Thương hiệu - Pin sạc cells NIMH
 • grid
 • list

Pin sạc 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA1000mAh

Pin sạc 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA1000mAh
MSP: AA1000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
mAh:
 • 1000mAh
Điện thế:
 • 1.2V
Type:
 • NiMh,NiCd
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 34.000 đ đ Giá cũ: 34.000 đ đ

Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2vAA2500mAh - Pin cell công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2500mAh

Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2vAA2500mAh - Pin cell công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2500mAh
MSP: AA2500MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 2500mAh
Điện thế:
 • 1.2V
Type:
 • NiMh,NiCd
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 53.000 đ đ Giá cũ: 53.000 đ đ

Pin sạc 17670-4000mAh-1.2v; Pin sạc NiMh 1.2v-17670-4000mAh; Pin sạc công nghiệp 17670-4000mAh-1.2v

Pin sạc 17670-4000mAh-1.2v; Pin sạc NiMh 1.2v-17670-4000mAh; Pin sạc công nghiệp 17670-4000mAh-1.2v
MSP: 17670-4000MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • 17670,7/5A
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 4000mAh
Điện thế:
 • 1.2V
Type:
 • NiMh,NiCd
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 71.000 đ đ Giá cũ: 71.000 đ đ

Pin sạc 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AAA800mAh, Pin NiMh 1,2v AAA800mAh

Pin sạc 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AAA800mAh, Pin NiMh 1,2v AAA800mAh
MSP: AAA800MAH
HSX:
 • Gens(Grepow)
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
mAh:
 • 800mAh
Điện thế:
 • 1.2V
Kích thước:
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 31.000 đ đ Giá cũ: 31.000 đ đ

  Pin Mitsubishi A6BAT lithium 3,6V size 2/3A 2000mAh chính hãng Made in Japan

  Pin Mitsubishi A6BAT lithium 3,6V size 2/3A 2000mAh chính hãng Made in Japan
  MSP: A6BAT
  HSX:
  • Mitsubishi
  Cỡ pin:
  • 2/3A
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 3.6V
  Bảohành:
  • 6 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  B.H lưu trữ:
  • 10năm
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin sạc 1,2V NiMh SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC2000mAh 1,2V đầu bằng

  Pin sạc 1,2V NiMh SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC2000mAh 1,2V đầu bằng
  MSP: SC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 54.000 đ đ Giá cũ: 54.000 đ đ

  Pin sạc 1,2v vỏ giấy chuyên dụng NiMh SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC2000mAh 1,2v đầu bằng

  Pin sạc 1,2v vỏ giấy chuyên dụng NiMh SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC2000mAh 1,2v đầu bằng
  MSP: SC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

  Pin sạc 1,2v vỏ giấy chuyên dụng NiMh SC3900mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC3900mAh 1,2v đầu bằng

  Pin sạc 1,2v vỏ giấy chuyên dụng NiMh SC3900mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh SC3900mAh 1,2v đầu bằng
  MSP: SC3900MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 3900mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

  Pin sạc 1,2V NiMh SC3400mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC3400mAh đầu bằng

  Pin sạc 1,2V NiMh SC3400mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC3400mAh đầu bằng
  MSP: SC3400MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 70.000 đ đ Giá cũ: 70.000 đ đ

  Pin sạc 1,2V NiMh SC3000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC3000mAh đầu bằng

  Pin sạc 1,2V NiMh SC3000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC3000mAh đầu bằng
  MSP: SC3000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 3000mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 63.000 đ đ Giá cũ: 63.000 đ đ

  Pin sạc 1,2V NiMh 4/5SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V 4/5SC2000mAh đầu bằng

  Pin sạc 1,2V NiMh 4/5SC2000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V 4/5SC2000mAh đầu bằng
  MSP: 4/5SC2000MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • 4/5SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
  • 2000mAh
  Điện thế:
  • 1.2V
  Type:
  • NiMh,NiCd
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

  Pin sạc 1,2V NiMh SC2400mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC2400mAh đầu bằng

  Pin sạc 1,2V NiMh SC2400mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V SC2400mAh đầu bằng
  MSP: SC2400MAH
  HSX:
  • Gens(Grepow)
  Cỡ pin:
  • SC
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  mAh:
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

   Pin sạc NiMh 1,2v C2500mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh C2500mAh 1,2v

   Pin sạc NiMh 1,2v C2500mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh C2500mAh 1,2v
   MSP: C2500MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • C
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 2500mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 63.000 đ đ Giá cũ: 63.000 đ đ

   Pin sạc NiMh 1,2v C3000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh C3000mAh 1,2v đầu bằng

   Pin sạc NiMh 1,2v C3000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh C3000mAh 1,2v đầu bằng
   MSP: C3000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • C
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 3000mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 67.000 đ đ Giá cũ: 67.000 đ đ

   Pin sạc NiMh 1,2v D5000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh D5000mAh 1,2v đầu bằng

   Pin sạc NiMh 1,2v D5000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh D5000mAh 1,2v đầu bằng
   MSP: D5000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • D
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 5000mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 135.000 đ đ Giá cũ: 135.000 đ đ

   Pin sạc NiMh 1,2v D10 000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh D10 000mAh 1,2v đầu bằng

   Pin sạc NiMh 1,2v D10 000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh D10 000mAh 1,2v đầu bằng
   MSP: D10 000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • D
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 10000mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

   Pin sạc 1,2V NiMh D8000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V D8000mAh đầu bằng

   Pin sạc 1,2V NiMh D8000mAh đầu bằng, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V D8000mAh đầu bằng
   MSP: D8000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • D
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 8000mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

   Pin sạc 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-AA1500mAh

   Pin sạc 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-AA1500mAh
   MSP: AA1500MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • AA
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 1500mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 41.000 đ đ Giá cũ: 41.000 đ đ

   NiMh 18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp NiMh 18670, 4/3AF 4200mAh 1,2v chính hãng

   NiMh 18670-4200mAh; Pin sạc công nghiệp NiMh 18670, 4/3AF 4200mAh 1,2v chính hãng
   MSP: 18670, 4/3AF
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • 18670,4/3AF
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
   • 4200mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

   Pin sạc 1,2V NiMh 17670, 7/5A 3700mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 17650, 7/5A 3700mAh đầu bằng

   Pin sạc 1,2V NiMh 17670, 7/5A 3700mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 17650, 7/5A 3700mAh đầu bằng
   MSP: 17670, 7/5A
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • 17670,7/5A
   mAh:
   • 3700mAh
   Điện thế:
   • 1.2V
   Type:
   • NiMh,NiCd
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   B.H lưu trữ:
   • 5năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 71.000 đ đ Giá cũ: 71.000 đ đ

   Pin sạc công nghiệp NiMh 1.2v A3000mAh, Pin sạc 1.2v A3000mAh chính hãng

   Pin sạc công nghiệp NiMh 1.2v A3000mAh, Pin sạc 1.2v A3000mAh chính hãng
   MSP: A3000MAH
   HSX:
   • Gens(Grepow)
   Cỡ pin:
   • 1A
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   mAh:
    Điện thế:
    • 1.2V
    Type:
    • NiMh,NiCd
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

    Pin sạc 1,2v AA1800mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1800mAh, Pin cell công nghiệp NiMh 1,2v AA1800mAh

    Pin sạc 1,2v AA1800mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1800mAh, Pin cell công nghiệp NiMh 1,2v AA1800mAh
    MSP: AA1800MAH
    HSX:
    • Gens(Grepow)
    Cỡ pin:
    • AA
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    mAh:
     Điện thế:
     • 1.2V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

     Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2vAA2500mAh - Pin cell công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2500mAh

     Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2vAA2500mAh - Pin cell công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2500mAh
     MSP: AA2500MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • AA
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
     • 2500mAh
     Điện thế:
     • 1.2V
     Type:
     • NiMh,NiCd
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 53.000 đ đ Giá cũ: 53.000 đ đ

     Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng

     Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng
     MSP: AAA950MAH
     HSX:
     • Gens(Grepow)
     Cỡ pin:
     • AAA
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     mAh:
      Điện thế:
      • 1.2V
      Type:
      • NiMh,NiCd
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 33.000 đ đ Giá cũ: 33.000 đ đ

      Pin sạc 1.2v NiMh D5000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1.2v-D5000mAh chính hãng

      Pin sạc 1.2v NiMh D5000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1.2v-D5000mAh chính hãng
      MSP: 1.2V-D5000
      HSX:
      • Gens(Grepow)
      Cỡ pin:
      • D
      mAh:
      • 5000mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      Type:
      • NiMh,NiCd
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

      Pin sạc 1,2V Panasonic/ Sanyo Cadnica KR-7000F ( Size FD) Made in Japan

      Pin sạc 1,2V Panasonic/ Sanyo Cadnica KR-7000F ( Size FD) Made in Japan
      MSP: KR-7000F
      HSX:
      • Sanyo
      Cỡ pin:
       mAh:
        Điện thế:
        • 1.2V
        Type:
        • NiMh,NiCd
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        B.H lưu trữ:
        • 10năm
        starstarstarstarstar
        Giá: 835.000 đ đ Giá cũ: 835.000 đ đ

        Pin sạc 1,2V Panasonic/Sanyo Cadnica KR-1800SCE (SC1800mAh) Made in Japan

        Pin sạc 1,2V Panasonic/Sanyo Cadnica KR-1800SCE (SC1800mAh) Made in Japan
        MSP: KR-1800SCE
        HSX:
        • Sanyo
        Cỡ pin:
        • SC
        mAh:
        • 1800mAh
        Điện thế:
        • 1.2V
        Type:
        • NiMh,NiCd
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        B.H lưu trữ:
        • 10năm
        starstarstarstarstar
        Giá: 185.000 đ đ Giá cũ: 185.000 đ đ

        Pin sạc 4.8v-3000mAh; Pin xe đua RC 4.8v-3000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-3000mAh

        Pin sạc 4.8v-3000mAh; Pin xe đua RC 4.8v-3000mAh; Pin sạc NiMh 4.8v-3000mAh
        MSP: 4.8V-3000MAH
        starstarstarstarstar
        Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

        Pin sạc 1.2v-18670-4500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-18670-4500mAh

        Pin sạc 1.2v-18670-4500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-18670-4500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-18670-4500mAh
        MSP: 18670-4500MAH
        HSX:
        • Gens(Grepow)
        Cỡ pin:
        • 18670,4/3AF
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        mAh:
        • 4500mAh
        Điện thế:
        • 1.2V
        Type:
        • NiMh,NiCd
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 77.000 đ đ Giá cũ: 77.000 đ đ

        Pin sạc 1,2v -2/3A1600mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -2/3A1600mAh, Pin NiMh 1,2v -2/3A1600mAh

        Pin sạc 1,2v -2/3A1600mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -2/3A1600mAh, Pin NiMh 1,2v -2/3A1600mAh
        MSP: 2/3A1600MAH
        HSX:
        • Gens(Grepow)
        Cỡ pin:
        • 2/3A
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        mAh:
         Điện thế:
         • 1.2V
         Type:
         • NiMh,NiCd
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

         Pin sạc 1,2v -1/3AA180mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -1/3AA180mAh, Pin NiMh 1,2v -1/3AA180mAh

         Pin sạc 1,2v -1/3AA180mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -1/3AA180mAh, Pin NiMh 1,2v -1/3AA180mAh
         MSP: 1/3AA180MAH
         HSX:
         • Gens(Grepow)
         Cỡ pin:
         • 1/3AA
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         mAh:
          Điện thế:
          • 1.2V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

          Pin sạc 1.2v-2/3AA550mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-2/3AA550mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-2/3AA550mAh

          Pin sạc 1.2v-2/3AA550mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-2/3AA550mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-2/3AA550mAh
          MSP: 2/3AA550MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • 2/3AA
          mAh:
          • 550mAh
          Điện thế:
          • 1.2V
          Type:
          • NiMh,NiCd
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

          Pin sạc 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-AA1500mAh

          Pin sạc 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-AA1500mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-AA1500mAh
          MSP: AA1500MAH
          HSX:
          • Gens(Grepow)
          Cỡ pin:
          • AA
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          mAh:
           Điện thế:
           • 1.2V
           Type:
           • NiMh,NiCd
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 44.000 đ đ Giá cũ: 44.000 đ đ

           Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA700mAh-1,2V

           Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA700mAh-1,2V
           MSP: AA700MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • AA
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           mAh:
           • 700mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Kích thước:
           • 14x50mm
           Type:
           • NiMh,NiCd
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 28.000 đ đ Giá cũ: 28.000 đ đ

           Pin sạc 1.2v-4/5A2000mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-4/5A2000mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-4/5A2000mAh

           Pin sạc 1.2v-4/5A2000mAh; Pin sạc công nghiệp 1.2v-4/5A2000mAh; Pin sạc NiMh 1.2v-4/5A2000mAh
           MSP: 4/5A2000MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • 4/5A
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           mAh:
           • 2000mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Type:
           • NiMh,NiCd
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 58.000 đ đ Giá cũ: 58.000 đ đ

           Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh

           Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh
           MSP: AA2200MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • AA
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           mAh:
           • 2200mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Kích thước:
           • 14x50mm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 53.000 đ đ Giá cũ: 53.000 đ đ

           Pin sạc 1.2v SC1800mAh, Pin sạc NiMh 1.2v SC1800mAh, Pin sạc NiCd 1.2v SC1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC1800mAh

           Pin sạc 1.2v SC1800mAh, Pin sạc NiMh 1.2v SC1800mAh, Pin sạc NiCd 1.2v SC1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC1800mAh
           MSP: SC1800MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • SC
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           mAh:
           • 1800mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Type:
           • NiMh,NiCd
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 54.000 đ đ Giá cũ: 54.000 đ đ

           Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA1800mAh-1,2V

           Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA1800mAh-1,2V
           MSP: AA1800MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • AA
           mAh:
           • 1800mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Kích thước:
           • 14x50mm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           B.H lưu trữ:
           • 5năm
           starstarstarstarstar
           Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

           Pin sạc 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc công nghiệp 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc NiMh 1,2v 2/3AA 700mAh

           Pin sạc 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc công nghiệp 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc NiMh 1,2v 2/3AA 700mAh
           MSP: 2/3AA-700MAH
           HSX:
           • Gens(Grepow)
           Cỡ pin:
           • 2/3AA
           mAh:
           • 700mAh
           Điện thế:
           • 1.2V
           Kích thước:
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            B.H lưu trữ:
            • 5năm
            starstarstarstarstar
            Giá: 33.000 đ đ Giá cũ: 33.000 đ đ

            Pin sạc 1,2V-17670-3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-17670-3700mAh

            Pin sạc 1,2V-17670-3700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-17670-3700mAh
            MSP: 17670-3700MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • 7/5A
            mAh:
            • 3700mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            B.H lưu trữ:
            • 5năm
            NHẬN BẤM GHÉP PIN CELLS CÔNG NGHIỆP THÀNH KHỐI THEO YÊU CẦU BẰNG MÁY HÀN BẤM PIN CHUYÊN NGHIỆP 
            starstarstarstarstar
            Giá: 71.000 đ đ Giá cũ: 71.000 đ đ

            Pin sạc 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiMh 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiCd 1.2v SC2500mAh , Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC2500mAh

            Pin sạc 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiMh 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiCd 1.2v SC2500mAh , Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC2500mAh
            MSP: SC2500MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • SC
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            mAh:
            • 2500mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            Type:
            • NiMh,NiCd
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 60.000 đ đ Giá cũ: 60.000 đ đ

            Pin sạc 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiMh 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiCd 1.2v SC2500mAh , Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC2500mAh

            Pin sạc 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiMh 1.2v SC2500mAh , Pin sạc NiCd 1.2v SC2500mAh , Pin sạc công nghiệp đầu bằng 1.2v SC2500mAh
            MSP: SC2500MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • SC
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            mAh:
            • 2500mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            Type:
            • NiMh,NiCd
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 60.000 đ đ Giá cũ: 60.000 đ đ

            Pin sạc 1,2V-AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA1400mAh chính hãng

            Pin sạc 1,2V-AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA1400mAh chính hãng
            MSP: AA1400MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • AA
            mAh:
            • 1400mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            Type:
            • NiMh,NiCd
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            B.H lưu trữ:
            • 5năm
            starstarstarstarstar
            Giá: 41.000 đ đ Giá cũ: 41.000 đ đ

            Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng

            Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng
            MSP: AAA950MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • AAA
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            mAh:
            • 950mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            Type:
            • NiMh,NiCd
            starstarstarstarstar
            Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

            Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng

            Pin sạc 1.2v AAA950mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh AA950mAh 1.2v chính hãng
            MSP: AAA950MAH
            HSX:
            • Gens(Grepow)
            Cỡ pin:
            • AAA
            mAh:
             Điện thế:
             • 1.2V
             Type:
             • NiMh,NiCd
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

             Pin sạc 1.2v 4/5AA1200mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1.2V 4/5AA 1200mAh chính hãng

             Pin sạc 1.2v 4/5AA1200mAh NiMh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1.2V 4/5AA 1200mAh chính hãng
             MSP: 4/5AA1200MAH
             HSX:
             • Gens(Grepow)
             Cỡ pin:
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              mAh:
              • 1200mAh
              Điện thế:
              • 1.2V
              Type:
              • NiMh,NiCd
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

              Pin sạc 1,2v -2/3A1600mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -2/3A1600mAh, Pin NiMh 1,2v -2/3A1600mAh

              Pin sạc 1,2v -2/3A1600mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v -2/3A1600mAh, Pin NiMh 1,2v -2/3A1600mAh
              MSP: 2/3A1600MAH
              HSX:
              • Gens(Grepow)
              Cỡ pin:
              • 2/3A
              mAh:
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

               Pin sạc 1,2V-AA2700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA2700mAh

               Pin sạc 1,2V-AA2700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA2700mAh
               MSP: AA2700MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2700mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               Pin sạc 1,2V-AA2700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA2700mAh

               Pin sạc 1,2V-AA2700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-AA2700mAh
               MSP: AA2700MAH
               Cỡ pin:
               • AA
               mAh:
               • 2700mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               B.H lưu trữ:
               • 5năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               Pin sạc 1,2V-2/3AAA350mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-2/3AAA350mAh

               Pin sạc 1,2V-2/3AAA350mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd 1,2V-2/3AAA350mAh
               MSP: 2/3AAA350MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • 2/3AAA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 350mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA1400mAh

               Pin sạc 1,2v AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1400mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA1400mAh
               MSP: AA1400MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 1400mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 41.000 đ đ Giá cũ: 41.000 đ đ

               Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA1800mAh-1,2V

               Pin sạc 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AA1800mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA1800mAh-1,2V
               MSP: AA1800MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 1800mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

               Pin sạc 1,2V AAA550mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AAA550mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2V AAA550mAh

               Pin sạc 1,2V AAA550mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2V AAA550mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2V AAA550mAh
               MSP: AAA550MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AAA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 550mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh

               Pin sạc 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2200mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v AA2200mAh
               MSP: AA2200MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2200mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 53.000 đ đ Giá cũ: 53.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v 4/5A2000mAh

               Pin sạc 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v 4/5A2000mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v 4/5A2000mAh
               MSP: 4/5A2000MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • 4/5A
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2000mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA700mAh-1,2V

               Pin sạc 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA700mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh AA700mAh-1,2V
               MSP: AA700MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               mAh:
               • 700mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v A2500mAh

               Pin sạc 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v A2500mAh, Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 1,2v A2500mAh
               MSP: A2500MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • 1A
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2500mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               B.H lưu trữ:
               • 5năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               NiMh 4/5A2200mAh; Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 4/5A2200mAh; Cell NiMh 4/5A2200mAh

               NiMh 4/5A2200mAh; Pin sạc công nghiệp đầu bằng NiMh 4/5A2200mAh; Cell NiMh 4/5A2200mAh
               MSP: 4/5A2200MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • 4/5A
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2200mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 60.000 đ đ Giá cũ: 60.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc công nghiệp 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc NiMh 1,2v 2/3AA 700mAh

               Pin sạc 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc công nghiệp 1,2v 2/3AA 700mAh, Pin sạc NiMh 1,2v 2/3AA 700mAh
               MSP: 2/3AA700MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • 2/3AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 700mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 33.000 đ đ Giá cũ: 33.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2100mAh, Pin sạc NiMh AA2100mAh-1,2v

               Pin sạc 1,2v AA2100mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA2100mAh, Pin sạc NiMh AA2100mAh-1,2v
               MSP: AA2100MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 2100mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 53.000 đ đ Giá cũ: 53.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AAA800mAh, Pin NiMh 1,2v AAA800mAh

               Pin sạc 1,2v AAA800mAh, Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AAA800mAh, Pin NiMh 1,2v AAA800mAh
               MSP: AAA800MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AAA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 800mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

               Pin sạc 1,2v AA1200mAh Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1200mAh, Pin NiMh AA1200mAh

               Pin sạc 1,2v AA1200mAh Pin sạc công nghiệp NiMh 1,2v AA1200mAh, Pin NiMh AA1200mAh
               MSP: AA1200MAH
               HSX:
               • Gens(Grepow)
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               mAh:
               • 1200mAh
               Điện thế:
               • 1.2V
               Type:
               • NiMh,NiCd
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               starstarstarstarstar
               Giá: 37.000 đ đ Giá cũ: 37.000 đ đ
               Lên đầu trang