Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
Pin sạc công nghiệp 1,2v NiCd đầu bằng - vỏ TRẮNG hoặc VÀNG
 • grid
 • list

Pin sạc NiCd 1,2v C2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V C2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v C2500mAh

Pin sạc NiCd 1,2v C2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V C2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v C2500mAh
MSP: C2500MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • C
mAh Pin:
 • 2500mAh
Điện tích(V):
 • 1.2V
Kích thước:
 • 26x50mm
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 3năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 1,2v NiCd SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd SC3400mAh 1,2v

Pin sạc 1,2v NiCd SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC3400mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd SC3400mAh 1,2v
MSP: SC3400MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
mAh Pin:
 • 3400mAh
Điện tích(V):
 • 1.2V
Kích thước:
 • 23x42mm
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 5năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc 1,2V NiCd SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd SC3000mAh 1,2v

Pin sạc 1,2V NiCd SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC3000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd SC3000mAh 1,2v
MSP: SC3000MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
mAh Pin:
 • 3000mAh
Điện tích(V):
 • 1.2V
Kích thước:
 • 23x42mm
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 3năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc NiCd 1,2V SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v SC2000mAh

Pin sạc NiCd 1,2V SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v SC2000mAh
MSP: SC2000MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • SC
mAh Pin:
 • 2000mAh
Điện tích(V):
 • 1.2V
Kích thước:
 • 23x42mm
T.Trạng:
 • Còn hàng
B.H lưu trữ:
 • 5năm
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin sạc NiCd 1,2v D10 000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D10 000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd D10 000mAh 1,2v

Pin sạc NiCd 1,2v D10 000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D10 000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd D10 000mAh 1,2v
MSP: D10000MAH
HãngSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • Đại D
mAh Pin:
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 33x60mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2v D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd D8000mAh 1,2v

  Pin sạc 1,2v D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D8000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd D8000mAh 1,2v
  MSP: D8000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • Đại D
  mAh Pin:
  • 8000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 33x60mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v D5000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D5000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v D5000mAh

  Pin sạc NiCd 1,2v D5000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v D5000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v D5000mAh
  MSP: D5000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • Đại D
  mAh Pin:
  • 5000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 33x60mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2v C4500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v C4500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v C4500mAh

  Pin sạc 1,2v C4500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v C4500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v C4500mAh
  MSP: C4500MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh Pin:
  • 4500mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 26x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2V C3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V C3000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2V C3000mAh

  Pin sạc 1,2V C3000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V C3000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2V C3000mAh
  MSP: C3000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • C
  mAh Pin:
  • 3000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 26x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2V AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp Nicd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AAA800mAh 1,2v

  Pin sạc 1,2V AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp Nicd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AAA800mAh 1,2v
  MSP: AAA800MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AAA
  mAh Pin:
  • 800mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 10x42mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh

  Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh
  MSP: AA2200MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 2200mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 5năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1800mAh-1,2V

  Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1800mAh-1,2V
  MSP: AA1800MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 1800mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2v NiCd AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1200mAh 1,2v

  Pin sạc 1,2v NiCd AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA1200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1200mAh 1,2v
  MSP: AA1200MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 1200mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA2100mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA2100mAh 1,2v
  MSP: AA2100MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 2100mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1000mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA1000mAh 1,2v
  MSP: AA1000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 1000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA700mAh 1,2v

  Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd AA700mAh 1,2v
  MSP: AA700MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • AA
  mAh Pin:
  • 700mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 14x50mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd A2500mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd A2500mAh 1,2v
  MSP: A2500MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 1A
  mAh Pin:
  • 2500mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 4/3AF 18670 1,2v-Pin sạc công nghiệp NiCd 4/3AF 18670 1,2v-Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/3AF 18670 1,2v

  Pin sạc NiCd 4/3AF 18670 1,2v-Pin sạc công nghiệp NiCd 4/3AF 18670 1,2v-Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/3AF 18670 1,2v
  MSP: 18670-4200MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 18670,4/3AF
  mAh Pin:
  • 4200mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 18x67mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v 7/5A 17670 3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 7/5A 17670 3700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 7/5A 17670 3700mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v 7/5A 17670 3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 7/5A 17670 3700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 7/5A 17670 3700mAh 1,2v
  MSP: 17670-3700MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 7/5A
  mAh Pin:
  • 3700mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 17x67mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/5SC2000mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5SC2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/5SC2000mAh 1,2v
  MSP: 4/5SC2000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 4/5SC
  mAh Pin:
  • 2000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 23x34,4mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/5A2000mAh 1,2v

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 4/5A2000mAh 1,2v
  MSP: 4/5A2000MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 4/5A
  mAh Pin:
  • 2000mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 17x42mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5A1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5A1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 4/5A1800mAh

  Pin sạc NiCd 1,2v 4/5A1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 4/5A1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 4/5A1800mAh
  MSP: 4/5A1800MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 4/5A
  mAh Pin:
  • 1800mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
  • 17x42mm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 3năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc NiCd 1,2v 2/3AA550mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3AA550mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 2/3AA550mAh

  Pin sạc NiCd 1,2v 2/3AA550mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3AA550mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 2/3AA550mAh
  MSP: 2/3AA550MAH
  HãngSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 2/3AA
  mAh Pin:
  • 550mAh
  Điện tích(V):
  • 1.2V
  Kích thước:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 3năm
   starstarstarstarstar
   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

   Pin sạc NiCd 1,2v 2/3A1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3A1200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng Nicd 1,2v 2/3A1200mAh

   Pin sạc NiCd 1,2v 2/3A1200mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3A1200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng Nicd 1,2v 2/3A1200mAh
   MSP: 2/3A1200MAH
   HãngSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
    mAh Pin:
    • 1200mAh
    Điện tích(V):
    • 1.2V
    Kích thước:
    • 17x33.5mm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    B.H lưu trữ:
    • 3năm
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc NiCd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v AAA800mAh

    Pin sạc NiCd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v AAA800mAh
    MSP: AAA550MAH
    HãngSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • AAA
    mAh Pin:
    • 550mAh
    Điện tích(V):
    • 1.2V
    Kích thước:
    • 10x42mm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    B.H lưu trữ:
    • 3năm
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

    Pin sạc NiCd 1,2v 2/3AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 2/3AA700mAh

    Pin sạc NiCd 1,2v 2/3AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiCd 1,2v 2/3AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiCd 1,2v 2/3AA700mAh
    MSP: 2/3AA700MAH
    HãngSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • 2/3AA
    mAh Pin:
    • 700mAh
    Điện tích(V):
    • 1.2V
    Kích thước:
    • 14x33mm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    B.H lưu trữ:
    • 3năm
    starstarstarstarstar
    Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ
    Lên đầu trang