Thương hiệu - Pin Li-Polymer
 • grid
 • list

Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

Pin Loa Bluetooth công nghệ Pin sạc 3.7v Li-Polymer 903090 (với 3000mAh, 9mmx30mmx90mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
MSP: 903090
starstarstarstarstar
Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 401730, Pin sạc Li-Polymer 401730 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 401730, Pin sạc Li-Polymer 401730 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 401730
mAh Pin:
 • 150mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng

starstarstarstarstar
Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 802036, Pin sạc Li-Polymer 802036 lithium 3.7v 400mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 802036, Pin sạc Li-Polymer 802036 lithium 3.7v 400mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 802036
mAh Pin:
 • 400mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Li-Polymer
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 241430, Pin sạc Li-Polymer 241430 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)

Pin sạc 3.7v Li-Polymer 241430, Pin sạc Li-Polymer 241430 lithium 3.7v 150mAh (Có sẳn mạch sạc)
MSP: 241430
mAh Pin:
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng

  Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm trắng
  MSP: 903565
  mAh Pin:
  • 1800mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Discharge:
  • 25C
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

  Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ

  Pin máy bay mô hình Pin sạc 3.7v Lithium 903565 (9mmx35mmx65mm) 1800mAh (Dòng xả 25C) đã gắn mạch Sạc _Zắc cắm ĐỎ
  MSP: 903565
  mAh Pin:
  • 1800mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Discharge:
  • 25C
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 155.000 đ đ Giá cũ: 155.000 đ đ

  LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc

  LiPolymer 502035, Pin sạc 3.7v LiPolymer 502035 với 300mAh (5mmx20mmx35mm) /có sẳn mạch sạc
  MSP: 502035
  mAh Pin:
  • 300mAh
  Xuất xứ:
  • China TW
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Li-Polymer
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 68.000 đ đ Giá cũ: 68.000 đ đ

  Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch

  Lipo 471736 (260mAh), Pin sạc 3.7v LiPolymer 471736 với 260mAh (4.7mmx17mmx36mm) /có sẳn mạch
  MSP: 471736
  mAh Pin:
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   Type:
   • Li-Polymer
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

   LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 600mAh, Dòng xả 20C /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

   LiPo 802540, Pin sạc 3.7v LiPolymer 802540 (với 600mAh, Dòng xả 20C /8mmx25mmx40mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
   MSP: 802540
   mAh Pin:
   • 550mAh
   Xuất xứ:
   • China TW
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   Type:
   • Li-Polymer
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

   LP-503759 _Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-503759 (5.0mmx37mmx59mm) 1200mAh, đã có gắn mạch sạc

   LP-503759 _Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-503759 (5.0mmx37mmx59mm) 1200mAh, đã có gắn mạch sạc
   MSP: 503759
   HãngSX:
    mAh Pin:
     Xuất xứ:
     • China TW
     Điện tích(V):
     • 3.7V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

     LP-105080, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-105085 với 5000mAh (10mmx50mmx80mm), có mạch sẳn

     LP-105080, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-105085 với 5000mAh (10mmx50mmx80mm), có mạch sẳn
     MSP: 105080
     HãngSX:
      mAh Pin:
      • 5000mAh
      Xuất xứ:
      • China TW
      Điện tích(V):
      • 3.7V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 217.000 đ đ Giá cũ: 217.000 đ đ

      LiPolymer LP-783040 _Pin sạc 3.7v 1000mAh dòng xả 25C (7.8mmx3.0mmx48mm), có mạch sẳn

      LiPolymer LP-783040 _Pin sạc 3.7v 1000mAh dòng xả 25C (7.8mmx3.0mmx48mm), có mạch sẳn
      MSP: 783048
      HãngSX:
       mAh Pin:
        Xuất xứ:
        • China TW
        Điện tích(V):
        • 3.7V
        Type:
        • Lithium
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

        Pin tai nghe Bluetooth LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm)

        Pin tai nghe Bluetooth LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm)
        MSP: 801437
        HãngSX:
         mAh Pin:
          Xuất xứ:
          • China TW
          Điện tích(V):
          • 3.7V
          Type:
          • Lithium
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

          Pin tai nghe bluetooth LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..

          Pin tai nghe bluetooth LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..
          MSP: 801437
          HãngSX:
           mAh Pin:
            Xuất xứ:
            • China TW
            Điện tích(V):
            • 3.7V
            Type:
            • Lithium
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

            LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..

            LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..
            MSP: 801437
            mAh Pin:
             Xuất xứ:
             • China TW
             Điện tích(V):
             • 3.7V
             Type:
             • Lithium
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..

             LiPolymer IP801437D3R2 _Pin sạc 3.7v 370mAh (Ngang14mmxdày8mmxdài 37mm) Pin Bluetooth, Loa,..
             MSP: 801437
             HãngSX:
              mAh Pin:
               Xuất xứ:
               • China TW
               Điện tích(V):
               • 3.7V
               Type:
               • Lithium
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

               LiPolymer 5SP082034 _Pin sạc 3.7v 520mAh dòng xả 1C, có mạch và zắc cắm (Ngang 20mm xDày 8mm xDài 34mm)

               LiPolymer 5SP082034 _Pin sạc 3.7v 520mAh dòng xả 1C, có mạch và zắc cắm (Ngang 20mm xDày 8mm xDài 34mm)
               MSP: 082034
               mAh Pin:
                Xuất xứ:
                • China TW
                Điện tích(V):
                • 3.7V
                Type:
                • Lithium
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                starstarstarstarstar
                Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 950.000 đ đ

                LiPolymer 852540 _Pin sạc 3.7v 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C) phù hợp Đồ chơi mô hình, thiết bị điện,v.v..

                LiPolymer 852540 _Pin sạc 3.7v 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C) phù hợp Đồ chơi mô hình, thiết bị điện,v.v..
                MSP: 852540
                mAh Pin:
                 Xuất xứ:
                 • China TW
                 Điện tích(V):
                 • 3.7V
                 Type:
                 • Lithium
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

                 Pin LiPo 400942 _Pin sạc 3.7v 125mAh Dòng xả 1C (4.0mmx0.9mmx42mm), Có mạch sẳn cho Bluetooth, loa,..

                 Pin LiPo 400942 _Pin sạc 3.7v 125mAh Dòng xả 1C (4.0mmx0.9mmx42mm), Có mạch sẳn cho Bluetooth, loa,..
                 MSP: 400942
                 HãngSX:
                 • Gens(Grepow)
                 mAh Pin:
                 • 125mAh
                 Xuất xứ:
                 • China TW
                 Điện tích(V):
                 • 3.7V
                 Type:
                 • Lithium
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

                 Pin LIPO 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3mmx10mmx12mm), Đã gắn sẳn mạch sạc

                 Pin LIPO 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3mmx10mmx12mm), Đã gắn sẳn mạch sạc
                 MSP: 301012
                 mAh Pin:
                  Xuất xứ:
                  • China TW
                  Điện tích(V):
                  • 3.7V
                  Type:
                  • Lithium
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

                  Lipo 802025 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 802025 với 300mAh (1.11Wh) 8mmx20mmx25mm /Đã gắn sẳn mạch sạc

                  Lipo 802025 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 802025 với 300mAh (1.11Wh) 8mmx20mmx25mm /Đã gắn sẳn mạch sạc
                  MSP: 802025
                  mAh Pin:
                   Xuất xứ:
                   • China TW
                   Điện tích(V):
                   • 3.7V
                   Type:
                   • Li-Polymer
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

                   LiPolymer 053040 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 053040 với 600mAh, 2.22Wh (Ngang30mmxDày5mmxDài40mm)

                   LiPolymer 053040 _Pin sạc 3.7v LiPolymer 053040 với 600mAh, 2.22Wh (Ngang30mmxDày5mmxDài40mm)
                   MSP: 053040
                   HãngSX:
                    mAh Pin:
                     Xuất xứ:
                     • China TW
                     Điện tích(V):
                     • 3.7V
                     Type:
                     • Lithium
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

                     Li-Polymer 503048 Pin sạc 3.7v Li-Polymer LP-503048 (5.0mmx30mmx48mm) 750mAh chính hãng có mạch sẳn

                     Li-Polymer 503048 Pin sạc 3.7v Li-Polymer LP-503048 (5.0mmx30mmx48mm) 750mAh chính hãng có mạch sẳn
                     MSP: 503048
                     HãngSX:
                      mAh Pin:
                       Xuất xứ:
                       • China TW
                       Điện tích(V):
                       • 3.7V
                       Type:
                       • Lithium
                       T.Trạng:
                       • Còn hàng
                       starstarstarstarstar
                       Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

                       Pin tẹp li-polymer 3.7v thay ruột máy tính bảng,...319598 với 2200mAh | Bảo hành 3 tháng

                       Pin tẹp li-polymer 3.7v thay ruột máy tính bảng,...319598 với 2200mAh | Bảo hành 3 tháng
                       MSP: 606168
                       mAh Pin:
                        Xuất xứ:
                        • LiênDoanh
                        Điện tích(V):
                        • 3.7V
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                        Li-Polymer 701723 _Pin sạc 3.7v 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm), Máy bay, Quadcopter, Flycam

                        Li-Polymer 701723 _Pin sạc 3.7v 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm), Máy bay, Quadcopter, Flycam
                        MSP: 701723
                        HãngSX:
                         mAh Pin:
                          Xuất xứ:
                          • LiênDoanh
                          Điện tích(V):
                          • 3.7V
                          Type:
                          • Lithium
                          T.Trạng:
                          • Còn hàng
                          starstarstarstarstar
                          Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

                          Lipo 802030, Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc

                          Lipo 802030, Pin sạc Lithium Li-Polymer 802030 (300mah, dòng xả 20C /8mmx20mmx30mm) / đã gắn mạch sạc
                          MSP: 802030
                          mAh Pin:
                          • 800mAh
                          Xuất xứ:
                          • China TW
                          Điện tích(V):
                          • 3.7V
                          Type:
                          • Li-Polymer
                          T.Trạng:
                          • Còn hàng
                          starstarstarstarstar
                          Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

                          Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

                          Lipo 651723, Pin sạc Li-Polymer 651723 (150mAh, Dòng xả 20C /6.5mmx17mmx23mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
                          MSP: 651723
                          mAh Pin:
                          • 150mAh
                          Xuất xứ:
                          • China TW
                          Điện tích(V):
                          • 3.7V
                          Type:
                          • Li-Polymer
                          T.Trạng:
                          • Còn hàng
                          starstarstarstarstar
                          Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

                          Pin Máy bay Quadcopter mô hình Pin sạc 3.7v LiPolymer 852540 với 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C)

                          Pin Máy bay Quadcopter mô hình Pin sạc 3.7v LiPolymer 852540 với 650mAh (1S) dòng xả 25C (tối đa 50C)
                          MSP: 852540
                          HãngSX:
                           mAh Pin:
                            Xuất xứ:
                            • China TW
                            Điện tích(V):
                            • 3.7V
                            Type:
                            • Lithium
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 119.000 đ đ Giá cũ: 119.000 đ đ

                            Pin Máy bay Quadcopter mô hình Pin sạc 3.7v Li-Polymer 701723 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm)

                            Pin Máy bay Quadcopter mô hình Pin sạc 3.7v Li-Polymer 701723 180mAh (1S)-dòng xả 20C (Ngang17mmxdày7mmxdài23mm)
                            MSP: 701723
                            HãngSX:
                             mAh Pin:
                              Xuất xứ:
                              • China TW
                              Điện tích(V):
                              • 3.7V
                              Type:
                              • Lithium
                              T.Trạng:
                              • Còn hàng
                              starstarstarstarstar
                              Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

                              Pin tai nghe bluetooth 3.7v Li-polymer 400942 với 125mAh chính hãng Gens Đức

                              Pin tai nghe bluetooth 3.7v Li-polymer 400942 với 125mAh chính hãng Gens Đức
                              MSP: 400942
                              HãngSX:
                              • Gens(Grepow)
                              mAh Pin:
                               Điện tích(V):
                               • 3.7V
                               Type:
                               • Lithium
                               T.Trạng:
                               • Còn hàng
                               starstarstarstarstar
                               Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

                               Pin LP-303048, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-303048 (3.0mmx30mmx48mm) 400mAh, có mạch sẳn

                               Pin LP-303048, Pin sạc Li-Polymer 3.7v LP-303048 (3.0mmx30mmx48mm) 400mAh, có mạch sẳn
                               MSP: 303048
                               HãngSX:
                                mAh Pin:
                                • 400mAh
                                Xuất xứ:
                                • China TW
                                Điện tích(V):
                                • 3.7V
                                Type:
                                • Lithium
                                T.Trạng:
                                • Còn hàng
                                starstarstarstarstar
                                Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

                                Lipo 481037, Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc

                                Lipo 481037, Pin sạc Lithium Li-polymer 481037 (150mAh, 4.8mmx10mmx37mm) /Đã gắn sẳn mạch sạc
                                MSP: 481037
                                mAh Pin:
                                • 150mAh
                                Xuất xứ:
                                • China TW
                                Điện tích(V):
                                • 3.7V
                                Type:
                                • Li-Polymer
                                T.Trạng:
                                • Còn hàng
                                starstarstarstarstar
                                Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

                                Pin tai nghe Bluetooth Li-polymer 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 120mAh _có mạch sẳn

                                Pin tai nghe Bluetooth Li-polymer 301020; Pin sạc 3.7v Li-polymer LP-301020 (3.0mmx1.0mmx20mm) 120mAh _có mạch sẳn
                                MSP: 301020
                                HãngSX:
                                 mAh Pin:
                                  Xuất xứ:
                                  • China TW
                                  Điện tích(V):
                                  • 3.7V
                                  Type:
                                  • Lithium
                                  T.Trạng:
                                  • Còn hàng
                                  starstarstarstarstar
                                  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

                                  Pin tai nghe bluetooth Pin 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3.0mmx12mmx20mm) có mạch sẳn

                                  Pin tai nghe bluetooth Pin 301012, Pin sạc Li-polymer 3.7v 301012 với 60mAh (3.0mmx12mmx20mm) có mạch sẳn
                                  MSP: 301012
                                  HãngSX:
                                   mAh Pin:
                                    Xuất xứ:
                                    • China TW
                                    Điện tích(V):
                                    • 3.7V
                                    Type:
                                    • Lithium
                                    T.Trạng:
                                    • Còn hàng
                                    starstarstarstarstar
                                    Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

                                    Pin Lipo 400909-28mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc

                                    Pin Lipo 400909-28mAh, Pin sạc Lithium Li-Polymer 400909 với 28mAh (4mmx9mmx9mm), Đã gắn sẳn mạch sạc
                                    MSP: 400909
                                    mAh Pin:
                                     Xuất xứ:
                                     • China TW
                                     Điện tích(V):
                                     • 3.7V
                                     Type:
                                     • Li-Polymer
                                     T.Trạng:
                                     • Còn hàng
                                     starstarstarstarstar
                                     Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ
                                     Lên đầu trang