipo 400930, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc

Pin Lipo 400930, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 400930
mAh Pin:
 • 120mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

Pin Lipo LP-601120, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc

Pin Lipo LP-601120, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 601120
mAh Pin:
 • 120mAh
Xuất xứ:
 • China TW
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Pin Lipo 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 40mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc

Pin Lipo 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 40mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 301020
mAh Pin:
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

  Pin Lipo 500935, Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin Lipo 500935, Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 500935
  mAh Pin:
  • 120mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

  EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Liithium Lipo 3.7v 220mAh EVE96300CH _Pin ICR 10/30 chính hãng

  EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Liithium Lipo 3.7v 220mAh EVE96300CH _Pin ICR 10/30 chính hãng
  MSP: EVE96300CH
  mAh Pin:
  • 200mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc

  LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc
  MSP: 502035
  mAh Pin:
  • 300mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

  LiPolymer 701230, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701230 với 230mAh (7mmx12mmx30mm) /có sẳn mạch sạc

  LiPolymer 701230, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701230 với 230mAh (7mmx12mmx30mm) /có sẳn mạch sạc
  MSP: 701230
  mAh Pin:
  • 250mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  LiPolymer 701723, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc

  LiPolymer 701723, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc
  MSP: 701723
  mAh Pin:
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

   Lipo 511140-210mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

   Lipo 511140-210mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
   MSP: 511140
   mAh Pin:
   • 200mAh
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   Type:
   • Li-Polymer
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Lipo 400840 – 110mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

   Lipo 400840 – 110mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
   MSP: 400840
   mAh Pin:
    Xuất xứ:
    • China TW
    Điện tích(V):
    • 3.7V
    Type:
    • Li-Polymer
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

    Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch

    Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch
    MSP: 471736
    mAh Pin:
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3.7V
     Type:
     • Li-Polymer
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

     Lipo 402247, Pin sạc Lithium Li-polymer 402247 (360mAh, 4mmx22mmx47mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

     Lipo 402247, Pin sạc Lithium Li-polymer 402247 (360mAh, 4mmx22mmx47mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
     MSP: 402247
     mAh Pin:
     • 350mAh
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3.7V
     Type:
     • Li-Polymer
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

     Lipo 802035 (400mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 802035 với 400mAh (8mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch

     Lipo 802035 (400mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 802035 với 400mAh (8mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch
     MSP: 802035
     mAh Pin:
     • 400mAh
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3.7V
     Type:
     • Li-Polymer
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

     Lipo 501015, Pin sạc Li-Polymer 501015 (với 50mAh, 5mmx10mmx15mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

     Lipo 501015, Pin sạc Li-Polymer 501015 (với 50mAh, 5mmx10mmx15mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
     MSP: 501015
     mAh Pin:
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

      Lipo 402035, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 402035 (230mAh, 4mmx20mmx35mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

      Lipo 402035, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 402035 (230mAh, 4mmx20mmx35mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 402035
      mAh Pin:
      • 200mAh
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

      Lipo 351455, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 351455 (với 280mAh, 3.5mmx14mmx55mm) /Đã gắn mạch sạc sẳn

      Lipo 351455, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 351455 (với 280mAh, 3.5mmx14mmx55mm) /Đã gắn mạch sạc sẳn
      MSP: 351455
      mAh Pin:
      • 250mAh
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..

      LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..
      MSP: 801437
      mAh Pin:
       Xuất xứ:
       • China TW
       Điện tích(V):
       • 3.7V
       Type:
       • Lithium
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

       LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..

       LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..
       MSP: 801437
       HãngSX:
        mAh Pin:
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện tích(V):
         • 3.7V
         Type:
         • Lithium
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

         Pin LiPo 400942 _Pin sạc 3.7v 125mAh Dòng xả 1C (4.0mmx0.9mmx42mm), Có mạch sẳn cho Bluetooth, loa,..

         Pin LiPo 400942 _Pin sạc 3.7v 125mAh Dòng xả 1C (4.0mmx0.9mmx42mm), Có mạch sẳn cho Bluetooth, loa,..
         MSP: 400942
         HãngSX:
         • Gens(Grepow)
         mAh Pin:
         • 125mAh
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện tích(V):
         • 3.7V
         Type:
         • Lithium
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

         Pin LIPO 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3mmx10mmx12mm), Đã gắn sẳn mạch sạc

         Pin LIPO 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3mmx10mmx12mm), Đã gắn sẳn mạch sạc
         MSP: 301012
         mAh Pin:
          Xuất xứ:
          • China TW
          Điện tích(V):
          • 3.7V
          Type:
          • Lithium
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

          Lipo 802025 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 802025 với 300mAh (1.11Wh) 8mmx20mmx25mm /Đã gắn sẳn mạch sạc

          Lipo 802025 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 802025 với 300mAh (1.11Wh) 8mmx20mmx25mm /Đã gắn sẳn mạch sạc
          MSP: 802025
          mAh Pin:
           Xuất xứ:
           • China TW
           Điện tích(V):
           • 3.7V
           Type:
           • Li-Polymer
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

           Li-Polymer 701723 _Pin sạc 3.7v 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm), Máy bay, Quadcopter, Flycam

           Li-Polymer 701723 _Pin sạc 3.7v 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm), Máy bay, Quadcopter, Flycam
           MSP: 701723
           HãngSX:
            mAh Pin:
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Điện tích(V):
             • 3.7V
             Type:
             • Lithium
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

             Lipo 802030, Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc

             Lipo 802030, Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc
             MSP: 802030
             mAh Pin:
             • 800mAh
             Xuất xứ:
             • China TW
             Điện tích(V):
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

             Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

             Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
             MSP: 651723
             mAh Pin:
             • 150mAh
             Xuất xứ:
             • China TW
             Điện tích(V):
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Pin LP-303048, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-303048 (3.0mmx30mmx48mm) 400mAh, có mạch sẳn

             Pin LP-303048, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-303048 (3.0mmx30mmx48mm) 400mAh, có mạch sẳn
             MSP: 303048
             HãngSX:
              mAh Pin:
              • 400mAh
              Xuất xứ:
              • China TW
              Điện tích(V):
              • 3.7V
              Type:
              • Lithium
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

              Lipo 481037, Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

              Lipo 481037, Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
              MSP: 481037
              mAh Pin:
              • 150mAh
              Xuất xứ:
              • China TW
              Điện tích(V):
              • 3.7V
              Type:
              • Li-Polymer
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

              Pin Lipo 400909-28mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc

              Pin Lipo 400909-28mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc
              MSP: 400909
              mAh Pin:
               Xuất xứ:
               • China TW
               Điện tích(V):
               • 3.7V
               Type:
               • Li-Polymer
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ
               Lên đầu trang