Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc dự phòng KORACELL
 • grid
 • list

KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG

KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG
MSP: KORA-008
HãngSX:
 • Koracell
mAh Pin:
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Hết hàng
  Giá cho:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

  KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG

  KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG
  MSP: KORA-008
  HãngSX:
  • Koracell
  mAh Pin:
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 1năm
   T.Trạng:
   • Hết hàng
   Giá cho:
   • 1 cái
   starstarstarstarstar
   Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

   KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG

   KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG
   MSP: KORA-008
   HãngSX:
   • Koracell
   mAh Pin:
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Hết hàng
    Giá cho:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

    KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG

    KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG
    MSP: KORA-011
    HãngSX:
    • Koracell
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Hết hàng
    Giá cho:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

    KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG

    KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG
    MSP: KORA-011
    HãngSX:
    • Koracell
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Hết hàng
    Giá cho:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

    KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu xanh) |TẠM HẾT HÀNG

    KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu xanh) |TẠM HẾT HÀNG
    MSP: KORA-008
    HãngSX:
    • Koracell
    mAh Pin:
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Hết hàng
     Giá cho:
     • 1 cái
     PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
     DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
     BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

     starstarstarstarstar
     Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

     KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8800mAh |TẠM HẾT HÀNG

     KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8800mAh |TẠM HẾT HÀNG
     MSP: KORA-007
     HãngSX:
     • Koracell
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Hết hàng
     Giá cho:
     • 1 cái
     PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
     DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
     BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

     starstarstarstarstar
     Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

     KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

     KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
     MSP: KORA-020
     HãngSX:
     • Koracell
     mAh Pin:
     • 10 800mAh
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Hết hàng
     Giá cho:
     • 1 cái
     PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
     DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
     BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

     starstarstarstarstar
     Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

     KORA-012, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-012 với 10 400mAh (màu xanh)| TẠM HẾT HÀNG

     KORA-012, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-012 với 10 400mAh (màu xanh)| TẠM HẾT HÀNG
     MSP: KORA-012
     HãngSX:
     • Koracell
     mAh Pin:
      Bảohành:
      • 1năm
      T.Trạng:
      • Hết hàng
      PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
      DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

      starstarstarstarstar
      Giá: 410.000 đ đ Giá cũ: 410.000 đ đ

      KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

      KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
      MSP: KORA-007
      HãngSX:
      • Koracell
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Bảohành:
      • 1năm
      T.Trạng:
      • Hết hàng
      Giá cho:
      • 1 cái
      PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
      DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

      starstarstarstarstar
      Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

      KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu đồng) |TẠM HẾT HÀNG

      KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu đồng) |TẠM HẾT HÀNG
      MSP: KORA-008
      HãngSX:
      • Koracell
      mAh Pin:
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
       DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
       BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

       starstarstarstarstar
       Giá: 248.000 đ đ Giá cũ: 248.000 đ đ

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh (màu trắng)|TẠM HẾT HÀNG

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh (màu trắng)|TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-020
       HãngSX:
       • Koracell
       mAh Pin:
       • 10 800mAh
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
       DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
       BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

       starstarstarstarstar
       Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-020
       HãngSX:
       • Koracell
       mAh Pin:
       • 10 800mAh
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
       DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
       BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

       starstarstarstarstar
       Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

       KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-020
       HãngSX:
       • Koracell
       mAh Pin:
       • 10 800mAh
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
       DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
       BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

       starstarstarstarstar
       Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ
       Lên đầu trang