Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Sản phẩm
 • grid
 • list

Pin AFPG804 ; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic AFPG804 lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia

Pin AFPG804 ; Pin nuôi nguồn PLC Panasonic AFPG804 lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia
MSP: AFPG804
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Maxell CR2450HR _Pin CMOS Maxell CR2450HR lithium 3V High Temperature 125℃

Maxell CR2450HR _Pin CMOS Maxell CR2450HR lithium 3V High Temperature 125℃
MSP: CR2450HR
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin CMOS CR2450 (Dây zắc cắm) _Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic CR2450 /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR2450 (Dây zắc cắm) _Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic CR2450 /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR2450
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
ZẮC CẮM NHƯ HÌNH
Giá bán : 
- Mua 1 viên  = 125.000 đồng/ 1viên
- Mua 2,3 viên  = 115.000 đồng/ 1viên
- Mua 7,8,9viên = 109.000 đồng/ 1viên 
- Mua 10viên-30viên = 104.000 đồng/ 1viên
- Mua 31viên-80viên = 99.000 đồng/ 1 viên
- Mua 81viên-5000viên= 97.000 đồng/ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

Pin AFPX-BATT (Dây zắc cắm); Pin nuôi nguồn PLC AFPX-BATT lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia

Pin AFPX-BATT (Dây zắc cắm); Pin nuôi nguồn PLC AFPX-BATT lithium 3v chính hãng /Xuất xứ Indonesia
MSP: AFPX
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin CMOS CR1616, Pin nuôi nguồn CMOS 3v Lithium Panasonic CR1616 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1616, Pin nuôi nguồn CMOS 3v Lithium Panasonic CR1616 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1616
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

CMOS CR2025; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR2025-WR

CMOS CR2025; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR2025-WR
MSP: CR2025
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 48.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 43.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 37.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 36.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 35.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 34.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 34.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 33.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 33.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 32.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS Lithium 3v Panasonic CR1620 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS Lithium 3v Panasonic CR1620 (Zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1632
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 75.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 69.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 65.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 63.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 61.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 59.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 58.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 57.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 57.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 56.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 56.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 55.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin CMOS CR1225; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR1225 (zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia

Pin CMOS CR1225; Pin nuôi nguồn CMOS máy tính Panasonic CR1225 (zắc cắm) /Xuất xứ Indonesia
MSP: CR1225
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
PIN NUÔI NGUỒN CMOS CHÍNH HÃNG 
BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 THÁNG 
DÂY ZẮC CẮM NHƯ HÌNH 

Giá bán /viên: 
. Mua 1,2viên = 95.000 đ/01viên 
. Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên 
. Mua 6,7,8,9 viên = 85.000 đ/01viên
. Mua 6,7,8,9 viên = 83.000 đ/01viên
. Mua 10-20viên = 81.000 đ/01viên
. Mua 21-30viên = 79.000 đ/01viên
. Mua 31-50viên = 78.000 đ/01viên
. Mua 51-80viên = 77.500 đ/01viên
. Mua 81-110viên = 77.000 đ/01viên
. Mua 111-150viên = 76.500 đ/01viên
. Mua 151-200viên = 76.000 đ/01viên
. Mua 201-5.000viên = 75.500 đ/01viên
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin CMOS VL1220, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic VL1220 (Pin sạc) /Zắc cắm

Pin CMOS VL1220, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic VL1220 (Pin sạc) /Zắc cắm
MSP: VL1220
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
 • ZẮC CẮM
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

Pin CMOS ML2430; Pin nuôi nguồn CMOS _Pin sạc 3v lithium Sanyo ML2430 (chân thép) /Xuất xứ NHẬT

Pin CMOS ML2430; Pin nuôi nguồn CMOS _Pin sạc 3v lithium Sanyo ML2430 (chân thép) /Xuất xứ NHẬT
MSP: CR2430
HSX:
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  • Pin Sạc
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: SANYO ML2430

  PIN SẠC 3.0V LITHIUM CHÍNH HÃNG 

  GIÁ BÁN/1 VIÊN :

  - Mua 1 viên  = 220.000 đồng/ viên

  - Mua 2,3 viên = 209.000 đồng/ viên

  - Mua 4,5,6 viên = 204.000 đồng/ viên

  - Mua 7,8,9 viên = 199.000 đồng/ viên

  - Mua 10-50viên = 194.000 đồng/ viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 220.000 đ đ Giá cũ: 220.000 đ đ

  Maxell CR2032HR, Pin 3v lithium Maxell CR2032HR (2 chân thép -Loại pin chịu được Nhiệt độ cao) chính hãng /Xuất xứ Indonesia

  Maxell CR2032HR, Pin 3v lithium Maxell CR2032HR (2 chân thép -Loại pin chịu được Nhiệt độ cao) chính hãng /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2032HR
  HSX:
  • Maxell
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: MAXELL CR2032HR

  LOẠI PIN CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ CAO HƠN 100 ĐỘ C 

  Giá bán :
  - Mua 1,2 viên  = 185.000 đồng/ viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 175.000 đồng/ viên
  - Mua 6,7,8,9 viên  = 169.000 đồng/ viên
  - Mua 10viên-30viên  = 164.000 đồng/ viên 
  - Mua 31viên-50viên = 159.000 đồng/ viên
  - Mua 51viên-90viên = 156.000 đồng/ viên
  - Mua 91viên-300viên = 154.000 đồng/ viên
  - Mua 301-5000viên = 153.000 đồng / viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 185.000 đ đ Giá cũ: 185.000 đ đ

  Panasonic CR2050B _Pin nuôi nguồn Panasonic CR2050B Lithium 3v 345mAh (chân thép) Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2050B _Pin nuôi nguồn Panasonic CR2050B Lithium 3v 345mAh (chân thép) Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2050B
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

  CMOS BR2325, Pin nuôi nguồn CMOS Panasonic BR2325 lithium 3V (chân thép) chính hãng _X.xứ Indonesia

  CMOS BR2325, Pin nuôi nguồn CMOS Panasonic BR2325 lithium 3V (chân thép) chính hãng _X.xứ Indonesia
  MSP: BR2325
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Panasonic BR2032HFN (2chân thép) _Pin 3v lithium Panasonic BR2032 (Chịu nhiệt cao 125°C)

  Panasonic BR2032HFN (2chân thép) _Pin 3v lithium Panasonic BR2032 (Chịu nhiệt cao 125°C)
  MSP: BR2032
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: BR2032HFN
  PIN PANASONIC CHÍNH HÃNG
  CHỊU NHIỆT CAO ĐẾN 125°C 
  BR2032  
  Đóng gói : 1 viên
  Giá bán / viên:
  - Mua 1,2 viên = 125.000 đ/1viên
  - MUa 3,4,5 viên = 119.000 đ/1viên
  - Mua 6,7,8,9 viên = 115.000 đ/1viên
  - Mua 10-20viên = 112.000 đ/1viên
  - Mua 21-50viên = 110.000 đ/1viên
  - Mua 50-5000viên = 108.000 đ/1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

  Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic lithium (Chân thép) /Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS CR1632, Pin nuôi nguồn CMOS lithium 3v Panasonic lithium (Chân thép) /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR1632
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  Pin CMOS ML2020/G1AN; Pin sạc 3v lithium CMOS Panasonic ML2020/H1CN /Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS ML2020/G1AN; Pin sạc 3v lithium CMOS Panasonic ML2020/H1CN /Xuất xứ Indonesia
  MSP: ML2020
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3V
  BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
  - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
  - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị
   
  KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
  - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
  - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
  - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 
  starstarstarstarstar
  Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

  Pin CMOS CR1220; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium CR1220 (chân thép như hình) /Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS CR1220; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium CR1220 (chân thép như hình) /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR1220
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  Panasonic VL1220, Pin sạc 3v lithium Panasonic VL1220 (chân thép 3 chấu hàn)

  Panasonic VL1220, Pin sạc 3v lithium Panasonic VL1220 (chân thép 3 chấu hàn)
  MSP: VL1220
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

  Panasonic VL1220, Pin sạc 3v lithium Panasonic VL1220 (chân thép 3 chấu hàn)

  Panasonic VL1220, Pin sạc 3v lithium Panasonic VL1220 (chân thép 3 chấu hàn)
  MSP: VL1220
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

  Pin CMOS VL3032/VCN, Pin sạc 3v lithium CMOS Panasonic VL3032/VCN _Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS VL3032/VCN, Pin sạc 3v lithium CMOS Panasonic VL3032/VCN _Xuất xứ Indonesia
  MSP: VL3032
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3V
  BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
  - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
  - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị
   
  KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
  - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
  - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
  - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 


  Giá bán: 
  . Mua 1 viên =295.000đ/ viên
  . Mua 3,4,5 viên = 285.000đ/ viên
  . Mua 6,7,8,9 viên = 275.000đ/ viên
  . Mua 10viên-20viên  = 269.000đ/ viên 
  . Mua 21viên-30viên = 266.000đ/ viên
  . Mua 31viên-50viên = 263.000đ/ viên
  . Mua 51viên-1000viên = 262.000đ/ viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

  Pin CMOS CR2330; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2330 /Chân thép hàn _Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS CR2330; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2330 /Chân thép hàn _Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2330
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 180.000 đ đ Giá cũ: 180.000 đ đ

  Panasonic VL2020, Pin 3v lithium sạc Panasonic VL2020 chính hãng _Made in Indonesia (Chân thép)

  Panasonic VL2020, Pin 3v lithium sạc Panasonic VL2020 chính hãng _Made in Indonesia (Chân thép)
  MSP: VL2020
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: VL2020
  PIN 3V LITHIUM SẠC CHÍNH HÃNG PANASONIC 
  GIÁ BÁN :
  . Mua 1,2 viên  = 195.000 đồng/ viên
  . MUa 3,4,5 viên  = 185.000 đồng/ viên
  . Mua 6,7,8,9 viên  = 179.000 đồng/ viên
  . Mua 10viên-30viên = 174.000 đồng/ viên 
  . Mua 31viên-50viên = 172.000 đồng/ viên
  . Mua 51viên-5000viên = 170.000 đồng/ viên
   
  PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3V
  BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
  - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
  - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị
   
  KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
  - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
  - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
  - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 
  starstarstarstarstar
  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

  Pin CMOS CR2430; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2430 (2 chân thép) /Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS CR2430; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2430 (2 chân thép) /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2430
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin CMOS BR1225/HBN (2 chân thép hàn), Pin CMOS 3v lithium Panasonic BR1225 /X.xứ Indonesia

  Pin CMOS BR1225/HBN (2 chân thép hàn), Pin CMOS 3v lithium Panasonic BR1225 /X.xứ Indonesia
  MSP: BR1225
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin CMOS BR1225A, Pin CMOS 3v lithium Panasonic BR1225A /chịu nhiệt đến 125°C /chân thép)

  Pin CMOS BR1225A, Pin CMOS 3v lithium Panasonic BR1225A /chịu nhiệt đến 125°C /chân thép)
  MSP: BR1225A
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin VL2330 Pin Panasonic VL2330; Pin sạc 3v lithium Panasonic VL2330 _Made in Japan

  Pin VL2330 Pin Panasonic VL2330; Pin sạc 3v lithium Panasonic VL2330 _Made in Japan
  MSP: VL2330
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3V
  BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
  - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
  - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị
   
  KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
  - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
  - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
  - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 
  starstarstarstarstar
  Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Panasonic BR1632A, Pin CMOS Panasonic BR1632A lithium 3V chính hãng _(Xuất xứ Indonesia)

  Panasonic BR1632A, Pin CMOS Panasonic BR1632A lithium 3V chính hãng _(Xuất xứ Indonesia)
  MSP: BR1632A
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá bán/viên :
  - Mua 1,2 viên  = 265.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 255.000 đồng/1 viên
  - Mua 6,7,8,9 viên = 245.000 đồng/1 viên
  - Mua 10-30 viên = 239.000 đồng/ 1 viên 
  - Mua 31-50 viên = 234.000 đồng/ 1 viên
  - Mua 51-5000viên = 229.000 đồng/1 viên  
  starstarstarstarstar
  Giá: 265.000 đ đ Giá cũ: 265.000 đ đ

  Pin CMOS CR2032 (chân thép hàn); Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2032 /Xuất xứ Indonesia

  Pin CMOS CR2032 (chân thép hàn); Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2032 /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2032
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá bán /viên: 
  . Mua 1,2viên = 48.000 đ/01viên 
  . Mua 3,4,5viên = 43.000 đ/01viên 
  . Mua 6,7,8,9 viên = 39.000 đ/01viên
  . Mua 6,7,8,9 viên = 38.000 đ/01viên
  . Mua 10-20viên = 37.000 đ/01viên
  . Mua 21-30viên = 36.000 đ/01viên
  . Mua 31-50viên = 35.000 đ/01viên
  . Mua 51-80viên = 34.500 đ/01viên
  . Mua 81-110viên = 34.000 đ/01viên
  . Mua 111-150viên = 33.500 đ/01viên
  . Mua 151-200viên = 33.000 đ/01viên
  . Mua 201-5.000viên = 32.500 đ/01viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

  Panasonic CR2032/GVFN (chân thép-3 chấu), Pin CMOS lithium 3v Panasonic CR2032/GVFN

  Panasonic CR2032/GVFN (chân thép-3 chấu), Pin CMOS lithium 3v Panasonic CR2032/GVFN
  MSP: CR2032
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá bán/ viên: 
  - Mua 1 viên  75.000 đ/01viên
  - Mua 2,3,4viên = 69.000 đ/01viên
  - MUa 5,6,7viên = 65.000 đ/01viên
  - Mua 8,9viên = 62.000 đ/01viên
  - Mua 10-30viên = 59.000 đ/01viên
  - Mua 31-50viên = 57.000 đ/01viên 
  - Mua 51-80viên = 56.000 đ/01viên 
  - Mua 81-110viên = 55.000 đ/01viên 
  - Mua 111-5.000viên = 54.000 đ/01viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  sonic CR2032/VCN (chân thép-2 chấu hàn), Pin CMOS lithium 3v Panasonic CR2032/VCN /X.xứ Indonesia

  sonic CR2032/VCN (chân thép-2 chấu hàn), Pin CMOS lithium 3v Panasonic CR2032/VCN /X.xứ Indonesia
  MSP: CR2032
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: CR2032/VCN
  PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
  02 CHÂN THÉP - 2 chấu hàn NẰM NGANG NHƯ HÌNH 
  XUẤT XỨ : INDONESIA
   
  Giá bán/ viên: 
  - Mua 1 viên  = 75.000 đ/01viên
  - Mua 2,3,4viên = 69.000 đ/01viên
  - MUa 5,6,7viên = 65.000 đ/01viên
  - Mua 8,9viên = 62.000 đ/01viên
  - Mua 10-30viên = 59.000 đ/01viên
  - Mua 31-50viên = 57.000 đ/01viên 
  - Mua 51-80viên = 56.000 đ/01viên 
  - Mua 81-110viên = 55.000 đ/01viên 
  - Mua 111-5.000viên = 54.000 đ/01viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin CMOS CR2032H (chân thép hàn); Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Maxell CR2032H chính hãng

  Pin CMOS CR2032H (chân thép hàn); Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Maxell CR2032H chính hãng
  MSP: CR2032H
  HSX:
  • Maxell
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá bán/ viên: 
  - Mua 1 viên  = 75.000 đ/01viên
  - Mua 2,3,4viên = 69.000 đ/01viên
  - MUa 5,6,7viên = 65.000 đ/01viên
  - Mua 8,9viên = 62.000 đ/01viên
  - Mua 10-30viên = 59.000 đ/01viên
  - Mua 31-50viên = 57.000 đ/01viên 
  - Mua 51-80viên = 56.000 đ/01viên 
  - Mua 81-110viên = 55.000 đ/01viên 
  - Mua 111-5.000viên = 54.000 đ/01viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Panasonic CR2354; Pin 3V lithium Panasonic CR2354 (02 chân thép) chính hãng /Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2354; Pin 3V lithium Panasonic CR2354 (02 chân thép) chính hãng /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2354
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 02chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

  Panasonic CR2450/G1AN; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3pins) /Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2450/G1AN; Pin nuôi nguồn CMOS 3v lithium Panasonic CR2450/G1AN (chân thép 3pins) /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2450
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • 03chânThép
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

  Panasonic CR2450 (2 chân thép nằm); Pin 3v lithium Panasonic CR2450 chính hãng /Xuất xứ Indonesia

  Panasonic CR2450 (2 chân thép nằm); Pin 3v lithium Panasonic CR2450 chính hãng /Xuất xứ Indonesia
  MSP: CR2450
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Panasonic CR2450 (2pins-Chân hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450 (thép 2 chân) như hình

  Panasonic CR2450 (2pins-Chân hàn); Pin 3v lithium Panasonic CR2450 (thép 2 chân) như hình
  MSP: CR2450
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Điện thế:
  • 3V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Hết hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  Pin CR2025 _ Duracell DL2025; Pin 3v lithium Duracell CR2025 chính hãng |MẪU MỚI

  Pin CR2025 _ Duracell DL2025; Pin 3v lithium Duracell CR2025 chính hãng |MẪU MỚI
  MSP: CR2025
  HSX:
  • Duracell
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện thế:
  • 3V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: DL2025, CR2025
  PIN CHÍNH HÃNG DURACELL
  MẪU MỚI CỦA NĂM 
  Đóng gói : Vỉ 2 viên
  Giá bán lẻ/ 1viên = 30.000 đồng/1viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
  . Mua 1,2 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 55.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 7,8,9 vỉ = 53.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 10vỉ-30vỉ  = 52.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  . Mua 31vỉ-80vỉ = 50.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 81-200vỉ = 49.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 201-500vỉ = 48.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

  Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia

  Panasonic CR2025; Pin 3v lithium Panasonic CR2025 _Made in Indonesia
  MSP: CR2025
  HSX:
  • Panasonic
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
   XUẤT XỨ : INDONESIA 
   Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
   Giá bán :
   - Mua 1,2,3vỉ  = 25.000 đ/vỉ 1viên
   - MUa 4,5,6vỉ  = 22.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 7,8,9vỉ  = 21.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 10vỉ-20vỉ  = 20.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 21vỉ-50vỉ = 19.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 51vỉ-80vỉ = 18.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 81vỉ-110vỉ = 17.500 đ/vỉ 1viên
   - Mua 111vỉ-150vỉ = 17.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 151vỉ-200vỉ = 16.500 đ/vỉ 1viên
   - Mua 201vỉ-250vỉ = 16.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 251vỉ-300vỉ = 15.500 đ/vỉ 1viên
   - Mua 301vỉ-350vỉ = 15.000 đ/vỉ 1viên
   - Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 14.500 đ/vỉ 1viên

   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)

   Maxell CR2025; Pin 3v lithium Maxell CR2025 1BS PRO Japan _Loại vỉ 1viên _Cells in Japan (MẪU MỚI)
   MSP: CR2025
   HSX:
   • Maxell
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%

   PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

   - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
   + Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
   + Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
   + Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025

   Pin 3v lithium Energizer CR2025 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025
   MSP: CR2025
   HSX:
   • Energizer
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
   ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN. HỘP 12 VỈ 1VIÊN 
   Giá  bán :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 10vỉ -30vỉ = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
   - Mua 31vỉ-80vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 81vỉ-150vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 151-250vỉ = 16.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 251-9500vỉ  = 14.000 đồng/ Vỉ 1viên  
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Panasonic CR2032A, Pin nuôi nguồn PLC Panasonic CR2032A (chịu nhiệt cao đến 125 độ C)

   Panasonic CR2032A, Pin nuôi nguồn PLC Panasonic CR2032A (chịu nhiệt cao đến 125 độ C)
   MSP: CR2032A
   HSX:
   • Panasonic
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%

   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 

   Giá bán :
   - Mua 1,2 viên  = 125.000 đồng/ viên
   - Mua 3,4,5 viên  = 115.000 đồng/ viên
   - Mua 6,7,8,9 viên  = 109.000 đồng/ viên
   - Mua 10viên-30viên  = 104.000 đồng/ viên 
   - Mua 31viên-50viên = 99.000 đồng/ viên
   - Mua 51viên-90viên = 97.000 đồng/ viên
   - Mua 91viên-300viên = 96.000 đồng/ viên
   - Mua 301-5000viên = 95.000 đồng / viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   Panasonic BR2032 _Pin 3v lithium Panasonic BR2032 _Made in Indonesia

   Panasonic BR2032 _Pin 3v lithium Panasonic BR2032 _Made in Indonesia
   MSP: BR2032
   HSX:
   • Panasonic
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • Indonesia
   Điện thế:
   • 3V
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Mã sản phẩm: PANASONIC BR2032
   PIN PANASONIC CHÍNH HÃNG
   BR2032  
   Đóng gói : 1 viên
   Giá bán :
   - Mua 1,2 viên = 97.000 đồng/ 1 viên
   - MUa 3,4,5 viên = 93.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 88.000 đồng/ 1 viên
   - Mua 10 vỉ trở lên = 83.000 đồng/ 1 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

   Pin CR2032 _Pin Toshiba CR2032; Pin 3v Lithium Toshiba CR2032 chính hãng

   Pin CR2032 _Pin Toshiba CR2032; Pin 3v Lithium Toshiba CR2032 chính hãng
   MSP: CR2032
   Giá cho:
    - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
    + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
    + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
    - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
    + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
    + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
    + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
    + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

    Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 chính hãng _Cells in Japan (MẪU MỚI)

    Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 chính hãng _Cells in Japan (MẪU MỚI)
    MSP: CR2032
    HSX:
    • Maxell
    Cỡ pin:
    • đồngXu
    Xuất xứ:
    • NHẬT
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
     T.Trạng:
     • Còn hàng

     PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

     XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
     - Đóng gói: Vỉ 5 viên. 
     - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
     + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
     + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên
     - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
     + Mua 1,2 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 5 viên 
     + mua 3,4,5vỉ = 41.000 đồng/ vỉ  5 viên 
     + Mua 6,7,8,9vỉ  = 40.000 đồng/vỉ 5 viên
     + Mua 10vỉ-30vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên
     + Mua 31vỉ-60vỉ  = 38.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
     + Mua 61vỉ-90vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 5 viên
     + Mua 91-150vỉ = 36.000 đồng/ Vỉ 5 viên
     + Mua 151-250vỉ = 35.500 đồng/ Vỉ 5 viên
     + Mua 251-500vỉ = 35.000 đồng/ Vỉ 5 viên
     + Mua 501-10 000vỉ = 34.500 đồng/ Vỉ 5 viên 
     starstarstarstarstar
     Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

     Panasonic CR2032; Pin 3v lithium Panasonic CR2032 _Made in Indonesia (MẪU MỚI)

     Panasonic CR2032; Pin 3v lithium Panasonic CR2032 _Made in Indonesia (MẪU MỚI)
     MSP: CR2032
     HSX:
     • Panasonic
     Cỡ pin:
     • đồngXu
     Xuất xứ:
      Điện thế:
      • 3V
      Type:
       T.Trạng:
       • Còn hàng

       PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC

       MẪU MỚI - ĐÓNG GÓI VỈ : 5 VIÊN  

       - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
       + Mua 1,2 viên  = 19.000 đ/01viên
       + Mua 3,4 viên  = 15.000 đ/01viên
       - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
       + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ vỉ 5viên 
       + mua 3,4,5vỉ = 62.000 đ/ vỉ 5viên 
       + Mua 6,7,8,9vỉ  = 60.000 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 10vỉ-20vỉ  = 58.000 đ/ vỉ 5Viên
       + Mua 21vỉ-30vỉ  = 57.000 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 31vỉ-50vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5Viên
       + Mua 51vỉ-80vỉ = 54.500 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 81vỉ-100vỉ  = 54.000 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 101vỉ-150vỉ  = 53.500 đ/ vỉ 5Viên
       + Mua 151vỉ-200vỉ  = 53.000 đ/ vỉ 5Viên
       + Mua 201vỉ-250vỉ  = 52.500 đ/ vỉ 5Viên
       + Mua 251vỉ-300vỉ = 52.000 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 301vỉ-350vỉ = 51.700 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 351vỉ-400vỉ = 51.500 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 401vỉ-500vỉ = 51.200 đ/ vỉ 5viên
       + Mua 500-10 000vỉ = 51.000 đ/ vỉ 5viên
       starstarstarstarstar
       Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

       Energizer ECR2032; Pin 3v lithium Energizer CR2032/ ECR2032 chính hãng

       Energizer ECR2032; Pin 3v lithium Energizer CR2032/ ECR2032 chính hãng
       MSP: CR2032
       HSX:
       • Energizer
       Cỡ pin:
       • đồngXu
       Xuất xứ:
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: ECR2032
        PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
        ĐÓNG GÓI: VỈ 5 VIÊN.
        GIÁ BÁN LẺ/ VIÊN:
        - Mua 1,2,3,4 viên = 15.000 đồng/1 viên
        GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
        - Mua 1,2,3 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 4,5,6 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 7,8,9vỉ  = 50.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 10vỉ-30vỉ = 48.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 31vỉ-70vỉ = 47.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 71vỉ-120vỉ = 46.000 đồng/ vỉ 5 viên
        - Mua 121-300vỉ = 45.500 đồng/ Vỉ 5viên
        - Mua 301-1000vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 5viên
        - Mua 1001-10 000vỉ = 44.500 đồng/ Vỉ 5viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

        Vinnic CR2032 Pin CR2032 _Pin 3v lithium Vinnic CR2032 chính hãng

        Vinnic CR2032 Pin CR2032 _Pin 3v lithium Vinnic CR2032 chính hãng
        MSP: CR2032
        HSX:
        • VINNIC
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: VINNIC CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG VINNIC, Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

        - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
        + Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên
        + Mua 3,4 viên  =  8.000 đồng/ 1 viên
        - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
        + Mua 1,2, vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5 viên 
        + mua 3,4,5 vỉ = 27.000 đ/vỉ 5 viên  
        + Mua 6,7,8  vỉ  = 25.000 
        đ/vỉ 5 viên 
        + Mua 10 vỉ -50 vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5 viên 
        + Mua 51 vỉ - 200 vỉ  = 23.000 đ/vỉ 5 viên  
        + Mua 201 vỉ - 500 vỉ = 22.000 đ/vỉ 5 viên 
        + Mua 501 vỉ - 1000 vỉ = 21.000 đ/vỉ 5 viên 
        + Mua 1001-10 000 vỉ = 20.000 đ/vỉ 5 viên  
        starstarstarstarstar
        Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

        Pin Sony CR2032; Pin 3v lithium Sony CR2032 chính hãng _Made in Indonesia

        Pin Sony CR2032; Pin 3v lithium Sony CR2032 chính hãng _Made in Indonesia
        MSP: CR2032
        HSX:
        • Sony
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • Indonesia
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: SONY CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG - XUẤT XỨ INDONESIA.   

        Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

        - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 

        + Mua 1,2,3,4 viên  = 15.000 đồng/1 viên

        - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
        + Mua 1,2, vỉ  = 59.000 đồng/vỉ 5viên 
        + mua 3,4,5 vỉ = 55.000 đồng/vỉ 5viên 
        + Mua 6,7,8 vỉ  = 52.000 đồng/vỉ 5viên
        + Mua 8,9 vỉ  = 50.000 đồng/vỉ 5 viên
        + Mua 10-50vỉ = 48.000 đồng/Vỉ 5viên
        + Mua 51-200vỉ = 47.000 đồng/Vỉ 5viên
        + Mua 201-1000 vỉ = 46.000 đồng/Vỉ 5viên
        + Mua 1001 - 5000vỉ = 45.000 đồng/Vỉ 5viên 

        starstarstarstarstar
        Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

        Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng

        Pin CR2032 _Pin Tianqiu CR2032; Pin 3v lithium Tianqiu CR2032 chính hãng
        MSP: CR2032
        HSX:
        • Tianqiu
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: TIANQIU CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU. ĐÓNG GÓI : VỈ 5VIÊN  

        - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
        + Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên
        + Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ 1 viên
        - GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 5 VIÊN
        + Mua 1,2, vỉ  = 29.000 đ/ vỉ 5viên 
        + mua 3,4 vỉ = 27.000 đ/ vỉ 5viên 
        + Mua 5,6 vỉ  = 25.000 đ/ vỉ 5viên
        + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 24.000 đ/ vỉ 5Viên
        + Mua 20vỉ-50vỉ  = 23.000 đ/ vỉ 5viên
        + Mua 51vỉ-10 000vỉ = 22.000 đ/ vỉ 5viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

        Pin CR2032 _Pin Camelion CR2032; Pin 3v lithium Camelion CR2032 _Liên doanh

        Pin CR2032 _Pin Camelion CR2032; Pin 3v lithium Camelion CR2032 _Liên doanh
        MSP: CR2032
        HSX:
        • Camelion
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: CR2032-ECR2032

        PIN CHÍNH HÃNG CAMELION  

        XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
        - Đóng gói: Vỉ 5 viên.
         
        - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
        + Mua 1,2 viên  = 10.000 đ/1viên
        + Mua 3,4 viên  =   8.000 đ/1viên

        - GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
        + Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đ/vỉ 5viên 
        + mua 3,4,5,6vỉ = 27.000 
        đ/vỉ 5viên
        + Mua 7,8,9vỉ  = 25.000 
        đ/vỉ 5viên
        + Mua 10-20vỉ  = 24.000 đ/vỉ 5viên
        + Mua 21-40vỉ = 23.000 đ/vỉ 5viên
        + Mua 41-70vỉ = 22.500 đ/vỉ 5viên
        + Mua 71-100vỉ = 22.000 đ/vỉ 5viên
        + Mua 101-140vỉ = 21.500 đ/vỉ 5viên
        + Mua 141-170vỉ = 21.200 đ/vỉ 5viên
        + Mua 171-200vỉ = 21.000 đ/vỉ 5viên
        + Mua 201-250vỉ = 20.800 đ/vỉ 5viên
        + Mua 251-300vỉ = 20.600 đ/vỉ 5viên
        + Mua 301-9.000vỉ = 20.500 đ/vỉ 5viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

        Pin CR2032 _Pin GP CR2032; Pin 3v lithium GP CR2032 DL2032 chính hãng

        Pin CR2032 _Pin GP CR2032; Pin 3v lithium GP CR2032 DL2032 chính hãng
        MSP: CR2032
        HSX:
        • GP
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện thế:
        • 3V
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: GP CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG GP

        ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN
        Giá bán/ 1viên:
        . Mua 1,2,3 viên  = 15.000 đồng/1 viên
        Giá bán/ vỉ 4viên: 
        . Mua 1,2 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 4 viên
        . Mua 3,4 vỉ  = 35.000 đồng/ Vỉ 4viên 
        . Mua 5,6, 7 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 4 viên
        . Mua 8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 4 viên
        . Mua 10 vỉ trở lên = 26.000 đồng/ vỉ 4 viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

        Voniko CR2032 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2032 chính hãng

        Voniko CR2032 _Pin đồng xu 3v lithium Voniko CR2032 chính hãng
        MSP: CR2032
        HSX:
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện thế:
         • 3V
         T.Trạng:
         • Mới 100%

         PIN CHÍNH HÃNG VONIKO. ĐÓNG GÓI VỈ : 5 VIÊN  

         - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
         + Mua 1,2 viên  = 10.000 đồng/1 viên
         + Mua 3,4 viên  = 8.000 đồng/ 1 viên
         - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
         + Mua 1,2, vỉ  = 29.000 đ/ vỉ 5viên 
         + mua 3,4 vỉ = 27.000 đ/ vỉ 5viên 
         + Mua 5,6 vỉ  = 25.000 đ/ vỉ 5viên
         + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 24.000 đ/ vỉ 5Viên
         + Mua 20vỉ-50vỉ  = 23.000 đ/ vỉ 5viên
         + Mua 51vỉ-200vỉ = 22.000 đ/ vỉ 5viên
         + Mua 201vỉ-1000vỉ = 21.000 đ/ vỉ 5viên
         + Mua 1001-10 000vỉ = 20.000 đ/ vỉ 5viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

         Maxell CR2032H, Pin đồng xu 3v lithium Maxell CR2032H _Xuất xứ NHẬT /Loại Vỉ 1viên (MẪU MỚI)

         Maxell CR2032H, Pin đồng xu 3v lithium Maxell CR2032H _Xuất xứ NHẬT /Loại Vỉ 1viên (MẪU MỚI)
         MSP: CR2032H
         HSX:
         • Maxell
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
         • NHẬT
         Điện thế:
         • 3V
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         • Mới 100%
         Mã sản phẩm: MAXELL CR2032H

         PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

         - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
         + Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
         + Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

         Renata CR2032 _Pin 3v lithium Renata CR2032 _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy sỹ

         Renata CR2032 _Pin 3v lithium Renata CR2032 _Vỉ 1viên _Xuất xứ Thụy sỹ
         MSP: CR2032
         HSX:
         • Renata
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
         • Thụy Sĩ
         Điện thế:
         • 3V
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         • Mới 100%
         Mã sản phẩm: RENATA CR2032
         PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
         Đóng gói : Vỉ 1 viên
         Giá bán/ VỈ 1VIÊN:
         - Mua 1,2 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 1viên
         - MUa 3,4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 1viên
         - Mua 7,8,9 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 24.000 đồng/ vỉ 1viên
         - Mua 31vỉ-60vỉ = 23.500 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 61vỉ-120vỉ = 23.000 đồng/ Vì 1viên
         - Mua 121vỉ-250vỉ = 22.500 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 251-5000vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên

         starstarstarstarstar
         Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

         Panasonic CR2032; Pin 3v Lithium Panasonic CR2032/1B chính hãng _Made in Indonesia (Loại vỉ 1viên)

         Panasonic CR2032; Pin 3v Lithium Panasonic CR2032/1B chính hãng _Made in Indonesia (Loại vỉ 1viên)
         MSP: CR2032
         HSX:
         • Panasonic
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
         • Indonesia
         Điện thế:
         • 3V
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         • Mới 100%
         PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
         XUẤT XỨ : INDONESIA 
         Đóng gói : Loại Vỉ 1 viên
         Giá bán :
         - Mua 1,2,3vỉ  = 25.000 đ/vỉ 1viên
         - MUa 4,5,6vỉ  = 22.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 7,8,9vỉ  = 21.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 10vỉ-20vỉ  = 20.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 21vỉ-50vỉ = 19.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 51vỉ-80vỉ = 18.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 81vỉ-110vỉ = 17.500 đ/vỉ 1viên
         - Mua 111vỉ-150vỉ = 17.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 151vỉ-200vỉ = 16.500 đ/vỉ 1viên
         - Mua 201vỉ-250vỉ = 16.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 251vỉ-300vỉ = 15.500 đ/vỉ 1viên
         - Mua 301vỉ-350vỉ = 15.000 đ/vỉ 1viên
         - Mua 351vỉ-10 000vỉ  = 14.500 đ/vỉ 1viên

         starstarstarstarstar
         Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

         Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 1BS PRO Made in Japan /Loại Vỉ 1viên

         Maxell CR2032; Pin 3v lithium Maxell CR2032 1BS PRO Made in Japan /Loại Vỉ 1viên
         MSP: CR2032
         HSX:
         • Maxell
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
         • NHẬT
         Điện thế:
         • 3V
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         • Mới 100%

         PIN CHÍNH HÃNG MAXELL, XUẤT XỨ : JAPAN

         - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
         + Mua 1,2 vỉ = 25.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 3,4,5vỉ = 22.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 6,7,8,9vỉ = 20.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 10-20vỉ = 19.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 21-50vỉ = 18.000 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 51-100vỉ = 17.500 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 101-200vỉ = 17.200 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 201-1000vỉ = 16.900 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 1001-5000vỉ = 16.700 đ/Vỉ 1viên
         + Mua 5001-10.000vỉ = 16.600 đ/Vỉ 1viên
         + Mua trên 10.000vỉ = 16.500 đ/Vỉ 1viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

         Pin 3v lithium Energizer CR2032 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2032

         Pin 3v lithium Energizer CR2032 chính hãng; Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2032
         MSP: CR2032
         HSX:
         • Energizer
         Cỡ pin:
         • đồngXu
         Xuất xứ:
          Điện thế:
          • 3V
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          • Mới 100%
          Giá cho:
           Mã sản phẩm: ENERGIZER CR2032
           PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
           ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN. HỘP 12 VỈ 1VIÊN 
           Giá  bán :
           - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
           - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên
           - Mua 7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
           - Mua 10vỉ -30vỉ = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
           - Mua 31vỉ-80vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 1viên
           - Mua 81vỉ-150vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 1viên
           - Mua 151-250vỉ = 16.000 đồng/ Vỉ 1viên
           - Mua 251-9500vỉ  = 14.000 đồng/ Vỉ 1viên  
           starstarstarstarstar
           Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

           Duracell DL2032; Pin 3v Lithium Duracell DL2032 CR2032 chính hãng

           Duracell DL2032; Pin 3v Lithium Duracell DL2032 CR2032 chính hãng
           MSP: CR2032
           HSX:
           • Duracell
           Cỡ pin:
           • đồngXu
           Xuất xứ:
           • China TW
           Điện thế:
           • 3V
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           • Mới 100%
           Mã sản phẩm: CR2032
           PIN CHÍNH HÃNG DURACELL
           MẪU MỚI CỦA NĂM 
           Đóng gói : Vỉ 2 viên
           Giá bán lẻ/ 1viên  = 30.000 đồng/1viên
           GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
           . Mua 1,2 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên
           . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 55.000 đồng/ vỉ 2 viên
           . Mua 7,8,9 vỉ = 53.000 đồng/ vỉ 2 viên
           . Mua 10vỉ-30vỉ  = 52.000 đồng/ vỉ 2 viên 
           . Mua 31vỉ-80vỉ = 50.000 đồng/ vỉ 2 viên
           . Mua 81-200vỉ = 49.000 đồng/ vỉ 2 viên
           . Mua 201-500vỉ = 48.000 đồng/ vỉ 2 viên 
           starstarstarstarstar
           Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

           Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia

           Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia
           MSP: BR1632A
           HSX:
           • Panasonic
           Cỡ pin:
           • đồngXu
           Xuất xứ:
           • Indonesia
           Điện thế:
           • 3V
           Type:
           • Lithium
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Mã sản phẩm: BR1632A
           Pin Panasonic BR1632A chính hãng
           CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
           Loại pin chịu được Nhiệt độ cao đến 125 độ

           Giá bán/viên :
           - Mua 1,2 viên  = 265.000 đồng/1 viên
           - Mua 3,4,5 viên  = 255.000 đồng/1 viên
           - Mua 6,7,8,9 viên = 245.000 đồng/1 viên
           - Mua 10-30 viên = 239.000 đồng/ 1 viên 
           - Mua 31-50 viên = 234.000 đồng/ 1 viên
           - Mua 51-5000viên= 229.000 đồng/1 viên  
           starstarstarstarstar
           Giá: 265.000 đ đ Giá cũ: 265.000 đ đ

           Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia

           Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia
           MSP: BR1632A
           HSX:
           • Panasonic
           Cỡ pin:
           • đồngXu
           Xuất xứ:
           • Indonesia
           Điện thế:
           • 3V
           Type:
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            Mã sản phẩm: BR1632A
            Pin Panasonic BR1632A chính hãng
            CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
            Loại pin chịu được Nhiệt độ cao đến 125 độ

            Giá bán/viên :
            - Mua 1,2 viên  = 265.000 đồng/1 viên
            - Mua 3,4,5 viên  = 255.000 đồng/1 viên
            - Mua 6,7,8,9 viên = 245.000 đồng/1 viên
            - Mua 10-30 viên = 239.000 đồng/ 1 viên 
            - Mua 31-50 viên = 234.000 đồng/ 1 viên
            - Mua 51-5000viên= 229.000 đồng/1 viên  
            starstarstarstarstar
            Giá: 265.000 đ đ Giá cũ: 265.000 đ đ

            Pin CR2335 / CR2335 Battery, Pin 3v lithium CR2335 (với 280mAh, 23mm x 3.5mm) chính hãng

            Pin CR2335 / CR2335 Battery, Pin 3v lithium CR2335 (với 280mAh, 23mm x 3.5mm) chính hãng
            MSP: CR2335
            Cỡ pin:
            • đồngXu
            Xuất xứ:
             Điện thế:
             • 3V
             Type:
              T.Trạng:
              • Mới 100%
              Mã sản phẩm: CR2335

              PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI 1 VIÊN

              Giá bán /01 viên:

              - Mua 01 viên  = 195.000 đ/01 viên

              - Mua 2-3 viên  = 185.000 đ/01 viên

              - Mua 4,5,6,7 viên  = 179.000 đ/01 viên

              - Mua 8,9,10 viên  = 174.000 đ/01 viên

              - Mua 11-15 viên  = 172.000 đ/01 viên

              - Mua 16-20viên  = 170.000 đ/01 viên

              - Mua 21-30viên = 169.000 đ/01 viên

              - Mua 31-50viên = 168.000 đ/01 viên

              - Mua 51-80viên = 167.000 đ/01 viên

              - MUa 81-100viên = 166.000 đ/01 viên

              - Mua 101-5000viên = 165.000 đ/01 viên

              starstarstarstarstar
              Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

              Pin CR2020, Pin 3v Lithium CR2020 (20mmx2.0mm) 115mAh chính hãng |CÒN HÀNG

              Pin CR2020, Pin 3v Lithium CR2020 (20mmx2.0mm) 115mAh chính hãng |CÒN HÀNG
              MSP: CR2020
              Cỡ pin:
              • đồngXu
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              Điện thế:
              • 3V
              Type:
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               • Mới 100%
               Mã sản phẩm: CR2020

               PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 

               Giá bán :
               - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/ viên
               - Mua 3,4,5 viên  = 49.000 đồng/ viên
               - Mua 6,7,8,9 viên  = 45.000 đồng/ viên
               - Mua 10viên-30viên  = 43.000 đồng/ viên 
               - Mua 31viên-50viên = 42.000 đồng/ viên
               - Mua 51viên-90viên = 43.000 đồng/ viên
               - Mua 91viên-300viên = 42.000 đồng/ viên
               - Mua 301-5000viên = 41.000 đồng / viên 
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               LIR1632 _Pin LIR1632, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1632 (25mAh, 16mmx3.2mm) chính hãng

               LIR1632 _Pin LIR1632, Pin sạc 3.6v Lithium Li-ion LIR1632 (25mAh, 16mmx3.2mm) chính hãng
               MSP: LIR1632
               Cỡ pin:
               • đồngXu
               Xuất xứ:
               • NHẬT
               Điện thế:
               • 3.7V
               Type:
               • Pin Sạc
               Bảohành:
               • 1 tháng
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Mã sản phẩm: LIR1632
               PIN ĐỒNG XU SẠC LITHIUM  3.6v-3.7v
               BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
               - Khi khách mua sử dụng viên rời và sạc đúng cách 
               - Sử dụng Sạc có sẳn theo thiết bị

               KHÔNG CÓ BẢO HÀNH 
               - Không có tem Bảo hành của Tràng An dán trên Pin 
               - Không bảo hành khi tự ý sử dụng bấm ghép - chế ghép 
               - Không bảo hành khi bảo quản cách và sạc sai dòng gây cháy nổ 

               Giá bán /1viên : 
               - Mua 1, 2viên  = 95.000 đ/01viên
               - Mua 3,4,5viên = 89.000 đ/01viên
               - Mua 6,7,8,9viên = 84.000 đ/01viên
               - Mua 10-20viên = 82.000 đ/01viên
               - Mua 21-40viên = 81.000 đ/01viên 
               - Mua 41-70viên = 80.000 đ/01viên 
               - Mua 71-100viên = 79.000 đ/01viên 
               - Mua 101-5.000viên = 78.000 đ/01viên 
               starstarstarstarstar
               Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ
               Lên đầu trang