Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin CR1220, Pin CMOS CR1220
 • grid
 • list

Pin CR1220 _Pin Camelion CR1220; Pin 3v lithium Camelion CR1220 (Loại Vỉ 1viên)

Pin CR1220 _Pin Camelion CR1220; Pin 3v lithium Camelion CR1220 (Loại Vỉ 1viên)
MSP: CR1220
HSX:
 • Camelion
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: CAMELION CR1220

PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  ĐỨC 
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 3,4 viên  = 25.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 5,6,7 viên = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 8,9,10 viên = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên 
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng
MSP: CR1220
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • China TW
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1220

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1220 _Pin Sony CR1220; Pin 3v lithium Sony CR1220 _Made in Indonesia

Pin CR1220 _Pin Sony CR1220; Pin 3v lithium Sony CR1220 _Made in Indonesia
MSP: CR1220
HSX:
 • Sony
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: SONY CR1220
PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

Pin Panasonic CR1220; Pin 3v lithium Panasonic CR1220 _Made in Indonesia

Pin Panasonic CR1220; Pin 3v lithium Panasonic CR1220 _Made in Indonesia
MSP: CR1220
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  
GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 25.000 đồng/ viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2vỉ  = 95.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5vỉ = 89.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 6,7,8,9vỉ = 87.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10vỉ-20vỉ = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 21vỉ-30vỉ = 82.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 31vỉ-50vỉ = 80.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51vỉ-80vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 81vỉ-100vỉ = 78.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 101vỉ-150vỉ = 78.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 151vỉ-200vỉ = 77.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 201vỉ-250vỉ = 77.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 251vỉ-300vỉ = 76.500 đ/ vỉ 5viên
. Mua 301vỉ-350vỉ = 76.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 351vỉ-9000vỉ = 75.500 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1220 _Pin Maxell CR1220; Pin 3v Lithium Maxell CR1220 _Cells in Japan

Pin CR1220 _Pin Maxell CR1220; Pin 3v Lithium Maxell CR1220 _Cells in Japan
MSP: CR1220
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL CR1220
PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
. Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
. Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
. Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
. Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
. Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên

starstarstarstarstar
Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

Renata CR1220 _Pin 3v Lithium Renata CR1220 chính hãng (Loại vỉ 1viên)

Renata CR1220 _Pin 3v Lithium Renata CR1220 chính hãng (Loại vỉ 1viên)
MSP: CR1220
HSX:
 • Renata
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Thụy Sĩ
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: RENATA CR1220
PIN CHÍNH HÃNG RENATA THỤY SỸ 
XUẤT XỨ : THỤY SỸ, Đóng gói : Vỉ 1viên
Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 39.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 3,4 viên  = 35.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 5,6 viên = 34.000 đ/Vỉ 1viên 
. Mua 7,8,9viên = 33.000 đ/Vỉ 1viên 
. Mua 10-30viên = 32.500 đ/Vỉ 1viên
. Mua 31-60viên = 32.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 61-90viên = 31.500 đ/Vỉ 1viên
. Mua 91-120viên = 31.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 121-150viên = 30.500 đ/Vỉ 1viên
. Mua 151-200viên = 30.000 đ/Vỉ 1viên
. Mua 201-250viên = 29.500 đ/Vỉ 1viên
. Mua 251-5000viên = 29.000 đ/Vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

Maxell CR1220; Pin 3v lithium Maxell CR1220 1BS PRO chính hãng Made in Japan _Loại Vỉ 1viên

Maxell CR1220; Pin 3v lithium Maxell CR1220 1BS PRO chính hãng Made in Japan _Loại Vỉ 1viên
MSP: CR1220
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL CR1220
PIN CHÍNH HÃNG MAXELL  
XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)    
Đóng gói : Vỉ 1viên

Giá bán/ vỉ 1 viên : 
. Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ Vỉ 1 viên
. Mua 5,6,7 viên = 28.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 8,9,10 viên = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên 
. Mua 11-30viên = 23.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 31-100viên = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
. Mua 101-1000viên = 21.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ
Lên đầu trang