Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
PIN SẠC LI-POLYMER, PIN SẠC LI-PO, PIN LI-PO
 • grid
 • list

Pin iPod MP3 MP4 Pin sạc 3.7v Li-Polymer 351455 (với 280mAh, 3.5mmx14mmx55mm) /Đã gắn mạch sạc sẳn

Pin iPod MP3 MP4 Pin sạc 3.7v Li-Polymer 351455 (với 280mAh, 3.5mmx14mmx55mm) /Đã gắn mạch sạc sẳn
MSP: 351455
Xuất xứ:
 • China TW
mAh:
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn

  Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn
  MSP: 102050
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 903090
  starstarstarstarstar
  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

  PIN CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  PIN CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 6060100
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 955565
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 623441
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn
  MSP: 103450
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 603450
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1200mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 903052 (1200mAh, 9mmx30mmx52mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Pin CAMERA HÀNH TRÌNH Pin sạc 3.7v Lipolymer 903052 (1200mAh, 9mmx30mmx52mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 903052
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1200mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  starstarstarstarstar
  Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

  Lipo 623441, Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Lipo 623441, Pin sạc 3.7v Lipolymer 623441 (1000mAh, 6.2mmx3.4mmx4.1mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 623441
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 1000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

  Lipo 6060100, Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Lipo 6060100, Pin sạc 3.7v Lipolymer 6060100 (5000mAh, 6mmx60mmx100mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 6060100
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

  Lipo 955565, Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Lipo 955565, Pin sạc 3.7v Lipolymer 955565 (5000mAh, 9.5mmx55mmx65mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 955565
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 5000mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

  Lipo 353439, Pin sạc 3.7v Lipolymer 353439 (420mAh, 3.5mmx34mmx36mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Lipo 353439, Pin sạc 3.7v Lipolymer 353439 (420mAh, 3.5mmx34mmx36mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 353439
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
  • 400mAh
  Điện thế:
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 79.000 đ đ Giá cũ: 79.000 đ đ

  Lipo 603450, Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

  Lipo 603450, Pin sạc 3.7v Lipolymer 603450 (1200mAh, 6mmx34mmx50mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
  MSP: 603450
  starstarstarstarstar
  Giá: 97.000 đ đ Giá cũ: 97.000 đ đ

  Pin tai nghe Bluetooth LIR1254, Pin sạc Lithium Li-ion nút áo 1254 với 50mAh (12mmx5.4mm) chính hãng

  Pin tai nghe Bluetooth LIR1254, Pin sạc Lithium Li-ion nút áo 1254 với 50mAh (12mmx5.4mm) chính hãng
  MSP: LIR1254
  Xuất xứ:
  • China TW
  mAh:
   Điện thế:
   • 3.7V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

   Pin tai nghe Bluetooth 1154 _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1154 với 45mAh (11mmX5.4mm) chính hãng

   Pin tai nghe Bluetooth 1154 _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1154 với 45mAh (11mmX5.4mm) chính hãng
   MSP: LIR1154
   Xuất xứ:
   • China TW
   mAh:
    Điện thế:
    • 3.7V
    Type:
    • Lithium
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

    Pin tai nghe Bluetooth LIR1040, Pin sạc Lithium Li-ion nút LIR1040 với 30mAh (10mmx4.0mm) chính hãng

    Pin tai nghe Bluetooth LIR1040, Pin sạc Lithium Li-ion nút LIR1040 với 30mAh (10mmx4.0mm) chính hãng
    MSP: LIR1040
    Xuất xứ:
    • China TW
    mAh:
     Điện thế:
     • 3.7V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

     Pin tai nghe Bluetooth _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1054 với 38mAh (10mmx5.4mm) chính hãng

     Pin tai nghe Bluetooth _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1054 với 38mAh (10mmx5.4mm) chính hãng
     MSP: LIR1054
     Xuất xứ:
     • China TW
     mAh:
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      Pin tai nghe Bluetooth _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1654 với 120mAh (16mmx5.4mm) chính hãng

      Pin tai nghe Bluetooth _Pin sạc Lithium Li-ion nút áo LIR1654 với 120mAh (16mmx5.4mm) chính hãng
      MSP: LIR1654
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

      Pin sạc 3.7v Li-Polymer 452525, Pin sạc Li-Polymer 452525 lithium 3.7v 200mAh (Có sẳn mạch sạc)

      Pin sạc 3.7v Li-Polymer 452525, Pin sạc Li-Polymer 452525 lithium 3.7v 200mAh (Có sẳn mạch sạc)
      MSP: 452525
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 200mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      Pin sac 3.7v Lipolymer 402030, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-402030 (4.0mmx20mmx30mm) 200mAh có mạch sẳn

      Pin sac 3.7v Lipolymer 402030, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-402030 (4.0mmx20mmx30mm) 200mAh có mạch sẳn
      MSP: 402030
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 200mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      Pin sac 3.7v Lipolymer 502030, Pin sạc 3.7v Li-polymer 502030 (5mmx20mmx30mm) 250mAh có mạch sẳn

      Pin sac 3.7v Lipolymer 502030, Pin sạc 3.7v Li-polymer 502030 (5mmx20mmx30mm) 250mAh có mạch sẳn
      MSP: 502030
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 250mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

      Pin sac 3.7v Lipolymer 102050, Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn

      Pin sac 3.7v Lipolymer 102050, Pin sạc 3.7v Li-polymer 102050 (10mmx20mmx50mm) 1000mAh có mạch sẳn
      MSP: 102050
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 1000mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

      PIN FLYCAM Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ

      PIN FLYCAM Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      mAh:
      • 1800mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      Pin FLYCAM Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng

      Pin FLYCAM Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng

      Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      mAh:
      • 1800mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ

      Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      mAh:
      • 1800mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ

      LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      mAh:
      • 1800mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng

      LiPo 903565, Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng
      MSP: 903565
      Xuất xứ:
      • China TW
      Discharge:
      • 25C
      mAh:
      • 1800mAh
      starstarstarstarstar
      Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)
      MSP: 301730
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      Pin Lipo 301730-110mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)

      Pin Lipo 301730-110mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 3.7v 301730 với 110mAh (3mm x 17mm x 30mm)
      MSP: 301730
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      Pin Lipo 400930, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc

      Pin Lipo 400930, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 400930
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 400930 với 120mAh (0.9mmx4mmx30mm) | Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 400930
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc

      Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 601120
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

      Pin Lipo LP-601120, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc

      Pin Lipo LP-601120, Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-601120 (6mmx11mmx20mm) 110mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 601120
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
      • 120mAh
      Điện thế:
      • 3.7V
      Type:
      • Li-Polymer
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

      Pin Lipo 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 40mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc

      Pin Lipo 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 40mAh | Đã gắn sẳn mạch sạc
      MSP: 301020
      Xuất xứ:
      • China TW
      mAh:
       Điện thế:
       • 3.7V
       Type:
       • Li-Polymer
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

       Pin Lipo 500935, Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc

       Pin Lipo 500935, Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc
       MSP: 500935
       Xuất xứ:
       • China TW
       mAh:
       • 120mAh
       Điện thế:
       • 3.7V
       Type:
       • Li-Polymer
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

       Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc

       Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-polymer 500935 với 130mAh (0.9mmx5mmx35mm) , Đã gắn sẳn mạch sạc
       MSP: 500935
       Xuất xứ:
       • China TW
       mAh:
       • 120mAh
       Điện thế:
       • 3.7V
       Type:
       • Li-Polymer
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

       Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc

       Pin tai nghe bluetooth Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc
       MSP: 400909
       Xuất xứ:
       • China TW
       mAh:
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

        Pin tai nghe Bluetooth EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Lipo 3.7v 220mAh ICR 10/30 chính hãng

        Pin tai nghe Bluetooth EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Lipo 3.7v 220mAh ICR 10/30 chính hãng
        MSP: EVE96300CH
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 200mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

        EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Liithium Lipo 3.7v 220mAh EVE96300CH _Pin ICR 10/30 chính hãng

        EVE96300CH _Pin ICR 10/30, Pin sạc Liithium Lipo 3.7v 220mAh EVE96300CH _Pin ICR 10/30 chính hãng
        MSP: EVE96300CH
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 200mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

        Pin FLYCAM Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn

        Pin FLYCAM Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn
        MSP: 103450
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 2000mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

        LiPolymer 103450, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn

        LiPolymer 103450, Pin sạc 3.7v Li-Polymer 103450 (10mmx34mmx50mm) 2000mAh có mạch sẳn
        MSP: 103450
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 2000mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

        Pin LiPolymer 1260110, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 1260110 với 10.000mAh /12mmx60mmx110mm

        Pin LiPolymer 1260110, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 1260110 với 10.000mAh /12mmx60mmx110mm
        MSP: 1260110
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 10000mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 275.000 đ đ Giá cũ: 275.000 đ đ

        Pin LiPolymer 103040, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 103040 với 1200mAh /10mmx30mmx40mm

        Pin LiPolymer 103040, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 103040 với 1200mAh /10mmx30mmx40mm
        MSP: 103040
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 1200mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

        Pin LiPolymer 606090, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 606090 với 4000mAh /6mmx60mmx90mm

        Pin LiPolymer 606090, Pin sạc 3.7v Lithium LiPolymer 606090 với 4000mAh /6mmx60mmx90mm
        MSP: 606090
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 4000mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

        Pin sac 3.7v Lipolymer 602040, Pin sạc 3.7v Li-polymer 602040 (6mmx20mmx40mm) 450mAh có mạch sẳn

        Pin sac 3.7v Lipolymer 602040, Pin sạc 3.7v Li-polymer 602040 (6mmx20mmx40mm) 450mAh có mạch sẳn
        MSP: 602040
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 400mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

        Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc

        Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc
        MSP: 502035
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 300mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

        LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc

        LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc
        MSP: 502035
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 300mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

        LiPolymer 701230, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701230 với 230mAh (7mmx12mmx30mm) /có sẳn mạch sạc

        LiPolymer 701230, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701230 với 230mAh (7mmx12mmx30mm) /có sẳn mạch sạc
        MSP: 701230
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 250mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

        Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch

        Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch
        MSP: 471736
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
        • 250mAh
        Điện thế:
        • 3.7V
        Type:
        • Li-Polymer
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

        Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc

        Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc
        MSP: 701723
        Xuất xứ:
        • China TW
        mAh:
         Điện thế:
         • 3.7V
         Type:
         • Li-Polymer
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

         LiPolymer 701723, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc

         LiPolymer 701723, Pin sạc 3.7v LiPolymer 701723 với 180mAh (7mmx17mmx23mm) /có sẳn mạch sạc
         MSP: 701723
         Xuất xứ:
         • China TW
         mAh:
          Điện thế:
          • 3.7V
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

          Lipo 511140-210mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

          Lipo 511140-210mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
          MSP: 511140
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 200mAh
          Điện thế:
          • 3.7V
          Type:
          • Li-Polymer
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

          Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

          Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Lipolymer 511140 với 210mAh (5.1mmx11mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
          MSP: 511140
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
          • 200mAh
          Điện thế:
          • 3.7V
          Type:
          • Li-Polymer
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

          Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

          Pin tai nghe bluetooth Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
          MSP: 400840
          Xuất xứ:
          • China TW
          mAh:
           Điện thế:
           • 3.7V
           Type:
           • Li-Polymer
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

           Lipo 400840 – 110mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc

           Lipo 400840 – 110mAh, Pin sạc 3.7v Lipolymer 400840 với 110mAh (4mmx8mmx40mm) /có sẳn mạch sạc
           MSP: 400840
           Xuất xứ:
           • China TW
           mAh:
            Điện thế:
            • 3.7V
            Type:
            • Li-Polymer
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

            Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch

            Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch
            MSP: 471736
            Xuất xứ:
            • China TW
            mAh:
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             Lipo 402247, Pin sạc Lithium Li-polymer 402247 (360mAh, 4mmx22mmx47mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

             Lipo 402247, Pin sạc Lithium Li-polymer 402247 (360mAh, 4mmx22mmx47mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
             MSP: 402247
             Xuất xứ:
             • China TW
             mAh:
             • 350mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

             Pin tai nghe Bluetooth Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

             Pin tai nghe Bluetooth Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
             MSP: 481037
             Xuất xứ:
             • China TW
             mAh:
             • 150mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

             Pin máy bay mô hình Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc

             Pin máy bay mô hình Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc
             MSP: 802030
             Xuất xứ:
             • China TW
             mAh:
             • 300mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

             Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

             Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
             MSP: 651723
             Xuất xứ:
             • China TW
             mAh:
             • 150mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Li-Polymer
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ
             Lên đầu trang