Thương hiệu - Pin sạc dự phòng
 • grid
 • list

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm

HAMMER PD20W, Pin sạc dự phòng HAMMER PD20W (10 000mAh) chính hãng | Bảo hành 01 năm
MSP: PD20W
HãngSX:
 • Hammer
mAh Pin:
 • 10000mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 325.000 đ đ Giá cũ: 325.000 đ đ

Samsung Galaxy S5, Pin di động Samsung Galaxy S5 (2750mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng

Samsung Galaxy S5, Pin di động Samsung Galaxy S5 (2750mAh Lithium iOn 3.7-3.85v) chính hãng / Bảo hành 03 tháng
MSP: GALAXY S5
mAh Pin:
 • 2700mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 6G; Pin di động iPhone 6G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 6G
mAh Pin:
 • 2200mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng

Pin điện thoại di động Iphone 5G (BP-IP-5G-1440) - 1440mAh - 3.7v chính hãng
MSP: IPHONE 5G
mAh Pin:
 • 1400mAh
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện tích(V):
 • 3.7V
Type:
 • Pin Sạc
Bảohành:
 • 1năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Đóng gói:
 • 1 cái
starstarstarstarstar
Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

Pin iPhone 6S PLUS; Pin di động iPhone 6S PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
MSP: IPHONE 6SP
mAh Pin:
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

  Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng

  Pin iPhone 6 PLUS; Pin di động iPhone 6 PLUS (3500mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng
  MSP: IPHONE 6PLUS
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 235.000 đ đ Giá cũ: 235.000 đ đ

  Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

  Pin iPhone 7G; Pin di động iPhone 7G (2200mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
  MSP: IPHONE 7G
  mAh Pin:
  • 2200mAh
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)

  HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)
  MSP: HAMMER4800
  HãngSX:
  • Hammer
  mAh Pin:
  • 10000mAh
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá cho:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

  HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)

  HAMMER HAM-05, Sạc dự phòng HAMMER HAM-05 Powerbank 10 000mAh chính hãng (Bảo hành 01 năm)
  MSP: HAM-05
  HãngSX:
  • Hammer
  mAh Pin:
  • 10000mAh
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Giá cho:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

  Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

  Pin iPhone XS; Pin điện thoại di động iPhone XS dòng 3174mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
  MSP: IPHONE XS
  mAh Pin:
  • 3200mAh
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện tích(V):
  • 3.7V
  Type:
  • Pin Sạc
  Bảohành:
  • 1năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Đóng gói:
  • 1 cái
  starstarstarstarstar
  Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

  Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng

  Pin iPhone X; Pin di động iPhone X (3100mAh, 3.7V-3.85V, dòng sạc 4A) chính hãng |BẢO HÀNH 18 tháng
  MSP: IPHONE X
  mAh Pin:
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện tích(V):
   • 3.7V
   Type:
   • Pin Sạc
   Bảohành:
   • 1năm
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Đóng gói:
   • 1 cái
   starstarstarstarstar
   Giá: 380.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

   Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng

   Pin iPhone XR; Pin điện thoại di động iPhone XR dòng 2942mAh chính hãng Hammer _Bảo hành 18 tháng
   MSP: IPHONE XR
   mAh Pin:
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện tích(V):
    • 3.7V
    Type:
    • Pin Sạc
    Bảohành:
    • 1năm
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Đóng gói:
    • 1 cái
    starstarstarstarstar
    Giá: 298.000 đ đ Giá cũ: 298.000 đ đ

    KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG

    KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh |TẠM HẾT HÀNG
    MSP: KORA-008
    HãngSX:
    • Koracell
    mAh Pin:
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Bảohành:
     • 1năm
     T.Trạng:
     • Hết hàng
     Giá cho:
     • 1 cái
     starstarstarstarstar
     Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

     KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG

     KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu HỒNG) |TẠM HÉT HÀNG
     MSP: KORA-008
     HãngSX:
     • Koracell
     mAh Pin:
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Bảohành:
      • 1năm
      T.Trạng:
      • Hết hàng
      Giá cho:
      • 1 cái
      starstarstarstarstar
      Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

      KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG

      KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (Vỏ màu ĐEN) |TẠM HẾT HÀNG
      MSP: KORA-008
      HãngSX:
      • Koracell
      mAh Pin:
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       starstarstarstarstar
       Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

       KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG

       KORA-011, Pin sạc dự phòng Koracell KORA-011 với 12 000mAh |TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-011
       HãngSX:
       • Koracell
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       starstarstarstarstar
       Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

       KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG

       KORA-011, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-011 với 12 000mAh chuẩn |TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-011
       HãngSX:
       • Koracell
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Hết hàng
       Giá cho:
       • 1 cái
       starstarstarstarstar
       Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

       Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng

       Pin điện thoại Iphone 5S | BP-IP-5S-1560mAh | 3,7V chính hãng
       MSP: IPHONE 5S
       Điện tích(V):
       • 3.7V
       Bảohành:
       • 1năm
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Đóng gói:
       • 1 cái
       starstarstarstarstar
       Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

       KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu xanh) |TẠM HẾT HÀNG

       KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu xanh) |TẠM HẾT HÀNG
       MSP: KORA-008
       HãngSX:
       • Koracell
       mAh Pin:
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Bảohành:
        • 1năm
        T.Trạng:
        • Hết hàng
        Giá cho:
        • 1 cái
        PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
        DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
        BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

        starstarstarstarstar
        Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

        KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8800mAh |TẠM HẾT HÀNG

        KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8800mAh |TẠM HẾT HÀNG
        MSP: KORA-007
        HãngSX:
        • Koracell
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Bảohành:
        • 1năm
        T.Trạng:
        • Hết hàng
        Giá cho:
        • 1 cái
        PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
        DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
        BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

        starstarstarstarstar
        Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

        KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

        KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
        MSP: KORA-020
        HãngSX:
        • Koracell
        mAh Pin:
        • 10 800mAh
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Bảohành:
        • 1năm
        T.Trạng:
        • Hết hàng
        Giá cho:
        • 1 cái
        PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
        DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
        BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

        starstarstarstarstar
        Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

        KORA-012, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-012 với 10 400mAh (màu xanh)| TẠM HẾT HÀNG

        KORA-012, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-012 với 10 400mAh (màu xanh)| TẠM HẾT HÀNG
        MSP: KORA-012
        HãngSX:
        • Koracell
        mAh Pin:
         Bảohành:
         • 1năm
         T.Trạng:
         • Hết hàng
         PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
         DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

         starstarstarstarstar
         Giá: 410.000 đ đ Giá cũ: 410.000 đ đ

         KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

         KORA-007, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-007 với 8 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
         MSP: KORA-007
         HãngSX:
         • Koracell
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         Bảohành:
         • 1năm
         T.Trạng:
         • Hết hàng
         Giá cho:
         • 1 cái
         PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
         DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

         starstarstarstarstar
         Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

         KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu đồng) |TẠM HẾT HÀNG

         KORA-008, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-008 với 5600mAh (màu đồng) |TẠM HẾT HÀNG
         MSP: KORA-008
         HãngSX:
         • Koracell
         mAh Pin:
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Hết hàng
          PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
          DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
          BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

          starstarstarstarstar
          Giá: 248.000 đ đ Giá cũ: 248.000 đ đ

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh (màu trắng)|TẠM HẾT HÀNG

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh (màu trắng)|TẠM HẾT HÀNG
          MSP: KORA-020
          HãngSX:
          • Koracell
          mAh Pin:
          • 10 800mAh
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Hết hàng
          Giá cho:
          • 1 cái
          PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
          DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
          BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

          starstarstarstarstar
          Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
          MSP: KORA-020
          HãngSX:
          • Koracell
          mAh Pin:
          • 10 800mAh
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Hết hàng
          Giá cho:
          • 1 cái
          PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
          DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
          BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

          starstarstarstarstar
          Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG

          KORA-020, Pin sạc dự phòng KORACELL KORA-020 với 10 800mAh |TẠM HẾT HÀNG
          MSP: KORA-020
          HãngSX:
          • Koracell
          mAh Pin:
          • 10 800mAh
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Hết hàng
          Giá cho:
          • 1 cái
          PIN SẠC KORACELL NỔI TIẾNG
          DUNG LƯỢNG ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN 100%
          BẢO HÀNH SỬ DỤNG ĐẾN 1 NĂM

          starstarstarstarstar
          Giá: 335.000 đ đ Giá cũ: 335.000 đ đ
          Lên đầu trang